Roald Øye

Pensjonist
410

San Remo-avtalen, en lang og lenge fortiet historie.

Publisert: 19. mar 2021

San Remo-avtalen fra 1920 og Norges Svalbardtraktat fra 1924 er eksempler på verdenssamfunnets ulike behandling av folk og stater. Det viser den internasjonale forskjellsbehandling av San Remo-avtalen der det jødiske folk og deres stat er involvert. Et irrasjonelt jødehat og forskjellsbehandling av jøder har vært til stede hos de fleste folk siden patriarken Abrahams, hans barns og barnebarns tid for nesten 4000 år siden, da de fikk løfte av Gud om Kanaans land. Intet annet folk har så lenge sammenhengende blitt utsatt for forskjellsbehandling og neglisjering av sine rettigheter som det jødiske folk.

I dokumentaren «Jødehat» fra 2005: «Antisemittismens historie fra antikken til i dag» forteller tre forskere, Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz, om hvorfor så få gjennom tidene har stilt opp for jødene i deres kamp for å få aksept for sine rettigheter. Neglisjeringen av San Remo-avtalen, jødenes «Magna Carta», er et eklatant eksempel på et slikt overgrep. Avtalen har i 100 år blitt «tiet i hjel» av det internasjonale samfunn, representert ved Nasjonenes Forbund i Mellomkrigstiden og ved FN etter 1945.

Seiersmaktene fra Første verdenskrig møttes i San Remo i Italia i april 1920 for å avgjøre spørsmålene som sto åpne etter Paris-konferansen i 1919. Der var Storbritannia, Frankrike, Italia, Japan og USA representert, de fire førstnevnte med beslutningsmyndighet og USA som observatør. Etter 6-dagerskrigen i 1967 har vi stadig hørt i nyhetene og i politiske debatter at "Israel ulovlig okkuperer palestinsk land på"Vestbredden», dvs. Judea og Samaria! Den «vellykte» propagandaen går på tvers av nesten alt som står i den internasjonale avtalen.

Mandat-traktaten fra San Remo la det historiske grunnlaget for det som etter hvert ble opprettelsen av de 21 statene som utgjør Den Arabiske Liga - pluss den eneste jødiske stat i verden. De fire allierte maktene delte områdene fra Det Osmanske Riket i mandatområder, og britene fikk forvalteransvaret for Palestina-mandatet. Hele Balfour-erklæringen ble implementert i mandatteksten. Traktaten sier at mandatmyndigheten skulle ha plikt til å tilrettelegge for jødisk innvandring og jødisk bosetting i hele mandatområdet. Slik gikk det ikke på grunn av britenes svik i 1921 da emiratet Transjordan ble opprettet på mesteparten av mandatområdet.

Svalbard-traktaten er en av svært få internasjonale avtaler fra oppgjøret etter første verdenskrig som fremdeles etterleves», står det i Store norske leksikon. San Remo-avtalen er en avtale som bare delvis etterleves. Flertallet av FNs medlemstater og deres representanter i Sikkerhetsrådet, der Norge er medlem, ser på San Remo-avtalen som utgått på dato når det gjelder Israel, fordi traktatens vedtak aldri har vært håndhevet. 

Sedvaneretten har talt til araberstatenes fordel, og San Remo avtalen lever derfor i beste velgående for 21 araberstater akkurat som Svalbardtraktaten gjør det for Norge. Ine Eriksen Søreide og Erna Solberg bør forklare hvorfor også de ser på San Remo-avtalen som utgått på dato for Israel.

«Det var San Remo-traktaten som etablerte det jødiske folks territoriale rett til mandatområdet «Palestina» etter internasjonal lov», sier folkerettsekspert Jaque Gauthier, som har skrevet en doktoravhandling der han belyser temaet. Traktatretten gjelder dagens Israel, inkludert de omdiskuterte områdene, Judea og Samaria, som blir gjort krav på av de palestinske selvstyremyndighetene. Da mandatet ble opprettet, gjaldt det også området som i dag ligger på østsiden av Jordan-elven, som Israel etter 1994 ikke lenger gjør krav på.

Professorene Alan Dershowitz og Eugene Kontorovich har samme oppfatning som Jaque Gauthier når det gjelder Israels rettigheter. Eugene Kontorovich påpekte nylig i en kronikk i Jerusalem Post at blant alle land som berøres av avtalen, er Israel den eneste stat som det internasjonale samfunn stiller spørsmålstegn ved når det gjelder den folkerettslige gyldighet av bestemmelsene som er nedfelt i San Remo-avtalen. Ingen av de 21 statene i Den Arabiske Liga har fått tilsvarende spørsmål om den folkerettslige gyldighet av sine grenser! Siden Arthur Balfours dager har få statsmenn tatt hensyn til hva Bibelen sier om saken. USAs pesident Harry Truman var et unntak i 1948.

Da Trump-administrasjonen i 2017 erklærte at de israelske bosetningene i Judea og Samaria ikke er folkerettsstridige, gikk de tilbake til en posisjon der de respekterer traktatretten fra San Remo, bemerket Kontorovich. Ekspresident Donald Trump var inntil januar i år en ensom svale i det internasjonale samfunn som praktiserte denne forståelsen. Nå er svalen borte.

San Remo-traktaten ble ratifisert av FNs forløper, Folkeforbundet, som vedtok Palestinamandatet 24. juli 1922. Der henviste Folkeforbundet til avtalen mellom de allierte hovedmaktene i San Remo. Da FN-pakten ble vedtatt i 1945, stadfestet artikkel 80 at tidligere inngåtte internasjonale avtaler fortsatt var gyldige etter opprettelsen av FN. «Til tross for en rekke kritiske FN-resolusjoner med rådgivende myndighet, har ingen folkerettslig avtale blitt inngått som har satt San Remo avtalen ut av kraft», sier Gauthier.

Unntaket er at Israel ikke lenger har rett til området som utgjør dagens Jordan øst for Jordan-elven. Den retten ga Israel fra seg til Jordan i 1994. Det britiske protektoratet, Transjordan, ble opprettet allerede i 1921, så ¾ deler av landet som var blitt lovet jødene i San Remo, hadde britene folkerettsstridig gitt bort til arabiske sjeiker mange ti-år før avtalen med Jordan ble inngått. Avtalen endte med en tostatsløsning av det «palestinske» mandatområdet, en palestinsk og en jødisk stat side om side. Det kan, etter noens mening, åpne for en løsning av det palestinske flyktningproblemet.

 Den 23. mars 2021 skal det avholdes nasjonalt valg i Israel. Spenningen omkring valget gjelder hvilken oppslutning de tre jevnstore høyrepartiene får, og hvem av de tre partilederne som får flest representanter i Knesset og dermed anledning til å danne ny regjering, Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett eller Gideon Sa’ar. 

De eventuelle koalisjonspartnerne er alle høyrevingpolitikere som har gitt uttrykk for at de går inn for å realisere det som var San Remo-avtalens intensjon. Valget kan dermed sette sluttstrek for en hundreår gammel urettferdighet ved gjenopprettelsen av Eretz Israel  i overensstemmelse med folkerettens bestemmelser,

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere