Karl Øyvind Jordell

193

Osloskoler og NLA – saken dreier seg ikke om studenters religiøse preferanser

Det sentrale i saken er praksislærernes frivillighet – de kan ikke tvinges inn i deltidsstillinger med NLA som arbeidsgiver. Lærerne og skolene har ikke foretatt noen vurdering av den enkelte students religiøse preferanser

Publisert: 19. mar 2021

I et innlegg i Vårt Land 18.1. skriver lektor Anfindsen om det han kaller ‘intolerante skoler’ og betoner at «som lærer er det min plikt å samarbeide med alle mine kolleger på best mulig måte, uavhengig av deres religiøse eller ideologiske preferanser». Utgangspunktet er striden om praksis for lærerstudenter fra NLA. Han refererer til en kommentar i Aftenposten av Harald Stanghelle, som hevder at striden «… gir et skremmende signal til gode lærere som er aktive i en katolsk eller muslimsk menighet. Disse bør heretter vokte seg vel for å flagge sin religiøse tilknytning på lærerrommet». Men i NLA-saken har ingen lærere ved de skoler det dreier seg om, tilkjennegitt at de trekker seg fra samarbeidet fordi de ikke aksepterer religiøse eller teologiske preferanser hos studenter. Deres anliggende er at de ikke vil gå inn i et arbeidsforhold med institusjonen NLA.

Ifølge et oppslag på Vårt Lands nettsider er saken nå trukket inn i de stadige konflikter i Osloskolen. Bystyrerepresentanter for Høyre og KrF er kritiske til byråden fra Ap. Bystyrerepresentant Hasle fra KrF overveier å gå hardere ut, på nasjonalt plan.

Mot denne bakgrunn er en kommentar fra tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Morgenbladet 12.2. av interesse: «Lærere som skal veilede studentene må selvfølgelig gjøre det frivillig. Det er alle enige om. Og også lærerne og skolene de jobber på, må ha en type samvittighetsfrihet slik at de kan velge bort samarbeid med institusjoner som har verdier de ikke er enige i.»

Det sentrale i den foreliggende saken er det som Røe Isaksen skriver om lærernes frivillighet – de kan ikke tvinges inn i deltidsstillinger med NLA som arbeidsgiver. Lærerne og skolene har ikke foretatt noen vurdering av den enkelte students religiøse preferanser. Det er tvert imot betonet at lærere fra NLA er velkomne som søkere. Det skulle ikke være så vanskelig å oppfatte dette synet – nei til institusjonen NLA, men ja til lærere derfra. Når det likevel blir så mye styr, kan det skyldes at man ikke har satt seg inn i saken, eller at man har sin egen agenda.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere