Glenn Hole

23

«Hvordan bli en trygg leder?»

Her om dagen fikk jeg spørsmålet; «hvordan blir jeg en trygg leder Glenn?»For å kunne bli en trygg leder, må man først bli trygg i seg selv. Det handler først og fremst å bli kjent med deg selv både dine positive og mindre positive sider. Det handler om å kunne sette av jevnlig tid til selvrefleksjon og lære deg selv å kjenne i større grad.

Publisert: 10. feb 2021

De fleste av oss har nok erfart å ha en leder som har lite eller ingen selvinnsikt. Som leder kan du mene og synes så mye du vil om din egen lederstil. Det er medarbeidernes vurdering som avgjør om ledere lykkes med å engasjere sine ansatte til fremragende prestasjoner eller ikke. Ikke hva du selv mener og tror. Selv har jeg erfart toppledere som mangler evnen til å forstå hvordan de selv kan utvikle seg selv gjennom de ulike tilbakemeldinger de får fra sine medarbeidere. Som leder må du først og fremst kunne forstå deg selv før du kan lede andre på en god måte. Selvinnsikt er med andre ord en kontinuerlig selvutviklingsprosess der man aldri blir helt utlært.

Personlig er jeg av den oppfatning at skal man utvikle seg som leder er nøkkelen til dette å søke selvinnsikt og selvransakelse.  Så kan man spørre seg, hvor beviste er man på egen adferd? Bevissthet er erkjennelse; viten (om egne forhold); en egenskap ved sinnet som i alminnelighet anses å romme slike kvaliteter som subjektivitet, selvbevissthet, sansing og klokskap samt evnen til å oppfatte forholdet mellom en selv og ens miljø.

Alle og enhver burde i større grad reflektere mer over livet, da det kan bidra til økt selvinnsikt, både med tanke på deg som enkelt individ og sist, men ikke minst i rollen din som leder. Både som medarbeider og leder er det viktig at vi søker videre i vårt «indre jeg», det betyr at vi har god forståelse av egne behov, følelser, evner og atferd i tillegg til å være proaktive i vår mestring av utfordrende situasjoner. Eksempelvis hvorfor mener du det du mener, hva er bakgrunnen for det du tenker og står for?

«Å møte seg selv i døren» Smak litt på ordet. For meg betyr det å konfrontere seg selv med sine egne holdninger, standpunkter og handlinger. Omgivelsene våre er som et speil for oss hvor vi kan studere og se våre reaksjoner på de holdninger og handlinger vi har i livet. Dette er en prosess som starter ved fødselen av og varer livet ut. Selv om prosessen er livsvarig, kan det virke som om ikke alle som lærer noe særlig av den. Det er så lett å kritisere bagateller hos alle andre, mens kanskje det er oss selv vi i større grad bør se nærmere på? Vårt eget liv, våre egne holdninger og våre egne handlinger fremfor bare å se på hva alle andre gjør. En bedre forståelse av den annen part blir også en dypere forståelse av seg selv. Dette betyr en selvinnsikt i at dine erfaringer er dine og det er din tolkning rett eller galt. På samme måte som de andre også har sine erfaringer og tolkninger. Hvis du hadde vært i deres sted, ville du antagelig ha tenkt det samme som dem. Det handler om å anstrenge seg for å forstå deres tenkemåte ut fra den erfaring og kompetanse de besitter. Ikke for ukritisk å overta den, men for å få et bredere perspektiv av virkeligheten og ikke bare ut fra ditt og mitt verdensbilde.

Gjennom å se oss selv i speilet og søke innsikt i oss selv fjerner vi selvopptatthetens glansbilde av oss selv. Det er en arbeidsprosess og søke og «kjenne seg selv». Å lære å kjenne seg selv er utgangspunktet i en indre reise og arbeid med vår selvinnsikt og menneskelige utvikling. Selvinnsikt vokser frem hvor vi kan omgås gode venner som vil oss vel. Vi må være villige til både å oppvurdere og nedvurdere de ulike sider ved oss selv. Selvinnsikt avler ydmykhet i forhold til egen fortreffelighet og ufeilbarlighet. Selvinnsikt er en frukt som bare kan høstes dersom vi er villig til å gå i oss selv og se på oss utenfra. Husk at uten lys er der intet mørke, og intet mørke uten lys.

Selvinnsikt handler om å bli kjent med egne følelsesmessige reaksjoner, hva er det som driver oss, hva er det som motiverer oss i våre handlinger. En viktig del er å forstå og kjenne våre egne drivkrefter. Uten denne innsikten kan vi som mennesker være uforutsigbare og utløse uhensiktsmessige reaksjoner hos oss selv og sist, men ikke minst hos andre. Jo eldre jeg har blitt, jo mer ser jeg viktigheten av å sette av tid til selvrefleksjon for en leder.  Det er viktig å prøve å forstå seg selv hvorfor vi føler og mener noe så sterkt. Er jeg åpen og trygg nok til at noen kan utfordre det jeg står for eller går jeg rett i skyttergraven med en gang? Enten vi er ansatt, mellomleder eller toppleder bør vi alle og enhver trene på å utvikle vår selvinnsikt. Gjennom økt selvinnsikt vil man bli tryggere i seg selv også og i rollen som leder.


Glenn Hole, Ph.D

Ledelsesfilosof

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere