Jo Hedberg

Leder, Bønnelista.no
18

Hvordan få kirken til å vokse?

De avgjørende tall peker nedover for Den norske kirke. Færre medlemmer, døpte og færre deltakere. I en slik situasjon, hva skal vi da gjøre for å få kirken til å vokse, og at den skal være en interessant og aktuell størrelse i samfunnet? Bønnelista mener at vi må søke tilbake til kirkens identitet og grunn, hvis vi som kirke skal ha noen aktualitet for dagens mennesker. Altså kirken må være kirke, ikke en kulturinstitusjon. Hva er da det viktigste for kirken?

Publisert: 3. feb 2021

Jesus, kirkens og menighetens sjef
Informasjon om kirkens identitet og budskap finner vi i Bibelen. Trosbekjennelsene som er en del av kirkens trosgrunnlag, forklarer og viser hva en gjennom 2000 år har tenkt, er det viktige og sentrale budskapet i Bibelen.
Så hvordan tenker Bibelen seg at kirken skal vokse? Utgangspunktet er Misjonsbefalingen eller dåpsbefalingen Jesus ga sine disipler som noe av det siste, før han døde på korset.  Hans testament om vi kan kalle det det. Der står det: Jesus sa: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler: «Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere…» (Matt 28,18-20a) Jesus ønsker altså at kirken skal vokse og at vi skal lære alle å holde eller gjøre det han har lært oss. Senere i Det nye testamentet kan vi lese at det står at Jesus skal være menighetens herre og at han har en plan for hele verden. Planen er at alle mennesker skal bli frelst og få evig liv. Det er Guds inderlige ønske og hans plan.

Gud har en plan – for deg!

Gud har altså en plan, en plan for hele verden. Det må betyr at han har en plan for hvert enkelt land, hver enkel landsdel, hver enkelt menighet og også hvert enkelt menneske! Gud har en plan og en drøm for ditt liv, også om du blir arbeidsledig og alle dine planer og drømmer oppleves som ødelagt. Gud har en god og vidunderlig plan for akkurat ditt liv! Det at våre drømmer knuses, trenger ikke alltid være så ille, selv om det er veldig slitsomt for oss når det skjer. Det kan føre oss til Guds gode plan for vårt liv, hvis vi søker hans hjelp.

Menighetens viktigste oppgave – å hjelpe menneskene i å stole på Gud
Gud har en plan for våre liv og for menighetenes liv. Hvis den skal vokse må han få være menighetens herre eller sjef, og det gode livet er å følge hans plan. Vi kan ikke det, hvis vi ikke stoler på Gud. Tror at han vil oss vel og at det er sant det han sier, selv om det kan virke rart eller at vi ikke er enig. Det blir som med Gud som med andre mennesker. Det tar tid å bli kjent og det tar tid til å opparbeide kjennskap, så vi ser om vi kan stole på dem. I forhold til Gud, som er den absolutte gode kilde i universet, så har han en fiende, som bruker alle knep for å lure oss til å tro at Gud er ubrukelig. Han bruker mange triks og mennesker til å forklare oss dette. Derfor kan vi i utgangspunktet ha mange motforestillinger mot Gud, mye oppbygget mistillit i utgangspunktet. Derfor er det viktig å nullstille oss og se hva Jesus virkelig gjorde og sa. Se hva han mener ved å lese historiene om han i Det nye testamentet. Så hvis du så smått begynner å gjøre det han sa og det han overbeviser deg om når du leser historiene om Ham, så vil du oppdage om han er tillitten verdig, og om det er sant det han sier eller ikke. Hvis kirken skal vokse, er det svært viktig at alle lederne har denne erfaringen om at Gud kan hjelpe i dag og hvordan det er å leve og følge Jesu ord og befaling. For det er jo dette som er sann kristendom. Leve med en fot i himmelen allerede nå. Der en får leve sammen med Gud og Jesus , og får være hans disippel og motta hans hjelp og store fred og glede i det daglige liv. Altså leve i Hans vidunderlige plan. Det er denne planen som også fører til evig liv, der alt bare er problemfritt og godt. En kirke der en kan møte en levende Gud som ser deg og hjelper i dag, vil være en voksende kirke. Men hvordan kommer vi dit?  I kirken ville vi sagt at Jesus skal være menighetens herre. Hvordan kommer vi dit? Hva skal til og hvordan skal vi som leder kirken gjøre Jesus til kirkens herre i vårt eget og kirkens liv? 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere