Stig Lægdene

3

La oss argumentere med hverandre, ikke karakterisere hverandre!

La oss diskutere Den norske kirkes ledelsesmodeller i åpent lende, uten karakteristikker av hverandre som personer. Spørsmålet om fagledelse contra generalistledelse i kirka er viktig, og den må tas, ikke snakkes bort.

Publisert: 2. feb 2021

Jeg har fått mye respons i Vårt Land, på Verdidebatt og i sosiale medier på min kronikk 21. januar. Der  kritiserte jeg  hvordan de såkalte delrapportene i en større utredningen om Den norske kirkes organisasjon, peker ut retningen av  framtidig ledelse av  kirka.

Imidlertid har det vært lite argumentasjon men desto flere karakteristikker av meg som person i responsene. Jeg karakteriseres som gammeldags, ikke har rede på det, er elitistisk, snakker ned andre yrkesgrupper, ikke har lest eller forstått delrapportene osv. I ett lengre innlegg i Vårt Land slås det fast at jeg tar feil. Men hva jeg tar feil i kommer ikke fram. Å påstå at noen tar feil er som kjent ikke et argument. Det vektlegges dessuten så sterkt at spørsmålene er så vanskelige og kompliserte at det er vanskelig å tolke det på annen måte enn at vi ikke bør bry oss.  Men spørsmålene er viktige. De handler om hvordan kirka skal se ut, ledes og hvem som representere den. Her tror jeg det er reell uenighet, og den må på bordet. Det er først da vi kan ta kvalifiserte beslutninger.

Jeg oppfordrer derfor: La oss debattere i åpent lende. Med argumenter. En viktig debatt er nettopp om kirka, i framtida på det nye prostiplanet, skal ledes av personer som har en basisutdanning innenfor kirkefagene (teologi, diakoni, kateketikk, kirkemusikk), eller om kirka kan ledes av alle som har god lederutdanning/erfaring, altså fagledelse contra generalistledelse.  Dette er en viktig debatt. La oss ta den! Og la oss se om det finnes mellomløsninger. La oss ikke late som problemstillingen ikke er der.

Vi snakker her om en ny konstruksjon i kirka, et storprosti,  hvor alle kirkelig ansatte befinner seg. Vi diskuterer ikke om dagens kirkeverger eller proster passer til å lede dette. Begge ledelsesmodeller har sine fordeler og ulemper.  Begge ledelsesmodeller bør kompletteres.  Jeg mener for eksempel at vi selvsagt skal ha kirkeverger, økonomer, gravlundssjefer og personalsjefer også i framtida. Og jeg mener selvsagt ikke at enhver prest eller diakon passer til å lede en enhet på 40-80 personer, ansvar for kirkebygg, gravlunder osv. Kanskje må leder ha tilleggskompetanse. Men jeg mener at den øverste lederen må ha en kirkelig fagutdanning i bunnen, og dessuten være vigslet for å koble prostienheten til biskopen. Det sikrer formelt en dyp identifisering med og kunnskap om organisasjonen.  Dette er ikke et veldig merkelig synspunkt, som noen prøver å få det til. Det er ikke gammeldags.  Det er derimot en helt vanlig modell. Skoler, universitet, helseinstitusjoner, kulturinstitusjoner, forsvar, politi og en rekke bedrifter har fagledelse. Store entreprenørfirma i Tromsø har gjerne en ingeniør som leder, ikke en diakon med master i ledelse.  Hvorfor? Jo fordi leder må kunne identifisere seg med vesentlige deler av faget bedriften driver med. Og ikke minst skjønne hva en ikke kan av faget. I en verdibasert organisasjon som en kirke, blir dette enda tydeligere. Kirka bør  etter mitt syn representeres av og ledes av en vigslet fagperson på dette nye svært viktige nivået. Så må denne personen ha tilleggskompetanse. Det må dessuten være  dyktige kirkeverger, økonomer ol. ved lederens  side. Så er det også argumenter for generalistledelse. Noen virksomheter bør ledes av generalister. Men jeg mener kirker ikke er av disse.  Så la oss argumentere, men ikke karakterisere. Debatten er for viktig for det. Uansett skal vi alle arbeide sammen også i framtida for å spre verdens flotteste budskap om nåde, tilgivelse, kjærlighet og håp i handling, ord, gjennom musikk og opplæring. Da trengs vi alle, uansett organisasjonsmodell!


Stig Lægdene

domprost i Tromsø

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere