Trine Strømsnes

1

"Den nye hverdagen" vil være hybrid

Korona preger norske arbeids- og reisevaner. Selv om vi kjenner på slitasjen og vi akkurat nå lengter intenst etter at pandemien skal gå over, er det viktig at bedrifter og myndigheter tilrettelegger for at noen av endringene kan bli permanente. ZERO og Cisco ønsker å jobbe tett med norske myndigheter og andre virksomheter for å utnytte de positive mulighetene og for å bygge grønn industri i Norge.

Publisert: 9. nov 2020

Det er visst slutt på morgenrushet.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen opplever en ny hverdag, kunne vi nylig lese i Vårt Land. Selv om 75 prosent av Ruters passasjerer er tilbake, er det nå like sannsynlig å støte på en full buss klokken 11.00 som klokken 08.00. Hypotesen er at vi har tilpasset oss «den nye hverdagen», hvor mange heller starter hjemme med et videomøte, og reiser på kontoret litt senere på dagen.

Denne og tilsvarende endringer kan ha store konsekvenser, blant annet for hvordan vi planlegger morgendagens samferdselspolitikk. Samferdselsminister Knut Arild Hareide høstet storm da han tidligere i høst varslet at regjeringen vil legge frem et forslag til Nasjonal Transportplan som er mindre forpliktende langt frem i tid. Vi synes dette er klokt, med tanke på hvordan teknologiske og samfunnsmessige endringer har skapt stor usikkerhet om fremtidige behov.

Verdensledende

Som Reitan Jenssen i Ruter påpeker, er det milliarder å spare i transportinfrastruktur om vi lykkes å ta med oss noen av våre nye vaner videre. Dersom man en gang iblant har hjemmekontor og en del av møtene som tidligere krevde reise med fly nå kan skje på video, kan man spare tid, penger og klimautslipp.

Det har vi svært gode forutsetninger for å klare. Norge er i dag vertskap for verdens mest komplette næringsklynge innen videokonferanseteknologi. Gjennom arven fra Tandberg har Cisco vært med å utvikle samarbeidsteknologi i Norge som brukes over hele verden. Stadig nye aktører hevder seg i det globale markedet. Et av de mange selskapene som er med på å drive teknologien og konkurransen fremover er Pexip, som ble børsnotert i vår.

På samme måte som Norge har som mål å bli globalt ledende innen grønne industrier som havvind, batteridrevne skip, hydrogen og karbonfangst, bør vi ha som ambisjon å styrke vår allerede ledende posisjon innen videoteknologi.

Myndighetene kan bidra på flere måter. Det bør skapes et større og mer krevende hjemmemarked for å øke innovasjonstakten, for eksempel gjennom strategier for at Norge skal være fremst i verden på å benytte video i helsevesenet, utdanning og justissektoren. Offentlig sektor bør også gå foran og sikre at teknologien i møterommene er så god at videokonferanse alltid er det første som vurderes i reisestrategien.

Gjennom statens digitaliseringsrundskriv er det obligatorisk for statlig virksomhet å utvikle sine løsninger slik at de kan samhandle med andre løsninger i offentlig og privat sektor. Begrunnelsen er at samhandlingsvennlige løsninger er en forutsetning for å realisere sammenhengende tjenester og tverrgående prosesser. Ved å følge opp denne målsetningen mer effektivt, ville det også skapes et større og mer forutsigbart marked.

Tilgang til kompetent arbeidskraft en begrensende faktor for næringens utvikling. Mer vekt på IKT og videorelaterte problemstillinger blant annet i ingeniørutdanningene vil være et viktig bidrag for å bøte på dette.

Slike grep vil være god klimapolitikk og god næringspolitikk, men ikke minst kunne utløse store effektiviseringsgevinster. En undersøkelse gjort av Kantar og HR-Norge anslår at verdien av spart reisetid for de 30 prosent av norske arbeidstakere som i september i større eller mindre grad hadde hjemmekontor var nærmere 50 milliarder kroner.

Arbeidsgiverens nye ansvar

Det siste tiåret har det vært mye snakk om hybridteknologi – altså kombinasjonen av to teknologier, som for eksempel å bruke både elektrisk- og forbrenningsmotor i et skip. I jobbsammenheng vil kombinasjonen av å jobbe hjemmefra og på kontoret si at fremtiden i stor grad vil basere seg på et hybridkontor. Vi vil også ønske å erstatte en del av jobbreisene som tidligere foregikk med fly med videomøter.

Vi må ikke undervurdere det ansvaret norsk næringsliv har. Næringslivet skal bidra til å redusere miljøavtrykket fra egen virksomhet, men også sørge for at de produkter og tjenester som selges, er en del av løsningen på klima- og miljøutfordringene.

ZERO og Cisco ønsker å jobbe tett med norske myndigheter og andre virksomheter slik at Norge kan gå i front innen videoteknologi for å redusere klimagassutslipp, øke produktiviteten i økonomien og styrke utviklingen av denne grønne næringen i Norge.

Mange av oss er godt mette av hjemmekontor og videomøter. Og som betimelig påpekt på lederplass i Vårt land er det risiko for isolasjon og mistrivsel med for mye bruk av hjemmekontor. Men som Ruters erfaringer viser, har vi brukt dette året til å lære oss måter å jobbe på som gir muligheter for permanente endringer. Mange av disse endringene er svært ønskelige.

Myndigheter og virksomhetsledere må ta konsekvensen av dette, og planlegge slik at samfunnets ressurser utnyttes mer effektivt, klimagassutslippene kan reduseres og den nye arbeidshverdagen tilrettelegges slik at den enkelte opplever økt produktivitet og trivsel.   

Marius Holm, daglig leder i Zero

Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere