Terje Tønnessen

151

Katolsk krise

Jeg lurer på hva pave Benedikt tenker om sin etterfølger. Og hvordan millioner av katolske kristne nå har det.

Publisert: 23. okt 2020

Etter at dokumentarfilmen "Francesco" ble publisert, har splittelsen og konfliktene i den katolske kirke økt. Når en pave kommer med nye uttalelser som bryter med tidligere offisielle oppfatninger og meninger, skaper det mange spørsmål, konflikter, mer uro. Heresi/vranglære og skisma/splittelser har fulgt kristenheten siden starten. Bare les Det Nye Testamentet! Det pågår konstant kamper i den åndelige verden. Alle kristne kirkesamfunn er utsatt for angrep av en usynlig fiende - som har mange hjelpere. Jesus Kristus advarer selv mot falske profeter, messiaser og lærere. Ingen konfesjon eller kirkesamfunn er unntatt. Hvis det å være romersk-katolsk er å være tatt inn i "Kirkens fulle fellesskap" og komme hjem til "Moderkirken", er det garantert ikke noen passiv hvileposisjon eller det samme som å leve i en behagelig avslapningsmodus. De konflikter som pågår i alle kirkesamfunn - ortodokse, katolske, protestantiske - bør gjøre oss mer ydmyke og ikke i arroganse framstille oss selv som feilfrie og perfekte. Kirkeorganisasjoner er menneskeskapte. Kirkesamfunn er på tross av påstått korrekte kanoniske regler og riktige bibelfortolkninger befolket av ufullkomne mennesker. Derfor kan heresi/vranglære og skisma/splittelser snike seg inn overalt. Jeg vil gjerne si følgende: Det er ikke tidsånden vi skal følge. Det er Den Hellige Ånd. Det er ikke de ulike kirkers toppledere vi automatisk og ukritisk skal følge. Det er Jesus Kristus. Det er ikke politisk korrekte læresetninger som passer så fint med tidens og dagens sekulære tenkning og praksis vi er forpliktet på. Det er Det Nye Testamentet. Nå må vi leve i bønn. For nå gjelder det. Som aldri før.  

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere