Knut Vindenes

5

Hydrogensatsingen må gi et hamskifte

Klimakrisen må vi løse gjennom omfattende grønn industribygging og samtidig gi oljebransjen en annerledes betydning og mindre prioritet. Hydrogensatsingen som statsministeren annonserte 11.september må utløse det grønne hamskiftet.

Publisert: 14. sep 2020

Nyhetsredaktør Veslemøy Østrem skriver 4.september tankevekkende om den krevende veien fremover for å nå klimamålene. Jeg deler bekymringene. Man kan lett bli motløs over å lese rapportene som presenterer den ene dystre klimaprognose verre enn den andre. Heldigvis flommer det også over internasjonalt av nyheter om teknologiutvikling innen solenergi, havvind og andre typer fornybar energi  -  og nyheter om hvordan myndigheter i ulike land tross alt også tar beslutninger som tar ned utslipp. Så mener jeg vi ikke kommer utenom at Norge har et viktig ansvar. Vi er en ikke ubetydelig olje- og gassprodusent. Mitt primærstandpunkt er sånn sett at elektrifisering av norsk sokkel ikke løser de globale klimautfordringene, selv om det er et kjempetiltak for Norge som sådan. Det er fornybar energi som sol og vindkraft som virkelig gjennom hele verdikjeden er utslippsfri.

I Bergen Høyre fikk jeg i fjor høst enstemmig vedtatt en resolusjon med tittel «Utredning av omstilling til utslippsfrie industrier». Noe av kjernen i den var dette: «Bergen Høyre ønsker en nasjonal og helhetlig utredning som adresserer omstilling fra olje og gass til utslippsfrie industrier. Utredningen bør blant annet se på hvordan kompetanse opparbeidet gjennom oljeindustrien kan videreføres i nye industrier».

I mellomtiden har statsminister Erna Solberg nettopp annonsert nasjonal storsatsning på hydrogen, og vi bør sikre like omfattende momentum for flytende havvind  -  og se de to i kombinasjon. Veldig mye bra skjer allerede i det norske grønne skiftet, men forhåpentligvis vil hydrogenveikartet og substansielle tiltak gi et formidabelt taktskifte og dessuten påvirke opinionen til å forstå at grønn industri er mer enn festtaler og fine powerpoint -  vi må faktisk gå «all in» i de nye grønne industriene på samme måte som Arne Rettedal i Stavanger på 60-tallet var entreprenør i krysningspunktet mellom politikk og industri og forstod oljens potensiale.

Jeg tenker at oljeindustrien går inn i en ny fase nå, en fase med en annen, men like stor betydning. For norsk oljeproduksjon er i verdensklasse på det rent driftsmessige -  og den er i verdensklasse når det gjelder teknologi og prosjektering. I tillegg kunne jeg ramset opp høy HMS-standard, etikkstandard osv. Jeg vet det, for jeg er selv sivilingeniør og har over 10 års erfaring fra leverandørindustrien. Industrien er for lengst i gang med å gi erfaringsoverføring til de nye industriene, og dette må vi nå sette i enda mer system og nasjonal kontekst. Poenget er at vi skal skape et nytt industrieventyr og vi har et kjempefortrinn gjennom all kompetanse og teknologi som er opparbeidet i oljeindustrien. For å være litt tydeligere, så mener jeg at forskning og innovasjon i stor grad må dreies over mot hydrogen og havvind, og likeså økonomiske insentiver som bl.a. leterefusjonsordningen. Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er helt feil fokus og prioritering i tillegg til at det strider mot naturhensyn.

For klimamålsetningene blir programarbeidet og nominasjonsprosessene de neste månedene veldig viktig i alle partier. Vi må mobilisere alt vi kan på tvers av partigrensene, og selvsagt i tett samhandling mellom myndigheter, næringsliv, akademia og alle aktørene rundt som har viktige funksjoner. For fremtiden må møtes med grønn industriutvikling, bærekraft og sirkulær økonomi. Det gjør at vi både oppnår klimamålene og oppnår fortsatt velferd.


Knut Vindenes

Nominert som stortingskandidat av Bergen Høyre for Hordaland valdistrikt

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere