Knut Vindenes

5

Prinsipielt feil å liberalisere flaggloven – selv for Pride

Vi skal gå gjennom ild og vann for å motvirke trakassering av homofile og lesbiske, men liberalisering av flaggloven for å gi mer generell adgang til å flagge med Pride-flagg og alle andre typer flagg ved offentlige bygg er ikke veien å gå.

Publisert: 26. aug 2020

31.august er høringsfrist for forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, og her skal jeg begrunne hvorfor jeg er mot liberalisering av loven. I 2018 meldte jeg overgang fra KrF til Høyre fordi jeg tok avstand fra de konservative strømningene i grasroten i KrF som stilte seg til dommer over et lesbisk par som giftet seg på østlandet. Så det mangler ikke på mitt engasjement for at homofile og lesbiske skal behandles med respekt. Så ser jeg logikken i at man, i kampen for å oppnå likestilling for denne gruppen, vil kjempe for adgang til å heise Prideflagget ved offentlige bygg uten at man nødvendigvis har arrangement i bygget samtidig (som er kravet i dagens lov). Prideparadene og Prideflagget er blitt symbolet for denne viktige kampen.

Så mener jeg likevel at en liberalisering av selve flaggloven blir feil. Jeg syns dagens litt strenge tilnærming er flott. Hvorfor?


Min begrunnelse er følgende:

De offentlige byggene er per definisjon hele folkets grunn og da er det viktig at de flagg som heises er mest mulig samlende og nøytrale. Det er ikke vanskelig å se for seg fremtidige konfliktpotensialer når publikum søker om å få flagging for alle mulige formål og organisasjoner. Vi går da inn i et krevende terreng, der ulike typer flagg og symboler fort vil reise ulike konfliktakser og det blir lokalpolitikerne som skal ta stilling fra sak til sak.

Pride-flagget er ett eksempel på et flagg som er kontroversielt. Deler av befolkningen, selv om den er i sterkt mindretall, har til dels store motforestillinger mot det som Pride-bevegelsen med organisasjonen FRI som drivkraft, står for. I trosfrihetens navn kan kirkelige organisasjoner frimodig være skeptiske og motstandere. Så gjentar jeg at mitt standpunkt for likeverd for homofile og lesbiske altså er så sterkt at jeg meldte meg ut av et parti i 2018 og inn i et annet.

Argumentet om at årstallet som vi skriver, 2020, tilsier liberalisering, syns jeg blir et for svakt argument rent prinsipielt. At tiden går er ikke et argument i seg selv for at ting skal liberaliseres. Det er riktig nok på tide å vurdere loven, og det er jo akkurat det vi holder på med nå.


Knut Vindenes

Bergen Høyre

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere