jan sandal

1

Voksen mobbing skaper mobbende barn

Uten at voksne endrer adferd med egen mobbing, får vi ikke fjernet mobbingen blant barna

Publisert: 5. aug 2020

Det var et godt intervju med stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) i Vårt Land den 28.07. Selv om jeg er politisk uenig med Kjos, løfter hun som det tydelig varme menneske hun er, på en god  måte opp det store problemet som den voksende mobbingen utgjør i vårt samfunn. 

Hun fokuserte særlig på den hatske mobbingen av politikerne, noe som har vært mye diskutert, men som det i liten grad har vært gjort noe konkret med i forhold til den store trusselen det er for vårt demokrati. Hun er også inne på hvordan dette påvirker tonen blant barna, både ved det som skjer i det offentlig rom, men også hvordan politikerne omtales ved middags-bordet i altfor mange norske hjem. 

Jeg vil ta opp en annen kilde til mobbing blant barn, som jeg mener har vært for lite fremme i debatten. Jeg reagerer sterkt på det som skjer på underholdningsfronten ved noen av våre best kjente komikere. Det brukes ord og vendinger som etter min mening, er sterkt nedbrytende generelt, og da spesielt når barn ser og hører hva disse populære kjendisene foretar seg. Det er åpenbart at dette påvirker barn og ungdom, og flytter grenser. Det gjelder absolutt ikke alle i underholdningsbransjen, men mange nok til at dette er et problem som også må tas opp, dersom en skal få varige resultater av all den innsatsen som settes inn for å redusere mobbingen både i og utenfor skolen.

Jeg har i flere tiår arbeidet tett opp til våre toppolitikere, og opplevd hvilket mediapress disse er utsatt for. Jeg har stor beundring for den innsatsen de gjør. Etter min mening har i hvert fall statsråder i liten grad muligheter til et egentlig privatliv på grunn av det som kreves av politisk arbeid, og da er det ille at dette presset forsterkes på en ofte brutal måte via andre kanaler enn de ordinære media. Men om denne mobbingen er ille for toppolitikere, er det ekstra vondt når denne brutale tonen smitter over til barna. Barn har så lite livserfaring at de er ekstra sårbare for slik psykisk vold. Og enda verre er at utøverne blant barna som oftest ikke skjønner hvilke skader slik vold kan føre til for et ungt liv. 

Her er det nødvendig med en bevisstgjøring som fanger opp nesten alle sider av vårt samfunn. Kanskje kan det være et konkret tiltak at gode krefter samler seg om å lage en form for "varsomhetsplakat" som på en begrunnet måte kan klargjøre grenser og derved være en veileder for både store og små? Og hør ikke på dem som snakker om at det er for lett å bli krenket i vårt samfunn! Det er et problem som er uendelig mye mindre enn den mobbingen som fortsatt skjer blant oss, og på mange måter er et voksende problem.

Jan Sandal, Asker

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere