Knut Vindenes

5

Petter Olsen i Indremisjonsforbundet bommer i tilsvar til Erstad i BT

I Bergens Tidende har Emil André Erstad i sin debut som gjestekommentator skildret hvordan han som 16-åring kjørte en bombastisk linje som kristenkonservativ, mens han i dag ser flere nyanser. Petter Olsen, medieleder og redaktør i Indremisjonsforbundet, prøver så i et innlegg i samme avis å skyte ned Erstad sine betraktninger - men snubler i egen hersketeknikk.

Publisert: 3. aug 2020

Emil André Erstad er for folk flest blitt kjent som den liberale rådgiveren til tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. I sin debut gjestekommentar i BT 30.juli skildrer Erstad hvordan han som 16-åring var både overtydelig og ganske så radikal som kristenkonservativ. Han forklarer hvordan han møtte motargumenter som over tid endret hans syn på ting -  ikke minst hvordan en av lærerne på videregående utfordret Emil til å presentere for klassen fra boken «Betre død enn homofil». Erstads hovedanliggende er at han fortsatt er kristen, men ser langt flere nyanser i ulike etiske og livssynsrelaterte tema i dag som voksen enn han gjorde som 16-åring.


I et innlegg i samme avis 2.august, utfordrer Petter Olsen, medieleder og redaktør i Indremisjonsforbundet, Erstad. Det er veldig bra at kristne ledere er synlige i samfunnsdebatten og tydelig forfekter de bibelske verdier, men her bommes det. Først av alt er det stygg hersketeknikk når Olsen løfter frem bibelforståelse og insinuerer at Erstad mangler nettopp det; "... er det naudsynt å lesa og studera Bibelen i samanheng, slik mellom anna dei to nemnde og respekterte bedehusakademikarane hadde gjort. Det handlar ikkje om å forsvara Gud, men om å setja seg inn i samanhengane i Bibelen."


Det bommes av Olsen fordi han undervurderer følgende to poenger som jeg mener er viktige. For det første er det ikke vår oppgave som kristne å dømme andre. Så er det vel klassisk tilnærming fra mange kristne å insistere på at man ikke dømmer, men bare formidler de bibelske normer. Vi skal sånn sett være veldig forsiktige med å forfekte bibelske normer på generelt grunnlag overfor brede publikum, enten det handler om homofili eller andre tema som sterkt berører mennesker. Dette egner seg bedre i kommunikasjon mellom få personer, og det leder meg til mitt andre poeng, at vi må være ydmyke og nyanserte i vår kommunikasjon som kristne overfor medmennesker som i mange tilfeller befinner seg i sårbare situasjoner. 


Jeg opplever ikke at Erstad har forlatt de bibelske sannheter, men han har tidlig i livet vært gjennom en reise der han nå er mer var for hvordan han møter mennesker og deres liv og spørsmål. Det er ikke det samme som å utvanne det bibelske, men å møte mennesker på deres banehalvdel. Jesus er forbilde i å møte alle typer mennesker og forstå deres situasjon. Siden han var var og er Guds sønn, hadde han det privilegium å kunne være overtydelig. Paulus var som kjent ekspert på å tilpasse sin kommunikasjon til menneskene han til en hver tid møtte.


Knut Vindenes

Aktiv i Bergen Frikirke og aktiv i Bergen Høyre

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere