Robin Tande

27

"Hva er et menneskes verd?"

er det på tide å se på menneskeverd med nye øyne? Kanskje jeg må tørre å ta den diskusjonen også i de mørke delene av mitt indre?

Publisert: 3. aug 2020

skriver kommunikasjonsrådgiver Gunnar Grøsland og fortsetter: De fleste jeg kjenner vil uten videre si at de mener at alle mennesker har lik verdi. Sånn er det bare. Der jeg ferdes er det politisk ukorrekt å si noe annet. Men er det at vi sier det, det samme som at vi mener det?

Hva snakkes det om her? Ordene verd og verdi er beslektet men har så visst ikke samme betydning Jeg tillater meg å anta at det forfatteren grubler over er det aktuelle temaet menneskeverd; altså begrepet menneskeverd, som har røtter i jødisk og kristen filosofi. Utrykket menneskeverd (Dignitas humanus) ble brukt for første gang under tidlig renessansehumanisme.

Spørsmålet, slik jeg har lært, og oppfatter det, henger sammen med det eksistensielle: hva er et menneske? FN har vedtatt at alle skal behandles likt, og absolutt ikke forskjellsbehandles i henhold til hva en har karret til seg og kan bidra med til samfunnet. Så har vi det filosofiske og religiøse: hva er gitt av en skaper og/eller naturen?

Redaksjonen tipser innlegget og forventer gjerne litt debattering. Så gamlingen prøver seg.                    

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere