Tom Henriksen

11

Veien videre for Olje og energi-sektoren

Mye av velstanden i Norge kan, direkte eller indirekte, føres tilbake til den vellykkede utvinningen av olje og gass i Nordsjøen. Selv om dette er en begrenset ressurs som en dag tar slutt, ønsker jeg en fortsatt sterk satsing på olje og gass på norsk sokkel.

Publisert: 19. jul 2020

Det betyr at man må åpne for nye leteområder og opprettholde et sterkt fokus på miljø og sikkerhet. Vi må arbeide for at videre satsing skjer med den ytterste varsomhet, og at det stilles strenge krav til næringen når den ekspanderer videre nordover.

Den kompetansen Norge har skaffet seg gjennom tiår med olje- og gassutvinning er unik, bør ta oss videre inn i nye områder for ren og miljøvennlig energi. Herunder utnyttelse av bioenergiløsninger og bruk av naturgass fremfor olje til oppvarmingsformål. Norge skal være en betydelig energiprodusent også i fremtiden. Generelt bør Norge satse tungt på forskning og utvikling av ren og fornybar energi. Forskning på alternative kraftkilder må gis vesentlig bedre rammebetingelser. Vindkraft på land bør avvikles som løsning på økt kraftproduksjon.

Jeg er stor tilhenger av privat eierskap og et fritt marked, men mener fortsatt at det er en offentlig oppgave å forvalte nasjonale ressurser på vegne av hele befolkningen. Jeg er derfor mot alle former for salg av nasjonale kraftressurser ut av Norge. Dagens frie kraftmarked har skapt en ubalanse i prisen på kraft innenlands. Vi ser at kraftprodusentene ikke tar tilstrekkelig hensyn til fremtidig behov i eget land, men satser på kortsiktig gevinst. Dette medfører dyr kraft på vinteren når behovet er størst i Norge. Dette kan forhindres ved strengere regulering av magasinene før vintersesongen. Jeg ønsker også at det legges enkelte begrensinger på salg av elektrisk kraft over landegrensene, også gjennom kabler i eller over sjø.

Vi må åpne opp for å gjøre det lettere å bygge ut småkraftverk til eget forbruk. Vi må forenkle søknadsprosessene betydelig, og flytte konsesjonsbehandlingen til kommunene.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere