Karl Øyvind Jordell

197

Hva sa biskop Veiteberg i podcasten? Ikke det Vårt Land og Braut hevder.

I debatten etter podcasten med ‘Ottosen og generalen’ ble motsetningene fokusert, bl a, med bakgrunn i en unøyaktig gjengivelse i Vårt Land, som Braut senere svelget uten å sjekke kilden, i et innlegg som holdes tilgjengelig på nettet i ukesvis, mens Veitebergs klargjøring av forutsetningene for podcasten ikke engang er linket til.

Publisert: 10. jul 2020

1. Refusert innlegg. De som tror at debatten etter biskop Veitebergs opptreden på Misjonssambandets podcast ‘Ottosen og generalen’ er helt avsluttet, er nok ikke klar over at siste innlegg i skrivende stund fortsatt ligger ute på Vårt Land nettside, en måned etter første oppslag.

Mot denne bakgrunn ba jeg om at følgende innlegg ble trykket, men debattredaktøren sendte først et avslag basert på misforståelser, og har så meddelt at «Vi klarar oss utan denne på trykk.»  Det gjør man saktens, men Vårt Land har ikke vondt av noen kritiske merknader, selv om det er i seneste laget:

«På 23. juni trykket Vårt Land en kommentar fra Sofie Braut, som handlet om Vårt Lands oppslag 10. juni, i etterkant av podcasten hvor biskop Veiteberg hadde blitt intervjuet av Ottosen og generalen. Der skriver Braut: "Det er oppsiktsvekkande­ når biskopen i hovud­staden ber leiarane­ i landets største misjonsorganisasjon, på framsida av Vårt Land (10. juni), om å bli akseptert som kristen."

Hvis man lytter til podcasten, vil man høre at Veiteberg ikke på noe tidspunkt ber om aksept. I samsvar med dette presiserte Veiteberg, under overskriften "Berre ei lita oppklaring", i Vårt Land for 27. juni at det var Vårt Land som var ansvarlig for overskrift og presentasjonsform i oppslaget 10 juni. Hennes utgangspunkt hadde vært "... at vi reknar samtalepartnarane våre som kristne ..."; "[f]or meg var altså det at vi aksepterte kvarandre som kristne ein føresetnad for samtalen, og ikkje noko krav i etterkant".

Pr dato har Brauts kommentar ligget to uker på VLs nettside, med tre linker, men ingen av dem er Veitebergs lille oppklaring.

For noen måneder siden lå et innlegg fra Ottosen øverst på Verdidebatts ‘Mest leste siste måned’ i et par måneder, mens en korreksjon fra Veiteberg bare var innom noen timer; de hadde begge stått på trykk i avisen, men fikk altså dramatisk ulik behandling på nettet.

Det kan umulig være i samsvar med god presseskikk å redigere på en så partisk måte.»

2. Vårt Land: Ho ber om aksept. I juni stusset jeg over VLs betoning av at Veiteberg skulle ha bedt om aksept fra NLM, slik det ble fremhevet to overskrifter 10 juni, med følgende dekning i teksten: «I samtalen la Veiteberg vekt på det ho meinte ‘ligg alle på hjarta’: å spreie evangeliet i ord og handling og at det å lese Bibelen er å tolke. I same andedraget ber ho om aksept.»

Men jeg gjorde ikke noe mer med det – jeg antok at gjengivelsen var korrekt; jeg vil helst stole på det VL skriver. Så kom Veitebergs lille oppklaring. Da sjekket jeg hva Veiteberg faktisk hadde sagt; jeg har lyttet gjennom podcasten tre ganger.

3. Hva Veiteberg sa. Ordene om å spre evangeliet og om tolkning kommer nokså nøyaktig 23 minutter ute i podcasten. Utgangspunktet er at Veiteberg ikke vil snakke om misjon i et etno-lingvistisk perspektiv; hun synes det blir for snevert. Jeg tror hun tar er et åndedrag eller to når hun sier følgende, som jeg prøver å gjengi ordrett; dette er det eneste stedet hvor hun snakker både om å spre evangeliet, og om tolkning: Hun har «… heller lyst til å snakke om det som står oss alle på hjertet, det er nemlig å spre evangeliet både i ord og handling, og at dokker og er med og definerer meg som kristen, og vi blir enige om at med ein gong vi slår opp i Bibelen, så tolker vi.» Ottosen kommer så med en bemerkning om tolkning, og samtalen glir over til temaet bistandsarbeid.

Etter min oppfatning er det ikke helt enkelt å få tak i hva Veiteberg mener med innsmettet om at ‘dokker og er med og definerer meg som kristen’, men det kan ikke med rimelighet oppfattes som noen anmodning om aksept, og ble neppe oppfattet slik av Ottosen og generalen; i hvert fall fulgte de ikke opp. ‘Definere som’ og ‘akseptere’ er ikke synonymer. Hvis biskopen var ute etter aksept, ville hun vel brukt det ordet. Denne forståelsen er i samsvar med det hun nå selv skriver, at gjensidig aksept var en forutsetning for samtalen.

Når VL gjengir dette utsagnet, som ikke inneholder ordet ‘aksept’, slik man gjorde, i to overskrifter, både på første side og inne i avisa, og altså skifter ut ‘definere som’ med ‘akseptere’, har man en agenda. Det må være den samme agenda som resulterer i at Brauts kommentar er blitt liggende på Vårt Lands nettside siden hun skrev 23. juni, med tre linker – uten at man har linket til Veitebergs presisering 27. juni.

4. Om å lytte. I en småpludrete oppvarming til samtalen ble Veiteberg invitert til å diskutere engelsk fotball, noe hun avslo, med en utsøkt vennlig og (selv?)ironisk bemerkning om at hun nå ville ‘lytte til dokker’.

Mitt inntrykk er at partene lyttet til hverandre gjennom store deler av samtalen. Det var en samtale hvor begge parter tok initiativ; Veiteberg lot seg ikke presse inn i en rolle som kandidat ved muntlig eksamen.

Men i debatten etterpå ble motsetningene fokusert, bl a, med bakgrunn i en unøyaktig gjengivelse i Vårt Land, som Braut senere svelget uten å sjekke kilden, i et innlegg som holdes tilgjengelig i ukesvis, mens Veitebergs klargjøring av forutsetningene for samtalen avspises med små typer nederst i et hjørne i den trykte utgaven, og ikke linkes fra nettversjonen av Brauts innlegg. Tvert imot linker man til det som fremtrer som Ottosen og generalens sensorrapport, der man uttaler seg om Veitebergs ‘problematiske’ teologi.

Jeg imøteser avisens redegjørelse for hvorfor man har en så vidt lite balansert dekning av podcasten. Vil man ta steg for å sikre at avisens journalister lytter, og gjengir det som faktisk sies i podcaster og tilsvarende kilder? Og vil man i fremtiden redigere på nettet på en mer balansert måte?

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere