Randi Hagen Eriksrud

3

Fra stengte skoler til sommerferie

40 dager. Det var det de fikk tilbake på skolen, de sårbare barna, før ferien og to nye måneder hjemme nå står for døra. Annerledessommeren 2020 legger et særlig ansvar på deg og meg for å sørge for at barna som trenger det blir sett.

Publisert: 16. jun 2020

Brutale konsekvenser av nedstenging

Rapportene etter nedstengingen av Norge er brutale: Langt færre varsler om barn som har det vanskelig.

Barnevernet melder om dramatisk nedgang i henvendelser. Barnelege Arne Myhre tror koronastengte skoler og barnehager kan ha ført til at så mange som 200 overgrep ikke har blitt oppdaget. Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald sier at kommuner, sykehus, og politi ser ut til å ha overreagert for å begrense smitte – uten å ha vurdert hvilke konsekvenser en slik total nedstengning ville få for barn og unge.

Samtidig melder barnas hjelpetelefon om rekordpågang. Avdelingsleder Margrethe Østerhus ved Alarmtelefonen for barn og unge forteller at familier som går tett oppi hverandre, økt konfliktnivå og rus er gjentakende temaer hos dem som ringer.

I ukene med koronastengte barnehager og skoler klarte ikke vi som samfunn å fange opp de meste sårbare. Vi klarte ikke å gi barna den hjelpen og støtten de trenger, – og har rett på. Den ferske statusrapporten fra koordineringsgruppen om sårbare barn under covid-19, viser at avvikene fortsatt er store. Sårbare barn har fremdeles et for dårlig tilbud mange steder i landet.

Du har et ansvar

Konsekvensene av stengingen av barnehager og skoler kommer vi til å diskutere mye i månedene og årene som kommer: Hvilket ansvar myndighetene tok - og ikke tok - for å sikre sårbare barn i en situasjon med dramatiske og inngripende tiltak. Det er både viktig og riktig.

Men uansett hvilken konklusjon den diskusjonen får, er det en ting som er helt sikkert. Det ansvaret du som privatperson velger å ta – eller ikke ta - denne sommeren, kommer til å bli helt avgjørende for de barna som etter noen få uker på skolen skal tilbake til en hjemmesituasjon som er ikke er god og trygg for dem.

De barna som igjen skal komme tettere på utfordringene hjemme. De som skal være der når mamma blir lei seg og sint, og når pappa åpner enda en pils. De som nok en gang skal miste friminuttene på fotballbanen, i klasserommet eller i sandkassa i barnehagen som er så viktig for dem. For de barna kan din SMS, middagsinvitasjon eller bekymringsmelding utgjøre den store forskjellen.

Slik kan du hjelpe barn som sliter

- Ta kontakt med barnet og vis at du bryr deg. Snakk med han eller henne, og vis at du er en de kan stole på.

- Inviter barnet med på familieaktiviteter som grilling, en tur på stranda eller spillkveld.

- Snakk med andre voksne som kjenner barnet: Ser de det samme som deg? Bli enige om hva dere kan gjøre sammen for at barnet skal få det bedre.

- Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, eller mistenker at situasjonen er akutt, bør du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Der kan du få råd og hjelp fra fagpersonell.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere