Eilif Tanberg

3

Tre enkle klimagrep alle kirker bør gjøre

Kirker har alltid vært til for de som besøker dem. Selve grunnen til at vi har kirker er nettopp folka som dukker opp på gudstjenester, synger i kor, tenner lys, deltar på babysang, søker det guddommelige og markerer livets store begivenheter. Men disse kirkene som er så sentrale i folks liv - er de villige til å gjøre grep for å bevare miljøet, Guds skaperverk?

Publisert: 5. jun 2020

Mange kirker har vært flinke til å tilpasse seg de som besøker den. Spesielt de siste månedene har vi sett at flere har hatt stor suksess med å strømme gudstjenester og andre kirkelige arrangementer digitalt når situasjonen har krevd det.

Kirka kan tilpasse seg

Og er det én situasjon som krever omstilling fra alle samfunnslag, også kirkene, er det klimakrisa. Her er kirkene helt nødt til å vise seg like dynamiske og endringsvillige som under koronakrisa. Det er ingen tvil om at det vil gagne folk som besøker kirka. Spesielt unge kirkegjengere - morgendagens kirkegjengere - er opptatt av å bevare Guds skaperverk, og villige til å gjøre et offer for å få det til.

For det fins klimatiltak som koster så mye at det blir riktig å kalle dem et stort offer. Å selge bilen sin kan innebære å ofre noe av bevegelsesfriheten. Å bytte ut en kirkes klimafiendtlige oppvarmingsløsning med solceller på taket kan koste veldig mye penger.

Tre enkle tiltak for miljøet

Heldigvis finnes det også helt enkle grep som hjelper klimaet helt uten å være et pengesluk eller et kjempestort offer. Vi har samlet tre enkle grep alle kirker kan og bør gjøre: 

- Det første handler om innkjøpene kirka gjør. I løpet av et år er det ganske mange. Enten det er snakk om noe helt enkelt som hvilke kaffeposer som går med til kirkekaffen, eller et større prosjekt som innkjøp av materialer til oppussing, tar kirka et valg når de velger hvilket produkt de går for. Pass på å kjøpe varer og tjenester fra leverandører som tar klimaavtrykket sitt på alvor. Bruk penger på klimavennlige alternativer!

- Det andre dreier seg om ressurseffektiv papirbruk. Vel er hver gudstjeneste unik og verdifull, men la oss være ærlige – salmer og bibeltekster er ofte gjengangere til sin anledning. Før messer som man vet at man skal ha flere ganger, for eksempel i forbindelse med satte høytider, behøver man ikke å trykke opp nye liturgihefter hver gang, for så å kaste dem etterpå. Dropp heller dato og andre detaljer i heftene, spar på dem, og bruk dem flere ganger.

- Og til sist har vi noe som ikke bare er bra for klima og miljø, men som også kan være et godt sosialt prosjekt for frivillige i kirka. Kirka di har kanskje en dunk for matavfall under vasken på kjøkkenet? Det er vel og bra å sortere matavfall, men enda mer effektiv er det å kompostere det selv. Det tar ikke mye plass og ressurser, og kompostjorda dere sitter igjen med kan danne grobunn for spennende hageprosjekter utenfor kirka, med plass til både fagre blomster og en insektsvennlig eng.

La kirka bli miljøvennlig 

Kirka har alltid vært til for de som kommer for å feire messe, markere de store hendelser i livet eller bare ha et stille rom. Nå er det på høy tid at kirkerom over hele landet går inn for å være en miljøvennlig plass for møtet mellom mennesker og det guddommelige. Folk krever grønn omstilling - slik kirka tar vare på oss, skal kirka ta vare på Guds skaperverk. Det er bare å sette i gang!
Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere