Ragna Heffermehl

1

Insektene dør, og det haster å finne ut hvorfor

Insektbestanden i verden reduseres i raskt tempo. Årsakene som studeres er intensivt landbruk, insektdrepende midler og global oppvarming. Disse årsakene er tenkelige, men utelukker dessverre et varselrop som er kommet fra vitenskapsfolk i mange år allerede, men som verken myndigheter eller media har evnet å ta tak i.

Publisert: 18. mai 2020

I 2015 kom det første store varselropet, fra hundrevis av eksperter: EMF Scientist Appeal. Appellen ble sendt FN og WHO, og var en sterk, vitenskapsbasert oppfordring om å senke grenseverdiene for mikrobølget stråling fra trådløs teknologi. Den er nå blitt underskrevet av 253 forskere fra 44 land. På nettstedet «EMFscientist.org» kan man lese titlene på de som har skrevet under – de fleste av dem har PhD, mange er også leger. Ifølge artikkelen "We have no reason to believe 5G is safe" (Scientific American, 2019) representerer de majoriteten av eksperter på et felt som krever spesialkompetanse i både fysikk, biologi og medisin.

Norge har, sammen med USA og flere andre land, verdens høyeste grenseverdier for mikrobølget stråling. Disse tar kun hensyn til farene for akutt oppvarming av vevet, og ikke til farene for mulige biologiske effekter på lengre sikt. Grensene er først og fremst blitt holdt så høye fordi USAs telekom- og radarindustri og USAs forsvar har avsatt store midler til lobbyisme, og underslått og systematisk motarbeidet all forskning som har påvist skadevirkninger av stråling under oppvarmingsgrensen. De samme kreftene har lykkes i å markedsføre disse høye grenseverdiene gjennom en privat liten tysk stiftelse, kalt ICNIRP, med et nært tilknyttet tomannskontor i WHO. Kontoret kom i stand i den perioden mobilbransjen var en av WHOs viktigste sponsorer.

En påkostet studie fra USA viste nylig at rotter som ble utsatt for mikrobølget stråling, fikk hjertekreft. Strålingen de ble utsatt for, var under dagens gjeldende grenseverdier. Vevet ble ikke varmet opp, og strålingen faller derfor ikke inn under ICNIRPs fokusområde. Dermed får studien ingen praktiske konsekvenser.

Denne studien er langtfra den eneste. Tusenvis av fagfellevurderte og publiserte studier påviser skader fra mikrobølget stråling, det være seg på mennesker, dyr, insekter eller planter.

Både mennesker og dyr bruker elektriske signaler til å fungere – i nervesystemet og i kommunikasjonen gjennom celleveggene, på mange forskjellige frekvenser. Vi vet at strålingen fra trådløs teknologi går gjennom kroppen. Der de interfererer med organismens egne signaler, vil problemer kunne oppstå.

Den svenske forskeren Olle Johanneson har uttalt at vi risikerer omfattende barnløshet eller misdannelser, fem generasjoner fra nå – fordi strålingen er påvist å kunne skade arvematerialet. Mange har hørt at denne strålingen ikke er farligere enn kosmisk bakgrunnsstråling, men den menneskeskapte strålingen vi omgir oss med til daglig, er 1 milliard milliarder (1 * 1018) ganger sterkere enn den naturlige, ifølge artikkelen i The Lancet, desember 2018, kalt «Elektromagnetisk forurensning på planeten – det er på høy tid å vurdere konsekvensene»

Få har tid til å bekymre seg om hva som skjer om fem generasjoner. Og Telekom-industrien, som nå er en av de mektigste industriene i verden, ønsker selvfølgelig å «vente og se».

Men insekter har raskt stoffskifte, og noen gjennomlever mange generasjoner bare på en sommer. Skader på DNA forplanter seg dermed – og hoper seg opp – nesten med lynets hastighet i forhold til mennesker.

Humler og bier er noen av de dyrene som bruker elektromagnetiske signaler til å navigere med,  og artikkelen i The Lancet viser blant annet til en studie på hvordan en 4G-mast påvirket honningbier. Den viste at jo nærmere bikuben var masten, jo færre bier fløy av sted hver dag, og jo færre klarte å finne tilbake til bikuben. Biebestanden ble sterkt redusert der bikuben lå bare 100 meter fra masten.

I 2017 kom det andre store varselropet: 5G-appellen, nå undertegnet av 372 forskere, som innstendig anbefaler at verdens utrulling av 5G stoppes umiddelbart.

Det er relativt lite vi vet om 5G og dens eventuelle effekter på livet på jorden. Det vi vet, er at frekvensene 5G skal bruke er mellom 10 og 100 ganger høyere enn dagens 4G. Disse høye frekvensene nødvendiggjør at senderne står svært tett, for å få god dekning - nærmere bestemt hver 100. - 250. meter. 50 000 lavtgående satelitter skal dessuten skytes opp, med mål om å ha dekning over hele kloden. «5G vil nå alle verdenshjørner,» har tidligere direktør Tom Wheeler i USAs Federal Communication Commission (FCC), uttalt. Samtidig uttalte han at det ikke var tid til å vente på testing av strålingens eventuelle effekter på livet. De økonomiske inntjeningsmulighetene var for store, til å risikere at andre selskaper kommer først: «Vi skal bli de første ut av døren.»

Både i Danmark og i Norge er det bestemt at 5G skal rulles ut så fort som mulig. Erna Solberg ønsker at vi skal bli «ledende på 5G», og har neppe noen anelse om hvilken kamp som foregår mellom Telekom-industrien og uavhengige forskere. Og fra DSA, Direktoratet for Stråling –og atomsikkerhet, er det taust – de følger ICNIRPs anbefalinger, og har ikke engang nevnt stråling fra trådløst i sin handlingsplan for 2018-2020.

Så mens vi diskuterer årsaker til insektdød, som sprøytemidler og global oppvarming, ruller myndighetene ut et system de tror skal gi dem penger i kassen. Ingen vil risikere å tape i konkurransen om det som er omtalt som vår tids største industrielle revolusjon, men som også risikerer å ruinere hele vårt økosystem og vårt livsgrunnlag. Og der myndighetene svikter, må folket enten ta ansvaret, eller konsekvensene.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere