Tom Henriksen

11

Medisinsk og teknologisk utvikling har gitt bioteknologiske muligheter for å designe en familie

Ønsker vi et samfunn der vi kan designe barna? eller ønsker vi et samfunn slik som naturen vil at dette skal foregå. Sv, AP og FRP har hoppet bukk over de etiske utfordringene ved å tillate slik genforskning. Hvor skal grensen gå og hvem skal bestemme det ?

Publisert: 7. mai 2020

EGGDONASJON/SURROGATI

Medisinsk og teknologisk utvikling har gitt bioteknologiske muligheter for å designe en familie i et laboratorie. Samfunnets syn på familie, biologi og etikk har endret seg, fra den tradisjonelle familien til den liberale familien. 

Enhver endring av bioteknologiloven berører etikk. Samfunnets oppgave er å sette grenser i takt med at teknologisk utvikling. De etiske utfordringene knyttet til bioteknologi handler om fosterets verdi og hva det vil si å være menneske. Det er mange fremskritt man kan få til medisinsk som det likevel er galt å gjøre.

De politiske landsmøter har tatt stilling til eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige over en lang tid, og fram til i dag sagt nei til dette. Derfor er det ikke en gledens dag når SV, AP og FRP går med på å åpne opp for genforskning på fostre, men en dag til ettertanke på hvor vårt samfunn nå er på vei.

Det innebærer brudd på barnas rett til liv, til å kjenne og vokse opp med sine biologiske foreldre, krenking av deres genetikk, sortering på egenskaper underveis i prosessen, og abort av overskuddsfostre.

Genredigering er et alvorlig inngrep og endring av det som er det opprinnelige fostret, og er med på å åpne opp for det å skape designerbabyer i framtiden. Hvor går grensen for det etiske ved dette? Hvis vi nå begynner å tillate litt, så vil resten komme etterhvert. Slik vil det bli lettere å få noe gjennom politisk så lenge døren er åpnet på gløtt fra før.

Som medlem i et  verdikonservativt parti (PDK) vil jeg si nei til alle former for surrogati, eggdonasjon, sæddonasjon og forskning på befruktede egg.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere