Mette Solveig Müller

57

Gjør alkohol oss mer mottakelige for coronnaviruset?

Vi vet at det var skiturister fra Italia og Østerrike som brakte smitten til Norge. Vi vet og at det var en fotballkamp mellom Italia og Spania som startet det voldsomme utbruddet der. Mitt spørsmål blir om hvilken rolle alkoholen spiller for sykdomsutviklingen? Dette har jeg ikke funnet noe om i senere tid.

Publisert: 6. mai 2020

Jeg leter litt på nett for å prøve å finne ut av om det er noen sammenheng mellom alkoholbruk og det å bli syk av corona-viruset? Jeg finner bare en interessant artikkel fra 24.12.2012:

https://www.nrk.no/rogaland/_-alkohol-gjor-oss-influensasyke-1.10843756

I denne artikkelen fremhever rusforskeren, at alkoholen spiller en vesentlig rolle når det gjelder influensaen hver vinter, da alkohol reduserer vår forsvarsevne. "Hadde det ikke vært for alkoholen, hadde ikke så mange nordmenn blitt influensasyke", sier forskeren. Alkohol skal altså virke negativt på vårt immunforsvar, ikke bare vurderingsevne.

Dette var interessante opplysning, sett i sammenheng med den coronapandemien vi nå opplever. De mest kjente arenaene for stor smittespredning til Norge har jo vært skiferier med barbesøk i Østerrike og Italia. En fotballkamp mellom Italia og Spania sto for storspredning av viruset i begge disse landene. Og jeg kan tenke meg at pubkulturen i England også kan spille inn. 

Det hadde vært godt å bli litt mer opplyst om disse forholdene? Finnes det noe mer forskning på det i forhold til corona-smitten?

Vi vet jo også, at alkohol kan få en stor plass i mange nordmenns liv når smittesituasjonen krever større sosial isolasjon. Burde vi ikke da hørt mer om hvilke farer alkoholen utgjør, dersom det er en aktuell problemstilling? Slik at det blir lettere å gjøre et valg. Ønsker jeg å utsette meg for dette i mine sosiale sammenhenger?


2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere