Terje Haugom

56

Hva skolen glemte

Publisert: 21. apr 2020

Hva skolen glemte.

En ting er å gi barn og unge en allmennutdannelse og kunnskaper som er nødvendige for et bra samfunnsliv senere, en annen ting er å lære barn og unge hvordan de skal klare seg på best måte i en verden med trafikk av alle slag. Det virker som at basis-kunnskaper om adferd i moderne trafikk er totalt utelatt i skolenes læreplaner. Det kan føre til mange tragedier som absolutt kunne vært unngått.

Det at barn og unge ikke har peiling på f.eks. hvilken side av veien man skal gå, dersom det ikke finnes fortau. Det at å gå tre, fire og fem side om side på trafikkert vei, eller sykle flere ved siden av hverandre, utvise null respekt for biler – som ved slik uvettig adferd kan sende dem rett til kirkegården. Hvordan ferdes i strøk med trafikklys, gangfelt, kryssing av vei, utstyr påbudt på sykkel, bruk av refleks osv.

Når slike basis-kunnskaper prioriteres vekk, i den perioden da gode forsetter skal dannes og videre-utvikles, kan følgene senere i livet få konsekvenser som ikke er bra. Om ungdom – etter en skolegang uten basis-kunnskaper om akseptabel trafikk-adferd – skulle klare å ta sertifikat på motorkjøretøy, er det stor sjanse for at vedkommende f.eks. ikke gidder å bruke blinklys, ikke bruke lys rett, null respekt for vikeplikt, fotgjengere, syklister osv. Altså slurv og slendrian, til potensiell fare for andre og seg selv.

Grunnskolen må få inn på planen en trafikk-undervisning som gir elevene en bedre adferd i trafikken og trafikk-forståelse, enten som gående, syklende eller kjørende. Trafikken møter de hver dag. Det å bli trygge, bevisste trafikanter, er minst like viktig som fremmedspråk og matematikk. Også i det voksne liv!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere