Omar Aardal

1

Ikke hent demente hjem fra sykehjem. Jeg har motsatt erfaring.

På forsiden av Vårt Land fredag 3. april står det med fete typer: "Ikke hent demente hjem fra sykehjem". Hver person med demens er unik. Da blir det ikke riktig å generalisere på denne måten.

Publisert: 3. apr 2020

Reportasjen forteller om Marthe Skogheims negative erfaring med å hente hjem sin demente mor på julaften. Takk til Vårt Land som tar opp dette temaet! Det var sterkt å lese om Skogheims erfaringer.  

Demenssykdom kan gi seg svært forskjellige utslag for den enkelte person som rammes. I mange tilfeller er det problematisk for en dement å bli tatt ut av sine faste daglige rammer og rutiner slik som det beskrives i artikkelen. I andre tilfeller kan det tenkes at variasjon i hverdagen kan gi gode opplevelser. Jeg har selv hatt flere positive opplevelser med å hente demente foreldre hjem på besøk. Det opplevdes spesielt fint da jeg tok min  far med hjem sist julaften. Jeg hadde et klart inntrykk av at også far satte pris på det og koste seg de timene han var hos oss. Da jeg fulgte ham tilbake på sykehjemmet utpå kvelden virket han svært fornøyd, både med at han fikk tilbringe noen timer hos oss og at han kunne komme tilbake til sitt eget rom på sykehjemmet. Mindre enn to måneder seinere døde min far. I ettertid er både jeg og min familie svært glade og takknemlige for at vi fikk ha far hjemme i lag med oss den siste julaftenen han levde.

Marthe Skogheims og mine erfaringer er klart forskjellige, og begge er like sanne. Jeg er overbevist om at pårørende i god dialog med personale på sykehjem er i stand til å vurdere i hvert enkelt tilfelle hvordan en kan legge til rette for gjensidig gode opplevelser for alle parter. Da finner jeg det uheldig at Vårt Land med fete typer på forsiden kommer med en så unyansert anbefaling.


4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere