Arild Vøllestad

20

Avlyste gudstjenster og sosiale media

Gudstjenester og andre samlinger er av gode grunner avlyst over det ganske land, foreløpig visstnok frem til 26. mars. Det er både i kirke og samfunn mye fokus på at internet og de sosiale media er en god hjelp til å være "erstatningsfellesskap" i denne tiden. Og på www.kirken.no er det mye verdifullt av denslags.

Publisert: 19. mar 2020

Men ikke alle er på sosiale media. Enten fordi de ikke har anskaffet seg det eller ikke behersker teknikken eller fordi de rett og slett ikke trives der. På denne bakgrunn er det merkelig at Den norske kirkes angivelig fremste utstillingsvindu, hjemmesiden, etter hva jeg kan se ikke opplyser om den ressurs som f. eks. den høyst u-elektroniske salmeboken er! Ikke minst i bolken "Trengsel og trøst" (nr 461-481) er det mange salmer som direkte kan tolkes inn i vår korona-situasjon. Og likedan i salmebokens bønnedel, særlig i avsnittene "Sykdom", "Bekymring" og "Ved ulykke og krise" (s.1179-86), og selvfølgelig mange tekster i Bibelen.

Det kristne fellesskap er reelt også når man ber eller leser alene i sitt lønnkammer. Det er ikke avhengig av at man er i samme rom som medkristne, eller ser dem på en skjerm.

Arild Vøllestad, pensjonert prest

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere