Ben Økland

16

Oslo-kvinnen fra Al Hoel -leiren

Frp ville ikke hente IS-kvinne – tar dissens i regjeringen

Publisert: 16. jan 2020

Frp sin innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim sier:

«Vi har en rekke hensyn å ta, og det viktigste hensynet vi som politikere har er å beskytte norske innbyggere mot terrorfare. Det hensynet må komme foran hensynet til barnet. Vår viktigste oppgave er å beskytte norske innbyggere i Norge, derfor tar vi dissens».

Uttalelsen stigmatiserer Oslo-kvinnen, for det går gnistrende klart frem at stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim mener at denne kvinnen representerer en terrorfare for norske innbyggere.

Det prinsipielt problematiske med stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim sin adferd er dette:

Påtalemyndigheten har ansvaret for å vurdere hvorvidt Oslo-kvinnen har begått straffbare handlinger. Deretter blir det eventuelt opp til en domstol å avgjøre spørsmålet, eventuelt å utmåle straff, samt ta stilling til hvorvidt tiltalte representerer en (terror)fare. En stortingsrepresentant bør avholde seg fra å forhåndsprosedere en sak som meget mulig skal fremlegges for en rett. Det skal være tette skott mellom de konstitusjonelle statsmaktene. Representanter for Storting eller regjering skal ikke tråkke i domstolenes bed.

Jon Engen-Helgheim gjentok i NRK 14.01.2020 flere ganger sin omsorg for norske innbyggere i denne sakssammenhengen. Oslo-kvinnen er, så vidt jeg har forstått, norsk statsborger – altså en blant mange «norske innbyggere». Hun har all rett til en rettferdig rettergang, hvis det blir en aktuell konsekvens av påtalemyndighetens vurdering, samt hun har en soleklar rett til å la seg representere av advokat. Vi lever i en rettsstat: Selv «superterroristen», Anders Behring Breivik, som «ble tatt på fersken» mens han myrdet uskyldige ungdommer for fote, fikk representasjon ved advokat(er).

Frp sin nestleder, Olje- og energiminister i regjeringen, Sylvi Listhaug sier:

«Vi har en rekke hensyn å ta, og det viktigste hensynet vi som politikere har er å beskytte norske innbyggere mot terrorfare. Det hensynet må komme foran hensynet til barnet. Vår viktigste oppgave er å beskytte norske innbyggere i Norge, derfor tar vi dissens».

Hun gjentar koblingen til såkalt «terrorfare». Har Olje- og energiministeren allerede avgjort at denne Oslo-kvinnen representerer en terrorfare for norske innbyggere? – altså før påtalemyndigheten har vurdert spørsmålet, og før en domstol har avgjort det? Dette er et ytterst frekt overtramp: Olje- og energiministeren i Norge burde absolutt holde seg for god til å forhåndsprosedere eventuelle straffesaker. Den konstitusjonelle inkompetansen hun demonstrerer i denne sammenhengen, er en direkte flau seanse.

Vi har på plass straffebestemmelser i lovverket som dekker terror-spørsmål. Landssvik-lovgivningen fra (mer enn) 70 år tilbake gjelder ikke lenger. Som nasjon har vi vokset fra «mobbe- og hevnjustisen» som ble så mange såkalte «tyskertøser» til del. Nå bør vi oppføre oss som en moden rettsstat. Kravet gjelder oss alle, inkludert disse Frp-representantene.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere