Mette Solveig Müller

57

Normdannelse

Dette må være ordet som ivaretar innholdet i «Verdikonservatisme». Ordet som formidler de verdiene tidligere kulturer, med sine religioner og religiøse forskrifter har ivaretatt i ulike sivilisasjoner. Viktige leveregler som beskytter mennesker som velger å følge dem.

Publisert: 18. des 2019

Det gledet meg å høre vår politidirektør Benedicte Bjørnland på TV i går. Hun brukte et ord jeg har savnet i samfunnsdebatten: «normdannende». Ordet adskiller seg fra statens lover: «Du kal, du skal ikke», - de vi blir dømt etter når vi bryter dem.

I de fleste sivilisasjoner som har eksistert, har religionen eller filosofien stått sterkt og oppdratt folket i denne normdannende adferden. Oppdratt barna til å holde seg innenfor visse grenser i sin adferd. Noen vil alltid gjøre opprør å bryte dem

Er normene godt nedfelt i folket, vil det lette politiets arbeid. I et normløst samfunn vil vi aldri klare å sette inn nok politi for å trygge befolkningen.

Det spesielle i vår egen tid er at liberalismen oppløser alle tidligere normer som har vært satt av religionene, og gir dermed det enkelte menneske full frihet til både å skade seg selv og andre.  De sier det ikke er politiets oppgave å kriminalisere mennesker som er til skade for seg selv! 

Det forundrer meg derfor ikke, at det nettopp blir vår politidirektør, som blir den første til å påpeke hvor viktig «normdannelsen» er i et samfunn. Uten den blir politiarbeid en umulig oppgave. - Men våger vi å si, at dette er et resultat av sosialliberalismens inntog i våre skoler da kristendomsopplæring gikk ut av skolens undervisning i 1967? 

Hanne Nabintu Herland har skrevet om emnet her:

https://www.hannenabintuherland.com/currentaffairs/den-sekulaere-ekstremismen-usman-rana/  Siterer følgende:

"Sosialdemokratiet har, med dens røtter i marxismen, hatt vanskelig for å godta at samfunnsreform ikke alltid er til det bedre. Man tar det for gitt at revolusjon og dens mer subtile følgesvenn reform idealistisk sett skal lede frem mot målet: ”fred på jord i det klasseløse samfunn.”  Det gode i mennesket vil vinne tilslutt.

Pave Benedict XVI påpeker at troen på den evolusjonistiske sosialdarwinismen parret med tanken om fremskritt åpner ideologien for en slags sekulær messianisme. Religioner som buddhisme, islam og kristendom gir andre svar på de samme eksistensielle spørsmål. Deres visjon er å bevare og beskytte kulturen mot tanker som bryter med normer som opprinnelig gjorde kulturen sterk."

Det som først og fremst må drøftes her, er påstanden om at det gode i mennesket vil vinne til slutt! Slik sosialdemokratiet tenker seg det, eller om det gode og onde alltid vil leve side om side, slik religionene tenker det. 

I henhold til min egen religiøse forståelse, har vår Gud, ALLE menneskers Gud, nedlagt sin gode vilje i iALLE mennesker. - Men selv om dette er nedlagt i alle mennesker, vil ikke alle mennesker automatisk velge "det gode". Først trenger mennesket en lærer og veileder som beskytter det mot sin egen uforstand, - Til denne oppgaven har alle store sivilisasjoner hatt profeter og gudsmanifestasjoner fra de store religionene, som har gitt opplæring og veiledning til folket. Slik har folket blitt bundet sammen i kjærlighet og visdom over de samme historiene.- Den "Globaliseringen" jeg ser fram til, er når vi erkjenner menneskehetens guddommelige enhet, alle de store profetenes enhet, at de alle er sendt til oss fra den ene og sanne Gud, Guds Enhet.- Slik det åndelig alltid kommer foran det matereielle, bør også den åndelige globaliseringen komme foran den materielle. 

Det er religionene som har stått for "Normdannelsen" i alle store sivilisasjoner! Vi trenger både religion og politikk! De må utfylle hverandre og ikke overlappe hverandre. - Der religionen står sterkt har politiet en lettere oppgave enn der normene oppløses. - Det er et farlig prosjekt å fjerne all religion fra samfunnet og tro at politikken kan overta rollen som sivilisasjonsbygger. Bare ved å rive alt som har vært, istedenfor å bygge på den grunnvoll som alt ligger der - i religionene.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere