Lars Gule

97

Den fanatiske dobbeltmoralen

Både KrF og Aftenposten tar til orde for helt ulik tilnærming til Israel og Palestina. Slik blir dobbeltmoral satt i system.

Publisert: 18. nov 2019

KrFs Hans-Fredrik Grøvan mener Norge må holde tilbake økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningsprosjekt (Vårt Land 14.11.19). Dette kommer som reaksjon på at Aftenposten har skrevet om et «oppdatert» pensum i palestinske lærebøker. Dette pensumet liker ikke Grøvan (og ikke jeg heller, for den del).

Men Grøvans (og Aftenpostens) konklusjon er altså sanksjoner mot palestinske myndigheter. Det er her det blir snakk om fanatisk dobbeltmoral. For KrF og Grøvan avviser tvert alt snakk om sanksjoner mot Israel. Fra hans kretser antydes det også at den internasjonale BDS-bevegelsen – som går inn for boikott av, des-investeringer fra og sanksjoner mot Israel – er antisemittisk. Mantraet er «dialog» når noen snakker om å presse Israel. Det samme gjelder ikke når palestinske myndigheter gjør noe «vi» (les: KrF og regjeringen) ikke liker. Da rasles det med sanksjonsmidlet.

Deler av innholdet i de nye palestinske lærebøkene er ikke bra, skal vi tro den presentasjonen vi har fått av dette. Som jeg sa til Vårt Land er dette trolig også uttrykk for en viss islamisering av det palestinske samfunnet, altså et uttrykk for at Hamas har en oppslutning som selvstyremyndighetene i Ramallah må forsøke både å imøtegå og imøtekomme. Og det er vanskelig å se for seg et framtidig samfunn hvor palestinere og jøder skal leve side om side med den typen lærerbøker som palestinske myndigheter nå har produsert.

Likevel er dette et fullstendig sekundært problem for framtidig fredelig sameksistens når vi sammenligner med den israelske okkupasjonen og koloniseringspolitikken. I denne sammenheng er det verdt å huske følgende:

* Selv om de palestinske lærebøkene er uheldige, er de ikke i strid med folkeretten

* Den israelske okkupasjonen og koloniseringen av Vestbredden er i strid med folkeretten

Det innebærer at Grøvan, KrF og FrP vil sanksjonere palestinerne, som i denne saken ikke bryter folkeretten, mens Israel nok en gang ikke skal utsettes for noe som helst press.

En slik dobbeltmoral kan bare skyldes en av to ting – eller begge deler:

* Enten en utilgivelig uvitenhet om de faktiske forhold i Palestina

* Eller en religiøs fanatisme som innebærer en bevisst og systematisk vilje til å krenke palestinernes menneskeverd og grunnleggende rettigheter

Dobbeltmoral blir det uansett. Og det er skammelig. Det blir ikke bedre av at Aftenposten på lederplass også tar til orde for at giverlandene må knytte endringer i lærebøkene til den økonomiske støtten til palestinske selvstyremyndigheter. «Av alle krav man stiller til et mottakerland, må en direkte motarbeidelse av grunnlaget for støtten stå øverst på listen over ting man ikke gjør.» Skriver Aftenposten 15. november, den palestinske nasjonaldagen: Aftenposten mener: Palestinske skolebøker motarbeider fred. Da får vi også gå ut fra at Aftenposten nå støtter BDS mot Israel som virkemiddel, nettopp fordi denne «samarbeidspartneren» i den norsk-initierte «fredsprosessen» direkte motarbeider alle forsøk på å avslutte den folkerettsstridige okkupasjonen og alle forsøk på å opprette en selvstendig palestinsk stat. Eller mener Aftenposten det samme som KrF, nemlig at det gjelder det andre regler for Israel enn for palestinerne?

Lars Gule

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere