Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor, karriereveileder, foredragsholder og skribent.
19

Sårbare unge kan ende i utenforskap

Regjeringen vil kutte i arbeidsavklaringspenger til unge under 25 år. Det vil forverre deres situasjon.

Publisert: 14. okt 2019

Regjeringen vil kutte i arbeidsavklaringspenger til unge under 25 år. Innsparingen på 119 millioner skal brukes av NAV for å hjelpe ungdommene inn på arbeidsmarkedet. Dagens situasjon er at disse unge går fra praksisplass til praksisplass som varer i tre måneder uten å få arbeidskontrakt. Det gjør noe med selvtilliten og motivasjonen til deres. Å ta fra dem en del av arbeidsavklaringspengene vil forverre deres situasjon.

Økt kompetanse i NAV 

Disse unge kan slite med psykiske lidelser og vansker, ha nedsatt funksjonsevne, være rusavhengige eller ha andre diagnoser. Deres utfordringer er sammensatte og ofte har flere offentlige og private instanser vært inne for å støtte enkeltindividet.

Regjeringen ønsker å få disse i jobb gjennom en tettere oppfølging av den enkelte i NAV-systemet. Vårt Land skriver på lederplass lørdag 5. oktober at dette vil kreve økt kompetanse hos de NAV-ansatte. De må kartlegge hvilke evner og utfordringer den unge har for å finne hvilket arbeid vedkommende er i stand til å stå i. Skal dette lykkes må NAV-systemet jobbe systematisk med å hente inn informasjon fra hele hjelpeapparatet til den unge arbeidssøkeren.

Krav til bedrifter 

For å treffe med dette tiltaket er regjeringen avhengig av at mange bedrifter ønsker å ta imot disse ungdommene. Dette vil kreve en stor arbeidslivsdugnad og regjeringen bør støtte deltagende bedrifter med økte ressurser. Mitt inntrykk i dag er at mange bedrifter vegrer seg mot å ta imot disse unge fordi det krever en omfattende oppfølging.

Myndighetene bør stille krav til de bedriftene som vil inkludere ungdom på arbeidsavklaringspenger. Disse bedriftene må kunne rapportere over en tidsperiode at de har ansatt ungdom som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er viktig at man må sørge for at alle tiltakene som er igangsatt overfor disse unge menneskene er av god kvalitet, men dette må ivaretas uten at arbeidsavklaringspengene blir redusert!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere