Kristoffer Hansen-Ekenes

4

Populisme, bompenger. Og folk flest.

Det må være vanskelig å ta mål av seg til å representere folk flest, når de fleste ikke stemmer FrP. Og nye én-saks-partier utfordrer FrP på bompengemostand. Nå truer FrP med å forlate regjeringa over spørsmålet om bompenger. Det virker rimelig.

Publisert: 4. jun 2019

De andre regjeringspartiene vil ikke skrote bompengeordninga over natta. Det skaper krisestemning i FrP. Og populismen viser sitt sanne og sørgelige ansikt. Det er fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, som i intervju med NRKs journalist 3. juni 2019 analyserer situasjonen slik: 

«Når eg ser at Venstre og KrF sine partileiarar går ut og avlyser å diskutere rundt bompengar, då renn begeret mitt over. Då ligg det på eit nivå som eg ikkje trudde var mogleg. Det er eit engasjement i folket som seier nei. Frp er i regjering for å tjene innbyggjarane. Og då må vi sjå og lytte til dei. Så viss dei andre regjeringspartia ikkje ønskjer å høyre på innbyggjarane, så har ikkje vi noko i den regjeringa å gjere». 

Kilde: nrk.no (sitert 3. juni)

Sitatet ovenfor er interessant. For det første antydes det at de andre regjeringspartiene ikke ønsker å tjene innbyggerne. Hvis vi skal ta dette alvorlig, betyr det at bompenger det eneste innbyggerne i Norge bryr seg om. Slik er det heldigvis ikke. De fleste innbyggere, enten de stemmer ved valg eller ikke, har større bredde i sitt politiske engasjement. For det andre poengterer Sve at FrP bør gå ut av regjering, dersom de andre ikke vil tjene folket. Det burde rimeligvis være motsatt, for ingen av oss ønsker politikere som ikke tjener fellesskapet. 

Bak denne retorikken skjuler det seg en populistisk fortelling om at det beste er å gi folk (flest) det de ber om. Den er falsk. Jeg oppdrar to barn. Hvis jeg skulle praktisert dette overfor dem, ville hjemmet vårt kollapsa i kaos rimelig snart. Samtidig er det opplagt at både foreldre og politikere er avhengige av en viss goodwill hos barna / innbyggerne for å få gjennom de viktigste sakene. 

Det er ikke slik at de andre partiene ikke vil høre på innbyggerne. Det vil de, og det gjør de. De er valgt til å forvalte et flertall. Og folk flest tenkte ikke på bompenger da de gikk til urnene ved forrige stortingsvalg. Og takk for det! Bompenger – enten det nå brukes for å fremme klimatiltak eller bygge vei – er ikke et ensidig onde. Å ville styre et land eller en kommune ut ifra en overordnet visjon om å unngå bompenger, er så enfoldig og mangelfullt at en må undre seg. Og hvilke saker er det ellers som forener bompengemotstandere, både i og utenfor FrP? Jeg vet ikke om svaret finnes, eller om jeg vil like det.

FrP befinner seg uansett i en krisesituasjon de selv er ansvarlige for. Ved å appellere til hva folk flest vil ha, har de programfestet misnøye og surmuling, samtidig som forståelsen av samfunnet som et fellesprosjekt svekkes. Hvis bompenger er så viktige for FrP som Sve mener, fremstår det ikke som noen trussel, men en tjeneste om de forlater regjeringen. En tjeneste for innbyggerne. Ikke krise. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere