Øivind Benestad

29

10 år med en kjønnsnøytral ekteskapslov - og et radikalt nytt syn på barns rettigheter

Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er 10 år. Konsekvensene av loven er dramatiske, men mange fortrenger eller bagatelliserer den kjønnsnøytrale ideologiens skadevirkninger på grunnleggende temaer som kjønn og seksualitet, barn og familie, blodsbånd og foreldreskap.

Publisert: 6. jan 2019

For 10 år siden – 1. januar 2009 – trådte den nye, kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft. Samme dag ble det også innført radikale endringer i fire andre lover som angår barn og familie:

Barneloven + Bioteknologiloven + Adopsjonsloven + Partnerskapsloven.

Det som skjedde for 10 år siden, åpnet en demning: Mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning ble oppløst. Far og hans slekt ble definert som overflødig i barns og voksnes liv. Konsekvensene er enorme, bl.a. disse:

Lovene fra 2009 proklamerer direkte eller indirekte at: 

A. Kjønn er irrelevant og uten betydning for barn og familie.

B. Den biologiske familien med mor, far og barn er bare én blant diverse sidestilte varianter.

C. Blodsbånd, gener og biologisk slektskap betyr lite eller ingenting.

D. Far er uvesentlig og unødvendig, en ”medmor” er like bra.

E. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sin egen mor og/eller far.

F. Planlagt farløshet bryter ikke med kravet om ”barnets beste” i FNs Barnekonvensjon.

Den kjønnsnøytrale ideologien har de siste årene bidratt til en dramatisk endring i samfunnets tenkning om:

• ekteskapets definisjon og særpreg 

• foreldreskap 

• barns rettigheter 

• hvordan barn blir unnfanget

• antall kjønn

• kjønnsskifte

• det biologiske prinsipp                  

• betydningen av mor og far                   

• kjønnsidentitet                           

• eggdonasjon 

• dobbeldonasjon med både sæd og egg

• assistert befruktning for enslige kvinner

• surrogati                                     

• polyamorøse forhold                      

• flere enn to juridiske foreldre        

• seksualitetens mening og rammer  

• handelen med sæd og egg, donorer og surrogatmødre på det internasjonale fertilitetsmarkedet    
 

Sannheter proklamert av den verdensvide kirke:
Et tidløst JA-budskap som ikke går ut på dato

• JA til Bibelen som øverste autoritet for tro, lære og liv.

• JA til ekteskapet som Guds skaperordning for mann og kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene.

• JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.

• JA til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor og far. Verken mor eller far er overflødig.

• JA til barn som en gave, ikke som en rettighet eller handelsvare.

• JA til betydningen av blods-bånd, slekt og biologisk tilhørighet.

• JA til FNs Barnekonvensjon, artikkel 7.1: «Barn har rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»

• JA til et tydelig barneperspektiv i kristen teologi og praksis.

• JA til biologiske realiteter, barns rettigheter og Bibelens budskap. Biologien, barnet og Bibelen gir samme svar: Mor-far-barn-relasjonen er unik, og ekteskapet er en biologisk forankret skaperordning for mann og kvinne.


Øivind Benestad
Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn

Teksten ble 4. januar 2019 publisert som en helsides info-annonse i papirutgaven av Vårt Land. Den kan leses her: 

http://morfarbarn.no/site/morfarbarn.no/files/kjonnsnoytral-ekteskapslov-i-10-ar.pdf6 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere