Levi Fragell

102

Støtte til overgrep ER overgrep !

Hvorfor er det de organiserte kristne kretser som nøler med sin protest - og i realiteten deler overgriperes skyld og ansvar ? Og hvor stort ansvar har deltakere og støttespillere ?!

Publisert: 11. nov 2018

TV Visjon Norge og Jan Hanvold har nå i løpet av få dager direktesendt to voldsomme møter med Rodney Howard-Browne. Ordet vold er bokstavelig ment idet folk ble slått overende av «Gud» og ble liggende i spasmer på gulvet mens forsamlingen skrek og hylte eller utbrøt i vill latter. Midt i denne møteplanen anbefalte Visjon Norge sitt publikum også å se et program i beste sendetid med organet Jesusnett i den frie lutherske bevegelse Normisjon. Denne gang var det generalsekretæren i Jesusnett som ledet dette programmet, og ved interessante samtaler gjorde hun  en sympatisk innsats for sin tro og sin organisasjon. Så hva er da problemet ved å delta, Levi? skriver en troende  venn på Facebook.  Og jeg gjentar mitt poeng for hundrede gang: Anerkjente organisasjoner som Normisjon og en rekke andre bidrar til å uskyldiggjøre og opprettholde en kanal som skader medmennesker og er en krenkende skandale i norsk livssynsmiljø. 

Det kan være at Vårt Land for egen del hadde mistet motet når de etter en mangeårig ryddesjau, i september skrev følgende: «Men dersom kristne ledere ­hadde fulgt Fragells oppfordring og brukt tiden på å spa møkk, ville de ikke fått gjort noe annet. Møkka­haugen forsvinner nemlig aldri.»  Men kjære Vårt Land, er det ikke bedre med en litt mindre møkkahaug enn en stadig større?  Og hva var på lufta i Visjon Norge en time før Normisjon? Jo, Svein-Magne Pedersen, som ba syke seere om å legge hånden på TV-skjermen mens de ble bedt for, slik at helbredelser kunne skje. For få måneder siden kunne den samme predikanten tjene penger pr. minutt for telefonsamtaler med syke. Men protestbølgen i sommer endret prosjektet, og  nå går det ikke lenger. Takk til alle empatiske kritikere - humanister, kristne og pressefolk - som har gjort en kjempejobb for å avsløre og stanse skadelig religiøs aktivitet både på nett og plattform. Men hvorfor er det de organiserte kristne kretser som nøler lengst - og i realiteten deler overgriperes skyld og ansvar?

5 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Betimelig varsel

Publisert nesten 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Takk til alle empatiske kritikere - humanister, kristne og pressefolk - som har gjort en kjempejobb for å avsløre og stanse skadelig religiøs aktivitet både på nett og plattform. Men hvorfor er det de organiserte kristne kretser som nøler lengst - og i realiteten deler overgriperes skyld og ansvar?

Og takk til deg, Levi, for at du holder ut som "møkkagraver"!  Den religiøse humbug og forkvaklede karismatikken som Rodney Howard-Browne står for, er en intet mindre enn en skam - men for Visjon Norge er han altså en stor "profet".  Normisjon, Evangeliesenteret og andre som benytter seg av kanalens sendeflate, burde fluksens markere avstand ved å holde seg borte derfra.

Om noen fremdeles skulle være i tvil om hva jeg mener med religiøs humbug og forkvaklet karismatikk, er det bare å ta en titt her (fra en av Howard-Brownes nylig avholdte seanser i Visjon Norges regi):

Rodney Howard-Browne/TV Visjon Norge


5 liker  
Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Korrigert innlegg

Publisert nesten 3 år siden

En annen versjon av dette innlegget var lagt ut et par timer i går, men ble korrigert på grunn av en faktafeil (galt navn) og lagt ut i en ny og noe utvidet versjon noen timer senere. Et par gode kommentarer forsvant dessverre i prosessen, men takk til Oddvar Johannessen, som har fremhevet sitt (og mitt) viktige poeng også i denne tråden.

2 liker  
Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Oddbjørn - ikke Oddvar

Publisert nesten 3 år siden

Enda en gang roter fingrene mine til stavemåter på nettet. Det automatiske feilstavingsystemet er skumle greier, og blir et stadig verre problem med alderen. 

3 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Er usikker på

Publisert nesten 3 år siden

om man kan bruke utrykkene "overgrep" og "overgriper" i denne sammenheng selv om jeg forstår argumentasjonen bak dette. Vi har trosfrihet i Norge, jeg vil vel heller kalle dette for en "villfarelse", det kan i verste fall kanskje bli vel så alvorlig?

Har nettopp sett på linken og programmet Oddvar Johannessen oppga i sin kommentar. Jeg holdt ut i vel 8 minutter, da klarte jeg ikke se mer, jeg ble rett og slett svært uvel. 

Tankene mine gikk til trollmannen Simon (Apg. 8) som tok til troen etter Filip hadde forkynt og som var ute av seg av undring over de tegn og de store undergjerninger som ble gjort. Peter kom da til dem,  for Ånden hadde ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. De la da hendene på dem og de fikk alle DHÅ. 

Men da trollmannen Simon så dette, kom han med penger til Peter og sa: "Gi meg også denne makt, at den jeg legger mine hender på, må få DHÅ." Peter svarte da: "Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Omvend deg derfor og be Herren om at ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!"

Det var i alle fall denne historien som kom til meg etter å ha klart å sett 8 min på programmet fra Visjon Norge. Det var etter mitt syn et skremmende program hvor jeg mener troskyldige kristne blir ført i villfarelse, og ja, det oppleves i alle som et overgrep. 

Dypest sett tror jeg det også er feil bibelsyn som fører til dette. Etter mitt syn er helbredelsens tid over, det samme med de store undergjerninger, profetisk tale og tungetale. Jeg støtter meg da til Ef. 4, 11:

"Han er det som GAV (fortid! Ikke GIR) noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere..."

Jeg mener Gud har gitt oss de apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere som trengs....derfor står det her "GAV". Kristnes oppgaver er å formidle videre hva disse har sagt og lært oss. I vår tid er det Kristus som er "hodet" for menigheten, det finnes ikke noen mellommann mellom ham og de troende.  Det er Bibelen og spesielt NT vi har å forholde oss til, det er nok for oss.

Jeg mener også at alle troende får DHÅ i samme stund de tror: "...i ham har også  dere, DA DERE KOM TIL TROEN, fått til innsegl DHÅ, som var lovt....(Ef. 1, 13).

 Ikke noe menneske i vår tid kan dele ut DHÅ ved håndspåleggelse, ei heller befale DHÅ til noe som helst.

Jeg tror det er viktig at kristne sier fra  om denne "villfarelsen", eller hva man vil kalle det. Jeg kan ikke se at dette er etter Guds ord.

3 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Beklager Oddbjørn,

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Har nettopp sett på linken og programmet Oddvar Johannessen oppga

her oppga jeg også feil fornavn på deg!

1 liker  
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Levi og Åge

Publisert nesten 3 år siden

Helt i orden :-)  Navnet skjemmer ingen.

3 liker  
Kommentar #7

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Støtter Visjon Norge Normisjon finansielt?

Publisert nesten 3 år siden

Lederen for Kristen Koalisjon Norge skriver idag på min Facebook-vegg:

«Anne Birgitta Langmoen Kvelland JesusNetts programledere på TV Visjon Norge har i lang tid mottatt 25.000kr. månedlig i lønn fra TV Visjon.».

Dette er oppsiktsvekkende om det er riktig, og oppsiktsvekkende om det er intern sladder i kristne kretser. Ansvarlige bør redegjøre. (Jesusnett er en del av Normisjon.)

5 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hva???

Publisert nesten 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Lederen for Kristen Koalisjon Norge skriver idag på min Facebook-vegg:

«Anne Birgitta Langmoen Kvelland JesusNetts programledere på TV Visjon Norge har i lang tid mottatt 25.000kr. månedlig i lønn fra TV Visjon.».

Dette er oppsiktsvekkende om det er riktig, og oppsiktsvekkende om det er intern sladder i kristne kretser. Ansvarlige bør redegjøre. (Jesusnett er en del av Normisjon.)

Ja, dette er i sannhet oppsiktsvekkende - både dersom det stemmer og dersom det er oppspinn.  

3 liker  
Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er kanskje litt treg, men hvorfor skal ikke en programleder ha lønn?

Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Lønn - eller ikke lønn

Publisert nesten 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg er kanskje litt treg, men hvorfor skal ikke en programleder ha lønn?

Det er ikke er snakk om programledere som er ansatt i TV Visjon Norge, men i JesusNett (som er en grein av Normisjon).  JesusNett "låner" (eller leier?) sendetid på TV Visjon Norge.

Normisjon er som organisasjon kritiske til Hanvold og Visjon Norge, men godtar likevel at JesusNett benytter seg av sendeflate der. I den facebook-tråden som Levi Fragell henviser til i kommentar #8, deltar både generalsekretær i Normisjon, Anita Birgitte Langmoen Kvelland, og lederen av Kristen Koalisjon Norge, Jan-Aage Torp.  Kvelland hevder at det ikke er noen økonomiske bindinger mellom JesusNett og Visjon Norge.  Sitat: "Dersom de (dvs. JesusNett) mottar lønn fra Visjon Norge, er det i så fall helt nytt for meg".  Torp repliserer så:  "JesusNetts programledere på TV Visjon Norge har i lang tid mottatt 25.000kr. månedlig i lønn fra TV Visjon".

Begge kan ikke ha rett.  Dersom Torp har rett, holder altså JesusNett opplysninger skjult for moderorganisasjonen. Dersom Kvelland har rett, bløffer Torp.

3 liker  
Kommentar #11

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk, da skjønner jeg det litt bedre. : -)

2 liker  
Kommentar #12

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Utrolige betroelser?

Publisert nesten 3 år siden

Kristen Koalosjon Norges leder, Jan-Aage Torp, har gått ut på min Facebook-vegg med påstander om finansiell allianser mellom Visjon Norge kristne organisasjoner  som ikke er til å «tru». Han skriver: 

«Levi Fragell Normisjon burde arrangere party og takke Jan Hanvold & TV Visjons glade givere for deres oppfyllelse av Jesu yppersteprestelige bønn om Guds barns enhet. Du og jeg er uenige om de mest grunnleggende ting, Levi Fragell, men jeg syns vi burde kunne forenes i vårt ønske om redelighet. - Denne saken med Normisjon er for øvrig slett ikke enestående i forhold til TV Visjon Norge. Det finnes nok flere som har "ofret Hanvold til hundene" mens de har vært glade for TV Visjons forbilledlige raushet.»

3 liker  
Kommentar #13

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor er det de organiserte kristne kretser som nøler lengst - og i realiteten deler overgriperes skyld og ansvar?

Jeg har tre mulige forklaringer:

De kjenner ikke til hva Skriftene sier om å samarbeide med mennesker/foreninger som forkynner og lever urent/urett. 

De tror Gud velsigner virksomheten rikere om de får skjermplass. (Gud velsigner ikke urett!)

De setter sin lit til mennesker og mammon i stedet for Gud. 

Noen liker å profilere seg selv.1 liker  
Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hva med litt "gravejournalistikk"?

Publisert nesten 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Kristen Koalosjon Norges leder, Jan-Aage Torp, har gått ut på min Facebook-vegg med påstander om finansiell allianser mellom Visjon Norge kristne organisasjoner  som ikke er til å «tru».

Burde det ikke være en naturlig oppgave for en av Vårt Lands "gravejournalister" å se litt nærmere på hvilke økonomiske bindinger det finnes mellom Visjon Norge og det øvrige norske kristenliv?

3 liker  
Kommentar #15

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Hvor skal debatt og oppklaring foregå?

Publisert nesten 3 år siden

Jeg deler Oddbjørn Johannessens håp om at kompetente Vårt Land kunne bidra til avklaring oppklaring. Det er synd at innlegget og debatten (som nå er igang andre steder) ikke kan oppdateres i en noe lengre prosess her på VD.

4 liker  
Kommentar #16

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

For eventuelle interesserte

Publisert nesten 3 år siden

I januar 2015 skrev jeg et beslektet innlegg: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11555583. (NB. Normisjon har i senere tid presisert, offentlig (blant annet på Levi Fragells Facebook-vegg helt nylig), at det kun er enheten JesusNett som samarbeider med Visjon Norge. Like fullt: Hanvold-venn Jan-Aage Torp omtaler i dag Hanvolds samarbeidspartner som Normisjon (på sin private Facebook-profil).)

3 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Normisjon/JesusNett

Publisert nesten 3 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
(NB. Normisjon har i senere tid presisert, offentlig (blant annet på Levi Fragells Facebook-vegg helt nylig), at det kun er enheten JesusNett som samarbeider med Visjon Norge. Like fullt: Hanvold-venn Jan-Aage Torp omtaler i dag Hanvolds samarbeidspartner som Normisjon (på sin private Facebook-profil).)

Selv om JeusNett har en egen profil, så er jo ikke dette en enhet som er fullstendig autonom i forhold til moderorganisasjonen. Dermed må Normisjon bære et medansvar for hva JesusNett finner på.

2 liker  
Kommentar #18

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Jo

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Selv om JeusNett har en egen profil, så er jo ikke dette en enhet som er fullstendig autonom i forhold til moderorganisasjonen. Dermed må Normisjon bære et medansvar for hva JesusNett finner på.

Enig i det.

2 liker  
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Er JesusNetts programledere ansatt i Visjon Norge?

Publisert nesten 3 år siden

Dersom det medfører riktighet at JesusNetts programledere mottar 25.000 kr i måneden i lønn fra Jan Hanvold/Visjon Norge, må de jo betraktes som ansatte (i det minste på frilans-basis) i TV-kanalen.  Det torpederer i så fall det inntrykket som tidligere har tilflytt offentligeten, nemlig at JesusNett (og andre aktører) kun låner Visjon Norges sendeflate (hvilket er ille nok).

Dette bør Normisjon (JesusNetts moderorganisasjon) enkelt kunne svare på.

4 liker  
Kommentar #20

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Gå udenom, Peer! Den er stor nok, hejen...

Publisert nesten 3 år siden

Som man ser fra Ibsens kjente stykke, så var veien rundt bøigen langt mer å foretrekke enn kampen mot dragen og det ubehagelige. Men som også fortellingene om Jesus samt også folketradisjonen viser, så er overvinnes det onde og dets avleggere gjennom den modige uselviske kjærligheten selv og tankens sverd, representert ved St. Mikael. I Peer Gynt symbolisert ved Solveig.  Visjon Norges pengemas i Guds navn er forkynnelse på avveie; direkte manipulasjon som utnytter og tramper på flere svake. Det er ikke nødvemdigvis slik at det kun er de med akseptabelt overskudd som gir her. Metodene og ikke minst den bibelimpregnerte språkbruken fører til at noen rammes grovt. Da burde det vel være en kristen dyd og reise seg å si tydelig ifra at her pågår det umoral og det sågar i Guds navn?

Dessverre kan det se ut til at kirkenes ledelser og flere skarpskodde teologer i dag velger å gjøre som presten og levitten. De går forbi den forslåtte og lidende i grøften. Bedre da å se rett frem: konsentrere seg om teologiske spissfindigheter, akademiske diskusjoner om teologi og politikk, og videre konsentrere seg om sine posisjoner. På Jesu tid og senere reiste de seg mot misbruk av Guds navn, krenkelser av de svake og sto tydelig opp mot makt og myndigheter. I dag blir de av makten invitert på gallamiddager og kaffe. Der kirkeledernes og teologenes engasjement fordres i hverdagen, der presenteres det i beste fall situasjonsbetinget avstandstagen når den etterspørres. F.eks. når saker om Visjon Norges praksis ang. penger i Guds navn er i fokus. Ellers er det ganske så stille. For øvrig takk til Levi Fragell og Oddleif Johannessen for at de holder ut og tar kampen. Igjen. 

Men skulle ikke først og fremst kirkens folk lede an her selv? Om det skjer noe negativt og krenkende i muslimske miljøer, eller hos andre sådanne, er det ikke da slik at kristne ledere både håper og forventer at man der internt tar ansvar og ordner opp i dette opp selv?

Som kjent pågår det en forkynnelse av Gud som mildt sagt er problematisk hva gjelder kristen troslære. Det er faktisk ikke plass til Gud og mammon på samme trone; uansett hvor mange bibelvers og påstander man benytter for å legitimere kjetteriet. "Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver»: De fleste kjenner vel til lignelsen i Markus 12: 41.41: «Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Vi kjenner vel alle til hvordan denne fortellingen har blitt benyttet som virkemiddel til å få alle til å gi enda mer og ikke «holde igjen», Gud elsker jo en glad giver og gir du ikke, så ender du et visst sted skal man tro enkelte. De fattige blir lovet mangfoldig tilbake, men i virkelighetens verden så blir det en og annen gang problemene som mangfoldiggjør seg etter på ha føyd seg under en manipulerende forkynnelse som har beriket andre. Kirkelige miljøer bør vite at noen i sistnevnte kategorier ikke alltid våger å innrømme status for omgivelsene; men også disse får sin samvittighet rammet om forkynnelsen er for aggressiv. Og ikke minst ang. dette med å sågar kople Guds vilje ang. pengegaver til TV-seerens og lytternes tro, helse, livskvalitet, etc. så holder det ikke med en avstandtagen i ny og ne. Men et pågående engasjement. Nettopp fordi elendigheten pågår. NÅ! Og vil fortsette i morgen, også etter at kritiske ytringer ad hoc er beregnende servert i passende doser i mediene.

I den jødiske tradisjonen finnes det en nesten helt lik fortelling som denne med den fattige kvinnen nevnt ovenfor. Men utleggelse av den er helt forskjellig fra den tradisjonelt kristne: Fortellingen slik den ble og blir utlagt i den jødiske troslære var og er en bitende kritikk av manipulering som foregíkk i Guds navn; dvs av prestelig maktmisbruk og pengebegjær fra enkelte enøyde saduseere og fariseere. Denne enken i fortellingen hadde ingen igjen til å la seg forsørge av, og hun var helt alene i livet. At hun faktisk opplevde det nødvendig å gi det lille hun eide gjorde Gud harm i følge den rabbinske forståelsen. Det var slik den ble og ennå blir fortalt. I noen kristne miljøer blir fortellingen derimot brukt som maktmiddel til å kreve penger; og dét i jesu navn.

Videre visste vel Jesus for det første at denne kvinnen som ga alt hun hadde ganske raskt etterpå måtte tigge om hjelp til mat etc, hvilket gjorde at hun var like langt eller kortere fordi hun igjen måtte tigge? Men Jesus visste også at tempelet ville bli fullstendig ødelagt og plyndret for alle midler og verdier før det var gått 40 år. Ref. Jesu egne profetier i evangeliet. Hvilket betød at Han visste at kvinnens investering ville ende med ruiner. Jesu innsikt i mennesket og virkeligheten qua Guds sønn og rabbi gjør at man trygt kan mene at Kristus her gjenfortalte den rabbinske fortellingen slik den allerede ble utlagt i from jødedom. Og vi ser faktisk i Markusevangeliet at rammen rundt denne fortellingen om den fattige enken innledes med en sviende kritikk av de skriftlærde som vil ha hedersplassene og motta hyllester, ta ressurser fra de fattigste «de eter enker ut av huset» (!). Og etter fortellingen om enken, så beskriver Jesus tempelets ødeleggelse.

Det er både trist, svakt og desto mer forstemmende å se hvordan denne praksisen i Visjon Norge hva gjelder pengekrav i Gus navn kan foregå uten at kirkenes ledelser tar adekvat fast  engasjerer seg og opprettholder fokus. De gjør som Peer og går utenom.  Det er ikke minst viktig at de nå resier seg og tar grep, og opprettholder det, fordi det hele foregår i den Guds navn som vi andre bekjenner oss til. 

7 liker  
Kommentar #21

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Taushet er ikke gull

Publisert nesten 3 år siden

Det er blitt reist alvorlige og viktige spørsmål om Normisjons forhold til Visjon Norge. Foreløpige kommentarer fra generalsekretæren på Facebook igår gav inntrykk av en positiv vilje til oppklaring - blant annet om lønnsutbetalinger fra Visjon Norge til en av Normisjons nettaktiviteter. Foreløpig er det ikke blitt gitt nærmere opplysninger til utfordrerne. For meg dreier ikke dette seg først og fremst om Visjon Norges bruk av penger som innkasseres fra troskyldige givere, men om den vedvarende legitimering av Visjon Norges  uverdige og skadelige aktiviteter - som også er det opprinnelige utgangspunkt for mitt innlegg her.

3 liker  
Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Forsterket legitimering

Publisert nesten 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
For meg dreier ikke dette seg først og fremst om Visjon Norges bruk av penger som innkasseres fra troskyldige givere, men om den vedvarende legitimering av Visjon Norges  uverdige og skadelige aktiviteter - som også er det opprinnelige utgangspunkt for mitt innlegg her.

Jeg er enig i ditt hovedfokus her, men dersom det viser seg at organisasjoner fra den i utgangspunktet aktverdige delen av norsk kristenliv mottar honorarer for å bruke Visjon Norges sendeflate, bidrar jo det i høy grad til å forsterke legitimeringen.

3 liker  
Kommentar #23

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Enig

Publisert nesten 3 år siden

Finansielle relasjoner bygger gjensidig avhengighet, som både binder og forplikter mer enn noe. Det er å håpe at denne problemstillingen ikke gjelder fler i programlisten. 

2 liker  
Kommentar #24

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det vil alltid være noen som straks leter i lommen etter stener og tror det er deres moralske plikt å kaste sten på dem som ikke er innenfor deres eget moralske rammeverk. I denne beslutting og handling finner de sin egen frihet nemlig å gjøre sin neste så liten og dårlig som mulig for selv å bli rettferdig og moralsk overlegen. Bjelken står støtt i øyet.Han som dommen tilhører og som setter to streker på det endelige svar av våre alles liv spør ikke om våre meninger og om andre er dårligere eller bedre enn oss selv. Han spør oss bare om han skal gjøre underet, . med å få oss gjennom nåløyet.


1 liker  
Kommentar #25

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Sunt og usunt, hvem bestemmer?

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror ikke Jan Hanevold er dårligere i sine handlinger og arbeidsmetoder enn de organisasjonene som bruker Visjon Norges sendeflate.  Han har sin stil, de andre sin.  De fremmer alle sin egen virksomhet.  Personlig tror jeg ikke TV er et godt middel for å nå mennesker med budskapet om Jesus.  Det er sløsing med offer og gaver.  Jesus formidles på en meters avstand med øyekontakt!

Jeg så møtet med Rodney Howard Browne holdt (# 1, her over) på YouTube.

Det er ikke min stil, men å kalle det overgrep er tøys.  Voksne mennesker får takke seg selv om de møter opp.  At folk faller og roper og ler er heller ikke min favoritt, men igjen - det er ikke mitt ansvar.

Tolken der er en pastor jeg kjenner godt, han ville neppe tolket om det var ren ondskap.  

Nyhagen sier mye godt i #20.


1 liker  
Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Underlig synspunkt

Publisert nesten 3 år siden
Ørnulf Høgetveit. Gå til den siterte teksten.
Det vil alltid være noen som straks leter i lommen etter stener og tror det er deres moralske plikt å kaste sten på dem som ikke er innenfor deres eget moralske rammeverk. I denne beslutting og handling finner de sin egen frihet nemlig å gjøre sin neste så liten og dårlig som mulig for selv å bli rettferdig og moralsk overlegen. Bjelken står støtt i øyet.Han som dommen tilhører og som setter to streker på det endelige svar av våre alles liv spør ikke om våre meninger og om andre er dårligere eller bedre enn oss selv. Han spør oss bare om han skal gjøre underet, . med å få oss gjennom nåløyet.

Mener du altså at uansett hvor langt ute på de "åndelige" vidder en virksomhet drives i Guds navn, så har ingen rett til å bedømme den?  Det var da et underlig synspunkt.

4 liker  
Kommentar #27

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Smak, stil og stilfullt ubehag

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke min stil, men å kalle det overgrep er tøys.  Voksne mennesker får takke seg selv om de møter opp.  At folk faller og roper og ler er heller ikke min favoritt, men igjen - det er ikke mitt ansvar.

Tolken der er en pastor jeg kjenner godt, han ville neppe tolket om det var ren ondskap.

Hvor mye vet du egentlig om Howard-Browne og/eller massesuggesjon, eller om Hanvold og hans historie? Å redusere folks opplevelse – av Visjon Norge som samfunnsutfordring – til et spørsmål om smak og behag eller «stil», er problematisk. 

Det farlige med Visjon Norge er ikke at det sies og gjøres noe rart iblant. Du bør se på det teologiske fundamentet til kanalen, på hva de preker i beste sendetid og på folk som ligger i grøfta etter å ha blitt overkjørt. Deretter kan du komme og ha en mening.

Tolken kan ta feil og er ingen garantist for at tolkningsobjektet er trygt og sunt. Amen?

4 liker  
Kommentar #28

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Det farlige med Visjon Norge er ikke at det sies og gjøres noe rart iblant. Du bør se på det teologiske fundamentet til kanalen, på hva de preker i beste sendetid og på folk som ligger i grøfta etter å ha blitt overkjørt. Deretter kan du komme og ha en mening.

Joda, du har noen poeng.

At noen ligger i grøfta etter usunn forkynnelse skjer flere steder.  Det teologiske fundamentet hos Hanevold kjenner jeg ikke.  Min teologi er Bibelen åpenbart av Ånden.

«Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;»  (Og flg vers.)
‭‭1 Korinter‬ ‭2:10‬ ‭

Som jeg sier over vil jeg ikke bruke penger på TV som forkynner.

Taler på YouTube er en grei måte å få undervisning.


1 liker  
Kommentar #29

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
«Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;»  (Og flg vers.)
‭‭1 Korinter‬ ‭2:10‬

Det kan jo hende at når Paulus sier "oss" her, så gjaldt det ham og apostlene?

3 liker  
Kommentar #30

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Har tenkt endel

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det kan jo hende at når Paulus sier "oss" her, så gjaldt det ham og apostlene?

Jeg har studert din teori.  At Jesus satt (fortid) noen til Apostler, profeter, osv bare gyldig frem til ca år 70 er søkt synes jeg.  Han gjorde det jo - det står ikke at det bare gjaldt 40 år.  Åndens tjenester, gaver og virkninger er virksomme så vidt jeg erfarer.  Åndens frukt også.  Evangelistene Simon Ådahl og Örjan Armgren i Borlänge får kunnskaps ord fra Ånden ofte når de er ute og evangeliserer.  De vet saker om fremmede.  Folk blir forbløffet - «Hur kann du veta det?!!»  «Vi går med Gud, han vet alt.»

Det er jo Åndens gaver tjenester og kraftgjerninger som gir menigheten vekst og retning.  

Men jeg foretrekker den stille fredfulle varianten, ikke show som hos Visjon Norge.

At Ånden gir lys over Ordet er jeg sikker på.  Uenighet i lære er mangel på å høre Åndens åpenbaring.  Teologi er ikke bra når den går på menneskelig fornuft.

Men Åge, vi drøfter videre, jeg er åpen og bøyelig.  

1 liker  
Kommentar #31

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

At noen ligger i grøfta etter usunn forkynnelse skjer flere steder.  Det teologiske fundamentet hos Hanevold kjenner jeg ikke.  Min teologi er Bibelen åpenbart av Ånden.

«Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;»  (Og flg vers.)
‭‭1 Korinter‬ ‭2:10‬ ‭

Som jeg sier over vil jeg ikke bruke penger på TV som forkynner.

Taler på YouTube er en grei måte å få undervisning.

Ja, offer i grøfta fins i flere sammenhenger. Også enig med deg i noe av dette med TV som forkynner.


Hanvolds lærebasis er herlighetsteologi. 

Kommentar #32

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Herlig eller elendig tro?

Publisert nesten 3 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Hanvolds lærebasis er herlighetsteologi. 

Herlighet - det er jo så mangt.

Livet i Gud er vel herlig?  Eller er alt en jammerdal.

«men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet,»
‭‭1 Korinter‬ ‭2:7‬ ‭

Jeg forstår hva du mener, jeg deler ditt syn på rikdom og suksess som Hanvold forkynner.  Det blir feil.  Når vi går med Gud behøver vi heller ikke holde kollekt-taler.  Gudsfrykt med nøysomhet er langt bedre.

Men jeg deler ikke ditt lutherske grunnsyn - det er elendighets-teologi.

Så hva er verst, DnK eller Visjon Norge?

1 liker  
Kommentar #33

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Ville Jesus ha hatt på seg Rolex-klokke?

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Men jeg deler ikke ditt lutherske grunnsyn - det er elendighets-teologi.

Så hva er verst, DnK eller Visjon Norge?

Vi kan i hvert fall høre litt på Ray Stevens når han synger denne "fengende sangen til ettertanke".  Herlig, herlig, men farlig, farlig. 

Kommentar #34

John-Olav Hoddevik

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

For alle som er interessert i ein saklig og god gjennomgang av den type karismatikk som Rodney Howard-Browne, også kjent som: "The Holy Ghost Bartender",  bedriver. Så anbefaler eg Geir Otto Holmås si bok: "Ved en korsvei - åpent brev til mine karismatiske venner".

Det er sannsynligvis den viktigaste kristne boka som er gitt ut i Norge siste 10 år. https://www.lundeforlag.no/ved-en-korsvei 

1 liker  
Kommentar #35

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Evangelistene Simon Ådahl og Örjan Armgren i Borlänge får kunnskaps ord fra Ånden ofte når de er ute og evangeliserer.  De vet saker om fremmede.  Folk blir forbløffet - «Hur kann du veta det?!!»  «Vi går med Gud, han vet alt.»

Slik jeg forstår dette, så må jo Simon Ådal og Ørjan Armgren vite alt, også om fremmede, fordi de går med Gud?  Da vet de kanskje like mye som Gud også, da? 

"Å gå med Gud" synes jeg egentlig er et underlig uttrykk, har ikke sett det i Guds ord. For øvrig klarer jeg ikke å "gå med Gud", jeg tror derimot han "går" med meg, fordi han har forlikt seg med menneskene i ett legeme (Jesus kropp, menigheten) ved Jesus blod. Det skjedde på korset. Der ble vi del i hans kropp, hvor han er hodet. Da trenger vi kanskje ikke andre hoder? 

Jeg tror det er viktig at forkynnere lærer fra seg helt saklig hva som står i Guds ord, verken mer eller mindre. Rett og slett med en "stille og fredfull variant, uten show" som du skriver. Dette for at troende skal få kjennskap til det, og forhåpentligvis søke inn i Guds ord selv. Gjerne snakke sammen om det. Men ved sistnevnte kan det være fare for at noen "tar styringen", med alt det kan innebære, noe en kanskje bør være oppmerksom på. 

For øvrig er jeg enig med deg i mye, og du får rett som det er "likes" fra meg, uten at det bør bety noe, men slik er det nå en gang her på VD.

"Teologi er ikke bra når det går på den menneskelige fornuft", skriver du. Helt enig. Gud er nok ikke teolog, han er nok langt mer enn det, etter mitt syn. 


Kommentar #36

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Normisjon uttaler seg

Publisert nesten 3 år siden

I en innleggstråd på Facebook har Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjons generalsekretær, i dag skrevet følgende: 

«Jeg beklager at jeg ikke har kommet tilbake med kommentar tidligere. Det skyldes høyt arbeidspress.

Jesusnett er en selvstendig enhet i Normisjon, innmeldt som forening i en av regionene.
Normisjons sentrale ledelse har sånn sett ikke noe formelt ansvar for Jesusnetts virksomhet.

Gjennom TV-sendingene når Jesusnett ut i offentligheten på en annen måte enn ordinære lokale fellesskap gjør. Det gir store muligheter til å formidle et godt budskap, men det eksponerer også for mangfoldet av holdninger og meninger i det offentlige rom. At Jesusnett har sin sendeflate på Visjons Norges TV-kanal, utløser kritikk hos dem som mener at Visjon Norges profil er såpass utfordrende at det svekker troverdigheten av det Jesusnett formidler. Andre mener derimot at Jesusnett er et viktig positivt innslag i en kanal som sender mye en ikke har full tillit til.
At Visjon Norge har en offensiv innsamlingsprofil, vises bl. a. ved at pauser i Jesusnetts sendinger benyttes til å utfordre til å støtte Visjon Norge økonomisk. Det har også vært kjørt innsamlings-strips nederst på skjermen under Jesusnetts sendinger. Vi har anbefalt Jesusnetts ledelse å be om at dette ikke skjer.
At visjon Norge gir en mindre godtgjørelse/honorar for Jesusnetts programmer, er problematisk dersom det medfører forventninger eller krav til sendingenes innhold og profil. Vi er ikke kjent med at slike forventninger eller krav foreligger.

Som tidligere skrevet vurderer vi jevnlig risikoen det er å bli assosiert med Visjon Norges profil.

Med dette avslutter jeg mine kommentarer i denne omgang.»

2 liker  
Kommentar #37

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg forstår dette, så må jo Simon Ådal og Ørjan Armgren vite alt, også om fremmede, fordi de går med Gud?  Da vet de kanskje like mye som Gud også, da? 

Nei, da drar du det for langt.  Gud gir et kunnskaps ord når han ser at det kan være en nøkkel til menneskers hjerter.  Ikke ellers - hører de intet, sier de heller ikke noe.

De to er ikke mer enn resten av oss.  Å gå med Gud er vel ganske bibelsk.  «Vær faste, urokkelige alltid rike i Herrens gjerning», står det vel?  Det tyder vel på at vi vil, og handler?  At Gud går med oss er like selvklart.  

Når ledere tar styringen over mitt liv er det farlig, der holder jeg med deg.  

Jeg liker ikke megakirker og deres «høvdinger».  Men Gud bruker dem kanskje.  

Jeg har vært med mange steder og har mine ganske objektive erfaringer.

Smått er godt.

Takk Åge, vi er mer enige enn diverse andre.  - Godt sagt?

Kommentar #38

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Nei, da drar du det for langt.

Ja, jeg setter det litt på spissen kanskje, men det er noe med denne retorikken blant mange kristne...det er egentlig poenget mitt, slik jeg ser det.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere