André Nilsen

Leder - Normal Bergen
9

Cannabis kom før kristendommen

Mens flere land og stater verden over i disse dager hever forbudet mot cannabis, er stigma og tabu fortsatt det som preger mye av innvendingene mange har mot cannabis i Norge. Helseministeren kaller legalisering av cannabis for et “sosialt eksperiment” han helst vil unngå. Helseministeren av alle burde vite at cannabis ble solgt som medisin på norske apoteker frem til 1965. Forbudet har vart i nesten 50 år mens cannabis har vært en del av norsk kultur i over tusen år. Faktisk kom cannabis til Norge før kristendommen.

Publisert: 4. nov 2018


Mens forbudet mot cannabis vedvarer i Norge ser vi at store deler av verden er i ferd med å endre den lovlige statusen rundt planten. 

Nylig ble Canada det andre landet i verden etter Uruguay til å legalisere cannabis. Mange stater i USA har allerede legalisert.

Høyesterett i Mexico vedtok nylig at forbudet mot cannabis var grunnlov-stridig og hevet derfor forbudet.

I Norge har planten fortsatt mye stigma og tabu knyttet til seg.


Forbudet mot cannabis har eksistert i en mannsalder og har følgelig fått oss alle til å glemme vårt kulturhistoriske bånd til cannabisplantene.

Forbudet som ble bygget på amerikansk rasisme og imperialisme, importert ukritisk.

Før forbudet var cannabis lenge en viktig del av norsk historie.

I over 1000 år har cannabis blitt kultivert i Norge. 

Alt fra praktisk, til medisinsk og rekreasjonell bruk.

Den medisinske og rekreasjonelle bruken vedvarer fortsatt i dag, tross plantens illegale status.


Praktisk bruk av cannabis i Norge kan spores helt tilbake til Vikingtiden.

I moderne tid har det blitt funnet spor etter dyrking av cannabis i Norge fra 1300 år tilbake. 
Funnet ble gjort på en Jernalder-gård i Vest-Agder. 

Vikingene brukte cannabis til å lage tau, klær, seil og mat. Planten var en viktig del av livet.

Vi regner at kristendommen kom til Norge med den første kristen-kongen, Håkon, tidligst år 935.

Dette skjedde over 200 år etter at vi vet at cannabis ble dyrket på Norsk jord.


Medisinsk bruk av cannabis i Norge lærer vi om i Ragnar Hauge sin bok “Rus og rusmidler gjennom tidene”(2009), at cannabis ble solgt som medisin på norske apoteker frem til 1965. Planten ble oftest brukt mot søvnproblemer. Cannabis har ikke de farlige sideeffektene som moderne medikamenter for søvnproblemer kan ha.


Kultivering og forskjellige former for bruk av cannabis-plantene har altså vært en vesentlig del av norsk kultur fra Jernalderen/Vikingtiden frem til i dag. 

Og cannabis er fortsatt en vesentlig del av vår kultur. 
Bruk av cannabis har vedvart tross forbudets stigmatiserende og diskriminerende effekt på planten og alle individer og grupper som assosieres med bruk av den -spesielt har det rammet fattige og minoriteter - i flere tiår.


Rekreasjonell og terapeutisk bruk av cannabis er det som er mest vanlig i dag. 

Det foregår på det svarte, uregulerte markedet hvor brukere og tilbydere av et mindre farlig nytelsesmiddel enn alkohol blir jaget, bøtelagt og fengslet av staten. 

Det er rus og nytelses-aspektet som får størst plass når cannabis diskuteres. 

Dette perspektivet om retten til å ta egne valg vedrørende egen kropp og helse, fra et menneskerettslig perspektiv, burde være nok til å stilne motstandere av legalisering.

Men menneskerettighetene anerkjennes ikke i Norge, på dette området, per dags dato. 


Det som er mer anerkjent er at vi lever i en tid hvor nesten alle verdens klimaforskere advarer om at vi er nødt legge om våre vaner og levesett til å bli mer bærekraftig, dersom vi skal redde livet på jorden slik vi kjenner det.

Cannabis-plantene kan brukes til å lage klær og tekstiler, betong og andre byggematerialer,

mat og medisin.

Man kan også lage bionedbrytbar plastikk av cannabis.


Potensialet er enormt.Hvordan kan vi da opprettholde et forbud mot en plante med så mange ulike bruksområder?

Det medfører riktighet å påstå at forbudet mot cannabis er miljøfiendtlig, på alle måter.

Å re-integrere planten inn i våre hverdagsliv burde ikke være veldig vanskelig å få til, vi trenger bare å finne tilbake til prinsippene fra kulturarven vår og tilpasse dem etter våre moderne behov.Men først må forbudet heves, også i Norge.2 liker  
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
André Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Men først må forbudet heves, også i Norge.

Nei - Ikke på noen måte !

2 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Det er et faktum at det er et rusmiddel.

Publisert nesten 3 år siden
André Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Rekreasjonell og terapeutisk bruk av cannabis er det som er mest vanlig i dag. 

Mye tyder på at stoffet er mindre skadelig enn tobakk og alkohol, og den direkte giftvirkningen er relativt lav. 

Men mye tyder på at det ikke er trygt å bruke stoffet, selv om man anser at finnes mange titalls millioner mennesker som i større eller mindre grad bruker stoffet daglig. 

Som du trolig er  kjent med, men med resultater som du åpenbart ikke anerkjenner , eller liker , så  finnes det et stort antall , og antar jeg, fagfellevurderte forskningartikler, som avdekker urovekkende bivirkninger og skader, et forhold som i seg selv burde være avskrekkende.

At noen stater i varierende grad har legalisert bruk og salg beviser ikke noe annet enn at mennesker tar feil - selv om motivene kan være de beste.

Men, det er ikke ulovlig å være dum.

Og, om du vil oppfordre til bruk  av enda flere rusmidler, som ødelegger enda flere , både enkeltmennesker og samfunn ,så er selvsagt det ditt privilegium .

I hvilken grad bruk av cannabis kan være relevant i andre sammenhenger enn som rekreasjonelt rusmiddel, og hvor uttrykket i seg selv er et førsteklasses eksempel på manipulerende ordbruk , eller til avgrenset og verifiserbar medisinsk bruk, er selvsagt et helt annet spørsmål.

Men, konklusjonen er uansett at du ønsker å legalisere enda et rusmiddel (uansett andre relevante bruksområder) - og det er et et særdeles dårlig valg.

1 liker  
Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Medisin

Publisert nesten 3 år siden

At noe har vært brukt som medisin er vel ikke noe argument for at det bør slippes løs? 

Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Medmenneskelighet og omsorg kom før cannabis

Publisert nesten 3 år siden

Da jeg var ung, så resonerte jeg slik: Bedre å forholde seg til ett rusmiddel, enn til flere. Dvs risikoen for misbruk ikke bare øker med legitim tilgjengelighet av flere forkjellige varianter, men også samfunnsomkostninger for den saks skyld. Og apropos det siste: Når man ser på det legale rusmiddelet alkohol, så er samfunnsomkostningene på ca 18-19,6 milliarder kr. Herunder kostnader for helse- og sosialvesen, arbeidsliv, tap ved ulykker og vold og kriminalitet. Flere av disse milliardene kunne nok ha vært brukt til andre trengende formål. Fremfor å åpne for flere rusmidler burde man satse på å bekjempe problemene med det vi allerede har og strir med.


2 liker  
Kommentar #5

André Nilsen

9 innlegg  3 kommentarer

Mange av problemene kan bekjempes med legalisering

Publisert nesten 3 år siden

Jeg forstår resonnementet ditt og er overbevist om at vi ønsker det samme for samfunnet, minst mulig rus-relaterte skader. 

Kort fortalt handler det om at forbud gir ingen mulighet for kontroll og regulering, i motsetning til legalisering. Og forbudet har ingen effekt på bruken, eller, mye tyder på at kroniske brukere bruker mer under forbud.

Ellers er cannabis-planten så mye mer enn bare et rusmiddel og vi befinner oss i en tid hvir verden trenger grønne tiltak, og bruk av industriel cannabis bør være én av de. 

1 liker  
Kommentar #6

André Nilsen

9 innlegg  3 kommentarer

Forbudet er bygget på amerikansk rasisme og propaganda

Publisert nesten 3 år siden

Cannabis har måttet tåle mye propaganda rettet mot seg historisk sett fordi planten utfordrer svært mange industriers levebrød.

Forbudet mot cannabis er bygget falske påstander og frykt-propaganda og følgelig har vi «glemt» hvordan livet og kunnskapen var før propgandaen satte inn på slutten av 60-tallet.

Cannabis som medisin har enormt potensiale, men forskning og bruk er begrenset fordi forbudet hindrer det.

Kommentar #7

André Nilsen

9 innlegg  3 kommentarer

Lovlig cannabis er bedre for smfunnet

Publisert nesten 3 år siden

Takk for innspill. Jeg er glad du anerkjenner at cannabis er mindre skadelig enn alkohol for kroppen men forstår ikke hvorfor du da insisterer på at det skal være ulovlig.

Ingen påstår at cannabis er helt ufarlig. Min påstand har alltid vært at forbudet er såpass farlig at det må oppheves og at forbudet gjør cannabis farligere fordi dagens konsum, kjøp og salg foregår uregulert og styrt av kriminelle.

Dagens forbud bygger 100% på amerikansk rasisme og imperealisme og støttes i aller høyeste grad av alkohol-industrien, tobakk-industrien og store farmasøytiske selskaper, det burde være grobunn for refleksjon..

Er det så dumt å være mot et slikt forbud?.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere