Kjetil Mæhle

68

Matematikk og evolusjon

Tilfeldigheter er blitt definert som fravær av orden og design. Er tilfeldigheter en sannsynlig løsning på livets opprinnelse og utvikling?

Publisert: 3. nov 2018  /  898 visninger.

Kan tilfeldigheter være opphavet til utviklingen av noe så «enkelt» som proteinmolekyler? Enkelt da sett i forhold til mennesket. Protein er grunnlaget for alle organismer og selve grunnstenen for liv. Det har selvsagt ikke noe form for liv i seg selv.

Med et materialistisk og reduksjonistisk vitenskaplig syn, ender vi opp med en tanke som sier at tilfeldigheter addert med nok tid kan skape hva som helst. Dette er et fremtredende og etter hvert dominerende syn i dagens skole og samfunn. Tankegangen er at 13,7 milliarder år skaper universet og solsystemet. De siste 4 milliarder år skaper mennesket og alt levende på planeten jorden. Dette skjer ved tilfeldigheter, over lang tid og av seg selv. Selve startpunktet er big bang. Et materialistisk, reduksjonistisk vitenskapelig syn ender opp med logikken: I begynnelsen var ingenting og så smalt det. Ut av kaos kommer orden og av død fysikk blir det liv? Høres det logisk ut?

Hva er sannsynligheten for at et proteinmolekyl skal oppstå ved tilfeldigheter? Her kommer matematikken og sannsynlighetsregning inn og kan gi oss noen svar. Spørsmålet er altså hva oddsen er for at et protein kan formes kun gjennom tilfeldige kjemiske reaksjoner? Utgangspunktet er et mindre proteinmolekyl og at det skal skje på jorden. Matematikerne gir oss svaret: 10 opphøyd i 164. Vi snakker om et tall med 164 nuller. Det er ubegripelig høyt. Ingen av oss trenger å levere inn lottokupongen om dette var oddsen for gevinst. 

Det hevdes at antallet elementærpartikler i universet er 10 opphøyet i 80 og antall sekund fra det antatte big bang er 10 opphøyet i 16. Da begynner jeg å fornemme at 10 opphøyd i 164 er stort.

Nå hevdes det jo at jorden er mellom 4 og 4,5 milliarder år. Så hvor lang tid trenger vi for å sannsynliggjøre at et proteinmolekyl skal oppstå når det krever 10 opphøyd i 164 forsøk? Da forutsettes det en verden som er ideel for utvikling av kjemisk evolusjon slik at hvert forsøk har en mulighet til å lykkes. Vi tenker oss et hav med alle nødvendige ingredienser som er beskyttet mot varme, kulde, stråling etc. Dette er den såkalte ursuppen som det ikke finnes noen vitenskaplige belegg for å hevde eksistensen av.

Hva skjer om denne suppen slippes løs og tilfeldigheter skal avgjøre utviklingen? Aminosyrene binder seg sammen umiddelbart. De kombinasjoner som ikke er korrekte blir oppløst og regnes med i suppen som tilgjengelig materiale. Det foretas milliarder av forsøk hvert minutt. Det bør gå raskt å få bygget opp et «enkelt» proteinmolekyl.

Den eldste angitte alderen for jorden er 4,6 milliarder år. Hvor mange forsøk får vi utrettet i løpet av jordens alder? Svaret er 10 opphøyd i 58. Det er et stort tall men hinsides mye mindre enn det nødvendige tallet 10 opphøyd i 164.(https://www.youtube.com/watch?v=cQoQgTqj3pUog https://www.youtube.com/watch?v=W1_KEVaCyaA&t=3s)

Jeg er verken matematiker eller forsker og det kan godt være huller i den forenklede fremstillinger ovenfor. Poenget er at matematikk og evolusjon ikke er sammenfallende. En tilfeldig evolusjon tilbakevises av matematikken. De fleste av oss vil vel si at dette er bevis godt nok for at tilfeldigheter og kaos ikke kan skape orden og liv?

Vi vet godt hva fanatisk overbevisning og blind tro innen politikk og religion kan føre til. Det samme gjelder selvsagt likefullt for et fanatatisk materialistisk vitenskaplig syn. Ingen mennesker bør blindt tro på alt hva vitenskapen og forskere presenterer av tanker, løsninger og svar. Det er det ingen grunn til. Det er likefullt dette som mer og mer dominerer skole og samfunn.

Et materialistisk vitenskaplig syn kan ikke ikke forklare hva liv er. Det er til og med vanskelig å gi det en definisjon. Vitenskapen kan heller ikke forklare hva bevissthet er, eller energi og gravitasjon. Vi kan alle ha en viss forståelse av hva det gjør, men det er noe helt annet enn å kunne si hva det er. En slik vitenskap gir heller ikke mennesket svaret på lengselen, vissheten, troen på en realitet som er opphøyet, himmelsk og evig. Tvert imot så snevrer den inn mennesket og treffer ikke dets iboende åndelige lengsel. 

Et materialistisk vitenskap syn, som altså ikke kan fortelle oss svaret på disse mest nærliggende ting, påberoper seg rett til å forkaste sentrale teologiske dogmer. Svar som er dypere og høyere enn den fysiske verden. Et samfunn som gjennomsyres av tanker om at alt er blitt til ved en tilfeldighet og ut av ingenting oppstod alt, faller sammen i umoral og meningsløshet. Da er det langt mer logisk og forståelig å tro at kosmos er skapt og at denne skaperen er Guddommelig. 

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden... og derifra og ut er det en fortelling om nåde og kjærlighet. Gud den allmektige tilkjennegir seg i skaperverket og han leter stadig etter den bortkomne sønn. Vil han svare før det er for sent?

6 liker  
Kommentar #401

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tragikomisk

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er jo nettopp dette det handler om; At de religiøse vil at deres tro på spesifikke personer/guder/hendelser skal utgjøre en del av vitenskapens premissgrunnlag.

Sekulære har "erobret" vitenskapen, fra troende, og gjort politikk av den. Sekulær vitenskap er ikke vitenskap, men en anti-religion. Troende forsøker ikke å komme seg tilbake som premissleverandør. Eksistensen uten Gud eksisterer ikke, så uten Gud - ingen vitenskap.

Ateismens problem er ganske enkelt uvitenhet, som dyrkes som vitenskap. Det er en bevegelse i tiden de har latt deg suge inn i. En partisk bevegelse, som ivrig premissleverandør for ganske enkelt - ingenting.

Vi troende studerer ateistene på samme måte som entomologer studerer sommerfugler - på nåler. Interessante, noen ganske så fargerike - men døde - de vet det bare ikke.

4 liker  
Kommentar #402

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Selvvalgt dumhet

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
http://www.pensapedia.com/wiki/Dinosaur_Adventure_Land

Du må skille mellom kreasjonisme og ID

ID bygger på evidens - er ikke nødvendigvis, eller i utgangspunktet fremstilt som gudsbevis. Å trekke konklusjonen at det finnes en intelligens bak ID er begrunnet i vitenskapelige observasjoner. Det betyr i seg selv ikke at det finnes en Gud bak.

Fordi det er logisk å trekke denne konklusjonen, så møter ID-teorien så stor motstand. Hadde ikke motstanderne vært så opphengt i ET, ville ID blitt betraktet med stor interesse og ikke som et angrep på det bestående, og feilaktige, ET paradigmet. Det er ren politikk - det er mye penger og prestisje ute og går - og veldig lite intelligens.

Nakne keisere osv.

3 liker  
Kommentar #403

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Vitenskap er bare en metode for å studere hva som er reelt og sant, og finne den beste forklaringen ved bruk av observasjon, prediksjon, replikering, eksperimentering og så videre. Det er ingenting i den metoden som sier "studer bare naturlige fenomener." Det faktum at vi har gitt naturlige forklaringer på hva som er ekte, er bare et resultat av  metoden.

Vitenskapen har da mange ganger forsket på det “overnaturlige”


 Forbønn kan helbrede de syke. Bare katolske forbønsbønner er effektive. Enhver som spotter profeten Mohammeds navn , blir straks slått ned av lynet, og de som ber til Allah fem ganger om dagen, er fri for sykdom og ulykke. Vitenskapelig demonstrasjon av ekstra-sensorisk oppfatning eller andre paranormale fenomener.At  hjernens/selvets fakulteter vedvarer til tross for ødeleggelse av den fysiske hjernen så beholder en alt I en sjel.

Hvilken referansepunkt kan og må en bruke for å påvise noe overnaturlig?

Blir ikke den  naturalisiske metoden anklaget for å være ideologisk, først når naturalismen gir en annen ideologi  ubeleilige sannheter.?

 Religioner, for eksempel, elsker jo å anklage naturalisme for å være en rivaliserende ideologi til det overnaturlige. Er ikke det hovedgrunnen for at  religioner ikke vil stole på vitenskapen. ?

"Vitenskap er bare en metode for å studere hva som er reelt og sant, og finne den beste forklaringen ved bruk av observasjon, prediksjon, replikering, eksperimentering og så videre"

Vitenskapen kan bare studere hva som finnes i den fysiske verden. Hvis den fysiske verden bare er en del av virkeligheten, så er den vitenskapelige metode ikke fullt ut tilstrekkelig til å studere hva som er reelt og sant. Den vitenskapelige metoden er derfor god så langt den rekker, men man må samtidig være oppmerksom på dens begrensninger.


"Det er ingenting i den metoden som sier "studer bare naturlige fenomener.""

Det er det da heller ingen som påstår. Men det ligger vel i sakens natur at vitenskapens muligheter til å studere det over-naturlige, er begrenset.


"Det faktum at vi har gitt naturlige forklaringer på hva som er ekte, er bare et resultat av  metoden."

At dere har gitt naturlige forklaringer på hva som er ekte, betyr ikke nødvendigvis at disse forklaringene er sanne. Hvis dere på forhånd har lagt et premiss for disse forklaringene som er usant, så vil også noen av forklaringene være usanne.

Forklaringene er heller ikke nødvendigvis sanne, hvis dere bare forholder dere til en del av virkeligheten.


"Hvilken referansepunkt kan og må en bruke for å påvise noe overnaturlig?"

Det er ikke noe mål i seg selv at vitenskapen skal "påvise noe overnaturlig". 

Det  jeg forventer av vitenskapen, er at den skal konkludere slik evidensene viser, uten noen livssynsbestemte premisser. Hvis ID er den vitenskapelig beste årsaksforklaringen på et funn, så forventer jeg at vitenskapen skal konkludere med ID som årsak.

Jeg forventer også at den ikke skal avvise andre livssyns overnaturlige elementer, kun basert på et naturalistisk premiss. For det finnes som sagt ingen evidenser for at det premisset er sant. Det må være andre, - gyldige, - begrunnelser for vitenskapelig å avvise en påstand om et overnaturlig fenomen. En annen sak er selvfølgelig at man ikke trenger å tro på fenomenet, selv om det ikke vitenskapelig kan avvises.


"Blir ikke den  naturalisiske metoden anklaget for å være ideologisk, først når naturalismen gir en annen ideologi  ubeleilige sannheter.?" 

Om vitenskapen var basert på et kristent ideologisk premiss i stedet for et naturalistisk, så ville vel du på samme måte ha anklaget den for å være ideologisk?

Hvilke "ubeleilige sannheter" mener du forresten naturalismen har gitt andre ideologier?


Religioner, for eksempel, elsker jo å anklage naturalisme for å være en rivaliserende ideologi til det overnaturlige. Er ikke det hovedgrunnen for at  religioner ikke vil stole på vitenskapen. ?

Det er en løgn å påstå at "religioner ikke vil stole på vitenskapen". Derimot stoler vi ikke på vitenskapelige konklusjoner som har et uvitenskapelig, ideologisk premiss som bestemmende grunnlag. Men den slags vitenskap er ikke vitenskap, men pseudovitenskap.

3 liker  
Kommentar #404

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er jo nettopp dette det handler om; At de religiøse vil at deres tro på spesifikke personer/guder/hendelser skal utgjøre en del av vitenskapens premissgrunnlag.

Nei, det er feil, og du har spurt før, og du har fått svar før. Det var forøvrig derfor jeg skrev "Er du dum, eller?". Det angrer jeg på, det beklager jeg, og jeg trekker det uforbeholdent tilbake. Jeg var bare oppgitt over ikke å bli trodd. 

Men igjen: Dette handler om at vitenskapen ikke skal ha noen livssynsbestemte premisser i det hele tatt, for sitt arbeid og sine konklusjoner.

Når du likevel fremdeles misforstår og tror at vi egentlig vil at vitenskapen skal ha et religiøst premiss, istedet for det naturalistiske, så må det bero på at du ser at hvis vitenskapen faktisk skulle gi opp sitt naturalistiske premiss, så ville det bli åpenbart at evidensene entydig peker mot et verdensbilde som er større enn deres begrensede naturalistiske verdensbilde.

Med andre ord, hvis vitenskapen faktisk ble nøytral, uten det naturalistiske premisset, - så ville evidensene åpenbart peke mot et religiøst verdensbilde, og ikke et naturalistisk verdenbilde. Og derfor er det så maktpåliggende viktig for dere å beholde det naturalistiske premisset. For bare da kan dere bevare det naturalistiske verdensbildet.

2 liker  
Kommentar #405

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord, hvis vitenskapen faktisk ble nøytral, uten det naturalistiske premisset, - så ville evidensene åpenbart peke mot et religiøst verdensbilde, og ikke et naturalistisk verdenbild

Men mange buddhister mener jo at moderne fysikk peker i retning av deres verdensbilde. Som med kristendom er ikke det i seg selv et problem så lenge vi har felles idealer for hva god vitenskap er. Men å finne et religiøst grunnlag for vitenskap vil ikke bare skape epistemologiske problemer, det vil være umulig å bli enige om. 

Det er lett å se for seg vitenskap uten den religiøse komponenten. Kan dere se for dere vitenskapen uten den sekulære varianten? 

3 liker  
Kommentar #406

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Total håpløshet og den røde tråd gjennom det hele

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Men mange buddhister mener jo at moderne fysikk peker i retning av deres verdensbilde. Som med kristendom er ikke det i seg selv et problem så lenge vi har felles idealer for hva god vitenskap er. Men å finne et religiøst grunnlag for vitenskap vil ikke bare skape epistemologiske problemer, det vil være umulig å bli enige om. 

Det er lett å se for seg vitenskap uten den religiøse komponenten. Kan dere se for dere vitenskapen uten den sekulære varianten? 

Betraktningen din lider av partiskhet.

Eneste kriterium for bekreftelse av vitenskapelige teorier er at de skal være sanne. 

Kristendom har ingenting med dette å gjøre, heller ikke sekulær bakgrunn.

Det  er ikke vitenskapsmenn eller kvinner som avgjør hvorvidt noe er sant, men evidens. Finnes det ikke evidens, er det heller ingen teori som skal falsifiseres. 

Det du forsøker å få til er at sekulær vitenskap, som ikke finnes - for det er psevdovitenskap, som skal være autorativ over "kristen" vitenskap.

Du vil ha politikk inn i "vitenskapen", ikke sannhet. Politikk er i sin natur falsk.

At man bruker vitenskapelige konklusjoner for å forsvare sekularisme, eller hvilken som helst annen isme, er å fjerne seg fra vitenskap - det er blitt religion.

I vår tid byttes evidens ut med autoritet. Som noen "vitenskapsmenn/kvinner" finner meget behagelig, for da kan ikke deres posisjon angripes. Det er ren korrupsjon - og korrupsjon oppstår ved maktbrynde.

Det vi opplever er at den begrensede vitenskapen brukes som et politisk verktøy for helt andre arenaer enn vitenskap, hvilket ikke er noe nytt

_____________________________

Vi vil fremover se en øket polarisering mellom maktposisjoner, hvor hovedsakelig sosialdemokrat-isme søker dominans og full kontroll over ytringsfrihet og all aktivitet i samfunnet, som skal styres inn i kontrollerbare systemer. En totalitære jernhånd over individet. Det vil skje på alle områder, fra fødselsregulering, barnehage, skole, universitet, jobb, religion - familieregulering - og til slutt dødsregulering - hvor alle skal med. Nasjonalsosialismen har aldri vært nasjonal, men internasjonal, og nå får vi den i reprise. Den økende antisemittismen er lakmustesten som viser hvordan det går

Derfor er det viktig at menneskeverdet betraktes fra naturalistisk/materiell holdning, uten et åndelig perspektiv. Da vil livshåp/moral vike for dødsmoral. ET passer som hånd i hanske til formålet. Sekulær moral er relativ, ikke absolutt, og den som har makten definerer moralen. ET er brukt med dette formålet tidligere.

Man kunne kanskje reddes av konservatismen, men den har solgt seg til globalismen - med nøyaktig samme formål. Så menneskeverdet er ringet inn fra alle kanter, da sitter vi igjen ene og alene med sann kristendom som et bolverk mot det som kommer - og det kommer snart. Hvilket også er årsaken til, og motivet bak, avkristningen i samfunnet i økende takt.

3 liker  
Kommentar #407

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Betraktningen din lider av partiskhet.

Eneste kriterium for bekreftelse av vitenskapelige teorier er at de skal være sanne. 

Så Newtons fysikk er ikke vitenskapelig den da? Den har jo vist seg å ikke være helt korrekt allikevel, enda så banebrytende den var i sin tid. 

Det blir ikke mye vitenskap hvis vi bare skal utforske teorier vi på forhånd vet er sanne. Det er etterprøvbarheten og metoden som er viktig.

3 liker  
Kommentar #408

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Som med kristendom er ikke det i seg selv et problem så lenge vi har felles idealer for hva god vitenskap er. Men å finne et religiøst grunnlag for vitenskap vil ikke bare skape epistemologiske problemer, det vil være umulig å bli enige om. 

Hvor mange ganger må Eikaas presisere at han ikke ser for seg "et religiøst grunnlag for vitenskap"?

Dessuten: Vitenskapens naturalistiske premiss kan på mange måter sidestilles med et religiøst grunnlag, eller premiss om du vil.

Vitenskapen være nøytral, fordi den har ikke verktøy for å bedømme tilværelsens metafysiske eller religiøse dimensjoner.

Så når vitenskapen innlemmer et naturalistisk premiss i sin metode, så går den utover de rammer den nødvendigvis er henvist til å arbeide innenfor.

Dette kan da umulig være kontroversielt i seriøse, vitenskapelige kretser?

2 liker  
Kommentar #409

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Vitenskapen kjører kildekritikk, ikke bare overfor Hadith, men også overfor Matteusevangeliet.

Er det greit?

Selvfølgelig!

Den første vitenskapen var jo nettopp teologien, som var fagområdet som dominerte universitetene i utgangspunktet. Vår vestlige vitenskap er bygget på teologiens søken etter sannhet. Filosofien fulgte. Deretter naturfilosofien, som gikk over i naturvitenskap og så videre.

Når man forsøker å fastslå forfatterskap og alder på grunntekstens dokumenter, har man ikke noe annet enn vitenskap å forholde seg til. Så kan det i enkelte tilfeller bli en avveining mellom forskningsresultater og tradisjon.

2 liker  
Kommentar #410

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Men å finne et religiøst grunnlag for vitenskap vil ikke bare skape epistemologiske problemer, det vil være umulig å bli enige om. 

Du slåss mot stråmenn, - du slåss mot standpunkter som ikke finnes. Jeg presiserte bare to avsnitt foran det sitatet du kommenterte, at:

"Men igjen: Dette handler om at vitenskapen ikke skal ha noen livssynsbestemte premisser i det hele tatt, for sitt arbeid og sine konklusjoner."

Med andre ord, så skal ikke vitenskapen ha noe kristent premiss, heller. At det naturalistiske verdensbildet etter alt å dømme ikke vil kunne stå seg hvis vitenskapen ble livssynsmessig nøytral, er en annen sak. Men det kan ikke jeg noe for.

3 liker  
Kommentar #411

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Nå må dere konkretisere. Hvilke «materialistiske premisser» er det som må fjernes?

Det jeg svarte på var en påstand om at en nøytral vitenskap vil føre til et religiøst verdensbilde. Men det ser ikke ut til å stemme. Selv om vi holder oss til vitenskapelige funn alle er enige om vil noen si at det passer med et kristent verdensbilde, andre vil si at det passer med et buddhistisk verdensbilde og noen vil si at det styrker et ateistisk verdensbilde. Heldigvis behøver ikke det å påvirke det vitenskapelige arbeidet. Men hvis det skal sees som et «naturalistisk premiss» at de utforsker det som kan observeres så blir det problemer. Hva skal de ellers utforske? 


3 liker  
Kommentar #412

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Den første vitenskapen var jo nettopp teologien, som var fagområdet som dominerte universitetene i utgangspunktet. Vår vestlige vitenskap er bygget på teologiens søken etter sannhet. Filosofien fulgte. Deretter naturfilosofien, som gikk over i naturvitenskap og så videre.

Platon er ikke en del av filosofihistorien han da? Han og mange andre levde før den kristne teologien ble rådende. Matematikken var også rimelig velutviklet flere steder.

3 liker  
Kommentar #413

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Nå må dere konkretisere. Hvilke «materialistiske premisser» er det som må fjernes?

Det jeg svarte på var en påstand om at en nøytral vitenskap vil føre til et religiøst verdensbilde. Men det ser ikke ut til å stemme. Selv om vi holder oss til vitenskapelige funn alle er enige om vil noen si at det passer med et kristent verdensbilde, andre vil si at det passer med et buddhistisk verdensbilde og noen vil si at det styrker et ateistisk verdensbilde. Heldigvis behøver ikke det å påvirke det vitenskapelige arbeidet. Men hvis det skal sees som et «naturalistisk premiss» at de utforsker det som kan observeres så blir det problemer. Hva skal de ellers utforske? 

"Religiøst" verdensbilde i betydning at verdensbildet blir større enn det naturalistiske verdensbildet. Og ingen betydning utover det.

Altså at evidensene peker på at virkeligheten er større enn det naturalistiske verdensbildet, men at dette blir skjult blant annet ved at man tolker disse evidensene annerledes enn andre evidenser av samme kategori, dvs ut fra et naturalistisk premiss.3 liker  
Kommentar #414

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
"Religiøst" verdensbilde i betydning at verdensbildet blir større enn det naturalistiske verdensbildet. Og ingen betydning utover det.

Religion kan være svært mye. Skal det være de monoteistiske fra Midt-Østen, tradisjonell animisme eller polyteisme eller panteisme slik vi ser i indiske religioner? Hva med woodoo? Sjamanisme? Skal vi først gå fordomsfritt til verks kan vi vel ikke utelukke religioner folk har bygget samfunn rundt? Har dere overhodet vurdert disse tankeretningene hvis eneste kriterium er at vitenskapen skal være «større enn det naturalistiske verdensbildet»?

2 liker  
Kommentar #415

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Som sagt, da jeg brukte ordet "religiøst" verdensbilde, så var det bare i betydningen "et større verdensbilde enn det naturalistiske". Altså at de vitenskapelige evidensene viser at virkeligheten består av mer enn det som finnes i det naturalistiske verdensbildet.

Jeg synes ikke selv at "religiøst verdensbilde" er noe godt uttrykk, da det ikke kan sies å være nøytralt. Jeg fant bare ikke ut hvordan man i vitenskapelig terminologi omtaler et slikt verdensbilde, som er større enn det naturalistiske. 

Jeg har forøvrig nå lett etter et slikt ord, og fant på svensk wikipedia setningen "Vetenskapsmannen kan ha en super-naturalistisk världsbild..." i dennes artikkel om naturalismen. Jeg ser også at ordet "super-naturalistic" brukes på engelsk.

Og "super-naturalistisk" er jo et godt ord, da det både er en avledning av "naturalistisk", og gir assosiasjoner til det engelske "supernatural", altså over-naturlig. 

Det var altså et "super-naturalistisk verdensbilde" jeg mente å si. Og det er nok det jeg kommer til å omtale det som i framtiden.

2 liker  
Kommentar #416

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Super-naturalistisk

Publisert rundt 3 år siden
Kanskje det ikke er mulig å teste eller bevise eksistensen for en super-naturalistisk entitet.
Men så snart det hevdes at dette super-naturalistiske påvirker vår verden. Vil disse påstandene kunne testes.
Kommentar #417

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det ikke er mulig å teste eller bevise eksistensen for en super-naturalistisk entitet.
Men så snart det hevdes at dette super-naturalistiske påvirker vår verden. Vil disse påstandene kunne testes.

ID

2 liker  
Kommentar #418

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

ID?

Publisert rundt 3 år siden

Det kan du gjerne påstå.

Men du må kunne vise på hvilken måte denne designeren gjør det,når dette skjedde,om det fortsatt skjer.

1 liker  
Kommentar #419

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Det kan du gjerne påstå.

Men du må kunne vise på hvilken måte denne designeren gjør det,når dette skjedde,om det fortsatt skjer.

Og hvis vi ikke kan vise på hvilken måte denne designeren laget denne høyteknologien, og vi ikke vet sikkert når han gjorde det, og det ikke finnes noen evidenser for at han gjør det samme på samme måte i dag, 

hva da?

2 liker  
Kommentar #420

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er der vi er.

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Og hvis vi ikke kan vise på hvilken måte denne designeren laget denne høyteknologien, og vi ikke vet sikkert når han gjorde det, og det ikke finnes noen evidenser for at han gjør det samme på samme måte i dag, 

hva da?

Og det er derfor det ikke eksisterer noe annet premiss enn det "naturalistiske".

Og det er derfor jeg spør om hvilken praktisk betydning det bør ha for vitenskapen at den skal ta høyde for at det finnes en designer som er plassert utenfor tid og rom.

Og hvem hevder at vitenskapen avviser (eller postulerer) eksistensen av noe som befinner seg hinsides vår felles, erfarbare virkelighet?

1 liker  
Kommentar #421

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Artig

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig!

Den første vitenskapen var jo nettopp teologien, som var fagområdet som dominerte universitetene i utgangspunktet. Vår vestlige vitenskap er bygget på teologiens søken etter sannhet. Filosofien fulgte. Deretter naturfilosofien, som gikk over i naturvitenskap og så videre.

Når man forsøker å fastslå forfatterskap og alder på grunntekstens dokumenter, har man ikke noe annet enn vitenskap å forholde seg til. Så kan det i enkelte tilfeller bli en avveining mellom forskningsresultater og tradisjon.

Det er artig med en kommentar som ikke drukner i følelser og (til tider innholdsløse) slagord.

Vi er langt på vei enige, men når det kommer til ordet tradisjon, skiller vi nok lag.

Jeg kan forstå at tradisjon spiller en stor rolle innen religionene (Det er bare å sammenligne riter og praksis mellom ortodoks, luthersk og katolsk kristendom, så sier det seg selv).

Men jeg forstår ikke at tradisjonene kan spille noen rolle for vitenskapen, for prinsippene for teksttolking, tekstdatering og tekstkritikk bør være den samme uavhengig av om primærteksten er sekulær eller religiøs.

Kommentar #422

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Da

Publisert rundt 3 år siden

bør en være ærlig å innrømme at en ikke vet,eller kan bevise at sådan har forekommet.

Kommentar #423

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det ypperste

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
De har ikke noe annet å komme med! Dette er det ypperste, klokeste og viseste  menneske kan tenke uten å inkludere Gud. Det forteller ganske mye.

Med eller uten Gud, vi har våre begrensninger. Sånn er det bare.

1 liker  
Kommentar #424

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

En misforståelse II

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ingen intensjon om å blande Gud inn i vitenskapens premissgrunnlag. 

Min intensjon er å vise hvor ulogisk materialistisk vitenskap er. Materialistisk er da å forstå som: "En filosofisk retning som hevder at materien, som menneskene kan erfare gjennom sine sanser og utforske gjennom vitenskapelige  undersøkelser, er det eneste som eksisterer."

Det er et dystopisk, kaldt og innsnevrer mennesket kraftig sett fra et kristent, teologisk ståsted. 

Derfor er det på sin plass å fremheve at vitenskapen alene ikke kan gi oss svar. Jeg kan gå enda lenger. Vitenskapen gir oss til og med feil svar og ender opp med en håpløs logikk.

Hvorfor ender den opp med feil svar: Svaret fra et kristent ståsted er fordi den ekskluderer Gud! Vitenskapens bomskudd og logiske brister i slutningene blir jo en bekreftelse på Guds eksistens.

Og for å repetere det: Matematikken lager store store utfordringer for ET. Logikken er ulogisk da vitenskapen konkluderer med at alt ble til av ingenting. Tilfeldigheter pluss milliarder av år blir til menneske... 

Materien, som menneskene kan erfare gjennom sine sanser og utforske gjennom vitenskapelige  undersøkelser er ikke alt som eksisterer. 

Det er hensikten med dette innlegget.

Takk for at du gir meg muligheten til å foreta en nødvendig presisering. Ofte er det slik at man i debatt tror at man deler premisser og begrepsforståelse med den andre part. Der har jeg forregnet meg.

Når jeg aksepterer påstanden om at vitenskapen har et naturalistisk premiss, mener jeg ikke naturalistisk i betydningen en filosofisk retning.

Jeg mener naturalistisk i betydning at vitenskapen har en avgrensning, en grense som går mellom vår  felles, erfarbare virkelighet og den (eventuelt eksisterende) virkelighet som befinner seg utenfor vitenskapens rekkevidde.


3 liker  
Kommentar #425

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og det er derfor det ikke eksisterer noe annet premiss enn det "naturalistiske".

Jo, alternativt så kan vitenskapen være objektiv og nøytral.

Kommentar #426

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
bør en være ærlig å innrømme at en ikke vet,eller kan bevise at sådan har forekommet.

... og at det derfor er like sannsynlig at høyteknologien er blitt til av seg selv, som at den er laget av en designer?

2 liker  
Kommentar #427

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Det

Publisert rundt 3 år siden

er  mulig.

Bør en da se om ID eller ET har den best forklaringsmodellen.?

Den store forskjellen er vel at ET har en forklaringsmodell,mens ID stort sett baserer seg på argumentet at "det er umulig"

1 liker  
Kommentar #428

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
ID eller ET har den best forklaringsmodellen.?

Nei, jeg spør prinsipielt: 

Mener du at det er like sannsynlig at høyteknologi blir til av seg selv, som at den blir laget av en designer?

4 liker  
Kommentar #429

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Er klar over det

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Når jeg aksepterer påstanden om at vitenskapen har et naturalistisk premiss, mener jeg ikke naturalistisk i betydningen en filosofisk retning.

Og innlegget er konsekvent skrevet med utgangspunkt i kritikk  av materialistisk vitenskap og da fra et kristent ståsted. Troen på ET kommer opplagt under denne kritikken.

Det at diskusjonene på tråden er dreiet mot betydningen naturalistisk har jeg prøvd å la være ikke engasjert meg i. Mer og mindre vellykket. 

Samtidig ser jeg at kritikken er delvis sammenfallende.

Kommentar #430

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Det kan du gjerne påstå.

Men du må kunne vise på hvilken måte denne designeren gjør det,når dette skjedde,om det fortsatt skjer.

Se deg rundt - eller stikk deg på en nål og sjekk blodet.

Du er sikkert oppdatert på det som skjer innen ID forskning, så hvorfor spør du meg?

Kommentar #431

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Den store forskjellen er vel at ET har en forklaringsmodell,mens ID stort sett baserer seg på argumentet at "det er umulig"

ET har ingen forklaringsmodell med vitenskapelig evidens, ID har.

1 liker  
Kommentar #432

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Uvitenhet eller dumhet?

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jo, alternativt så kan vitenskapen være objektiv og nøytral.

Vitenskapen er objektiv og nøytral. At "den" har blitt politisk med en agenda, betyr ikke at "vitenskapen" ikke lenger er objektiv og nøytral, men at de som driver den er korrupte. Det de driver med er ikke lenger vitenskap. De har erobret en arena som utgir seg for vitenskap, har null interesse av sannheten, og konstruerer "evidens" for å bekrefte falske teorier.

Det er det samme forholdet innen religion. Årsaken til at Israel er spredd for alle vinde, er at de beveget seg bort fra Gud og skapte seg avguder. Troen på Gud er og blir den samme, men avguderiet har beveget seg inn på den originale arenaen og forårsaket et frafall. Derfor kryr det av forskjellige kirkesamfunn, mange fremstår som fiender av hverandre. Det i seg selv beviser at det er ikke sannheten som driver dem. Gud er sannheten og sørger for fred og enhet - alternativet er løgnens far, som skjuler seg i det menneskelige egoet og dyrker seg selv gjennom det.

Alt av dette er politikk. Sannhet ofres for makt og den gamle drage stortrives i det opprørte vannet og fisker sjeler for sitt eget frydefulle hats skyld. Det finnes til og med programmet på TV som konkluderer med at den eneste ekte følelse vi mennesker har er skadefryd! Da har troen på mennesket gått tapt blant de skadefrydende.

Det som forbauser meg er den bunnløse dumheten i det hele. Man kan peke i retning av uskyldig uvitenhet, og mange befinner seg nok i den leiren. Går vi til skriften ser vi at Kristus ikke gir mye slakk for den unnskyldningen.

1 liker  
Kommentar #433

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hugh Ross

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapen er objektiv og nøytral. At "den" har blitt politisk med en agenda, betyr ikke at "vitenskapen" ikke lenger er objektiv og nøytral, men at de som driver den er korrupte. Det de driver med er ikke lenger vitenskap. De har erobret en arena som utgir seg for vitenskap, har null interesse av sannheten, og konstruerer "evidens" for å bekrefte falske teorier.
1 liker  
Kommentar #434

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Det er det samme forholdet innen religion. Årsaken til at Israel er spredd for alle vinde, er at de beveget seg bort fra Gud og skapte seg avguder. Troen på Gud er og blir den samme, men avguderiet har beveget seg inn på den originale arenaen og forårsaket et frafall. Derfor kryr det av forskjellige kirkesamfunn, mange fremstår som fiender av hverandre. Det i seg selv beviser at det er ikke sannheten som driver dem. Gud er sannheten og sørger for fred og enhet - alternativet er løgnens far, som skjuler seg i det menneskelige egoet og dyrker seg selv gjennom det.

Hvordan har du tenkt å lage vitenskap av dette på en måte som er bedre enn vitenskapen vi nå har?

1 liker  
Kommentar #435

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
I 2001 demonstrerte Louis Allamandola at organisk materiale kan syntetiseres i dypt rom ved hjelp av et "Chill vacuum chamber" - mange biomolekyler: nitriler, etere, alkoholer, ringlignende hydrokarboner og andre.
 
I et komplementært eksperiment rapporterte Jennifer Blank ved Lawrence Berkeley National Laboratory: "Gjennom etterfølgende kjemisk analyse oppdaget teamet at de første aminosyrene i blandingen hadde koblet sammen for å danne peptider, hvorfra proteiner kan dannes.
 
 
I 2011 klarte Lee Cronin ved University of Glasgow å starte en evolusjonær prosess i polyoxometalatbaserte "celler".
I 2014 klarte en gruppe forskere å produsere alle fire komponenter av RNA ved å simulere en asteroideffekt i primordiale forhold.
 
Et vitenskapelig journal fra 2015 viste at de kjemiske forløpere for syntesen av aminosyrer, lipider og nukleotider, som ville være nødvendige i en primitiv celle, kunne ha oppstått samtidig gjennom reaksjoner drevet av ultrafiolett lys.

I 2015 oppdaget de organiske forbindelser, hvorav fire aldri hadde blitt oppdaget på en komet før, på kometen 67P / Churyumov-Gerasimenko. Mange av de organiske forbindelsene er viktige byggeblokker av livet
 
I 2015 klarte NASA-forskere som studerte livets opprinnelse, å reprodusere uracil, cytosin og tymin fra en isprøve som inneholder pyrimidin under forhold funnet i rommet. 
 
En 2016-studie viste at byggeklosser i livet kan replikeres i dyphavsventilasjoner. Disse forsøkene har for første gang vist at RNA-molekyler kan danne i alkaliske hydrotermiske skorstene. 


I tillegg kommer funn som viser proto-cellemebraner dannes av enkle kjemiske forbindelser.Hvordan enkle kjemiske forbindelser vokser og deler/replikerer seg ved tilførsel av energi.kjemiske forbindelser som virker som katalysatorer.


Bare for å nevne noen.


Vanskelig ja uten tvil.

100 % umulig,neppe.

3 liker  
Kommentar #436

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

ID

Publisert rundt 3 år siden

forskning er så godt som fraværende.Det de stort sett gjør er å vise til ting som vitenskapen ikke har svar på.Og legger derved press på den øvrige vitenskapen til å komme med svar.


1 liker  
Kommentar #437

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

ID`s evidens?

Publisert rundt 3 år siden

Vis meg hvilken vitenskapelige evidens ID har

1 liker  
Kommentar #438

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

En kanskje ikke

Publisert rundt 3 år siden

helt uviktig tilsnikelse. Å kalle celler og avanserte biologiske prosesser for høyteknologi er etter mitt skjønn en uriktig snarvei inn i en designtankegang. 

2 liker  
Kommentar #439

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Vis meg hvilken vitenskapelige evidens ID har

Er ikke du oppdatert på alt innen vitenskap?

Kommentar #440

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Nei

Publisert rundt 3 år siden

det er jeg ikke

.Likevel har jeg ikke sett noe til evidens for ID,kun påstander.


Kommentar #441

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Et godt svar!

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
forskning er så godt som fraværende.Det de stort sett gjør er å vise til ting som vitenskapen ikke har svar på.Og legger derved press på den øvrige vitenskapen til å komme med svar.

Jeg tror ikke på ID men jeg tror på bibelen og Gud som skaper. Så mener jeg ID har sin misjon akkurat i det siterte. Viktig med en kritisk røst.

Jeg har også sansen for Frøland sitt svar: "Med eller uten Gud, vi har våre begrensninger. Sånn er det bare." - Ja sånn er det!

Jeg vil bare fremheve at mye av vitenskapen er bra. Det er stort sett ærlige gode mennesker som driver god kunnskapsbasert forskning. Vi har mye å takke dyktige vitenskapsmenn og kvinner for. 

(Nå forskes det selvsagt frem mye destruktivt også - slik sett har vi mye vi kan anklage vitenskapen for. Ressursbruk og våpen f.eks.)

Selvsagt må forskningen og vitenskap ta for seg det som vi kan sanse, måle og registrere. Det forstår også en 10-åring. 


Men din #435 synliggjør nettopp hva diskusjonen i tråden faktisk dreier seg om. 

Det synes som om disse resultatene er ledespor som skal føre vår viten frem og underbygge liv og evolusjon. Nærmest som bevis eller ihvertfall indisier. Slik leses kanskje disse forskningsresultatene av deg. 

Som en som tror på bibelen og Gud som skaper leser jeg dem ganske annerledes. Det er null evidens for liv eller tilnærming til liv i noen av de eksemplene du ramset opp. Vi er ikke engang i nærheten av et protein-molekyl i noe av det du viser til. Og flere av disse forskningsresultatene leser jeg som en bekreftelse på hvor uhyrlig lite vi vet om dette.

Så lenge det er fullstendig dødt i universet rundt oss - står Gud bevislig som skaper. Så lenge evolusjon aldri er observert eller drevet og etterprøvd er det ikke bevist. 


Dette innlegget dreier seg ikke bare om matematikk og evolusjon. Det dreier seg om troen på Gud som skaper og er et forsøk på forsvar av troen i møte med evolusjon. 

Det kan se ut som om en del kristne lar seg avspise av "fakta og bevis" som undergraver troen på Guds ord og Gud som skaper. Der materialistisk vitenskap og teologi ikke går ihop må valg tas. Hvem tror jeg på? Da ser vi jo at evolusjon har sine store utfordringer som ikke på noe vis trenger å ta nattesøvnen fra en som tror på Gud som skaper. 

For vitenskapen innrømmer at den ikke vet. I morgen kommer det ny viten som forandrer gamle vedtatte sannheter.

Guds ord derimot står fast: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

Kommentar #442

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Får inderlig

Publisert rundt 3 år siden

håpe at dette er en sannhet med modifikasjoner.

"Der er en del ting Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen."

Ikke alt som er like bra i den gamle loven

Kommentar #443

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Loven

Publisert rundt 3 år siden

Loven er her pentateuken, de 5 mosebøkene. Tora på hebraisk betyr vel loven eller læren. Så det er ganske mye mer omfattende enn moseloven og peker fremover. Har alltid sette på skapelsesberetningen som langt mer enn historiske hendelser. Den er sterkt profetisk og det jo det Jesus også sier i Matteus.

Moderering - det er det verdidebatt som driver med... :)

Kommentar #444

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
.Likevel har jeg ikke sett noe til evidens for ID,kun påstander.

Tja - da lander ID i Darwins svarte boks?

Hvilke påstander har du sett? Kunne være greit å se litt på dem?

1 liker  
Kommentar #445

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Alle disse "vellykkede" eksperimentene du beskriver i svaret til Eikaas, ble vel  ikke satt i gang uten plan og mening, Stefean? Resultatene kom vel som følge av ideer fra intelligente forskere?

Og om forskere virkelig greier å frembringe liv, skapninger som kan reprodusere seg selv og dersom disse forskerne så kan beskrive prosessen i minste detalj, ville det ikke da høres dumt ut å hevde at det ikke var basert på vitenskap?

2 liker  
Kommentar #446

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Alle disse "vellykkede" eksperimentene du beskriver i svaret til Eikaas, ble vel  ikke satt i gang uten plan og mening, Stefean? Resultatene kom vel som følge av ideer fra intelligente forskere?

Og om forskere virkelig greier å frembringe liv, skapninger som kan reprodusere seg selv og dersom disse forskerne så kan beskrive prosessen i minste detalj, ville det ikke da høres dumt ut å hevde at det ikke var basert på vitenskap?

Det ville være bevis på ID, intelligent design.

3 liker  
Kommentar #447

Morten Andreassen

35 innlegg  235 kommentarer

gud er overflødig.

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det ville være bevis på ID, intelligent design.

Nei det vil være et bevis for at forbindelsene dannes naturlig. Hvorfor komplisere ved å påtvinge et guddommelig vesen når naturen selv får det til.

Kommentar #448

Morten Andreassen

35 innlegg  235 kommentarer

Patetisk av Mæhle

Publisert rundt 3 år siden

Det blir tastet og tastet og alt sammen er på bakgrunn av en stråmann (som vanlig må man vel kunne si)

Spørsmålet:
Hva er sannsynligheten for at et proteinmolekyl skal oppstå ved tilfeldigheter?

Er såre enkelt å svare på:

ET PROTEINMOLEKYL OPPSTÅR IKKE TILFELDIG !

Og der bryter all din matematikk sammen og er ikke verd papiret den er skrevet på.

3 liker  
Kommentar #449

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er bare det at det skjer jo ikke om igjen, livet oppstår jo ikke om igjen og om igjen. Livet intil i dag har oppstått kun en gang. Om dette skjedde tilfeldig, uten mål og mening, burde det vel i det minste ha skjedd flere ganger? 

At ingrediensene er tilstede uten at livet dannes på nytt etter millioner av år, bekrefter vel bare at det trengs mer en materialer for å bygge. 

Selv glupe forskere har ennå ikke lykkes med det som dere hevder ordner seg selv. 

2 liker  
Kommentar #450

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Intetsigende kommentar

Publisert rundt 3 år siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
ET PROTEINMOLEKYL OPPSTÅR IKKE TILFELDIG !

Savner argumentene og logikken i kommentaren som forøvrig var rik på... frustrerte følerier!

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere