Kjetil Mæhle

68

Matematikk og evolusjon

Tilfeldigheter er blitt definert som fravær av orden og design. Er tilfeldigheter en sannsynlig løsning på livets opprinnelse og utvikling?

Publisert: 3. nov 2018  /  902 visninger.

Kan tilfeldigheter være opphavet til utviklingen av noe så «enkelt» som proteinmolekyler? Enkelt da sett i forhold til mennesket. Protein er grunnlaget for alle organismer og selve grunnstenen for liv. Det har selvsagt ikke noe form for liv i seg selv.

Med et materialistisk og reduksjonistisk vitenskaplig syn, ender vi opp med en tanke som sier at tilfeldigheter addert med nok tid kan skape hva som helst. Dette er et fremtredende og etter hvert dominerende syn i dagens skole og samfunn. Tankegangen er at 13,7 milliarder år skaper universet og solsystemet. De siste 4 milliarder år skaper mennesket og alt levende på planeten jorden. Dette skjer ved tilfeldigheter, over lang tid og av seg selv. Selve startpunktet er big bang. Et materialistisk, reduksjonistisk vitenskapelig syn ender opp med logikken: I begynnelsen var ingenting og så smalt det. Ut av kaos kommer orden og av død fysikk blir det liv? Høres det logisk ut?

Hva er sannsynligheten for at et proteinmolekyl skal oppstå ved tilfeldigheter? Her kommer matematikken og sannsynlighetsregning inn og kan gi oss noen svar. Spørsmålet er altså hva oddsen er for at et protein kan formes kun gjennom tilfeldige kjemiske reaksjoner? Utgangspunktet er et mindre proteinmolekyl og at det skal skje på jorden. Matematikerne gir oss svaret: 10 opphøyd i 164. Vi snakker om et tall med 164 nuller. Det er ubegripelig høyt. Ingen av oss trenger å levere inn lottokupongen om dette var oddsen for gevinst. 

Det hevdes at antallet elementærpartikler i universet er 10 opphøyet i 80 og antall sekund fra det antatte big bang er 10 opphøyet i 16. Da begynner jeg å fornemme at 10 opphøyd i 164 er stort.

Nå hevdes det jo at jorden er mellom 4 og 4,5 milliarder år. Så hvor lang tid trenger vi for å sannsynliggjøre at et proteinmolekyl skal oppstå når det krever 10 opphøyd i 164 forsøk? Da forutsettes det en verden som er ideel for utvikling av kjemisk evolusjon slik at hvert forsøk har en mulighet til å lykkes. Vi tenker oss et hav med alle nødvendige ingredienser som er beskyttet mot varme, kulde, stråling etc. Dette er den såkalte ursuppen som det ikke finnes noen vitenskaplige belegg for å hevde eksistensen av.

Hva skjer om denne suppen slippes løs og tilfeldigheter skal avgjøre utviklingen? Aminosyrene binder seg sammen umiddelbart. De kombinasjoner som ikke er korrekte blir oppløst og regnes med i suppen som tilgjengelig materiale. Det foretas milliarder av forsøk hvert minutt. Det bør gå raskt å få bygget opp et «enkelt» proteinmolekyl.

Den eldste angitte alderen for jorden er 4,6 milliarder år. Hvor mange forsøk får vi utrettet i løpet av jordens alder? Svaret er 10 opphøyd i 58. Det er et stort tall men hinsides mye mindre enn det nødvendige tallet 10 opphøyd i 164.(https://www.youtube.com/watch?v=cQoQgTqj3pUog https://www.youtube.com/watch?v=W1_KEVaCyaA&t=3s)

Jeg er verken matematiker eller forsker og det kan godt være huller i den forenklede fremstillinger ovenfor. Poenget er at matematikk og evolusjon ikke er sammenfallende. En tilfeldig evolusjon tilbakevises av matematikken. De fleste av oss vil vel si at dette er bevis godt nok for at tilfeldigheter og kaos ikke kan skape orden og liv?

Vi vet godt hva fanatisk overbevisning og blind tro innen politikk og religion kan føre til. Det samme gjelder selvsagt likefullt for et fanatatisk materialistisk vitenskaplig syn. Ingen mennesker bør blindt tro på alt hva vitenskapen og forskere presenterer av tanker, løsninger og svar. Det er det ingen grunn til. Det er likefullt dette som mer og mer dominerer skole og samfunn.

Et materialistisk vitenskaplig syn kan ikke ikke forklare hva liv er. Det er til og med vanskelig å gi det en definisjon. Vitenskapen kan heller ikke forklare hva bevissthet er, eller energi og gravitasjon. Vi kan alle ha en viss forståelse av hva det gjør, men det er noe helt annet enn å kunne si hva det er. En slik vitenskap gir heller ikke mennesket svaret på lengselen, vissheten, troen på en realitet som er opphøyet, himmelsk og evig. Tvert imot så snevrer den inn mennesket og treffer ikke dets iboende åndelige lengsel. 

Et materialistisk vitenskap syn, som altså ikke kan fortelle oss svaret på disse mest nærliggende ting, påberoper seg rett til å forkaste sentrale teologiske dogmer. Svar som er dypere og høyere enn den fysiske verden. Et samfunn som gjennomsyres av tanker om at alt er blitt til ved en tilfeldighet og ut av ingenting oppstod alt, faller sammen i umoral og meningsløshet. Da er det langt mer logisk og forståelig å tro at kosmos er skapt og at denne skaperen er Guddommelig. 

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden... og derifra og ut er det en fortelling om nåde og kjærlighet. Gud den allmektige tilkjennegir seg i skaperverket og han leter stadig etter den bortkomne sønn. Vil han svare før det er for sent?

6 liker  
Kommentar #151

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Helt klart at forfatternes identitet har vært kjent for urtidens menighet. Synd at bibelens troverdighet skal utsettes for slikt angrep, ikke bare fra ateister, men også fra dem som kaller seg teologer.

Jeg tenker at den største skade for "bibelens troverdighet" blir påført av bokstavtro kristne som gjør denne troverdigheten avhengig av at kunnskap rundt forfatterens identitet, blir holdt hemmelig?

1 liker  
Kommentar #152

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Dette er virkelighet! Dette er realiteter for alle kristne. En åndelig overbevisning, ikke forankret i vitenskap, men i at Gud griper mennesket. 

Et materialistisk vitenskapelig syn snevrer inn mennesket aldeles fryktelig. Det fremstår som skremmende og uhyggelig. Evolusjon er grunnlaget for dette tragiske synet.

Det kryr av mennesker som legger begge virkelighetssyn til grunn. Det er ikke nødvendigvis noe mål i seg selv å argumentere mot folks trosforestillinger. Men når det hele tiden legges opp til at vi skal velge mellom dem så kan vi ikke annet enn å se på innholdet. 

Din bruk av matematikk virker noe upresis. Matematikken i seg selv er helt abstrakt og sier ingenring om den fysiske verden. Det du presenterer her er forsøk på sannsynlighetsberegning, og det er noe helt annet. Og det fungerer ikke slik at hvis noe i snitt skjer 1 av 500 ganger så vil vi alltid se at det ikke skjer 499 ganger før det skjer den 500.

4 liker  
Kommentar #153

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det du presenterer her er forsøk på sannsynlighetsberegning, og det er noe helt annet. Og det fungerer ikke slik at hvis noe i snitt skjer 1 av 500 ganger så vil vi alltid se at det ikke skjer 499 ganger før det skjer den 500.

Det er også ukjent hvor mange planeter universet inneholder som i likhet med Tellus, har muligheter for å få jackpot!

2 liker  
Kommentar #154

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at den største skade for "bibelens troverdighet" blir påført av bokstavtro kristne som gjør denne troverdigheten avhengig av at kunnskap rundt forfatterens identitet, blir holdt hemmelig?

Bokstavtro kristne har ikke holdt noe hemmelig, det er en påstand som har kommet for dagen i disse dager, fra ateister og såkalte kristne som støtter den ateistisk angrepet på den kristne troen.

Matteus evangeliet viser til Matteus tolleren i 10:3, som det eneste evangeliet som viser til en person vet det navnet blant alle evangeliene, og kan understøtte ideen om at det var Matteus som skrev dette evangeliet. I og med at han i dette verset viser til navnet sitt, så viser han også til sin nærhet til Jesus som øyevitne.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #155

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Om livet ble sådd

Publisert over 3 år siden

Jeg vet det er kontroversielt og på kanten med både Darwin og Bibelen. Men allikevel – uansett tilblivelse av livet – så kan man ikke utelukke at det oppsto et annet sted i det enorme Guds univers. Det er ikke usannsynlig at liv, sammen med alt vannet, kom til Jorden fra et sted i himmelen. 

Man kan saktens forstå at Moses ikke kunne være for detaljert når beretningen skulle skrives. 

En ting er i hvert fall sikkert, - Gud selv og englene kom utenifra.

1 liker  
Kommentar #156

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Du feilinformerer igjen

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Hvor fullstendig listen er skal jeg ikke mene noe om, men den mangler i alle fall fragmentet av Markus-evangeliet som synes å være fra før år 90.

Ja, det var det jeg skrev. P52 er det eldste datert til 125-175. 

Det er da utrolig at du skriver om manuskript fra Matteus evangeliet som inneholder overskrift og det hele kanskje så tidlig som 110. Det er direkte feilinformasjon.

Det er også feilinformasjon å skrive at det finnes fragmenter fra Markus evangeliet som er datert til før år 90. Daniel Wallace ble tatt med buksa nede og dette fragmentet er datert til 150-250. 

Daniel Wallace var voksen nok til å skrive en unnskyldning på sin blogg da han hadde brukt dette manuskriptet i en debatt med Bart D Ehrman noen år tidligere. Det finnes altså ikke pr i dag noen manuskript fragmenter datert tidligere en P52. 

Wallace:

Apology

In my debate with Bart, I mentioned that I had it on good authority that this was definitely a first-century fragment of Mark. A representative for who I understood was the owner of FCM urged me to make the announcement at the debate, which they realized would make this go viral. However, the information I received and was assured to have been vetted was incorrect. It was my fault for being naïve enough to trust that the data I got was unquestionable, as it was presented to me. So, I must first apologize to Bart Ehrman, and to everyone else, for giving misleading information about this discovery. While I am sorry for publicly announcing inaccurate facts, at no time in the public statements (either in the debate or on my blogsite) did I knowingly do this. But I should have been more careful about trusting any sources without my personal verification, a lesson I have since learned.

1 liker  
Kommentar #157

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, det var det jeg skrev. P52 er det eldste datert til 125-175. 

Det er da utrolig at du skriver om manuskript fra Matteus evangeliet som inneholder overskrift og det hele kanskje så tidlig som 110. Det er direkte feilinformasjon.

Det er også feilinformasjon å skrive at det finnes fragmenter fra Markus evangeliet som er datert til før år 90. Daniel Wallace ble tatt med buksa nede og dette fragmentet er datert til 150-250. 

Jeg har i begge tilfeller oppgitt mine kilder, hhv Wikipedia og Aftenposten, og du har i begge tilfeller korrigert disse opplysningene. Jeg ser at jeg har vært feilinformert, og trekker derfor begge påstandene tilbake. Jeg har intet ønske om å spre feilinformasjon eller løgn, og takker derfor for at du korrigerte.

Mvh Sigurd


3 liker  
Kommentar #158

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ikke umulig

Publisert over 3 år siden
Vidar Gander Skrindo. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet det er kontroversielt og på kanten med både Darwin og Bibelen. Men allikevel – uansett tilblivelse av livet – så kan man ikke utelukke at det oppsto et annet sted i det enorme Guds univers. Det er ikke usannsynlig at liv, sammen med alt vannet, kom til Jorden fra et sted i himmelen. 

Man kan saktens forstå at Moses ikke kunne være for detaljert når beretningen skulle skrives. 

En ting er i hvert fall sikkert, - Gud selv og englene kom utenifra.

Ikke fremmed for tanken, nei.

Kommentar #159

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

At vi gidder!

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg har i begge tilfeller oppgitt mine kilder, hhv Wikipedia og Aftenposten, og du har i begge tilfeller korrigert disse opplysningene. Jeg ser at jeg har vært feilinformert, og trekker derfor begge påstandene tilbake. Jeg har intet ønske om å spre feilinformasjon eller løgn, og takker derfor for at du korrigerte.

Mvh Sigurd

Det er egentlig lønnløst å bli med på oppramsingen av forskerresultater, som man mener er argumenter mot intelligent skapelse.

I seg selv er hele dette hokuspokuset om opprinnelsens mulige varianter en distraksjon fra hva som er vesentlig. Det vesentlige er hva som er sant, og bare de som elsker sannheten vil finne den. For, det må betales med en pris, som det virker få er villig til å betale - til og med blant kristne.

Forøvrig på denne tråden er det kommentarer så løst fundert og med så liten hensikt, betydning for saken som sådan, at man brått finner seg forvillet inn i regelrett intellektuell svada. Man må stille seg spørsmålet, går det an å være så trangtenkt - og fullt ut alvorlig samtidig?

Tydeligvis - og med denne morgensure erkjennelse overlater jeg resten av tråden til de som titter i den "vitensakelige" krystallkule. 

1 liker  
Kommentar #160

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vidar Gander Skrindo. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet det er kontroversielt og på kanten med både Darwin og Bibelen. Men allikevel – uansett tilblivelse av livet – så kan man ikke utelukke at det oppsto et annet sted i det enorme Guds univers. Det er ikke usannsynlig at liv, sammen med alt vannet, kom til Jorden fra et sted i himmelen. 

Det er ingenting som er verken kontroversielt, på kanten, eller umulig i darwinistenes øyne. Så lenge Gud ikke er involvert. Alt er mulig uten Gud. Du kan derfor ta det helt med ro.

Tanken om at livet skulle være kommet fra verdensrommet er da også allerede tenkt av darwinister før deg. Men de fleste har vel mer eller mindre erkjent at dette likevel ikke løser det problemet som det var tenkt til å løse, nemlig at tilfeldig abiogenese er umulig. 

Så derfor fortsetter de å forsøke å få det til på laboratoriet. Det vil eventuelt likevel ikke bli en tilfeldig biogenese, siden forsøkene der er nøye gjennomtenkte og nitidig styrte, med dyre og avanserte maskiner. 

Likevel er det ikke tilstrekkelig med maskiner som kan styres og programmeres til å skape de ultimate miljøene og de ultimat styrte miljøendringene. Det blir fremdeles ingen biogenese av det. Man har fremdeles ikke tilstrekkelig med produksjonsfaktorer.

Man må i tillegg ha både den tilstrekkelige know-how, samt maskiner som kan utføre selve konstruksjonen av cellen. Først da er alle de fire produksjonsfaktorene på plass, - materiale, energi, maskiner og know-how/informasjon. Og først da kan man lykkes med å skape en biologisk celle.

Så da gjenstår det bare å fylle cellen med liv....

Og i så fall, så har man bevist muligheten for biogenese.... med ID!  

----------

Men for å kommentere dette om livet kan ha kommet fra et annet sted i universet: Det vil i så fall forutsette evolusjonsteorien, og den tror ikke jeg på, siden den krever unntak fra det universale prinsippet som jeg viste til ovenfor: Man får ikke mer produkt enn man har produksjonsfaktorer til.

2 liker  
Kommentar #161

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ordet er ikke nok.

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Man får ikke mer produkt enn man har produksjonsfaktorer til.

Man må også ha en leirklump - og hender til å forme denne leirklumpen - og pust til å blåse liv i denne leirklumpen.

Kommentar #162

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Bytte ut

Publisert over 3 år siden

"Det er ingenting som er verken kontroversielt, på kanten, eller umulig i troendes øyne. Så lenge Gud  er involvert"


Om gud er involvert eller ikke,er vel uvesentlig blant de fleste forskningsmiljø.Det er ønsket om å forsøke å finne en forklaring, som er drivkraften.


Kommentar #163

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Tenk om universet er et hologram

Publisert over 3 år siden

https://www.huffingtonpost.com/2015/04/30/universe-hologram-math_n_7163416.html

Vi kan ikke sette to streker under svaret, men det ser ut som denne teorien har latt seg teste i større grad enn enkelte andre spektakulære teorier. 

2 liker  
Kommentar #164

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Man må også ha en leirklump - og hender til å forme denne leirklumpen - og pust til å blåse liv i denne leirklumpen.

Nei Gjermund, dette er ikke en korrekt gjengivelse. 

Ordene i 1. Mos 2,7 lyder slik: Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.

Med andre ord, Gud formet Adam av jord, slik vi alle er det. 

Men så gjorde han noe annet, - han blåste livspust inn i hans nese. Dette kan selvfølgelig forstås som at Adams kropp derigjennom ble levende. På den andre siden; dyrene var skapt levende uten at Gud spesifikt blåste livspust inn i dem. Det må derfor være snakk om noe annet.

Går vi til Jesus, så blåste han en gang på sine disipler og sa: "Ta imot Den Hellige Ånd", Joh 20,22. Et annet sted sammenlignet han ånd og vind.

Med andre ord kan ordet i 1. Mos 2  kanskje best forstås slik at i motsetning til dyrene, så blåste Gud ånd inn i mennesket. Og at det var dette Gud mente da han sa: "La oss skape mennesker i vårt bilde!" 1 Mos 1, 26. 

Med andre ord at menneskene er evige åndsvesener, likesom Gud, og at vi derfor bl.a. har selvbevissthet og fri vilje, til forskjell fra dyrene.

2 liker  
Kommentar #165

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Om gud er involvert eller ikke,er vel uvesentlig blant de fleste forskningsmiljø.Det er ønsket om å forsøke å finne en forklaring, som er drivkraften.

Hvorfor  holder da vitenskapen seg med et naturalistisk premiss? Hvorfor avviser og bortforklarer da vitenskapen aktivt all involvering fra Gud?

Jeg viser feks til Kvalbein, som aktivt avviste at Jesus faktisk kunne ha forutsett Jerusalems ødeleggelse.

Jeg viser til begrepet teleonomi, som innebærer en aktiv avvisning av at teleologien som finnes i biologisk liv, kan være Guds aktive verk.

Det finnes ingen vitenskapelig begrunnelse for en slik avvisning. Begge eksemplene er derfor beviser for at vitenskapen holder seg med et uvitenskapelig naturalistisk premiss. Og at vitenskapen dermed, der dette premisset er styrende, sannsynligvis kommer til uvitenskapelige konklusjoner.

3 liker  
Kommentar #166

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Hvordan

Publisert over 3 år siden

kan man bevise guds inngripen .?

Vitenskapen har vel hittil ikke kunne kommet med noen metode for å vise påvirkning fra noe, som befinner seg utenfor det universet vi kjenner.

Derfor er det vanskelig å skulle forske på dette "overnaturlige".

Hva kan vi forske på,det som befinner seg utenfor det vi kan observere?

Teleologi eller teleonomi?

Tja,har vi noe bevis for at teleologi er den rette forklaringen på evolusjon.Eller stammer det fra et ønske om at det MÅ være slik.

'Vitenskapelige undersøkelser fra blant annet Sveits viser  at teleologisk tenkning er en fellesnevner for kreasjonisme og konspirasjonstenkning.


Utdrag fra forskningen"
Over tre korrelasjonsstudier (N> 2000) fant vi sterke bevis på en teleologisk sammenheng mellom konspirasjon og kreasjonisme, noe som var delvis uavhengig av religion, politikk, alder, utdanning,, analytisk tenkning og oppfatning av tilfeldighet. Som en motstandsdyktig "standard" -komponent i tidlig kognisjon er teleologisk tenkning således forbundet med kreasjonistiske og konspiratoniske trosretninger, som tro på  fjern og skjult involvering av en målrettet og endelig årsak for å forklare komplekse verdslige hendelser


https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)30863-7

1 liker  
Kommentar #167

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vitenskapens rammer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ingen vitenskapelig begrunnelse for en slik avvisning. Begge eksemplene er derfor beviser for at vitenskapen holder seg med et uvitenskapelig naturalistisk premiss. Og at vitenskapen dermed, der dette premisset er styrende, sannsynligvis kommer til uvitenskapelige konklusjoner.

Vitenskapen kan ikke forholde seg til og beskrive det som er utenfor vår felles, erfarbare virkelighet. Da er det ikke lenger vitenskap.

Hvis jeg forstår deg rett, skal vitenskapen postulere et tenkt formål med biologisk liv. 

Når det gjelder forsking på NT, skal vitenskapen visstnok ta høyde for eksistensen av èn spesifikk Gud, den kristne.

Når det gjelder mosaisk tro, derimot, vil en rent "naturalistisk" tilnærming faktisk være til støtte for deres Gud.

Til Lags aat alle kann ingen gjera .....

4 liker  
Kommentar #168

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

produksjonsfaktorer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord, Gud formet Adam av jord, slik vi alle er det. 

Han hadde altså tilgang til produksjonsfaktorer. Hvor kom de fra?

Tenkte han seg til dem?

Kommentar #169

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg tror ikke noen av oss tenker noen ny tanke. Bidraget til samtalen var ment til å heller betrakte seg selv som en skapning enn en skaper.
Man kan sagtens teoretisere om hvordan man kan skape en livsform i et laboratorie og kanskje det lykkes en dag.
Men når man snakker om skaperverket, så er det noe hinsides menneskelig forstand - selv forstanden til menneskeheten som helhet.
Dette har noe med å erkjenne at man ikke er, eller kan ikke bli, allvitende.

Kommentar #170

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

kan man bevise guds inngripen .?

Vitenskapen har vel hittil ikke kunne kommet med noen metode for å vise påvirkning fra noe, som befinner seg utenfor det universet vi kjenner.

Derfor er det vanskelig å skulle forske på dette "overnaturlige".

Hva kan vi forske på,det som befinner seg utenfor det vi kan observere?

Selv om vitenskapen kan identifisere teleologi, så betyr ikke det at den kan identifisere opphavet til denne teleologien. Vitenskapen kan ikke forske på det som ligger utenfor dens domene. Men det utelukker ikke at den kan dedusere noe om at det må være noe der. Heller ikke utelukker det at den kan dedusere noe om hva.

Det vitenskapen ikke kan gjøre, er å utelukke at det er noe der. Den kan heller ikke utelukke at dette noe er en intelligent noen.

Teleonomi inneholder et premiss som utelukker dette noe eller noen. Det er uvitenskapelig.

2 liker  
Kommentar #171

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

'Vitenskapelige undersøkelser fra blant annet Sveits viser  at teleologisk tenkning er en fellesnevner for kreasjonisme og konspirasjonstenkning.


Utdrag fra forskningen"
Over tre korrelasjonsstudier (N> 2000) fant vi sterke bevis på en teleologisk sammenheng mellom konspirasjon og kreasjonisme, noe som var delvis uavhengig av religion, politikk, alder, utdanning,, analytisk tenkning og oppfatning av tilfeldighet. Som en motstandsdyktig "standard" -komponent i tidlig kognisjon er teleologisk tenkning således forbundet med kreasjonistiske og konspiratoniske trosretninger, som tro på  fjern og skjult involvering av en målrettet og endelig årsak for å forklare komplekse verdslige hendelser

Du verden, jeg ante ikke at man også hadde forsket på sammenhengen mellom kreasjonisme og konspirasjons-teoretikere! Men jeg er ikke overrasket. Og som Jesus en gang sa: Den som leter, han finner. Eller som det også heter: Som man roper i skogen får man svar.  

For kan du tenke deg??? Konspirasjonsteoretikere tror på "fjern og skjult involvering av en målrettet og endelig årsak for å forklare komplekse verdslige hendelser"! Og det gjør kreasjonister også!!! 

Begge har altså en teleologisk tenkning!!!

Så dette har man altså forsket nøye på, og utarbeidet en "vitenskapelig" rapport.

At de dermed fullstendig misbruker begrepet "teleologi", er en annen sak. Konspirasjonstenkning blir definert som teleologisk.

Man har altså 

Premiss: Teleologi er et av kreasjonismens sterkeste argumenter.

1: Man definerer konspirasjonstenkning som teleologisk tenkning.

2: Så forsker man på om det er noen sammenheng mellom kreasjonisme og konspirasjonstenkning. 

3: Og så finner man ut at "teleologisk tenkning er en fellesnevner for kreasjonisme og konspirasjonstenkning".

Kan du tenke deg!! Du snakker om!! Kreasjonister er egentlig veldig like på konspirasjonstenkere!!!

Og derfor altså ganske suspekte.....


Men som sagt, det overrasker meg ikke lenger at man lager slikt tendensiøst makkverk. Og at man framstiller det som det er gjort på ramme alvor, og i vitenskapens navn. Heller ikke at noen velvillig bringer det videre her på VD. 

Jeg bare konstaterer at det bekrefter noen av Tores poenger i hans kommentar 159.

2 liker  
Kommentar #172

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Vitenskapen kan ikke forholde seg til og beskrive det som er utenfor vår felles, erfarbare virkelighet. Da er det ikke lenger vitenskap.

Hvis jeg forstår deg rett, skal vitenskapen postulere et tenkt formål med biologisk liv. 

Når det gjelder forsking på NT, skal vitenskapen visstnok ta høyde for eksistensen av èn spesifikk Gud, den kristne.

Når det gjelder mosaisk tro, derimot, vil en rent "naturalistisk" tilnærming faktisk være til støtte for deres Gud.

Til Lags aat alle kann ingen gjera .....

Vitenskapen skal ikke postulere noe som helst som den ikke har vitenskapelig grunnlag for. 

Den skal verken postulere at det finnes noe mer enn denne fysiske verden, eller at det ikke finnes noe mer enn denne fysiske verden.

Vitenskapen skal bare dedusere ut fra hva evidensene forteller.

2 liker  
Kommentar #173

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vidar Gander Skrindo. Gå til den siterte teksten.
Men når man snakker om skaperverket, så er det noe hinsides menneskelig forstand - selv forstanden til menneskeheten som helhet.
Dette har noe med å erkjenne at man ikke er, eller kan ikke bli, allvitende.

Amen til det! :-)

Kommentar #174

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Tendensiøst makkverk.

Publisert over 3 år siden

Tja,du kan jo betale en liten skjerv for  den forsknings rapporten og lese selv,isteden for å kalle det et tendensiøst makkverk,uten å ha satt deg inn i undersøkelsen.

1 liker  
Kommentar #175

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Så må det kanskje være lov å tillegge ens oppfatning at religion kalles den første filosofi. Filosofi er de gode spørsmål og vitenskap er de gode svar. 

Men, ‘tro’ handlerom de gode overbevisninger om de viktige spørsmål man desværre ikke makter å besvare.

1 liker  
Kommentar #176

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ingen som bet på den?

Publisert over 3 år siden

Denne er kanskje bedre:

"Evelution from space." av Fred HoyleChandra Wickramasinghe. To seriøse vitenskapsmenn som forstår at evolusjonsteorien ikke er mulig innenfor et jordisk perspektiv. 

Det er alltid kjekt å få tatt respekterte professorer og forskere til inntekt for sitt syn. Sir Fred Hoyle avviser forresten både Big bang og evolusjon. 

Tenk det! En som ikke er kristen, ikke er konspirasjonsteoretiker men er vitenskapsmann og professor og allikevel innser at evolusjon innen jordens rammer er umulig.

Allmuen forstår det også og en god del anseelse står for fall i forskjellige miljøer. "Hur treveligt". Det er kanskje håp for et  litt respektabelt menneskesyn!

3 liker  
Kommentar #177

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Sir Fred Hoyle

Publisert over 3 år siden

På 1980-tallet utviklet han og fremmet, sammen med Chandra Wickramasinghe, teorien om "panspermia". Dette er ideen om at livets opprinnelse på jorden må ha involvert celler som kommer fra rommet, og at evolusjonen på jorden drives av en jevn tilstrømning av virus som kommer fra rommet via kometer.

"Steady state" påstanden til Hoyle er vel også svært godt tilbakevist.


3 liker  
Kommentar #178

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tampen brenner

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Han hadde altså tilgang til produksjonsfaktorer. Hvor kom de fra?

Tenkte han seg til dem?

Vet du hvor nærme du er nå, Gjermund?

Om Gud skapte altet, måtte Han også være arkitekten bak - som et hint.

3 liker  
Kommentar #179

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Vitenskapen skal ikke postulere noe som helst som den ikke har vitenskapelig grunnlag for. 

Den skal verken postulere at det finnes noe mer enn denne fysiske verden, eller at det ikke finnes noe mer enn denne fysiske verden.

Vitenskapen skal bare dedusere ut fra hva evidensene forteller.

Dette fordi "vitenskapen" ikke er personer med personlige meninger.

3 liker  
Kommentar #180

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Beleilig diskreditering

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
På 1980-tallet utviklet han og fremmet, sammen med Chandra Wickramasinghe, teorien om "panspermia". Dette er ideen om at livets opprinnelse på jorden må ha involvert celler som kommer fra rommet, og at evolusjonen på jorden drives av en jevn tilstrømning av virus som kommer fra rommet via kometer.

ved selektiv presentasjon. Sir Fred Hoyle er jo ikke hvem som helst:

"Fred Hoyle var en britisk astrofysiker som var professor ved Cambridge University fra 1958 og direktør for universitetets institutt for teoretisk astronomi i 1967–1972. Han var medlem av Hale-observatorienes stab fra 1958." (Store norske).

Så jeg vil tro han har hatt en betydelig tyngde innen sitt miljø og fagfelt. Og han tok konsekvensen av at evolusjon ikke kan skje innenfor jordens rammer! 

Det er besnærende at såpass mange velutdannede, som påberoper seg å kun forholde seg til veldokumentert kunnskap, ikke klarer å ta inn over seg et enkelt matematiske faktum.

Sir Fred Hoyle gjorde ihvertfall det. Det står det respekt av.

2 liker  
Kommentar #181

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Ja

Publisert over 3 år siden

Fred Hoyle var en fantastisk vitenskapsmann på mange måter.F.eks stjerners liv og dannelsen av tyngre grunnstoffer,matematiske modeller.

Men måten du argumentere på er vel en form for "Argument from authority".Derfor motinnlegget.

Det betyr ikke nødvendigvis at han hadde rett i alle sine påstander.

En ting de aller fleste er enige om er at Hoyle ble lurt i 1983, da Fowler delte Nobelprisen i fysikk med Subramanyan Chandrasekhar.Det var kanskje for han holdt så hardt på "Steady state" og Panspermia hypotesene.2 liker  
Kommentar #182

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Dette er en sjelden og ærlig innrømmelse

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det betyr ikke nødvendigvis at han hadde rett i alle sine påstander

Men det er jo noe alle vet! Professorer tar også feil. Ikke generelt men innen sitt fagfelt. Bare så få som våger innrømme det! Nå har aldri Hoyle gjort det men du gjør det på hans vegne. Ok?

Så hvordan kan vitenskapsmenn- og kvinner ta feil? De undersøker jo materie, måler, gransker og studerer det fysiske universet. Er ikke vitenskap fakta og kunnskap? Er det til å ta feil av?

Er det så enkelt at det av all viten og kunnskap trekkes feil konklusjoner? Noen må ha gjort det med tanke på evolusjon. For det er ikke mulig matematisk innen for jordens rammer. Du trenger ikke være bokstavtro kristen for å se det, ikke en gang for å innrømme det. Til og med Hoyle gjorde det...

Kan anseelse, prestisje og økonomi også spille en rolle selv for "hellige" vitenskapsmenn og kvinner? Altså står det egentlig for mye på spill til å reversere tanken om evolusjon ut fra matematiske fakta?

2 liker  
Kommentar #183

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Men så var det dette med produksjonsfaktorer, da - som et hint.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Om Gud skapte altet, måtte Han også være arkitekten bak - som et hint.

Med eller uten en monogud, like vanskelig er det å forstå hvor de kommer fra.

Kommentar #184

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Med eller uten en monogud, like vanskelig er det å forstå hvor de kommer fra.

Nei

2 liker  
Kommentar #185

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Tja,du kan jo betale en liten skjerv for  den forsknings rapporten og lese selv,isteden for å kalle det et tendensiøst makkverk,uten å ha satt deg inn i undersøkelsen.

Har du kjøpt rapporten selv? Den har sikkert solgt godt! Det er massevis av ateister der ute som ønsker å få sine fordommer mot kreasjonister både bekreftet og forsterket. Så markedet for slike "vitenskapelige undersøkelser" er stort, og potensialet for profitt er derfor høyt. 

Fordommer er god salgsvare, og jo saftigere, dess bedre. Man må bare velge seg en stor og kjøpesterk målgruppe, feks ateister, og så finne ut hvem som er denne målgruppens store "hatobjekt". Og så lager man en "forskningsrapport" om "hatobjektet", der målgruppen får sine fordommer både fornyet og forsterket. 

Så da gjelder det bare å være først med de beste og mest kreative ideene.

"Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad", som det heter. Og gleden blir selvfølgelig ikke mindre, når man i tillegg har sikret seg inntekt i mange år framover.

1 liker  
Kommentar #186

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tampen brenner 2 - intelligent konklusjon å bygge på

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Med eller uten en monogud, like vanskelig er det å forstå hvor de kommer fra.

Nei

Et lite avspisende, nei, er ikke særlig høflig, men det var ikke ment som uhøflig.

Vitenskapen sporer vår opprinnelse i den minste detalj. Ser vi på hva svært intelligente menn og kvinner kommer frem til, la oss se på Higgs bosonet, så  ser vi at før de får sin bekreftelse, arbeider ut fra hypoteser og danner teorier.

Gang på gang arbeider de ut fra inspirerte tanker, bare tanker, og bruker sine verktøy til å definere tankene mer og mer konkret - til de finner bekreftelser, teorier og hypoteser blir sannheter bygget på evidens.

Alltid starter det med tanken, inspirert til grensen av sin bevissthet, og de finner frem. Du startet en tanke:

"Han hadde altså tilgang til produksjonsfaktorer. Hvor kom de fra?

Tenkte han seg til dem?"

Slik begynner det, ved å stille relevante spørsmål, så vet vi at det må finnes et svar, ellers kunne ikke vi, med den kunnskap vi har og vår kollektive kunnskapsramme av i dag, utvidet igjen og igjen, stillet til vår nåværende disposjon, stille spørsmål og forvente svar. Det er bevist at de mest utrolige tanker og mest vanvittige spørsmål - helt i grenselandet av intelligent bevissthet - etterhvert blitt besvart - som vanlig viten i dag,

I dette landskapet av kunnskap og visdom, stiller du et av de reneste spørsmål som stilles kan! Jeg er imponert! La oss drøfte:

Konklusjon: Han hadde altså tilgang til produksjonsfaktorene!

Du starter med et bevislig resultat - noe har skjedd, og produksjonen er oss, vi består av faktorer. Idag kan vi nøste opp tilnærmet alle faktorer. 

Så stiller du det første rene spørsmål: Hvor kom de fra?

Vi har produksjonsfaktorene - også til vår disposisjon - vi bruker dem også til å skape med! Vi vet altså noe - men ikke alt, vi ønsker å vite hvor produksjonfaktorene er hentet fra. Materielt har fysikken så mange svar, at vi sitter igjen med svært få elementer å legge til, det kan ikke være lange avstanden mellom: Hvor kom de fra, til å kunne peke og si - der! Der kom de fra!

De oppdagelsesreisende i kunnskapslandet har alltid brukt en veldig sterk tro på mulighetene til å finne svar. Denne troen på at det udefinerte kan defineres, er et kraftig motiverende element i arbeidet!

Så pinpointer du med dette rene spørsmålet: Tenkte han seg til dem?

Når du stilte dette spørsmålet mistet jeg nesten pusten, for svaret er gitt i spørsmålet. Det er så rent, og støvsugd for tilslørende elementer at det første som burde skje med dette spørsmålet, burde være å endre posisjonen på ordet "han", for så å gå videre i samme rene spor.

Utgangspunktet fra videre fruktbart arbeide må være: Han tenkte seg til dem!

Etter å ha skrevet denne drøftelse er jeg mentalt utslitt og må hvile, men dette slipper vi ikke taket i, Gjermund!

Neste spørsmål blir: Hvordan?

Dernest: Hvorfor?

Og til slutt: Når?

1 liker  
Kommentar #187

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Har du kjøpt rapporten selv? Den har sikkert solgt godt! Det er massevis av ateister der ute som ønsker å få sine fordommer mot kreasjonister både bekreftet og forsterket. Så markedet for slike "vitenskapelige undersøkelser" er stort, og potensialet for profitt er derfor høyt. 

Disse såkalte fordommene får vi bekreftet helt gratis. Forøvrig skulle jeg likt å se reaksjonene hvis kristne ble omtalt på den måten ateister stadig blir omtalt i dette forumet og i dette sitatet. 

2 liker  
Kommentar #188

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Disse såkalte fordommene får vi bekreftet helt gratis. Forøvrig skulle jeg likt å se reaksjonene hvis kristne ble omtalt på den måten ateister stadig blir omtalt i dette forumet og i dette sitatet. 

Hvilke fordommer er det du får bekreftet her på VD? Jeg ber deg dokumentere med sitater.

Ja Christensen, hvordan reagerte jeg da jeg av en ateist ble satt i bås med konspirasjonsteoretikere?

2 liker  
Kommentar #189

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Ja Christensen, hvordan reagerte jeg da jeg av en ateist ble satt i bås med konspirasjonsteoretikere?

Jeg tviler på om forskningsrapporten nevnte deg personlig, Eikaas. Påvisning av en viss korrelasjon er ikke ensbetydende med at alle kreasjonister er konspirasjonsteoretikere eller omvendt? :-)

1 liker  
Kommentar #190

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tviler på om forskningsrapporten nevnte deg personlig, Eikaas. Påvisning av en viss korrelasjon er ikke ensbetydende med at alle kreasjonister er konspirasjonsteoretikere eller omvendt? :-)

Forskningsrapporten omtalte kreasjonister, og jeg er en av dem.

1 liker  
Kommentar #191

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En av mine «fordommer» er at noen kristne (slett ikke alle heldigvis) demoniserer både ateisme og vitenskap. Jeg viste til et konkret sitat. Jeg ble også utsatt for et fullstendig umotivert personangrep tidligere i tråden.

Kommentar #192

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
En av mine «fordommer» er at noen kristne (slett ikke alle heldigvis) demoniserer både ateisme og vitenskap. Jeg viste til et konkret sitat.

Jeg demoniserer verken ateisme eller vitenskap i den kommentaren du sikter til. Jeg omtaler én "forskningrapport", og kritiserer denne for helt konkrete ting. Slik kritikk av en forskningsrapport representerer ingen demonisering av vitenskap som sådanne. Hvis man ikke lenger kan kritisere en forskningsrapport uten å bli beskyldt for å demonisere hele vitenskapen, så har et viktig ideal ved vitenskapen gått tapt.

Heller ikke demoniserer jeg ateister. Jeg peker ikke på ateister å sier at de på et område er ondere enn andre. Tvert imot viste jeg til det generelle fenomenet at vi mennesker ofte har vår glede i å tenke stygt om andre. Men du siterte meg bare på det avsnittet der jeg skriver om ateister, og så utelot du det avsnittet som henviser til at den negative egenskapen som jeg snakket om i første avsnitt, er en negativ egenskap som er utbredt blant alle mennesker.

Så igjen Christensen: Hvilke fordommer om oss kristne er det du får bekreftet her på VD?

2 liker  
Kommentar #193

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Tele

Publisert over 3 år siden

"noe som var delvis uavhengig av religion, politikk, alder, utdanning,, analytisk tenkning og oppfatning av tilfeldighet."

Kommentar #194

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Teleologi 2

Publisert over 3 år siden

Det finnes da en mengde forskning og undersøkelser som viser at vi alle har et teleologisk tanksett i større eller mindre grad.Alt fra barn til universistetsforskere/professorer.

Teologiske "feil" ser ut til å reflektere resonnement utført på et intuitivt og lett tilgjengelig nivå. Derimotå motstå slike intuitive forklaringer krever eksplisitt avslag av formålet med hendelser, som synes å være avhengig av vitenskapelig verdsettelse/kunnskap, "arbeidsminnesevne" og lavere nivåer av religiøs tro. Disse funn utgjør implikasjoner for både hvordan menneskelig resonnement fungerer, men også kognitiv grunnlag for hvorda vi bygger vår religiøse tro.


Men i steden for å sette deg inn i saken,så kommer du med argumenter som ,ateistenes hatsobjekt,profitt,fordommer.

"Man må bare velge seg en stor og kjøpesterk målgruppe, feks ateister, og så finne ut hvem som er denne målgruppens store "hatobjekt". Og så lager man en "forskningsrapport" om "hatobjektet", der målgruppen får sine fordommer både fornyet og forsterket"

Hvorfor??

Kommentar #195

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Påvisning av en viss korrelasjon er ikke ensbetydende med at alle kreasjonister er konspirasjonsteoretikere eller omvendt?

Som jeg allerede har påpekt, så påviser ikke rapporten noen korrelasjon mellom kreasjonister og konspirasjonsteoretikere. Likevel opprettholder du påstanden. 

Men for å ta det igjen: I forskningsrapporten bruker man teleologi-tenkning til å "påvise" en sammenheng mellom kreasjonister og konspirasjonsteoretikere. Men begrepet" teleologi-tenkning" har en helt annen betydning når det  gjelder kreasjonister enn når det gjelder konspirasjonsteoretikere. Mens teleologi-tenkning, i rapporten definert som "fjern og skjult involvering av en målrettet og endelig årsak for å forklare komplekse verdslige hendelser", for kreasjonister henviser til troen på at den teleologien som finnes i biologisk liv er evidens for en Gud som skaper, så henviser begrepet for konspirasjonsteoretikere til troen på at en gruppe mennesker i hemmelighet konspirerer og utøver makt i hemmelighet for å nå sine definerte mål.

Teleologi-begrepet har altså to vidt forskjellige betydninger i de to tilfellene, og "forskningsrapportens" konklusjon blir derfor ikke annet enn svada og regelrett løgn. 

Rapporten blir likevel tydeligvis sett på med stor velvilje, og det blir vist stor vilje til å fastholde rapportens påstander som sikker viten om kreasjonister.

2 liker  
Kommentar #196

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
"noe som var delvis uavhengig av religion, politikk, alder, utdanning,, analytisk tenkning og oppfatning av tilfeldighet."

Slik jeg forstår dette, så sier rapporten her at teleologi-tenkningen blant hhv kreasjonister og konspirasjonstenkere, er "delvis uavhengig av religion, politikk, alder, utdanning,, analytisk tenkning og oppfatning av tilfeldighet."

Dette forteller en god del, men implikasjonene er ikke så lette å få øye på. Likevel måtte det være med, siden rapporten måtte framvise i det minste et minstemål av seriøsitet. 

Feks dette om "uavhengig av religion": Når det gjelder kreasjonister, så er de per definisjon religiøse. Sitatet kan derfor bare gjelde konspirasjonstenkere. Sitatet må derfor bety at det ikke synes å være noen spesiell sammenheng mellom konspirasjonstenkning og noe bestemt livssyn.

Dermed avslører i realiteten rapporten seg selv, at dens konklusjon bare er svada og løgn.

2 liker  
Kommentar #197

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Teologiske "feil" ser ut til å reflektere resonnement utført på et intuitivt og lett tilgjengelig nivå. Derimotå motstå slike intuitive forklaringer krever eksplisitt avslag av formålet med hendelser, som synes å være avhengig av vitenskapelig verdsettelse/kunnskap, "arbeidsminnesevne" og lavere nivåer av religiøs tro. Disse funn utgjør implikasjoner for både hvordan menneskelig resonnement fungerer, men også kognitiv grunnlag for hvorda vi bygger vår religiøse tro.

Her var det vanskelig å forstå hva du ønsker å si. Kan du utdype?

Kommentar #198

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Sitatet må derfor bety at det ikke synes å være noen spesiell sammenheng mellom konspirasjonstenkning og noe bestemt livssyn.

Her kan jeg ha tatt feil, Tar forbehold nå, - må tenke litt på den.

EDIT: Jeg trekker tilbake min kommentar 196.

Kommentar #199

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
noe som var delvis uavhengig av religion

Her står det religion, og ikke livssyn.

Betyr det at alle informantene i undersøkelsen var religiøse? At man har gjort et forhåndsvalg av informanter, slik at det bare var religiøse personer i informantgruppen, og ingen ateister? 

1 liker  
Kommentar #200

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Men i steden for å sette deg inn i saken,så kommer du med argumenter som ,ateistenes hatsobjekt,profitt,fordommer.

"Man må bare velge seg en stor og kjøpesterk målgruppe, feks ateister, og så finne ut hvem som er denne målgruppens store "hatobjekt". Og så lager man en "forskningsrapport" om "hatobjektet", der målgruppen får sine fordommer både fornyet og forsterket"

Hvorfor??

Merk at jeg skriver "feks ateister". Med andre ord viser jeg ikke til ateister spesielt, men menneskene generelt.

Merk også at jeg skrev "hatobjekt" i hermetegn. Med andre ord viser jeg at jeg ikke mener hat i bokstavelig forstand.

Kort sagt viser jeg til vanlige fenomener blant menneskene generelt, både hva gjelder gleden ved å velge seg et "hatobjekt", og når det gjelder kreativt jag etter profitt

Og merk at jeg tillegger folkene bak rapporten et profitt-motiv. Alternativet hadde vært at de faktisk gjorde rapporten kun i den hensikt å sverte oss kreasjonister.

Men selvfølgelig kan motivene ha vært begge deler.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere