Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Valget som bekrefter seg selv

Nå vil opposisjonen på Stortinget markere avstand fra KrF i stedet for forståelse. Det kan styrke partiets negative følelser for venstresiden.

Publisert: 2. nov 2018

«Dette kan gå veien», sa noen av de røde delegatene da Knut Arild Hareide hadde holdt talen sin på starten av KrFs ekstraordinære landsmøte. Det er lett å forstå at de tenkte det. Talen var en av partilederens sterkeste på lang tid. Argumentasjonen var fornyet. Nok en gang framsto han som tydelig – men samtidig med samlende retorikk. At han la seg selv i potten overrasket ingen. 

Resten av landssmøtet var et pliktløp. Delegatene sa stort sett det de hadde planlagt å si. Og gnistene fra Hareides tale sluknet under et teppe av resignasjon. Stadig færre nevnte de åtte usikre delegatene som noen på rød side hadde håpet å snu. 

Les også: Blå side vant skjebnevalget i KrF

Da utfallet ble lest opp av ordstyrer Hans Olav Syvertsen, var Hareide-fløyen blek. Dette var de forberedt på, sa de. Men var de det? Kan man egentlig være godt nok forberedt på et slikt nederlag? 

 En krevende tid

Noen ristet nemlig svakt på hodet av Ropstads proklamasjon av at «Landsmøtet har gitt en tydelig retning.» Det stemte for så vidt, men resultatet ville blitt uavgjort dersom fylkesårsmøtet i Rogaland hadde gjort som resten - fulgt partiledelsens spilleregler. 

Selv om mange sa som Hareide – at KrF er deres parti uansett, at partiets sjel ikke ligger i valget av side – begynner en krevende tid. Nå kommer hver eneste utmeldte medlem, hvert eneste kompromiss, alt som bekrefter hvor vanskelig det er å samarbeide til høyre, vekke til live tanken på at dette kunne vært annerledes, hadde det ikke vært for Rogaland. Og dersom Ropstad blir konstituert som partileder vil hver eneste feil han gjør bli sammenlignet med hva den forrige partilederen ville gjort. 

Les også: – Nå er det bare tomt

Dersom veivalget bare gir mer av det samme – og i tillegg en tammere partiledelse når Frp leverer nye, splittende utspill – da ser det mørkt ut for partiet. Veldig mørkt.  

 En ny æra

På den annen side: I dag har noen fått oppfylt drømmen sin. For dem begynner en ny æra. De ønsker et tydelig borgerlig parti. Noen av dem også et tydelig kristenkonservativt parti. De har fått sin retning bekreftet. 

Hvis partiet ender opp som planlagt – i regjering – kommer denne høyresiden til å få enda flere bekreftelser i tiden framover. De vil oppleve en venstreside som selvsagt markerer en mye tydeligere avstand til regjeringspartiene enn om resultatet ble annerledes. Dette vil antakelig styrke de negative følelsene for venstresiden. Det kan bli vanskeligere – ikke lettere – å samarbeide i motsatt retning senere.

Det verste som kan skje framover er en ny regjering uten et veldig tydelig KrF-fotavtrykk. Uten en endret paragraf 2c i abortloven har ingen fått uttelling for innsatsen. For partiets skyld er det derfor grunn til å håpe at Ropstads flokk lykkes. At de faktisk får det gjennomslaget de håper på. At politikken blir varmere, ikke kaldere.

Les også: Varig merket av drama

2 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Hvis partiet ender opp som planlagt – i regjering – kommer denne høyresiden til å få enda flere bekreftelser i tiden framover. De vil oppleve en venstreside som selvsagt markerer en mye tydeligere avstand til regjeringspartiene enn om resultatet ble annerledes. Dette vil antakelig styrke de negative følelsene for venstresiden. Det kan bli vanskeligere – ikke lettere – å samarbeide i motsatt retning senere.

Vedtaket etter den endelige prosessen har så mange forbehold i seg at jeg tror ikke på dette før jeg ser det. Først har mange lovet omkamp. Bl.a. har de røde Krf'erne fra Trøndelag ikke på noen måte tenkt å gi seg. I tillegg har formannen sagt at han skal bli sittende til landsstyremøtet har behandlet (han sa ikke vedtatt men behandlet) forslaget til regjeringserklæring. Derfor fremstår det uklart om han vil kunne hindre et forslag til plattform som de regjeringsvillige kan gå inn for. Slik jeg ser det hadde det ryddigste vært om han hadde gått av som formann nå og latt de regjeringsvennlige forhandle i tråd med det som det ekstraordinære landsmøtet har vedtatt. Hvis ikke kan hele hensikten med forhandlinger og troverdighet overfor forhandlingspartnerne ødelegges. Hans alternativ er å spille med sordin og ikke utøve den makten han evt har til å stoppe et forslag som ikke er i tråd med hans ønske for det ekstraordinære landsmøtet. 

For å si det kort og enkelt; dette prosjektet tror ikke jeg på før jeg ser Krfs statsråder på Slottsbakken. 

2 liker  
Kommentar #2

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

En politisk bombe.

Publisert nesten 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dersom veivalget bare gir mer av det samme – og i tillegg en tammere partiledelse når Frp leverer nye, splittende utspill – da ser det mørkt ut for partiet. Veldig mørkt.  

Den nye politiske situasjonen nærmest krever en detonasjon. Selv om ingen hverken hevder eller antyder noe slikt, så vil Frp bli presset til randen hva Listhaug og støttespillere angår. Dette er en politisk frontkollisjon. Hittil har KrF vært ufarlige, men nå er hele kvartetten i ringen. Og Listhaug står nå kryssilden. Spis eller bli spist er den nye borgerlige virkeligheten.

Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Ta med mer, Gjøsund

Publisert nesten 3 år siden

Uansett hvilket resultat Rogaland ville presentert, så ville en vond splittelse nå på dette tidpunktet like vel være et faktum. Og dét er langt mer alvorlig enn det meste annet i KrF. Splittelsen ville vært like tydelig og vond om KrF gikk til AP/SP. 

En av årsakene til elendigheten er ikke minst Hareides snedige mytteri forkledd i de beste gevanter hentet fra KrFs kostymelager. Hadde han bragt sitt helt legitime forslag inn i partiets organer til debatt og avstemning i tide, der slike prosesser vitterlig hører hjemme, så ville et samlet parti ha presentert et definert sidevalg i god tid før neste valg. 

Det er slik ordinære saksprosedyrer og politiske prosesser foregår i andre partier, Ikke minst er dette viktig når det handler om så vesentlige ting som her. Det ville ikke bare ha vært formelt riktig, men også mer redelig i forhold til velgerne som positivt ville vite hvilken side KrF entydig hadde valgt. Partiet og dets representanter ville da nemlig som helhet stå bak det regjeringsalternativ som KrF eksplisitt peker på før stortingsvalget. 

13 liker  
Kommentar #4

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Uenig.

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
En av de årsakene til elendigheten er ikke minst Hareides snedige mytteri forkledd i de beste gevanter hentet fra KrFs kostymelager. Hadde han bragt sitt helt legitime forslag inn i partiets organer til debatt og avstemning i tide og der slikem prosesser vitterlig hører hjemme, så ville et samlet parti ha presentert et definert sidevalg i god tid før neste valg.

Hareides valg var nok helt riktig i forholdet til partiets oppsluttning. Å vente med denne prosessen ville neppe holdt partiet inne i varmen og over sperregrensen hvis vi tolker oppsluttningen "matematisk". Krevende, men nødvendig vil jeg mene. På samme tid ble dette er realt internt oppgjør også. Jeg velger å tro at det var bra at det kom. At dette "oppgjøret" har uteblitt, tror jeg er en svært viktig grunn til at partiet har stupt mot 4%en det siste tiåret.

Så: Jeg kaller det ikke mytteri, men modig og nødvendig. Selv er jeg fra Rogaland, og må selv ta stilling til de tillitsvalgte i KrF der. Fair enough.

6 liker  
Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Rosberg

Publisert nesten 3 år siden

Greit. Men da KrF landet på sin kategoriske avvisning av FrP forut for siste valg burde dette samtidig ha vært et hanegal og signal om at man burde ha tatt tyren ved hornene i tide, og tatt de vanskelige prosessene grundig før september 2017. De neste fire årene ville nemlig bli preget av de herskende realitetene på venstre- og høyre side i stortinget. Scenarioanalyser er ikke bare ofte en god idé, men nødvendig: Ikke minst for politikere.

Flere i KrF mer enn ante at en dyptgående sprekk i grunnfjellet var dekket av et gult teppe av konfliktskyhet, bagatellisering og en smule godtroenhet. Realitetsorienteringen var kanskje ikke på sitt sterkeste da den absokutt burde ha tvunget seg frem.

9 liker  
Kommentar #6

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Sant nok. Men...

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Flere mer enn ante at en dyptgående sprekk i grunnfjellet var dekket av en gul sky konfliktskyhet, bagatellisering og en smule godtroenhet. Realitetsorienteringen var kanskje ikke på sitt sterkeste da den absokutt burde ha tvunget seg frem.

...høyt spill er alltid vanskelig. I den grad FrP må/bør konfronteres, så skjer det nå uavvikelig selv om det kanskje ikke var intensjonen bak stemmegivingen. Nå er det rett på. På mange måter har alle på borgerlig side fått det de bedt om (kanskje unntatt Frp. Nå de må syne sine kort selv om de kanskje ikke egentlig er så gode), og nå må man ta til takke med bønnesvaret. Tipper det blir en bratt lærekurve. (Men sånn er det). 

Dessuten ligger det en formaning til oss som velgere: Vi får det vi velger selv om brosjyren var tilforlatelig pen og innbydende.

1 liker  
Kommentar #7

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Spill hvor andre betaler tapet?

Publisert nesten 3 år siden

Hareides løsning på den sviktende oppslutningen ser i hvert fall ut til å ha vært helt feil medisin. Han forsterket mer det problemet han mente å ville løse: KrF begynnende splittelse ble bare mer synlig og en dog verre. Da står vi uansett igjen med at fokus bør rettes mot Hareides disposisjoner.

10 liker  
Kommentar #8

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

"Sorg og glede vandrer til hope"

Publisert nesten 3 år siden

Det er all grunn til å gje honnør til KrF for eit verdig landsmøte. Som kjent, gratulerer eg gjerne med resultatet.  Det var ein naturleg konklusjon for eit ikkje-sosialistisk parti slik stortingsgruppa har tydleg konkludert med at ein måtte føreta eit val.

Det er mangt å reflektera over i dagar og veker som kjem. Eg er glad for dei mange signala frå begge sider om å gå saman inn i den nye situasjonen. Det er også fleire ting ein kan undra seg over. Eg har høyrt ein del nedlatande omtale om Vestlandet og vestlendingar sin plass i  partiet. Når dei same talar om å vera eit raust parti, viser haldning og ord at det visstnok gjeld dei som deler deira oppfatning, blir eg trist til sinns. Sjølv har eg vore med i partiet lokalt både i vest, nord og aust gjennom åra der eg har budd.. At vestlandet er meir snevert enn andre stader, har eg liten sans for.  Vi ønskjer eit tydeleg verdiforankra parti slik vårt program seier kombinert med ein varm og god politikk for alle i eit samfunn som er bygd nedafrå. Som sentrumsparti kan vi samarbeida begge vegar. Men det er ikkje høgre-venstre aksen som er vår innfallsvinkel. Det er mange enkeltsaker vi kan finna løysing saman med venstresida om. Men når eg les venstresida si kalde sekulariseringsretning, kan det ikkje bli vår veg i regjering med dei. Både deira historie og dagens partiprogram stadfestar det.

Det er mitt håp at vi nå får ei erobringsånd inn i partiet og løfter oss over heile landet - KrF bør kombinera våre primærverdiar med praktisk politikk til beste for dei som treng politikk både heime og ute.

Så er det underleg nok at nokre med kjende namn har meldt seg inn, men varslar utgong nå. Det er heilt greit. Eg ønskjer alle velkomne i KrF som vil kjempa for våre verdisaker, men aksonistar må gjerne gå vidare til andre. Nå håpar eg også at partiet får på plass karantenetid for nye - enten dei er på den eine eller andre sida. Eit lite parti er altfor sårbart for å bli erobra av aksjonistar.

Så må eg legga til - eg er ikkje glad for Knut Arild sin avgong. Eg trudde på landsstyretalen om ikkje å stilla ultimatum. Difor blei eg skuffa for at han la det kortet i potten. Men då måtte det gå som han sjølv ofte har sagt - dette dreier seg om politikk.

3 liker  
Kommentar #9

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Hvis jeg skal være konstruktiv:

Publisert nesten 3 år siden

Hvis jeg og mange andre velger å se FrP som hovedproblemet, og det har faktisk et nokså samlet KrF gitt uttrykk for at de er, så kan man samle seg for intern borgerlig strid. Det vil eventuelt vinne min stemme. Kanskje mange andres også. Intet mindre. Men det blir jo litt vrient å gripe rundt. I det lys blir Hareides vei mer tydlig, og majoritetens litt mer uklar. Men vi er der vi er, og jeg erkjenner at kanskje denne kampen kjempes best innad i en borgerlig samarbeidsregjering?

Men ja, min stemme er et ultimatum: Enten desimere FrP eller temme det til ugjenkjennelighet.

2 liker  
Kommentar #10

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Erobre hva?

Publisert nesten 3 år siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Det er mitt håp at vi nå får ei erobringsånd inn i partiet og løfter oss over heile landet - KrF bør kombinera våre primærverdiar med praktisk politikk til beste for dei som treng politikk både heime og ute.

Jeg føler dette har vært KrFs ullenhet i korttekst. Man har rett og slett ikke turt å si hva det er man skal erobre. Man har mistet velgere til Høyre og FrP i årevis. Så har vi da ikke lenger en moderat og balansert borgerlig stemme lenger. Mumler man lenge nok, ender man opp med klarere linjer. Hareide foreslo å gå til venstre. Jeg er enig, men sier da at det politiske oppdraget slik situasjonen er nå, er å strippe Frp. Hvis ikke kan man virkelig lure på hva man vil med politikken og sin egen tilstedeværelse.

Jeg taler i klartekst. Lett å forstå. Men veldig greit om noen kan pakke det pent inn :)

4 liker  
Kommentar #11

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Mellom Høyre og FrP

Publisert nesten 3 år siden

Kristelig folkeparti vil med dette veivalget knapt ha en eneste ny velger å hente mot sentrum/venstre. I stedet vil de få en avskalling der. Det eneste alternativet vil da være å ligge et sted mellom Høyre og FrP, og håpe på at de skikkelig blå kristenvelgerne kommer tilbake til partiet. Kanskje har noen, lederen for KrFu inkludert, trodd på dette med basis i den relative suksessen til det mye mer konservative Kristendemokraterna ved høstens valg i Sverige. Men dette vil ikke skje i Norge, fordi det politiske landskapet og diskursen i Norge er en helt annen enn i Sverige. 

Sannsynligheten for at KrF nå havner permanent under sperregrensen er derfor stor - med mindre det ved valget i 2021 er et overskudd av borgerlige velgere som stemmer taktisk på KrF for å berge ei fortsatt borgerlig regjering . Det samme kunstige åndedrettet som berget Venstre i 2017. Et mye mer sannsynlig scenario finner vi i Danmark. Der havnet Kristendemokraterne under 1 % allerede i 2007, og har siden vært der. 

Så lavt vil ikke KrF falle på en god stund, til det bor det for mange mennesker på Sør- og Vestlandet. Men under sperregrensen havner de nok. Dessverre, men makta i partiet (spesielt Rogaland) valgte det selv.

3 liker  
Kommentar #12

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Ja, man vant en slags seier...

Publisert nesten 3 år siden
Gunnar Winther. Gå til den siterte teksten.
å lavt vil ikke KrF falle på en god stund, til det bor det for mange mennesker på Sør- og Vestlandet. Men under sperregrensen havner de nok. Dessverre, men makta i partiet (spesielt Rogaland) valgte det selv

Rogalandsbenken kan iallefall ikke løpe fra oppgavene som nå står i kø. Om de kjenner hvor skoen virkelig trykker, er jeg sannelig ikke sikker på.

Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Som Ap så KrF

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vedtaket etter den endelige prosessen har så mange forbehold i seg at jeg tror ikke på dette før jeg ser det. Først har mange lovet omkamp. Bl.a. har de røde Krf'erne fra Trøndelag ikke på noen måte tenkt å gi seg.

Ap har Giske å stri med. KrF har sine egne trøndere.

Det må kanskje en ny Hellig -Olav til for å kue trønderklanene.

Olav den Hellige var sønn av Harald Grenske, en småkonge fra Grenland i Telemark.1 liker  
Kommentar #14

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Gjøsund: ... resultatet ville blitt uavgjort dersom fylkesårsmøtet i Rogaland hadde gjort som resten - fulgt partiledelsens spilleregler. 

Det er det ingen som kan vite. For to stemte blankt, og vi vet ikke hvordan de ville ha stemt om Rogalnad hadde fulgt partiledelsens splilleregler. 

Det vi vet er at finnes to like store fraksjoner i KrF. og det vi bør skjønne er at det er vitalt for partiet at de vikelig bestemmer seg for å samarbeide. 

1 liker  
Kommentar #15

Øystein Blymke

67 innlegg  19 kommentarer

Om drømmer og realiteter

Publisert nesten 3 år siden

Hvilke drømmer som går i oppfyllelse for det knappe flertallet er ikke godt å si. Det som imidlertid mer fremstår som en realitet enn som en drøm, er at flertallet, som Alf Gjøsund påpeker, faktisk ønsker å markere KrF som "et tydelig borgerlig parti", og som gjennom prosessen og avstemningen må sies å ha "fått sin retning bekreftet". 

Hvis bekreftet retningsvalg skal fungere som et pålitelig politisk kompass for veien videre, må åpenbart mindretallet, som hadde ønsket at partiet valgte en annen vei, forhandle med Erna, i respekt og med forståelse for den borgerlige vei som kompasset viser? Hvor samlet og taktfast partiet ønsker å gå i valgt retning -  og på den samme vei - vil man først kunne se i de fotavtrykk KrF må etterlate seg, når deres krav og deres innrømmelser kommer for en dag.

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Ap har Giske å stri med. KrF har sine egne trøndere.

Historisk sett har Trøndelag vært en festning for venstresiden. I inneværende kommuneperiode har de i tillegg hatt fellesskap med bl.a. Krf. Man kan jo gjøre seg sine tanker når SV har bedt seg fritatt for samarbeidsavtalen etterhvert fordi det ble ikke nok selvstendighet til markering av egne saker. MDG er ikke noe å regne med lenger, Rødt får det ikke til med ordføreren og Venstre har bestemt seg for å kjempe med Høyre og Ap om ordføreren. Frp ligger nede foreløbig men kan enda komme. For konservative er Trondheim og Trøndelag et dystert kapittel. Men vi holder ut! Vi har klart å ta posisjonene flere ganger før. 

Kommentar #17

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Indre borgerkrig?

Publisert nesten 3 år siden

Hvis dette er en kristen-tanke at man som parti skal -om man gpr inn i den borgelige regjeringen - strippe FRP, så bør man holde seg på utsiden og fortsette sin vingling, Man bør forvente at et parti med K foran og som  snakker så høyt om hvor " anstendige" de er, holder seg til oppgaven om få mest mulig gjennomslag for sin poltikk, ikke å krige med de de ikke liker. Det er både umodent og useriøst , og det var/ er ikke hva velgerene stemte på ! De forventer sin politikk ! Nå er heldigvis ikke Ropstad belemret  med alle antipatiene som Hareide slet med, han vil bedrive politikk ! Så dette kan bli en tid for partiets modning til ansvarlighet. 

2 liker  
Kommentar #18

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hvordan skal da et 4 % parti desimere et 15 % parti om jeg tør spørre ? Høres ikke særlig romslig eller generøst ut, nei ! Når det kommer til real politikk tror jeg at Frp og Krf kan arbeide godt sammen. At det er så stor avstand mellom dem tror jeg er en oppblåst myte. Det er merkelig at den røde siden av Krf skulle være så ivrig på en regjering som ville være avhengig av støtte fra SV. Et antikristelig parti som er for en sosialistisk stat. På den andre siden er det ingen som nevner at i Frp har Krf den eneste forbundsfelle når det gjelder støtte til Israel. Krf har tradisjonelt støttet Israel. Det ser ikke sånn ut lenger. Hareide nevnte knapt Israel i sin bok. For mange i Krf er dette en viktig sak. Det er da merkelig at når en nevner Frp så et det bare med negativt fortegn. Jeg etterlyser litt mer balanse. Jeg tror mange i Krf trakk et lettelsens sukke da Hareide valgte å trekke seg som leder

2 liker  
Kommentar #19

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Uansett hva man mener med valget i Rogaland, gjorde de ingen feil. Det er opptil hvert fylke selv å bestemme dette. Dessuten burde de blå fått flere delegater enn de fikk, for fordelingen av delegater til hvert fylke er meget skeivt. De røde fylkene er kraftig overrepresentert med antall delegater i forhold til antall krf velgere i disse fylkene. Og motsatt er det da i de blå fylkene, som er kraftig underrepresentert med antall delegater. Finnmark har ca 200 krf velgere per delegat, mens Rogaland har ca 1300 velgere per delegat. Dette er svært urettferdig. Antall delegater burde gjenspeile antall velgere i hvert fylke. Selvsagt. Rogaland og Hordaland er diskriminert, mens Fylker som Finnmark og Hedmark er favorisert. Dette burde taes opp av Krf på sentralt hold

2 liker  
Kommentar #20

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
dette kan bli en tid for partiets modning til ansvarlighet. 

Ropstad blir solidarisk forpliktet til å være enig med Siv Jensen og Sylvi Listhaug i alle deres vedtak og utspill som ikke er i direkte konflikt med regjeringserklæringen. 

Forhandlinger går ut på å gi og å få. Hva må Frp få? En taburett til Listhaug? Denne gangen gjelder det jo en flertallsregjering, og Listhaug kan da ikke temmes med kabinettspørsmål fra opposisjonen. Hun får i så fall mer spillerom som statsråd - friere tøyler, altså - takket være Krf.

Kommentar #21

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Hvordan skal da et 4 % parti desimere et 15 % parti om jeg tør spørre ?

Ja, opplegget kommer nok til å få den motsatte effekt...

Kommentar #22

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Min mening er at hele denne prosessen har vært dårlig håndtert av Hareide. Han han gjort mange feilvurderinger, mener jeg. Jeg kan ikke se han har vært helt ærlig. Han burde da allerede foran 2017 valget ha antydet at han egentlig kunne tenke seg å støtte en Støre regjering. Om han hadde vært ærlig. Det våget han ikke, for da ville hans kjernevelgere snudd han ryggen. Men jeg tror det har vært i hans tanker, hele tiden. Å gå mot venstre. Neste feiltrinn er hans tale i høst der han ønsket en hastig prosess, der hans egentlige synspunkter kom fram, som ikke var forankret i partiet med nødvendige prosesser. Han ignorerte sine to nestledere, samt Syvertsen, samt Krfu samt sine kjernevelgere. Det skapte splittelse, steile fronter og dype sår i partiet. Neste feiltrinn var var hans utopi av en regjering bestående av Krf, Sp og Ap, uten innflytelse av SV. Han menet vel da at etter å ha kastet Solberg og satt inn Støre som statsminister, at de tre borgerlige partier skulle komme ilende til for å støtte et Ap budsjett. Altså, nok en utopi. Enda et feiltrinn var mangel på en viktig sak for Krf å felle Solberg regjeringen på. Helt uforståelig.

Så vi ser at Hareide har gjort tabbe etter tabbe. Som naturlig måtte ende i fiasko for hans del. Han utopi av en drøm falt i fisk, og tilbake sitter et dypt splittet parti. Vi kan bare håpe at en ny leder som forhåpentligvis heter Ropstad kan berge stumpene av Krf, og samle partiet rundt sine kjerneverdier som partiet i sin tid ble tuftet på

1 liker  
Kommentar #23

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Neste feiltrinn var var hans utopi av en regjering bestående av Krf, Sp og Ap, uten innflytelse av SV

Feil: Han sa at SV ikke skulle delta i regjeringsdannelsen. Det er noe annet enn at SV ikke skulle ha noen innflytelse.

Krf mister nå en partileder som er høyt respektert langt ut over partiets grenser - en av vår tids mest begavede og monumentale politikere. Det oppleves ekkelt når noen tyr til feilaktige fremstillinger for å sverte ham.

Kommentar #24

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kjenner du da ikke til parlamentarismen i Norge ? En regjering må faktisk ha grunnlag i Stortinget for å få igjennom sine budsjetter. Men den virkelighetsfjerne Hareide kunne ikke få dette inn i sitt hode. At de ville være helt avhengig av støtte fra et SV  på vippen, som da selvsagt ville utøve sin makt for alt det den er verdt. Og et SV på utsiden av regjering er "farligere" enn et SV på innsiden. Hvor tror da Hareide han kunne få flertall for et AP budsjett, etter å ha kastet Solberg og innsatt Støre ? Trodde han virkelig at de tre borgerlige  partier skulle komme ilende til unnsetning for å redde et Ap budsjett. ? At det går an å være så innbilsk, som Hareide er, er for meg uforståelig. Hareide har helt klart gjort en rekke tabber og resultatet er et dypt splittet parti, med steile fronter og dype sår. Han vil gå inn i historien som en leder som ødela Krf, som parti. Vi får håpe Ropstad kan redde stumpene.

1 liker  
Kommentar #25

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Nå synes jeg du bør forholde deg til den realitet at Hareide ville gå for en regjering av AP+SP+Krf og uten SV.

Ingen innbiller seg i fullt alvor at SV vil støtte budsjettet til Solbergregimet. Derimot er det sannsynlig at SV kunne komme til å støtte et budsjett fra AP+SP+Krf, gitt de parlamentariske realitetene.

For øvrig ville det ikke være nødvendig å "kaste" Solbergregimet. Etter at Stortingsflertallet hadde vedtatt AP+SP+Krf sitt budsjettforslag, ville regjeringen gå "ganske av eget ønske". Alt snakket om at de ville være uetisk "å kaste Erna uten en spesiell sak" var tendensiøst og uten grunnlag. 

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
For øvrig ville det ikke være nødvendig å "kaste" Solbergregimet. Etter at Stortingsflertallet hadde vedtatt AP+SP+Krf sitt budsjettforslag, ville regjeringen gå "ganske av eget ønske". Alt snakket om at de ville være uetisk "å kaste Erna uten en spesiell sak" var tendensiøst og uten grunnlag

Rent konkret ville man vel sette to forslag opp mot hverandre og den som får støtte får regjeringen. Før en regjering går må den ha et håndfast bevis på at den ikke har støtte. Den tusler ikke bare ut bakveien men blir bedt om å pakke seg ut, om enn i et mer parlamentarisk språkbruk. 

Kommentar #27

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Selvsagt ville ikke SV støtte et budsjett fra Solberg regjeringen. Det ville da være helt merkelig.Som jeg skrev ville en Ap regjering med Krf og Sp være helt avhengig av støtte fra SV. Og de ville selvsagt ikke selge seg billig. De ville da ha gjennomslag for flere av sine saker for å støtte. Akkurat som nåværende regjering hat vært nødt til å ta hensyn til Krf. De har fått mange gjennomslag for sine ønsker i fem år. Slik også med SV på vippen. Et vippe parti har stor makt. At ikke Hareide kan skjønne det, er for meg helt uforståelig. Han har helt klart undervurdert hvilken makt SV ville få som støtte parti til en Ap regjering. Det går ikke an å benekte dette

1 liker  
Kommentar #28

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Et vippe parti har stor makt. At ikke Hareide kan skjønne det, er for meg helt uforståelig.

Tja, egentlig ikke så rart at du synes det er uforståelig, for det er jo ikke sant. Hareide skjønner utmerket hvilken makt et vippeparti har. Han vet også hvilken kattepine et vippeparti kan blir sittende i, dersom partiet selv skriver fra seg størstedelen av vippeposisjonen sin. 

Krf desimerte nettopp sin egen posisjon som vippeparti ved å inngå samarbeidsavtale som støtteparti for de blåblå. I praksis var deretter vippeposisjonen til partiet lite verdt. Jeg gjetter at han gikk med  på det for å tilfredsstille den "blå" fløyen i sitt eget parti - altså for å unngå intern splittelse.  

Hareide vet inderlig godt hvordan disse tingene virker. Nå har han omsider trukket konsekvensene av Krf sin jevnt synkende oppslutning og gått foran med et modig, strategisk råd - slik en helstøpt og ansvarsfull partileder bør gjøre. Dessverre valgte landsmøtet Frp foran Hareide...

Når du får deg til å skrive på verdidebatt at Hareide ikke kan skjønne at et vippeparti har stor makt, så er det fra din side en usannhet som du selv fremfører. Når du deretter mener at denne usannheten, som du selv fører til torgs, er helt uforståelig for deg, så fremkommer det et litt besynderlig skjær over kommentaren din.

Kommentar #29

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Prinsipielt kunne Solberg regjere videre på sentrum-venstre-sidens budsjett. Alternativt kunne man sette frem et kabinettspørsmål, eller bare konkludere budsjettvedtaket med at regjeringen ikke har Stortingets tillit og går derfor av. 

Det mest ryddige ville være å stille kabinettspørsmål eller regjere videre på stortingsflertallets budsjett.

Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Prinsipielt kunne Solberg regjere videre på sentrum-venstre-sidens budsjett. Alternativt kunne man sette frem et kabinettspørsmål, eller bare konkludere budsjettvedtaket med at regjeringen ikke har Stortingets tillit og går derfor av. 

Det mest ryddige ville være å stille kabinettspørsmål eller regjere videre på stortingsflertallets budsjett.

På ett eller annet tidspunkt vil en mindretallsregjering nå det punktet hvor den ikke evner "å svelge unna mer" og vil stille kabinettspørsmål. I prinsippet sitter den så lenge - eller kort - den vil. Om man legger budsjettforhandlingene fra i fjor høst til grunn er det greit å merke seg at man den gang ble enig på borgerlig side allerede i Finanskomitéen, til og med uten innblanding av partiledere slik det har vært tilfeller av i tidligere år. Altså en mer smidig prosess enn normalt. På tiden som har gått siden har alt forandret seg innen flertallet som sto bak fjorårets forlik. Noe å undre seg over i disse tider. 

Kommentar #31

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Du er nok på feil spor her. Du undervurderer klart makten til et vippeparti som SV. Og Hareide har da heller ingen som helst erfaring med samarbeid med venstre siden og SV, og har derfor absolutt ingen mulighet til å forstå konsekvensene av slike forhandlinger. Så om du tror at Lysbakken vil komme til å selge seg billig, så tyder det på at du ikke kjenner denne mannen. Han vil selvsagt være mye "farligere " i vippe posisjon enn i regjering. Du undervurderer også helt klart den makten Krf har hatt i sin vippe posisjon. Det samme med SV. At Hareide skulle kunne dra en Ap regjering mer mot sentrum , er da selvsagt en illusjon. Det motsatte vil skje.Ellers vil Ap lekke stemmer til SV og Rødt,som altså er i fremgang for tiden. Så at du mener Hareide kjenner til spillereglene er jeg uenig i, for dette er ukjent mark for han.

Hareide har gjort en rekke tabber det siste året, og det har straffet seg. I hans tid som leder har partiet bare gått en vei. Nedover. Hans flørt med venstresiden har straffet seg. Ved siste valg mistet han flere velgere til Høyre, Frp og Sp. Det er den harde virkelighet. Hans strategi har mislykkes totalt, som vi ser. Han har klart  å skape dyp splittelse i partiet, steile fronter og dype sår. En god leder virker samlende, ikke splittende, som han har gjort. Hareide en god leder mener du. ? Vi ser jo resultatet av hans eskapader. Et ødelagt parti. Han vil gå inn i historien som en av de dårligste ledere partiet noensinne har hatt. han skulle aldri vært leder av Krf. Han har holdt på å kjøre partiet i grøfta. Kanskje Ropstad kan klare å redde stumpene av partiet

Kommentar #32

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Du undervurderer klart makten til et vippeparti som SV.

SV er ikke et vippeparti. For Ap som blir krumtappen i forholdet vil SV være innenfor i den kretsen som tar beslutningene. Skal samarbeidet bli reellt må også Hareide våge å gå inn der hvor beslutningene fattes. Han har den samme situasjon som med Frp men håper at Ap skal spille Høyres rolle. Et merkelig regnskap, spør du meg. 

Kommentar #33

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, et merkelig regnskap. Jeg tror ikke Hareide ville passe så godt som regnskapsfører, nei !

Kommentar #34

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kall SV gjerne hva du vil, men en Ap regjering med Krf og SP ville ikke ha flertall i Stortinget alene. Så da ville de blitt helt avhengig av støtte fra SV for å få igjennom sine budsjetter. Hareide forstår dessverre ikke dette. Han mener visst at man kunne være uavhengig av støtte fra SV, ved at , etter å ha felt Solberg regjeringen på budsjettet, skulle tro at disse tre borgerlige partier skulle komme ilende til som støttepartier for et Ap budsjett. Slik har jeg forstått han. Men han er jo på mange måter et mysterium. Om noen har andre plausible forklaringer på hvordan en Ap regjering skulle få støtte for sine budsjetter, vil jeg gjerne motta disse

Kommentar #35

Tore Christiansen

12 innlegg  50 kommentarer

Sekularisering - eller individualisme

Publisert nesten 3 år siden

Jeg ønsker meg et KrF som innser at FrPs fremmedfrykt - eller deres retorikk som gir næring rim fremmedfrykt - er en større trussel mot et varmere samfunn enn SVs sekulariseringsvilje.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere