Bjørnar Moxnes

Partileder i Rødt
2

NATO-øvelsen øker krigsfaren

Publisert: 2. nov 2018

Med NATO-øvelsen Trident Juncture slippes verdens største krigsmaskineri løs i Norge. Mens andre NATO-land begrenser slike øvelser til militære områder, har Solberg-regjeringa åpnet opp hele landet. Stridsvogner ødelegger matjord; krigsfly slipper bomber i Troms; Statens strålevern melder om økt beredskap på grunn av atomdrevne fartøy, som hangarskipet USS Harry S. Truman, kjent fra ødeleggelsen av Irak i 2003. Vi vet ikke om det er atomvåpen om bord. Solberg-regjeringa er for feig til å sjekke.

Rødt vil at det norske forsvaret skal øve mer enn i dag, ikke mindre. Men Trident Juncture er del av et sikkerhetspolitisk eksperiment som drar Norge dypere inn i den stadig mer militariserte stormaktsrivaliseringa mellom USA og Russland: til skade for Norges sikkerhet og selvstendighet.

Norge har i flere hundre år levd i fred med Russland. Også etter NATO-innmeldinga i 1949, la Norge viktige begrensninger på USAs militære tilstedeværelse, for at russerne skulle være trygge på at det ikke ville komme noe amerikansk angrep mot dem via norsk jord. Det minsket effektivt risikoen for at russerne skulle angripe oss. Men med Trident Juncture, og nye amerikanske militærbaser på Værnes og i Troms, har regjeringa kastet vrak på denne velprøvde politikken og sluppet USA stadig nærmere grensa til Russland, med stadig tyngre skyts. I stedet for dette risikable eksperimentet, som gambler med Norges sikkerhet, vil Rødt ha en sikkerhetspolitikk som setter Norges behov for stabilitet i nærområdene foran USAs militaristiske stormaktsinteresser.

2 liker  
Kommentar #1

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

RØDT er for forsiktig

Publisert nesten 3 år siden

Det er behov for å skille mellom den globale stormaktssituasjon under tre forskjellige perioder: 

1) "The American Century" (1945-2007), Fase 1: Den kalde krigen (1946-1991)

2) "The American Century" (1945-2007), Fase 2: USA som eneste supermakt  (1992-2007)

3) Den kinesisk-russiske verdensorden (2008-)

NATO burde ha blitt nedlagt etter den kalde krigens slutt, og har siden da vært en del av problemet som hindrer verdensfred. Siden 1999 begynte NATO både med angrepskriger på suverene stater og med ekspansjon østover ved å inkludere stadig flere østeuropeiske stater som NATO-medlemmer.

Min opplevelse er at partiet RØDT er særdeles lunken/skjelvende i sin kritikk av NATO og i sin tolkning av  verdensbegivenhetene. Forsiktig kritikk av en militærøvelse er ganske enkelt for tamt, og indikerer at RØDT vil posisjonere seg innenfor NATO-folden.

1 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Game of Thrones

Publisert nesten 3 år siden

Har man et forsvar, så må man øve. Hvilket kort sagt og i ytterste konsekvens innebærer det å øve på drap. Slik er dessverre krig. Men så spørs det om denne massive NATO-øvelsen i akkurat Norge er nødvendig. Det ville for all del være tilstrekkelig og mer fornuftig å holde dette et sted som ikke ble oppfattet så demonstrativt og brautende fra Russland sin side: De har nok uansett aldri manglet oversikt over NATO sin styrke og kapabilitet. Slik det er nå, så mobiliseres forståelig nok reaksjoner fra russisk side som har til hensikt å flagge integritet qua militærmakt og tilsvarende massiv styrke. Hvor på haukene på begge sider, i de rette sammenhenger internt, nå tilfreds ytrer sitt "hva sa jeg" ang. motpartens offensive disposisjoner.

På et overordnet nivå, så vinner ingen av partene det minste på dette offensive krigsspillet ved naboens terskel. Desto verre øker usikkerheten i deler av befolkningen på begge sider med det resultat at makten og haukene på begge sider får ytterligere legitimitet for å ikke bare fortsette dette løpet, men forsterke det. Ærefrykten for livet har vel ikke akkurat preget noen av partene noen gang.

Så over til noe helt annet i et haikudikt. Eller kanskje ikke?


"Chrysanthemum

Hvithet...

.

Et øyeblikk

nølte 

blomstersaksen."

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere