Daniel Joachim Kleiven

34

Viktigheten av tydelige kristne akademikere

Overfladiske myter om at kristen tro er i konflikt med fornuft og vitenskap florerer og gjør det flaut for unge kristne å stå frem. John Lennox peker på løsningen.

Publisert: 24. okt 2018

Den verdenskjente Oxford-professoren John Lennox gjestet sist uke norske universiteter. I Oslo og Kristiansand var det rekordoppmøte med 1.200 mennesker, og flere tusen har allerede sett forelesningene på nett. Her har Lennox delt fritt om hvorfor tenkende, vitenskapelig opplyste mennesker kan tro på Gud.

Den barnlige troen. 

Da Lennox var ung, fremadstormende 19-årig matematikkstudent, endte han opp med å spise middag med en nobelprisvinner. Han la ikke skjul på sin kristne tro under samtalen. Mot slutten av kvelden ble han invitert på kaffe, hvor han så var omkranset av flere ateistiske professorer. Den klare beskjeden Lennox fikk, var at om han ønsket en akademisk karriere, måtte han legge vekk den barnlige troen.

Episoden markerte en vending i Lennox’ liv. Siden den gang har han vært svært bevisst på å aldri gi dem rett og legge skjul på sin kristne tro. Likevel har karrieren blomstret. Lennox endte opp som anerkjent matematikkprofessor på Oxford, og emeritus fellow i matematikk og vitenskapsfilosofi på Green Templeton College.

Dette burde vært en selvfølge for norske akademikere. Omtrent samtlige menneskene som utøvde jobben med å utvikle de moderne vitenskapelige metodene, var dedikerte gudstroende, og de fleste var kristne.

Stor motivasjon. 

Snarere enn å anse troen på Gud som en hindring i deres daglige virke, var det derimot en stor motivasjon for dem. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er å betrakte naturen vi alle lever i som et skaperverk snarere enn et resultat av kosmisk magi. Det er å se den som fylt av hensikt og kreativitet heller enn et meningsløst maskineri. Det er å finne den sammenvevd med fornuftens opphav, snarere enn å være helt uforståelig. Dette setter jobben med å utforske naturen inn i et enda større, levende og nærmest hellig perspektiv.

De harde naturvitenskapene hviler på en metodologi hvor fysiske ting kan kvantifiseres, for så å analysere resultatet i henhold til matematiske modeller. Dette har vært et fantastisk vellykket prosjekt, som har tillatt oss å regne på utvalgte aspekter av naturen. Men Gud er verken noe fysisk eller noe som lar seg kvantifisere, og berøres derfor ikke av vitenskapens fremgang- eller tilbakegang. Likevel hviler hele det vitenskapelige prosjektet på et fundament som må være på plass, før det i det hele tatt gir mening å starte på det.

Historisk var en teistisk virkelighetsforståelse avgjørende for at moderne naturvitenskap i det hele tatt skulle komme i gang. Men fremdeles kan man argumentere godt for nødvendigheten av vitenskapens teistiske grunnlag. Det betyr naturligvis ikke at en ateist har problemer med å utøve naturvitenskap, men det betyr at grunnen til at de kan gjøre det, er fordi de tar feil om virkelighetens dypeste struktur. Selv konseptet om en naturlov er fratatt all mening om man fjerner det fra sitt teologiske opphav.

Kritisk utprøving. 

Noe av det viktigste, mener Lennox, er at vi får en bevissthet over at vi innehar en virkelighetsforståelse. Jo snarere vi innser det, dess snarere kan vi kritisk prøve den ut, og holde den opp mot andre. Når en kristen utfører den oppgaven, viser det seg at man stiller godt i konkurranse mot andre alternativ.

Den kjente ateisten Nietzsche så dette klarere enn de fleste andre. I hans berømte lignelse hvor galemannen på markedsplassen proklamerer at «Gud er død», spør han deretter hvordan vi skal trøste oss selv. Hva kan vi gjøre når vi har drept Gud? Jo, vi må bli guder selv.

I klartekst betyr dette at om Gud er død, eksisterer ingen objektivt tilgjengelige størrelser som svarer til sannhet, godhet eller skjønnhet for fornuften vår å etterstrebe. Snarere må vi skape disse størrelsene selv. Men fra hva? Vår egen fantasi?

Den ateistiske professoren John Gray er inne på noe lignende når han skriver at «ateisme er en sen utvekst av den kristne lidenskapen for sannhet. […] Tilbedelsen av sannhet er en kristen kult». Bare en kristen kunne funnet på noe så sprøtt som å opphøye sannhet over alt annet, fordi hun tror at all sannhet reflekterer Gud selv.

Lidenskap for sannhet. 

Universitetets fakulteter er avhengig av at mennesket beholder sin lidenskap for sannhet, og troen på at den frigjør. Det gir enda større mening i lys av at de første universitetene dukket opp i skyggen av katedraler, og at kirken var en stor sponsor av aktivitetene som startet systematiske utforskninger av skaperverket.

Om kristne akademikerne tar ansvar for å gå foran, vil de være forbilder som skaper trygghet for mer ferske, nervøse studenter. Om noen er villige til å stille troen sin sårbar, samtidig med å være dedikert til rasjonell utforskning, er det stor sannsynlighet for at unge akademikerspirer kan følge etter. Slik kan vi få en ny generasjon som ikke er like preget av myter, men kan slå rot i en kristen virkelighetsforståelse.

Lennox har tatt et bevisst valgt om å gå foran. Hva med deg?

13 liker  
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Tusen takk -

Publisert over 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Om kristne akademikerne tar ansvar for å gå foran, vil de være forbilder som skaper trygghet for mer ferske, nervøse studenter.

for et flott, aktuelt og betimelig innlegg. 

Jeg skal vise dette til mitt barnebarn som nå er midt i faresonen.                                Håper her han  finner den rette tonen (:-)6 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

To ting:

Publisert over 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.

De harde naturvitenskapene hviler på en metodologi hvor fysiske ting kan kvantifiseres, for så å analysere resultatet i henhold til matematiske modeller. Dette har vært et fantastisk vellykket prosjekt, som har tillatt oss å regne på utvalgte aspekter av naturen. Men Gud er verken noe fysisk eller noe som lar seg kvantifisere, og berøres derfor ikke av vitenskapens fremgang- eller tilbakegang. Likevel hviler hele det vitenskapelige prosjektet på et fundament som må være på plass, før det i det hele tatt gir mening å starte på det.

Historisk var en teistisk virkelighetsforståelse avgjørende for at moderne naturvitenskap i det hele tatt skulle komme i gang. Men fremdeles kan man argumentere godt for nødvendigheten av vitenskapens teistiske grunnlag. Det betyr naturligvis ikke at en ateist har problemer med å utøve naturvitenskap, men det betyr at grunnen til at de kan gjøre det, er fordi de tar feil om virkelighetens dypeste struktur. Selv konseptet om en naturlov er fratatt all mening om man fjerner det fra sitt teologiske opphav.

1. Det du formulerer som " Men Gud er verken noe fysisk eller noe som lar seg kvantifisere, og berøres derfor ikke av vitenskapens fremgang- eller tilbakegang", kan også formuleres slik:  Vitenskapen forholder seg til det vi kan ha viten om.

2. Konseptet er at en naturlov er deskriptiv, ikke normativ. Naturlovene dannes på bakgrunn av teorier (etterprøvbare) basert på hva som kan observeres.

Så nei, konseptet om en naturlov er ikke fratatt noen mening om man fjerner det fra sitt teologiske opphav.

Kommentar #3

Daniel Joachim Kleiven

34 innlegg  145 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapen forholder seg til det vi kan ha viten om.

Nei, det er feil. Veldig feil. Vi kan ha eksempelvis ha viten om at 2+2=4, eller logiske lover om ikke-kontradiksjonsprinsippet, uten å trenge (natur)vitenskap for å hjelpe oss til det. Dette er for øvrig en filosofisk påstand som bunner i en av de mest irrasjonelle filosofiene i vår tid. :)

For mer:
https://www.danieljoachim.org/2017/06/hvordan-naturvitenskap-og-religion-kan-virke-harmoni/

«2. Konseptet er at en naturlov er deskriptiv, ikke normativ. Naturlovene dannes på bakgrunn av teorier (etterprøvbare) på bakgrunn av hva som kan observeres.

Så nei, konseptet om en naturlov er ikke fratatt noen mening om man fjerner det fra sitt teologiske opphav.»

Nemlig. Likevel må beskrivelsene vise til dette normative element for at de skal fungere som deskriptive forklaringer på naturlige fenomener. Hvis ikke, er de brute facts, og derfor likestilt med magi i å være ubrukelige som rasjonelt tilstrekkelige forklaringer på noe som helst. Om vi skal krysse det gapet, må vi over i teistisk farvann.

For mer:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11670554-ingen-naturlover-uten-gud

3 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Språk

Publisert over 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er feil. Veldig feil. Vi kan ha eksempelvis ha viten om at 2+2=4, eller logiske lover om ikke-kontradiksjonsprinsippet, uten å trenge (natur)vitenskap for å hjelpe oss til det. Dette er for øvrig en filosofisk påstand som bunner i en av de mest irrasjonelle filosofiene i vår tid. :)

Når jeg sier at vitenskapen forholder seg til det vi kan ha viten om, impliserer ikke det med nødvendighet at vitenskapen er det eneste vi har til å hjelpe oss med forståelse.

Vi kan si at matematikk, i likhet med andre språk, er nødvendige hjelpevitenskaper vi bruker for å  kunne forstå og kommunisere vår forståelse av vår felles, erfarbare virkelighet.

For den primitive tenker vil et logisk nullpunkt være en konkret, bevisst første beveger, en som vi kan forstå og beskrive a priori.

Når du bruker ordet magi, er jeg tilbøyelig til å være enig.

For den ikke-religiøse vil verden utenfor vår felles, erfarbare og kommuniserbare, kunne oppfattes som magisk.

For den religiøse vil verden utenfor vår felles, erfarbare og kommuniserbare, bli plassert inn i konkrete, forståelige og "identifiserbare" rammer.

1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Om noen er villige til å stille troen sin sårbar, samtidig med å være dedikert til rasjonell utforskning, er det stor sannsynlighet for at unge akademikerspirer kan følge etter.

Selvsagt er det bra om akademikere er troende - og gjerne flagger sin tro slik Kjell Tveter gjør.  Han beviser også Guds eksistens som skaper.

Norske universiteter er middelmådige når de legger utviklingslæren til grunn for sine teser - uansett fagområde.

Men det unge studenter trenger mer enn tydelige kristne akademikere er en mor og en far som har demonstrert Guds kjærlighet i hjemmet gjennom oppveksten.  Deres tro står på egne ben.

Her er kristenhetens største svakhet i dagens Norge, vi tror på kristent barne- og ungdomsarbeid i menighetene, mens barnas hjem ofte preges av vantro.


1 liker  
Kommentar #6

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Ingen har bevist gud !

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Han beviser også Guds eksistens som skaper.

Ingen har noen gang bevist gud , det er en umulighet , med mindre da skaperen velger å vise seg for hele menneskeheten. Ingen vitenskaplig arbeid kan ta utgangspunkt i at gud eksisterer , da denne størrelsen ikke kan bestemmes eller måles. Man kan selvfølgelig fritt legge til grunn at det man finner er ett resultat av en gud om man TROR på det. For det er det religion handler om TRO , og ikke noen annet. Vi vet at evolusjon finnes , og vi vet at universet slik vi kjenner det i dag oppstod ved the big bang. Hva som startet livet vet vi ikke ! Hva som var før , eller som startet universet vet vi heller ikke. Men det er mange hypoteser omkring emnene. En hypotese kan være at det finnes en skaper, og ut fra egen oppfatting velger man da sin egen gud, og setter denne inn i skaper rollen, ut fra de rundt 5000 gudene som finnes historisk sett finnes.  Jeg har ingen problemer med å velge gode ting , evolusjonen har gitt meg verktøy til det ! Jeg har heller ingen problemer med å innse at min rolle i universet er fullstending ubetydelig. Jeg har ingen behov for å tro på en stamme gud fra Midtøsten , eller en av de andre gudene som er dukket opp i forskjellige kulturer. Jeg har ingen behov for påståtte hellige bøker som skal fortelle meg hva som regners som rett og galt. Om det skulle finnes en kosmisk skaper håper jeg for guds skyld at dette vesenet ikke passer inn i noen av de forskrudde steinalder gudebildene som man finner i diverse hellige bøker. Jeg tviler sterkt på at vesenet sitter langt der ute ett sted å bekymrer seg for hvem som går i seng med hvem eller hvordan man kler seg , eller hva man spiser. Skulle vesenet passe inn i ett av de gudebildene vi kjenner , ja da vil jeg ikke ha noen som helst å gjøre med en slik kosmisk diktator !! Til det setter jeg min egen frihet alt for høyt. 

3 liker  
Kommentar #7

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen har noen gang bevist gud , det er en umulighet , med mindre da skaperen velger å vise seg for hele menneskeheten. Ingen vitenskaplig arbeid kan ta utgangspunkt i at gud eksisterer , da denne størrelsen ikke kan bestemmes eller måles.

Det er ingen som agiterer for at vitenskapen skal ta utgangspunkt i at Gud finnes.

En annen sak er, at om man vurderer alle vitenskapelige funn etter samme målestokk, så ville vitenskapen måtte dedusere at det finnes en skaper. For når forskere feks finner en pilspiss av flint, så kan de med en gang se at denne er intelligent designet, til forskjell fra enhver tilfeldig formet flintstein. 

Med andre ord, vitenskapen gjenkjenner intelligent design, og av denne gjenkjenningen av intelligent design, så deduserer den at denne flintbiten må være formet av en intelligent designer, og ergo at her har det levd mennesker.

På samme måte med helleristninger og hulemalerier: Man gjenkjenner at de er intelligent designet, og på det grunnlaget trekker man en rekke konklusjoner om deres opphav, - både at dette opphavet var en levende og intelligent designer, men også deduserer man en god del om denne designerens liv og tanker.

Hvis man hadde vært konsekvent, så ville man på samme måte dedusert at livet, som viser et uendelig mye mer komplekst design enn en pilspiss av flint, også var skapt av en intelligent designer, - en overmåte intelligent sådanne. 

Med andre ord, hvis en pilspiss, en helleristnng eller et hulemaleri er evidens for forhistoriske mennesker, så er livet evidens av samme kategori for en skaper.

Vitenskapen ville ikke kunne vite særlig mye om førhistorisk tid, hvis ikke den kunne gjenkjenne intelligent design, og dedusere ut fra dette designet. 

Det ville på samme måte være både irrasjonelt og tåpelig å begynne å forske på om ikke det skulle være mulig at pilspissen, helleristningen og hulemaleriet oppsto tilfeldig.

3 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Blindvei

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det ville på samme måte være både irrasjonelt og tåpelig å begynne å forske på om ikke det skulle være mulig at pilspissen, helleristningen og hulemaleriet oppsto tilfeldig.

Vi observerer, og har laget teorier, om evolusjon.

At der finnes en første beveger, kan man, innenfor rammene av vår evne til å tenke og forstå, argumentere for. Men hvilken rolle spiller dette for vitenskapen, eller for oss mennesker?

Og hva har dette med "viktigheten av tydelige kristne akademikere" å gjøre?

Kommentar #9

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og hva har dette med "viktigheten av tydelige kristne akademikere" å gjøre?

Du har rett i at dette er en avsporing for denne trådens tema. Men hvis dette er et anliggende for deg, hvorfor henvendte du deg ikke heller til Abrahamsen? Det er 10 timer siden han avsporet trådens tema med myten om at Gud (en skaper) ikke er bevist?

2 liker  
Kommentar #10

Martin Undheim Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg synes i det minste teologi burde anerkjennes som en vitenskap. De leser og studerer og bruker FOTNUFTEN.


David mot goliat. Og Exodus er gode historier fra GT. 


Ellers ble jeg fortalt som 10 åring, at jeg måtte begynne med NT hvis jeg noen gang i fremtiden skulle lese bibelen.

Kommentar #11

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Akademikere og ren juks.

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen har noen gang bevist gud , det er en umulighet , med mindre da skaperen velger å vise seg for hele menneskeheten.

Joda, Abrahamsen, en intelligent Skaper er bevist.  Eikaas har forklart det i #12, men du vil ikke høre.  Om du leser bevisene i Kjell Tveters bok om ID ser du at en levende celle ikke kan oppstå fra dødt materiale og at det aldri vil kunne skje ut fra matematisk sannsynlighetsberegning.  

Det er ikke bevist at kosmos ekspanderer og det er heller ikke bevist at kosmos startet i et Big Bang.

Det er alt hypoteser.

Forskere får i stor grad penger av det offentlige.  Ofte er bevilgninger beroende av at forskeren leverer resultater som eldre professorer og ledelsen ved universiteter og myndigheter forventer (bestiller).

Utviklingslæren og makroevulosjon er så fastlåst som «sannheter» at enhver som setter dette i tvil er en fiende av etablissementet.  Forskningen er altså ikke fri.  

En vakker dag faller korthuset sammen.

Jeg synes heller ikke dette er en avsporing fra trådstarters tema, tydelige kristne akademikere.

2 liker  
Kommentar #12

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Liv er mirakel.

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen vitenskaplig arbeid kan ta utgangspunkt i at gud eksisterer , da denne størrelsen ikke kan bestemmes eller måles.

Når evnen til å tenke, resonnere, finne relevante data, sammenstille disse og dra konklusjoner er en evne vi er gitt av en intelligent Gud, da blir det håpløse resultater om vi nekter å ta med de ikke fysiske elementene Han har lagt inn i vår virkelighet.

Du behøver ikke harselere med 5000 «guder», vi snakker om en nødvendig skaper.  Biologien i levende organismer er umulig uten en slik designer.  Ærlige biologer vet det - ganske enkelt.  Det finnes ikke primitivt liv.  De enkleste organismer har DNA og er like umulige å lage uten ved celledeling.

At så Bibelen sier det samme er en annen sak, den behøver du ikke tro på, men det øvrige er bevist.

«for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,»
‭‭Romerne‬ ‭1:19-20‬ ‭


2 liker  
Kommentar #13

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Hypoteser?

Publisert over 3 år siden

Nå er vel både Big Bang og ekspansjonen av universet rimelig godt dokumentert,Hvor mange av hypotesene er ikke bekreftet av observasjoner som leder til gode vitenskapelige teorier,for dette

Er alt som f.eks kosmisk bakgrunnstråling,rødforskyvning ,relativitets teorien osv feil?

Kommentar #14

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Vi vet ingen ting. Litt matte, det er alt.

Publisert over 3 år siden

Jeg kjenner ikke disse teoriene, men jeg tror ikke selv at kosmos utvider seg.  Jeg antar at rødforskyvning har andre grunner.  Jeg tror heller ikke at tiden har funnets i 15 milliarder år.  Om man prøver å tenke hvor lang tid det er, blir det totalt absurd.  Jeg tror ikke tiden har funnets i 100 millioner år heller.  

Som før nevnt, ta en meterstokk og kikk nøye på den første millimeteren, la så blikket skumme over de øvrige 999, - den første gir du 1000 år!  1 mm, og vi er tilbake til Olav den hellige, 2 mm, og vi er hos Jesus, 4 mm Josef i Egypt, 6-8 mm Adam og Eva.  Alle 1000 mm, hele meterstokken - en million år.  Ufattelig lang tid!

Big Bang 15 km unna!  Legg 15.000 meterstokker etterhverandre og stopp 1000 år ved hver millimeter.  At noen gidder å tro på dette?

Vitenskapsmenn vet ingen ting.  Vi mennesker kan ikke en gang holde fred med hverandre, mange av oss kan ikke være gode mot kona hele tiden - og likevel skulle vi vite noe om kosmos?  Hva om vi bruker ressurser på godhet.

1 liker  
Kommentar #15

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapsmenn vet ingen ting.

Jeg tror vi her fikk demonstrert hvorfor mange vitenskapsmenn,  og kvinner, synes det er flaut å kalle seg kristne

3 liker  
Kommentar #16

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror vi her fikk demonstrert hvorfor mange vitenskapsmenn,  og kvinner, synes det er flaut å kalle seg kristne

Du innser ikke at det intellektuelt sett egentlig er en mye flauere posisjon å tro at ting er blitt til av seg selv? For i en slik posisjon finnes det jo ingen rasjonalitet i det hele tatt? Du som tror på tilfeldig abiogenese og utviklingslæren vil derfor gjøre klokt i å ikke hovere!

Selv oppfattet jeg nok hovedpoenget til Krussand i det du siterte med følgende kontekst, å være at vi ikke skulle ha så høye tanker om oss selv, for hvordan kan vel vi fullt ut fatte disse store spørsmålene - vi, som ikke en gang kan holde fred med hverandre! 

2 liker  
Kommentar #17

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror vi her fikk demonstrert hvorfor mange vitenskapsmenn,  og kvinner, synes det er flaut å kalle seg kristne

Så mener tydeligvis du at vi kristne burde skamme oss over hverandre. Men hvorfor skal vi det? Hvem skal vi i så fall være flau overfor? Deg? Hvem tror du i så fall at du er? Vi trenger ikke å skamme oss over hverandre overfor Gud, så hvorfor skulle vi skamme oss over hverandre overfor deg?

Gud har sagt, at den som ikke skammer seg over ham, skal heller ikke han skamme seg over. Og hvis ikke Gud skammer seg over en person, hvorfor skulle jeg gjøre det? Eller sagt på en annen måte: Om Gud ikke skammer seg over en person, hvem er da jeg, at jeg skulle skamme meg over ham? Er jeg vel større enn Gud? 

Nei, om noen tror han står høyere, eller vet bedre, enn Gud, hvem er det i så fall som vil måtte skamme seg!

1 liker  
Kommentar #18

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg henger meg forøvrig på Krussand, og anbefaler Kjell Tveters bøker på det varmeste! De er til å få forstand av! 

De kan kjøpes på kristne bokhandlere, eller bestilles feks her og her.

Kommentar #19

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk Eikaas, du tolket meg rett.  En vitenskap som kan nå månen med bemannet fartøy og få dem levende hjem igjen, kan og forstår svært mye.  

De kan litt mer enn matte!


3 liker  
Kommentar #20

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Å argumentere for at tilværelsens primære dimensjon er bevisstheten, som implisitt innebærer en høyere, guddommelig sfære, er bra og modent. Å sause denne erkjennelsen inn med kristne forestillinger om bibelske oppfatninger av "Gud", er å dra det hele ned på et prerasjonelt delvis psykotisk nivå.

1 liker  
Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ikke avsporing

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at dette er en avsporing for denne trådens tema.

Min kommentar var ikke en beskyldning om avsporing. 

Det var tvert imot en invitasjon til å gjøre greie for hvordan et postulat om ID kan influere på naturvitenskapen.

Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen har noen gang bevist gud , det er en umulighet , med mindre da skaperen velger å vise seg for hele menneskeheten.

Det er feil det du skriver her. Jesus var Guds uttrykk på jord og var dermed et bevis for Guds eksistens. Jesus eksistens betviles ikke, alt for mange kilder utenfor Bibelen bekrefter Hans eksistens.

Beklager å måtte si det, men du setter din lit til feil tro, som er menneskeskapt tro.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #23

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Troverdig kristendom

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er feil det du skriver her

Den vitenskapelige verden har en utsøkt måte å måle troverdighet på:  fagfellevurderte publikasjoner. Siden "Intelligent Design" ikke har noe med dette å gjøre, men assosieres med kristendom, bidrar forfektere av ID til å redusere kristendommens og dermed kristne akademikeres troverdighet.

Jeg ønsker ikke å assosieres med kristendom som er åpen for ID eller kreasjonisme fordi jeg som biolog med innsikt i ID-tilhengernes argumenter, oppfatter dette som galskap. Men jeg forfekter gjerne en religion med fokus på nestekjærlighet og tilgivelse, og hvis troverdighet kan måles i gode gjerninger.

3 liker  
Kommentar #24

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Mer tillit til Gud

Publisert over 3 år siden

etter min akademiske karriere. Å hvile i troen gjør kunnskapene mer tilgjengelig i hverdagen. I dag møter vi høyreekstrem nynazisme på høylys dag. Jeg undres om hjernen har godt av slikt tankespinn?  Å være uten Gud kan gjøre mennesket stort, men aldri større enn seg selv. Jeg har vært ved siden av pasientsengen hele karrieren både i topp og bunnen. Å se mennesket gripe tak i seg selv igjen, og løfte seg opp etter håret, gir mening når man jobber med sykdom året rundt. I helsevesenet møter man mennesker på sitt mest kritiske punkt, og det som kommer ut er særdeles aktuelt å lytte til. Ingen får så klare tanker som de som står på kanten av livet. Det er sannheten de møter. Jeg har aldri lagt skjul på min tro, og det barnlige ser vi i barna. Fordommer finnes ikke mot mennesker.

2 liker  
Kommentar #25

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
2. Konseptet er at en naturlov er deskriptiv, ikke normativ. Naturlovene dannes på bakgrunn av teorier (etterprøvbare) basert på hva som kan observeres.

Korriger denne, Gjermund - ellers forstår vi det som om vitenskapen danner naturlover.

Kommentar #26

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vitenskapen danner lover

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Korriger denne, Gjermund - ellers forstår vi det som om vitenskapen danner naturlover.

Vitenskapens formulerte teorier og lover formuleres for at vi mennesker skal kunne kommunisere hvordan vi oppfatter naturen.

Eksempel:

Newtons bevegelseslover eksisterte ikke før Newton formulerte dem, men det lovene er ment å kommunisere av kunnskap om naturen, eksisterte både før og etter Newton.

Kaster du en ball til bikkja di, vil den klare å fange ballen uten at den har uttalt kunnskap om tyngdeloven og om ballistikk.


2 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Vitenskapens formulerte teorier og lover formuleres for at vi mennesker skal kunne kommunisere hvordan vi oppfatter naturen.

Eksempel:

Newtons bevegelseslover eksisterte ikke før Newton formulerte dem, men det lovene er ment å kommunisere av kunnskap om naturen, eksisterte både før og etter Newton.

Kaster du en ball til bikkja di, vil den klare å fange ballen uten at den har uttalt kunnskap om tyngdeloven og om ballistikk.

Vitenskapen beskriver det som er, slik det er, innenfor det begrepsapparatet som gir mening. Vitenskapen hverken skaper eller danner lovene som er der fra før, var det jeg påpekte.

"Intelligens, eller sannhetens lys, ble ikke skapt eller dannet, og kan heller ikke bli det." Et apropo fra JKK skrifter

Kommentar #28

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Språk

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapen beskriver det som er, slik det er, innenfor det begrepsapparatet som gir mening. Vitenskapen hverken skaper eller danner lovene som er der fra før, var det jeg påpekte.

Mitt inntrykk er at du tror at vitenskapen er en direkte representasjon av det den skal si noe om og kommunisere.

Les Kants utlegning om dette, populært sammenfattet i Das Ding an sich und Das Ding für mich.

Kommentar #29

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Mitt inntrykk er at du tror at vitenskapen er en direkte representasjon av det den skal si noe om og kommunisere.

Les Kants utlegning om dette, populært sammenfattet i Das Ding an sich und Das Ding für mich.

Tror vi kommuniserer forbi hverandre. Jeg reagerte ene og alene på at du skrev at vitenskapen danner naturlover. Jeg oppfattet det som en skrivefeil. 

Kommentar #30

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Den vitenskapelige verden har en utsøkt måte å måle troverdighet på:  fagfellevurderte publikasjoner. Siden "Intelligent Design" ikke har noe med dette å gjøre, men assosieres med kristendom, bidrar forfektere av ID til å redusere kristendommens og dermed kristne akademikeres troverdighet.

Jeg ønsker ikke å assosieres med kristendom som er åpen for ID eller kreasjonisme fordi jeg som biolog med innsikt i ID-tilhengernes argumenter, oppfatter dette som galskap. Men jeg forfekter gjerne en religion med fokus på nestekjærlighet og tilgivelse, og hvis troverdighet kan måles i gode gjerninger.

Du har uten grunn satt meg i bås som en kreasjonist og eller en som er åpen for intellegent design (ID). Har jeg gitt deg grunn til det? Jeg visste bare til hva som er fakta.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #31

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Forkynnelse av evolusjonslære og Darwin dyrkelse blant kristne?

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du har uten grunn satt meg i bås som en kreasjonist og eller en som er åpen for intellegent design (ID). Har jeg gitt deg grunn til det? Jeg visste bare til hva som er fakta.

Opplevde det samme.

Når vi forkynnes evolusjonslæren, har forkynnerne ekstreme behov for å overbevise oss om og overføre  til oss, dette alternativet til den opprinnelige skapelsen, som et alternativt evangelium som vi MÅ tro på. Man kan liksom ikke bli "frelst" fra uvitenhetens byrde, uten å dyrke Darwin.

Darwins fiender er for disse forkynnerne definert ut som "religiøse", og de religiøse har alternative utveier til å finne sannheten. Disse alternativer er et forræderi mot Darwins lære og evangelium. Automatisk projiseres vi inn i en gruppe som motarbeider virkeligheten, slik de oppfatter den, og de kommuniserer ikke med personer men mot gruppen de selv plasserer oss i.

Det er de sedvanlige gruppebias, som spesielt venstresiden, eller sosialismen holder i hevd for å definere sine fiender. Så fort de finner ut at du ikke passer inn i et gruppefiende-perspektiv, slutter de å snakke med deg, eller de blir forvirret og vet ikke hvilke argumenter de skal bruke. Da tyr de til ad hominem angrep, på moral, troverdighet og lav IQ. Det blir normalreaksjonen når de trer ut på den tynne isen hvor ferdiglagde argumenter ikke virker etter hensikten.

Når man MÅ få kristne til å dyrke Darwin og tro på evolusjonslæren, blir det det samme som å snikinnføre fremmedkultur som en nødvendig del av en multikultur, som et nødvendig alternativ til monokultur - for monokultur er farlig, såfremt "mono"kulturen ikke er i et sosialistisk format - fordi ALLE SKAL MED, enten de vil eller ei. 

Problemet er egentlig at mennesket generelt ikke elsker sannheten, men noe har man kjærlighet til, enten det er sant eller usant, og det man da elsker blir ens gud og læren et alternativt evangelium til sannheten. Det er slik avgudsdyrkeri oppstår, "og (som) alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse." Timoteus 3

Derfor er Darwinismen religiøs i sin karakter og uttrykksform. Vi er midt i en religionskrig - mennesket mot Gud. Før skapelsen var det Lucifer mot Gud, han ble kastet ned på denne jorden og fortsetter her med sine alternative "sannheter", som vi MÅ tro på, enten vi vil eller ei.

Same shit, different wrapping.


4 liker  
Kommentar #32

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Same shit, different wrapping.

Jeg likte det du skrev. Du har et talent for å skrive godt, og formulere gode argumenter Tore. Må si jeg hadde ønsket at han kunne svare at nei, jeg finner ingen grunn, og dermed ba om unnskyldning.

:-D

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #33

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Den vitenskapelige verden har en utsøkt måte å måle troverdighet på:  fagfellevurderte publikasjoner. Siden "Intelligent Design" ikke har noe med dette å gjøre, men assosieres med kristendom, bidrar forfektere av ID til å redusere kristendommens og dermed kristne akademikeres troverdighet.

Jeg ønsker ikke å assosieres med kristendom som er åpen for ID eller kreasjonisme fordi jeg som biolog med innsikt i ID-tilhengernes argumenter, oppfatter dette som galskap. Men jeg forfekter gjerne en religion med fokus på nestekjærlighet og tilgivelse, og hvis troverdighet kan måles i gode gjerninger.

Når jeg skrev til Bjørn Abrahamsen i kommentar 22: 

"Beklager å måtte si det, men du setter din lit til feil tro, som er menneskeskapt tro."

så mener jeg at den menneskeskapte troen består at en generell tro på  at vitenskapen har svar på alle ting, og som sådan erstatter den Gud. Mitt svar var ikke noe angrep alene på evolusjonsteorien i seg selv.

Jeg tror at vitenskapen er som Babels tårn, den bygges opp til å nå et punkt (himmelen) der mennesker tror at vi ikke lenger trenger Gud, fordi vi er som guder, vi kan skape liv. Det er som et opprør mot Gud. 

Jeg sier vi ikke trenger vitenskapen, men vi trenger å bruke den i Guds tjeneste, og ikke være redd for å innrømme at vi er troende, slik forfatteren av innlegget forteller om den unge Lennox.

Jeg er for at vi mennesker sette Gud først, vår utdanning på andre plass og vår karakter på tredje når vi er unge, slik at vi kan være for Gud i hele vårt liv.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #34

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

- til det blir stille!

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg likte det du skrev. Du har et talent for å skrive godt, og formulere gode argumenter Tore. Må si jeg hadde ønsket at han kunne svare at nei, jeg finner ingen grunn, og dermed ba om unnskyldning.

Jeg er her for å lære akkurat det. I stedet for gå berserk i vulgærisme, frådende av raseri mot hykleriet og uærligheten, vil jeg lære og sende ordet tilbake - til det blir stille!

Moderator forteller meg hvor grensene går, bevege seg nær grensen, men ikke over.

Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Lesekurs

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når man MÅ få kristne til å dyrke Darwin og tro på evolusjonslæren, blir det det samme som å snikinnføre fremmedkultur som en nødvendig del av en multikultur, som et nødvendig alternativ til monokultur - for monokultur er farlig, såfremt "mono"kulturen ikke er i et sosialistisk format - fordi ALLE SKAL MED, enten de vil eller ei. 

La meg få minne deg om at Rolf Larsen i #30 skriver:

"Du har uten grunn satt meg i bås som en kreasjonist og eller en som er åpen for intellegent design (ID). Har jeg gitt deg grunn til det?"

Kommentar #36

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja, de andre, altså!

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er de sedvanlige gruppebias, som spesielt venstresiden, eller sosialismen holder i hevd for å definere sine fiender. Så fort de finner ut at du ikke passer inn i et gruppefiende-perspektiv, slutter de å snakke med deg, eller de blir forvirret og vet ikke hvilke argumenter de skal bruke. Da tyr de til ad hominem angrep, på moral, troverdighet og lav IQ. Det blir normalreaksjonen når de trer ut på den tynne isen hvor ferdiglagde argumenter ikke virker etter hensikten.

De som driver med ad hominem og gruppetenking. Guilt by association.

Venstresiden, altså! Jeg kjenner typen. Samme ulla, hele gjengen.

1 liker  
Kommentar #37

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Jesus beviser ingenting !

Publisert over 3 år siden

At ett menneske som levde for 2000 år siden og hvis «historier» om, ( evangeliene ) er nedskrevet flere  10 år etter personens død skulle bevise denne personens påståtte tilknytning til en skaper er bare absurd ! Om Jesus som person skulle ha funnets har jeg ingen problemer med ! 

Kommentar #38

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
"Beklager å måtte si det, men du setter din lit til feil tro, som er menneskeskapt tro."

Det var lite gjennomtenkt og nokså tilfeldig at jeg siterte deg i #23. Beklager. Det ble særlig feil hvis også du avviser kreasjonisme og ID som vitenskap. 

Vitenskap er et menneskeskapt verktøy. Det florerer med menneskeskapte religioner og overtro, og verktøy er viktig for å skille rett fra feil.  Tro på vitenskap (ikke overtro på vitenskap) er som å tro på bekreftede sanseinntrykk for å unngå feil tro. Tro på kreasjonisme og ID er menneskeskapt, feil tro. Beklager å måtte si det (til ID-tilhengere og kreasjonister).

1 liker  
Kommentar #39

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
At ett menneske som levde for 2000 år siden og hvis «historier» om, ( evangeliene ) er nedskrevet flere  10 år etter personens død skulle bevise denne personens påståtte tilknytning til en skaper er bare absurd ! Om Jesus som person skulle ha funnets har jeg ingen problemer med ! 

Vi har i dag biografier om personer som er skrevet mer enn 500 år etter deres liv, ser ikke folk skriker opp om sannhetsgehalten i disse bøkene. Biografiske bøker blir i dag skrevet om historiske figurer slik som Kristoffer Columbus, Martin Luther, og mange andre, mange hundre år etter deres død. Til og med historiske hendelser som fortelles deg, svelger du. Du har kun innvendig mot de øyevitne skildringene som kalles evangelier.

Jeg forstår det, du er jo tross alt en person som setter din lit til en foranderlig vitenskap, som aldri har vært stabil. Bare for å gi deg et innblikk i hva du setter din lit til, så trodde folk på vitenskapen for 500 år siden, og trodde jorden var flat. Man trodde også at når noen var syke, så måtte man årelate dem. Ikke for så lenge siden drev man med lobotomering, det var det ytterste av vitenskapen.

Så om 500 år fra nå, hva vil de si om dagens vitenskap som du setter så mye lit til, vil de le av oss, fordi vi var så hardnakket og blinde for hva vitenskapen er, nemlig ustabil og foranderlige.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #40

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Det var lite gjennomtenkt og nokså tilfeldig at jeg siterte deg i #23. Beklager. Det ble særlig feil hvis også du avviser kreasjonisme og ID som vitenskap. 

Som vitenskap, ja helt klart.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #41

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

De som driver med ad hominem og gruppetenking. Guilt by association.

Venstresiden, altså! Jeg kjenner typen. Samme ulla, hele gjengen.

Lider du av gruppebias du også?

Kommentar #42

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Finmasket nett

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Lider du av gruppebias du også?

Ja, jeg er redd jeg er en av de mange som det finmaskede nettet som kastes ut i #31, er ment å fange.

Det gjelder å være første ut med å slenge ut drittpakker av typen "gruppebias", for har du i det minste beskyttet deg selv mot å bli sittende igjen med svarteper.

Kommentar #43

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Publisert over 3 år siden

har en vel ganske mange og gode kilder og tekster fra mange, som levde samtidig med disse .Colombus ,Luther osv.

Argumentet du prøver  å bruke for å sammenligne "biografier" om disse i forhold til historien om Jesus,faller vel på sin egen urimelighet??


1 liker  
Kommentar #44

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Vi har i dag biografier om personer som er skrevet mer enn 500 år etter deres liv, ser ikke folk skriker opp om sannhetsgehalten i disse bøkene. Biografiske bøker blir i dag skrevet om historiske figurer slik som Kristoffer Columbus, Martin Luther, og mange andre, mange hundre år etter deres død. Til og med historiske hendelser som fortelles deg, svelger du. Du har kun innvendig mot de øyevitne skildringene som kalles evangelier.

Jeg forstår det, du er jo tross alt en person som setter din lit til en foranderlig vitenskap, som aldri har vært stabil. Bare for å gi deg et innblikk i hva du setter din lit til, så trodde folk på vitenskapen for 500 år siden, og trodde jorden var flat. Man trodde også at når noen var syke, så måtte man årelate dem. Ikke for så lenge siden drev man med lobotomering, det var det ytterste av vitenskapen.

Så om 500 år fra nå, hva vil de si om dagens vitenskap som du setter så mye lit til, vil de le av oss, fordi vi var så hardnakket og blinde for hva vitenskapen er, nemlig ustabil og foranderlige.

Når har jeg påstått at jeg svelger historiske hendelser ?? Det gjør jeg altså ikke ! Jeg tar alle biografier med en klype salt ! Men nå er det en vesentlig forskjell mellom Jesus og Kristoffer Columbus ! Den sistnevnte påståes ikke å være sønn av en gud ! Det er ingenting eksraordinært med KC , han var bare ett menneske. Videre vil de fleste biografier inneholde opplysninger som er så vagt dokumentert at forfatteren skriver det. At vitenskap lar seg forandre er jo dens store styrke , i lys av nye bevis ender den seg. Det er slik menneskeheten kommer fremover!! Ta en sånn enkel ting som oppvarming av mat , vask av hender osv. Dette er resultat av prøv og feil , altså enkel vitenskap , ikke gudetro. 

1 liker  
Kommentar #45

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

Tror du ikke på vitenskap?

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår det, du er jo tross alt en person som setter din lit til en foranderlig vitenskap, som aldri har vært stabil. Bare for å gi deg et innblikk i hva du setter din lit til, så trodde folk på vitenskapen for 500 år siden, og trodde jorden var flat. Man trodde også at når noen var syke, så måtte man årelate dem. Ikke for så lenge siden drev man med lobotomering, det var det ytterste av vitenskapen.

Tror du ikke på vitenskap?

Hva gjør du hvis du nyresvikt i morgen og får kun lov til velge 1 av løsningene:

1) dra til et sykehus?

2) be til gud?

3) oppsøke en healer som bruker stein og krystaller?

Det som er bra med vitenskap at den lærer av sine feil. Vitenskap akkumulerer innsikt og fjerner feil og overtro. Nesten ingen av oss som lever i dag er smartere enn Aristotels, Galileo eller Newton var, men nesten alle av oss vet nå mer om biologi, fysik og astronomi enn de tre gjorde.  


1 liker  
Kommentar #46

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Floris Groesz. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke på vitenskap?

Det spørs hva du mener med vitenskap. Dersom du bruker en konservativ definisjon, så er kravet at vitenskapen skal la seg empirisk verifisere. Det er liten diskusjon om vitenskap som er empirisk verifisert.

Med vitenskap som ikke lar seg empirisk verifisere, som for eksempel evolusjonsteorien, kan det stille seg anderledes. I den senere tid har det reist seg røster blant vitenskapsteoretikere, som vil klassifisere denne type vitenskap som pseudovitenskap. Pseudovitenskap, som evolusjonsteorien, er det mange kristne som ikke tror på. Men tradisjonell vitenskap er det få som har problemer med.

1 liker  
Kommentar #47

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Ta en sånn enkel ting som oppvarming av mat , vask av hender osv. Dette er resultat av prøv og feil , altså enkel vitenskap , ikke gudetro. 

Vask av hender var ikke enkel vitenskap, det var stor motstand mot f.eks. å vaske sine hender mellom hver pasient, og det ble overført sykdom fra pasient til pasient pga mangel på hygiene. Den samme mangel på hygiene, altså mangel på å vaske hender førte til at leger uvitende drepte fødende kvinner fordi de anså denne nye vitenskapen som en vits. De gikk fra døde mennesker til fødende kvinner, og mange av disse kvinnene døde i barselseng fordi disse legene ikke trodde på denne "enkle" vitenskapen. De avviste den inntil en forsker fant ut om bakterier, og sykepleieren Nightingale utførte systematisk observasjoner av hygieniske studier under krim-krigen.

Disse folkene som trodde på sin tids vitenskap, sørget for at folk døde, for de var jo overbevist om ufeilbarligheten i vitenskapen. De hadde ikke samme innstilling som du til den. Om man tror vitenskapen har alle svar, da er man virkelig ille ute å kjører, det er bare det jeg vil frem til.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #48

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg tror ikke på vitenskap

Publisert over 3 år siden
Floris Groesz. Gå til den siterte teksten.

Tror du ikke på vitenskap?

Hva gjør du hvis du nyresvikt i morgen og får kun lov til velge 1 av løsningene:

1) dra til et sykehus?

2) be til gud?

3) oppsøke en healer som bruker stein og krystaller?

Det som er bra med vitenskap at den lærer av sine feil. Vitenskap akkumulerer innsikt og fjerner feil og overtro. Nesten ingen av oss som lever i dag er smartere enn Aristotels, Galileo eller Newton var, men nesten alle av oss vet nå mer om biologi, fysik og astronomi enn de tre gjorde.  

men jeg tror på Gud. Når det er sagt, så fungerer ikke vårt menneskelige liv som troende slik at vi kun kan velge en løsning. Vi er underlagt de samme behovene som du er, og det er at vi er nødt til å oppsøke sykehuset for hjelp. Men på veien til sykehuset er det ikke farlig å kontakte Gud via bønn.

Troen er på samme måte som vitenskapen, vi troende akkumulerer innsikt, og i vårt liv vil du se at feil og overtro blir fjernet. Hos mange troende vil du se et forandret liv fra hvordan de levde før, og dette endrede livet er i kraft av troen, og ikke av dem selv. Kjenner du noen som nettopp har blitt døpt, observer dem over tid, og legg merke til om de endrer seg i forhold til hvordan de levde før.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #49

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

har en vel ganske mange og gode kilder og tekster fra mange, som levde samtidig med disse .Colombus ,Luther osv.

Argumentet du prøver  å bruke for å sammenligne "biografier" om disse i forhold til historien om Jesus,faller vel på sin egen urimelighet??

Egentlig ikke, fordi man har mange kilder på Jesu liv, og om den troen Han startet, også utenfor bibelen, men ingen ateist tar seg bryet med å lese disse, gjør du? Den er altså dokumentert av andre enn troende i bibelen. Likevel "disses" biografiene (evangeliene) i bibelen. Dessuten ble det skrevet mange flere biografier om Kristus, men man kunne ikke samle alle i bibelen. hvorfor skulle man skrive så mange biografier (evangelier) om en person om de ikke var sanne?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #50

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Joachim Kleiven. Gå til den siterte teksten.
Da Lennox var ung, fremadstormende 19-årig matematikkstudent, endte han opp med å spise middag med en nobelprisvinner. Han la ikke skjul på sin kristne tro under samtalen. Mot slutten av kvelden ble han invitert på kaffe, hvor han så var omkranset av flere ateistiske professorer. Den klare beskjeden Lennox fikk, var at om han ønsket en akademisk karriere, måtte han legge vekk den barnlige troen.

Det skal selvsagt ikke være diskvalifiserende for noens akademiske karriere at de har en kristen tro. At en professor sier dette til en ung student høres kritikkverdig ut. Jeg tviler ikke på at Lennox gir solide bidrag innen sine fagfelt, Men med å flagge sin teligiøse tro, bidrar han ikke til nettopp å gjøre vitenskap til et spørsmål om religion? Og på hvilke måter har hans kristne tro bidratt til hans bidrag innen matematikk og vitenskapsfilosofi? 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere