Daniel Joachim Kleiven

34

Viktigheten av tydelige kristne akademikere

Overfladiske myter om at kristen tro er i konflikt med fornuft og vitenskap florerer og gjør det flaut for unge kristne å stå frem. John Lennox peker på løsningen.

Publisert: 24. okt 2018

Den verdenskjente Oxford-professoren John Lennox gjestet sist uke norske universiteter. I Oslo og Kristiansand var det rekordoppmøte med 1.200 mennesker, og flere tusen har allerede sett forelesningene på nett. Her har Lennox delt fritt om hvorfor tenkende, vitenskapelig opplyste mennesker kan tro på Gud.

Den barnlige troen. 

Da Lennox var ung, fremadstormende 19-årig matematikkstudent, endte han opp med å spise middag med en nobelprisvinner. Han la ikke skjul på sin kristne tro under samtalen. Mot slutten av kvelden ble han invitert på kaffe, hvor han så var omkranset av flere ateistiske professorer. Den klare beskjeden Lennox fikk, var at om han ønsket en akademisk karriere, måtte han legge vekk den barnlige troen.

Episoden markerte en vending i Lennox’ liv. Siden den gang har han vært svært bevisst på å aldri gi dem rett og legge skjul på sin kristne tro. Likevel har karrieren blomstret. Lennox endte opp som anerkjent matematikkprofessor på Oxford, og emeritus fellow i matematikk og vitenskapsfilosofi på Green Templeton College.

Dette burde vært en selvfølge for norske akademikere. Omtrent samtlige menneskene som utøvde jobben med å utvikle de moderne vitenskapelige metodene, var dedikerte gudstroende, og de fleste var kristne.

Stor motivasjon. 

Snarere enn å anse troen på Gud som en hindring i deres daglige virke, var det derimot en stor motivasjon for dem. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er å betrakte naturen vi alle lever i som et skaperverk snarere enn et resultat av kosmisk magi. Det er å se den som fylt av hensikt og kreativitet heller enn et meningsløst maskineri. Det er å finne den sammenvevd med fornuftens opphav, snarere enn å være helt uforståelig. Dette setter jobben med å utforske naturen inn i et enda større, levende og nærmest hellig perspektiv.

De harde naturvitenskapene hviler på en metodologi hvor fysiske ting kan kvantifiseres, for så å analysere resultatet i henhold til matematiske modeller. Dette har vært et fantastisk vellykket prosjekt, som har tillatt oss å regne på utvalgte aspekter av naturen. Men Gud er verken noe fysisk eller noe som lar seg kvantifisere, og berøres derfor ikke av vitenskapens fremgang- eller tilbakegang. Likevel hviler hele det vitenskapelige prosjektet på et fundament som må være på plass, før det i det hele tatt gir mening å starte på det.

Historisk var en teistisk virkelighetsforståelse avgjørende for at moderne naturvitenskap i det hele tatt skulle komme i gang. Men fremdeles kan man argumentere godt for nødvendigheten av vitenskapens teistiske grunnlag. Det betyr naturligvis ikke at en ateist har problemer med å utøve naturvitenskap, men det betyr at grunnen til at de kan gjøre det, er fordi de tar feil om virkelighetens dypeste struktur. Selv konseptet om en naturlov er fratatt all mening om man fjerner det fra sitt teologiske opphav.

Kritisk utprøving. 

Noe av det viktigste, mener Lennox, er at vi får en bevissthet over at vi innehar en virkelighetsforståelse. Jo snarere vi innser det, dess snarere kan vi kritisk prøve den ut, og holde den opp mot andre. Når en kristen utfører den oppgaven, viser det seg at man stiller godt i konkurranse mot andre alternativ.

Den kjente ateisten Nietzsche så dette klarere enn de fleste andre. I hans berømte lignelse hvor galemannen på markedsplassen proklamerer at «Gud er død», spør han deretter hvordan vi skal trøste oss selv. Hva kan vi gjøre når vi har drept Gud? Jo, vi må bli guder selv.

I klartekst betyr dette at om Gud er død, eksisterer ingen objektivt tilgjengelige størrelser som svarer til sannhet, godhet eller skjønnhet for fornuften vår å etterstrebe. Snarere må vi skape disse størrelsene selv. Men fra hva? Vår egen fantasi?

Den ateistiske professoren John Gray er inne på noe lignende når han skriver at «ateisme er en sen utvekst av den kristne lidenskapen for sannhet. […] Tilbedelsen av sannhet er en kristen kult». Bare en kristen kunne funnet på noe så sprøtt som å opphøye sannhet over alt annet, fordi hun tror at all sannhet reflekterer Gud selv.

Lidenskap for sannhet. 

Universitetets fakulteter er avhengig av at mennesket beholder sin lidenskap for sannhet, og troen på at den frigjør. Det gir enda større mening i lys av at de første universitetene dukket opp i skyggen av katedraler, og at kirken var en stor sponsor av aktivitetene som startet systematiske utforskninger av skaperverket.

Om kristne akademikerne tar ansvar for å gå foran, vil de være forbilder som skaper trygghet for mer ferske, nervøse studenter. Om noen er villige til å stille troen sin sårbar, samtidig med å være dedikert til rasjonell utforskning, er det stor sannsynlighet for at unge akademikerspirer kan følge etter. Slik kan vi få en ny generasjon som ikke er like preget av myter, men kan slå rot i en kristen virkelighetsforståelse.

Lennox har tatt et bevisst valgt om å gå foran. Hva med deg?

13 liker  
Kommentar #101

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Gud er mer levedyktig enn som så.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gjermund vil ha signerte dokument fra forfatterne selv, verifisert av myndighetene fra den tiden. Kan vi ikke fremskaffe det så har Gjermund vunnet debatten, og Gud er død.

Gud dør ikke selv om fortidens interpolasjoner blir avslørt.

Den mosaiske Jahve lar seg ikke affisere det minste.

Kommentar #102

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det utgjør definitivt ingen evidens med hensyn til forfatternes identitet.

Inntil du presenterer noen kilder eller forskere som argumenterer for at evangelistenes identitet kan avsløres, lar jeg videre debatt om dette tema få hvile.

Derimot er den totusen-årige tradisjonen om hvem forfatterne er, vitenskapelige evidenser. Det at navnene deres har fulgt skriftet helt fra begynnelsen. 

Og da er heller spørsmålet hvorfor det for en del mennesker, blant andre deg, er så forferdelig viktig å mene at forfatterne har vært noen andre enn det som har vært alminnelig kjent og anerkjent helt fram til de tok i bruk den historisk-kritiske metoden? Er det like viktig for deg at Josefus egentlig var en annen? Eller Homer? Eller tror du på dem som forfattere, men ikke evangelistene? 

Det er i så fall interessant. Og det sier mer om deg enn det gjør om skriftenes forfattere.

Kommentar #103

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Inntil du presenterer noen kilder eller forskere som argumenterer for at evangelistenes identitet kan avsløres, lar jeg videre debatt om dette tema få hvile.

Det finnes det mange av. Men jeg har ikke dem ikke selv, og jeg gidder ærlig talt ikke å finne ut av det. For hva hjelper vel det? Du kommer likevel til å benekte alt.

Kommentar #104

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ad hominem

Publisert over 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det er i så fall interessant. Og det sier mer om deg enn det gjør om skriftenes forfattere.

En slik vinkling på debatten tyder på at du har gitt opp saklig argumentering. 

Jeg avslutter her.

1 liker  
Kommentar #105

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

En slik vinkling på debatten tyder på at du har gitt opp saklig argumentering. 

Jeg avslutter her.

Nei, det er i høyeste grad saklig å påpeke at du forholder deg helt annerledes til noen historiske skrifter enn til andre, og at dette ikke kan forklares på annen måte enn ved premisser du må ha bestemt på forhånd. Og ergo at dine konklusjoner ikke er vitenskapelige, men pseudovitenskapelige. Slik hele den historisk-kritiske metoden er det, siden den forutsetter et premiss som ikke er vitenskapelig begrunnet på noen måte.

1 liker  
Kommentar #106

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Wikipedia har aldri vært faglig holdbart - er ikke å stole på

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Du bør lese dette Tore, svært nyttig å være litt skeptisk til Wikipedia.

MVH

Rolf Larsen

Siterer fra henvisningen;Troverdighetsproblem:

"Tunstad har negative erfaringer.

- Wikipedia har null troverdighet. I våres intervjuet jeg James Lovelock, mannen som fremmet den såkalte “Gaia-teorien” der jorda fremstilles som en selvregulerende organisme.

- Jeg konfronterte Lovelock med noen ganske hårreisende uttalelser han skal ha servert på 1970-tallet. Dette fikk ham til å spørre hvor jeg hadde funnet disse sitatene. Da jeg innrømmet at jeg hadde hentet dem fra Wikipedia, lo han bare hånlig. Diskusjonen var over - mine argumenter gjaldt ikke, fordi de var hentet fra Wikipedia, sier Tunstad.

Den vanlige innvendingen når noen kritiserer Wikipedia er å be dem om å skrive en bedre oppføring selv. Dette får Tunstad til å stille det opplagte spørsmålet:

- Ville dere skrevet for Wikipedia?

- Jeg har gjennom årene skrevet artikler i en håndfull ulike fagleksika, og jeg har allerede brukt en del tid på å rette opp enkelte artikler i Wikipedia. Så jeg kunne nok kanskje tenkt meg å gjøre det, sier Knirk.

- Jeg kunne nok tenkt meg å legge ut artikler på Wikipedia, istemmer Tunstad.

- Men siden hvem som helst kan rette i artiklene, vil det si at artikler med min signatur fort kan få et veldig merkelig innhold. Før jeg vet ordet av det, kan min signatur stå på en artikkel som påstår at bibelsk kreasjonisme er godkjent vitenskap. Og det ville jo vært et faglig mareritt, sier han.

- Jeg er enig. Jeg tror nok ikke dette er noe jeg vil bruke tid på, avslutter Sørensen."

Jeg har lest en del på Wikipedia og stoff som ligger innenfor mitt kjennskapsområde er rett og slett noe møl. Man ser tydelig at motivet bak er ideologisk motivert, at hensikten ikke er redelig informasjon. Jeg har forstått det slik som at dette mølet er korrigert et antall ganger. Øyeblikkelig slettes korreksjonen og mølet kommer uavkortet tilbake på plass. Man har en kopi liggende klar, og erstatter korreksjonen med denne. Man trenger ikke å være rocketsurgion for å skjønne at noen har en agenda - en temmelig desperat en også.

Det er tydelig at sannhet ikke er agendaen, men at personlig meningsinnehold er viktigere enn fakta. Vi finner samme holdning her på VD, blant desinformasjonsmafian. Tidligere har jeg sagt at motivet for å delta her på VD er ekte nysgjerrighet om hvordan meninger dannes, tilsluttes og så forsvares. Hittil har jeg lært tilstrekkelig til å forstå hvordan å formulere meg i bøkene jeg skriver på.

Man skal jo vise respekt, det er en kristen dyd, men av meg blir løgn aldri respektert, så nå gidder jeg faktisk ikke å være særlig respektfull lenger. Høflighet innenfor moderators ramme må man jo forholde seg til okke som er.

Kommentar #107

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Uten deg hadde jeg ikke hatt Snl. Jeg har visst mye å takke deg for.

Kanskje vi skulle gå tilbake til saken?

Hvilke kilder kan du vise til som støtter påstanden til "Bjørn Erik forteller .."?

GF> 

Vi har ingen samtidige beretninger om Jesus. De første skriftene vi kjenner til, er av apostelen Paulus, og hans henvisninger til en historisk, jordisk Jesus er sparsomme, om ikke ikke-eksisterende.

Evangelistene, som skriver om en historisk Jesus, om enn ofte ikke innbyrdes koherent, skriver etter Paulus, minst èn generasjon etter Jesu død, og de har detaljer som har gått Paulus, og alle jøder, hus forbi.

Jeg vil anbefale deg å lese Richard Carrier, doktor i historie, som har utgitt en fagfellevurdert artikkel om den historiske Jesus, On the Historicity of Jesus: Why We Might Have Reason for Doubt 

Hvis du søker på Youtube, kan du finne debatter mellom Carrier og andre vitenskapsmenn (Ja, det er som regel menn.) som debatterer Jesu historisitet og andre beslektede spørsmål. Det er ganske opplysende for den som ønsker å utvide sitt sinn.

Mitt svar i kommetar 56 (som du er svært opphengt i)

Bjørn Erik forteller at de fleste forskere er enige om at evangeliene skrives mellom år 50-70. Det er altså 17-37 år etter hans død. Da er ikke alt bare skrevet minst en generasjon etter hans død. Og de som skrev det, har dette godt i minne, de fleste av dem levde med Ham i 3 og 1/2 år. 

Men nå var det ikke til disse eller Paulus sine skrifter jeg visste til. Det finnes blant annet en samling øyenvitneskildringer samlet av den romerske staten, en slags statistikk. 

Skulle ønske jeg husket mer, men det ble skrevet utførlig om dette i en annen tråd. Lee Strobl skriver også om dette emnet i sin bok, der han skriver om sin reise fra ateist til troende kristen. 

Når det gjelder Richard Carrier, så kjenner jeg ikke til hans navn eller hva han står for, men etter hva du forteller, har han nok stor innflytelse på dem som deler hans pasjon for å ikke tro på dokumentene som faktisk bekrefter Bibelens autentitet.

Her skriver jeg i 2 avsnitt at det var ikke disse, les evangeliene, eller Paulus sine skrifter jeg visste til, men øyenvitneskildringer... (øyenvitneskildring har jeg forklart var feil, i kommentar 92)

I kommentar 70 har jeg linker til kilder utenfor bibelen, som viser til Jesus som en historisk person. Det er dette jeg viser til for å vise at det er ikke bare bibelen som er en kilde til Jesus og de troendes liv.

Videre har jeg kritisert kildene dine, uten at du har kommet med ytterligere kilder til støtte for dine synspunkter. 

Kan ellers vise til mange nettsider som støtter opp om det vi tror på, eller delvis støtter. 

Hvem var evangelistene?

Evangeliene - et historisk tilbakeblikk tror du vil like denne, skrevet av en som ikke tror på bibelen, annet enn som en historisk bok. Jeg tror ikke på alt det han har skrevet, men han ser ut til å ha gjort en skikkelig arbeid når det gjelder kilder i hvert fall. Kanskje du kan bruke noe av det mot meg. :-D

Tilblivelsen av NT - noe som kanskje avslører wikipedias artikkel som bogus.

Mens vi venter - en side som hevder at det er funnet et originalt evangelium på hebraisk, skrevet av Matteus. Jeg vet ikke hvor sant dette er, men du er velkommen til å dømme selv.

Jeg kan fortsette i all evighet, men jeg tror du ikke bryr deg om disse linkene, så om du fortsette med samme oppskrift som tidligere, så er dette siste svar fra meg, fordi da anser jeg deg som ikke seriøs.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #108

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Man skal jo vise respekt, det er en kristen dyd, men av meg blir løgn aldri respektert, så nå gidder jeg faktisk ikke å være særlig respektfull lenger. Høflighet innenfor moderators ramme må man jo forholde seg til okke som er.

Jeg henger ikke helt med, sier du jeg farer med løgn?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #109

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Her har vi en solid kilde.

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Tilblivelsen av NT - noe som kanskje avslører wikipedias artikkel som bogus.

Men hva er det her (fra bibel.no) som er i strid med Snl og Wikipedia?

Det første evangeliet (Markus) plasseres til og med til senere enn opplysningene i Wikipedia, og mye senere enn opplysningene i din kilde ("Bjørn Erik forteller ..")

2 liker  
Kommentar #110

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Definitivt ikke!

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg henger ikke helt med, sier du jeg farer med løgn?

MVH

Rolf Larsen

 Lik

Nei definitivt ikke!

Der har du ikke hengt med, jeg bakker deg opp - så om du oppfattet det jeg skrev som kritikk av deg tar du feil.  Det jeg erfarer er at wikipedia ikke er troverdig, slik du henviste til.

At man har en agenda der om desinformering ikledd en slags faglig drakt.

Kommentaren min peker på at noen virker å ikke ha hensikt om å være redelig. Du inngår ikke i den kategorien - snarere tvert i mot!

(Litt forbauset over din oppfatning der - skulle vel presist bedre.)

Kommentar #111

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Beklager at jeg missoppfattet. Jeg har for det meste oppfattet at du og jeg har tenkt mye likt i vår tro. Jeg måtte bare få deg til å presisere, derfor var jeg så direkte. Takk skal du ha forresten. Jeg har også oppfattet deg som en hederlig og ærlig person uten agenda eller baktanke, derfor må jeg ærlig innrømme at jeg ikke fikk den kommentaren til å stemme med det inntrykket jeg normalt har av deg.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #112

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Men hva er det her (fra bibel.no) som er i strid med Snl og Wikipedia?

Det første evangeliet (Markus) plasseres til og med til senere enn opplysningene i Wikipedia, og mye senere enn opplysningene i din kilde ("Bjørn Erik forteller ..")

Takk og farvel.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #113

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Har du lest

Publisert over 3 år siden

"bible.no" som Gjermund Frøland her viser til? I så fall er det vel ingen grunn til å si "Takk og farvel"?

Kommentar #114

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"bible.no" som Gjermund Frøland her viser til? I så fall er det vel ingen grunn til å si "Takk og farvel"?

Jeg har lest, ellers takk. Du er velkommen til å lese hele menigsutvekslingen mellom meg og Gjermund Frøland. Når du har gjort det, da kan du komme å ha en mening.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #115

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Total kollaps

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har lest, ellers takk. Du er velkommen til å lese hele menigsutvekslingen mellom meg og Gjermund Frøland. Når du har gjort det, da kan du komme å ha en mening

Fortsatt er det ikke presentert noe som helst til støtte for dine 2 påstander i #56:

"Bjørn Erik forteller at de fleste forskere er enige om at evangeliene skrives mellom år 50-70. Det er altså 17-37 år etter hans død. Da er ikke alt bare skrevet minst en generasjon etter hans død. Og de som skrev det, har dette godt i minne, de fleste av dem levde med Ham i 3 og 1/2 år. 

Men nå var det ikke til disse eller Paulus sine skrifter jeg visste til. Det finnes blant annet en samling øyenvitneskildringer samlet av den romerske staten, en slags statistikk."

Hva er presentert? Ingen ting om kronologien til "Bjørn Erik forteller .." og ingen ting om øyenvitneskildringer. 

På den annen side bekreftes konsensuspåstandene i Snl og Wikipedia når vi leser hva som som står i bibel.no om tilblivelsen av NT.


2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere