Ole Jørgen Anfindsen

173

Vårt Land som brobygger

Vårt Land ønsker å være en bro mellom tro og tanke. Fint! Vårt Land bør også ha en ambisjon om å motvirke polarisering i samfunnet - med tilhørende forvitring av demokratiet - ved å bygge bro mellom mennesker av god vilje som har ulike moralske matriser.

Publisert: 18. okt 2018

I sin artikkel Vårt Land og politikken har konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund gjort rede for VLs politiske linje. Jeg har kommet med det jeg håper er konstruktiv kritikk (se diverse kommentarer på den aktuelle tråden) av den linjen VL har lagt seg på de siste årene.


Her vil jeg forsøke å si noe positivt om hva jeg mener VL burde ha som en sentral del av sin visjon, nemlig ønsket om å bygge bro mellom mennesker. En av de tingene som nå truer vestlige demokratier, er den økende polariseringen i samfunnet. En rekke bøker og utallige artikler har de siste årene advart mot denne utviklingen. Selv har jeg ved flere anledninger fremhevet The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion av Jonathan Haidt som en meget god referanse på dette området.


Og nå nylig (i etterkant av den skadelige og skandaløse høyesterettsdommerutnevnelsesprosessen) har en av USAs mest kjente journalister skrevet artikkelserien The American Civil War, der han advarer om at borgerkrig kan bli resultatet om ikke demokrater og republikanere snart finner ut hvordan de kan respektere hverandres ulike perspektiver.


I stedet for å oppildne til hat mot konservative krefter som advarer mot en ikke-bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk (eller andre ting som provoserer VLs sentrale kommentatorer), burde VL forsøke å bygge bro mellom mennesker som har ulike moralske matriser (jf Haidt).


Om KrF velger å samarbeide mot høyre eller venstre er fullstendig underordnet i den store sammenheng. Om Erna eller Jonas er statsminister her i landet er selvsagt ikke uten betydning, men i den store sammenhengen er det neppe avgjørende. Den primære oppgaven for en kristen avis burde ikke være å fremme visse politiske saker, eller heie på visse partier eller ideologier. En kristen avis bør fremme verdier som redelighet, sannhetssøken, integritet, ærlighet, kjærlighet, overbærenhet, vennlighet, forståelse mellom mennesker og andre kjerneverdier som alle kristne (som er ved sine fulle fem) kan gi sin tilslutning til.


VL er i ferd med å opparbeide seg et troverdighetsproblem, fordi man har falt for fristelsen til å bli et "menighetsblad" for den kristne venstresiden, samtidig som man ikke unnser seg for å demonisere samvittighetsfulle og oppriktige kristne (og andre) som mener at samfunnet trenger noen doser konservatisme og forsiktighet for å unngå at velferdsstaten, demokratiet og enda litt til kjøres i grøfta.


Hvordan kan VL tro at avisen i det lange løp kan beholde den delen av sine lesere som ikke uten videre identifiserer seg med venstresiden i norsk politikk? Hvor blir det av den politiske og ideologiske bredden? Hvorfor skulle det være umulig for en kristen avis å gi rom for både konservative og progressive/liberale kommentatorer og spaltister?


I mer enn 20 år har jeg vært en aktiv deltager i samfunnsdebatten. Det vil si, de siste årene har jeg stort sett måttet ta en pause (og det er ikke så veldig lenge siden jeg ikke en gang kunne ha skrevet et VD-innlegg som dette). Til tross for mine gjentatte forsikringer om respekt for alles menneskeverd og andre sentrale, demokratiske verdier, har jeg opplevd å bli stemplet med de mest stigmatiserende merkelappene som venstresideaktivister stadig strør om seg med. Jeg har mer enn en gang sett det glødende hatet i hvitøyet, både i skriftlig form og ansikt til ansikt; både på arbeidsplasser, i media og i privatlivet; jeg har opplevd systematisk trakassering og utfrysning; jeg har mistet tidligere jobber; det har gått ut over helsa mi; og jeg lever daglig med usikkerheten om når det neste angrepet kommer. For meg er ikke denne typen diskusjoner noe fjernt og abstrakt. Det berører meg derfor dypt og personlig hver gang jeg åpner VL, og finner at perspektiver jeg representerer (og som jeg etter dype og langvarige overveielser er kommet til at min samvittighet tvinger meg til å stå for) blir latterliggjort, forhånet, forvrengt, karikert og demonisert, samt tildelt alle mulige inkonsekvente og urimelige merkelapper. Dette er lettvint og useriøst, og det er noe en kristen avis burde holde seg for god til.


Når det er store ting som står på spill, må vi alle godta at debatten blir opphetet, at det brukes sterke ord og friske formuleringer. Så vil det uunngåelig nok bli begått overtramp fra tid til annen, og derfor må hver og en av oss beklage de gangene vi skjønner at vi i vår iver har gått over streken. Det er en del av livet, og det er en del av et sunt og livskraftig demokrati. Men dersom den grunnleggende respekten for meningsmotstandernes menneskeverd og integritet kastes over bord, da er vi ille ute.


Jeg mener VL har et betydelig forbedringspotensial på de områdene jeg hinter til ovenfor. Jeg mener avisen de siste par årene er blitt for politisk og ideologisk smalsporet. Jeg etterlyser større bredde og takhøyde; mindre skråsikkerhet og mer ydmykhet; større respekt for meningsmotstandere, og større vilje til å inrømme feil når de blir påpekt.


Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i alt!5 liker  
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Spot ON

Publisert nesten 3 år siden

Takk for fornuftige ord-

Det du egentlig peker på, er det som vi for noen år siden vågde å kalle for "åndskamp". 

"Åndskamp" begrepet, blir ofte feilaktig brukt i betydningen "kamp om ymse (egentlig materielle) verdier". Den riktige betydningen er kampen mellom det gode og det onde i åndeverdenen - kampen mellom Gud og djevel, og hvem av de to som har mest innflytelse på menneskenes sinn, sjel og tanke.

Ingen tvil om at både de liberale kreftene, venstresiden, og den ekstreme høyresiden, kapitalkreftene, har blitt like mye utnyttet av djevelens innflytelse på menneskene i de siste 100 år( Og selvsagt 1000 år).

Men jeg vet ikke om VL som institusjon forstår slike ting, som jeg snakker om her. De kaller det bare for fanatisme.

2 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Visdom

Publisert nesten 3 år siden

Kloke ord av ein kunnskapsrik, velformulert, vennleg og sakleg debattant, som har møtt mykje dumskap, vrangvilje og fordøming på sin veg. 

Den godleik mange meiner å stå for, hindrar dei tydelegvis ikkje i å æreskjelle andre på det grovaste. Mange hevdar å ha Jesus som ideal, fordi han hadde omgang med dei utstøytte i samfunnet, men driv sjølve utfrysing av sine meiningsmotstandarar. Dei som synest sanning og fakta er viktig, bør først og fremst vise det gjennom sin eigen praksis.

Politiske vedtak bør byggje på realitetar, også om menneskeleg potensial for vondskap og svik, og ikkje på utopiske førestellingar eller på den gode viljen åleine.

3 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Runde

Publisert nesten 3 år siden

Janus i fullt virke: "Den godleik mange meiner å stå for, hindrar dei tydelegvis ikkje i å æreskjelle andre på det grovaste."  Ja, er det noe som er slående, så er det denne praktiserte kvalmende dobbeltmoralen fra flere. Noen har visst forstått verden på en slik suveren måte at de mener å ha all rett til å demonisere og krenke andre på det groveste. Og til overmål: Alt i det godes og sannes navn. De vet sågar hva de gjør, at de opptrer grovt. Like vel fortsetter de å gjøre det med den beste samvittighet. Enkelte opprettholder sågar sine negative holdninger og ytringer etter at sakskorrigerende info har blitt gitt. Her er det m.a.o. noe som er viktigere enn sannheten. 

Kristus sier ikke bare at vi skal elske den vi er uenige med eller den vi ikke liker: Vi skal sågar elske våre fiender (!). Og det å elske går selvsagt ikke på det å like. Gud forsøker selvsagt ikke å tvinge sin skapning til å like noen man ikke liker. Det med kjærlighet handler nemlig ikke om sym- og antipatier i det hele tatt. Dette sistnevnte er all sosial utviklings største hindere.

Kjærlighet uten vilje og mot er ennå ikke virkeliggjort. Det handler om å ære og respektere det Gudegitte i nettopp dét mennesket, samtidig som vi kan være dypt uenig med vedkommende eller ikke like det hun og han har gjort. Kjærlighet er alltid og kun praksis.

Uansett hvor legitimt noen anser sine grove utbrudd og angrep, så er det alltid slik: Senker man seg ned på det nivå, som de selv anser at sine motstandere hører hjemme på, så har de samtidig mistet all legitim og etisk rett til å være forurettet selv -og det å kritisere. Å krenke, trakassere og såre meningsmotstandere i toleransens og det godes navn er uttrykk for totalitære holdninger som i hvert fall ikke styrker det demokrati de mener å forsvare i utgangspunktet.5 liker  
Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Takk til Runde og Nyhagen

Publisert nesten 3 år siden

Takk for gode ord, Runde! Og takk til Runde og Nyhagen for interessante betraktninger; etter min mening treffer dere begge meget godt!

I en (vestlig) verden som så å si er i ferd med å falle fra hverandre, og der mulighetene for saklig og faktabasert debatt stadig innskrenkes, er Det Nye Testamentets budskap om kjærlighet (selv til ens fiender), og om fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, tålsomhet, selvbeherskelse m.m. høyst aktuelt. Samt ikke minst Pauli ord om at vi enn så lenge ser som i et speil, i en gåte. Den som tar dette inn over seg, vil være forsiktig med skråsikkerheten der empirien er sparsom og de vitenskapelige indisiene alt annet enn overveldende, og vil derfor ha både respekt og forståelse for at andre kan komme til andre konklusjoner enn en selv.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere