Lederartikkel Vårt Land

Modige Hareide

Det Hareide forsøker å gjøre, er å sette en stopper for Frps innflytelse.

Publisert: 30. sep 2018  /  4152 visninger.

Da Knut Arild Hareide tok sitt knallsterke oppgjør med Per Sandberg på direkten i 2015 økte populariteten hans. Han viste fram et tydelig KrF i møte med Fremskrittspartiets polariserende retorikk.

Nå er Hareide tydelig igjen. Mot Erna Solberg. Bak all respekt han har for statsministeren, ligger det sterkeste budskapet fra KrF-lederen på lenge: Du hadde et valg, Erna Solberg. Du valgte fløypartiet Frp. Du har latt dette partiet trekke politikken i liberalistisk og populistisk retning. Så har du latt KrF få jobben med å trekke den tilbake. Det har du tjent på. Men nå er min tålmodighet slutt.

Man kan innvende at Erna ikke hadde noe valg. For Frp har vært kompromissløst i opposisjon. «Vi støtter ikke en regjering vi ikke selv er en del av», har partiet sagt i valgkamp etter valgkamp, også i 2017. De har vist at de mener det. KrF har selv opplevd å sitte i en regjering som ble felt til tross for borgerlig flertall – fordi Carl I. Hagen ville markere et prinsipp.

LES OGSÅ: Hareide avslører opptakten til KrF-dramaet

Det Hareide nå forsøker å gjøre, er å sette en stopper for Frps innflytelse. I talen sin fredag leverte han en lang liste over saker der det er en avgrunn mellom KrF og Frp. Mange KrF-ere har stor forståelse for dette, ikke minst nestlederne i partiet. Derfor er de forsiktige når de markerer sin uenighet. De har sagt at de kan leve med et samarbeid til venstre. Men de er garantert engstelige for kjernevelgernes reaksjoner.

Hareide satte ord på det i den samme talen: «Kristenfolket og arbeiderbevegelsen har historisk sett på hverandre med gjensidig og dyp skepsis», sa han. Han viste til en rekke saker der avstanden har vært stor, men pekte på at noe har forandret seg de siste årene. Selv avisen Dagen er enig i det.

LES OGSÅ: KrFs tause majoritet avgjør samarbeidsvalget

Spørsmålet er om fiendebildet skal opprettholdes, eller om Ap skal få en ny sjanse under ledelse av Støre og Tajik. Mye tyder på at høyrefløyen i KrF er låst. På landsmøtet i november får vi vite om også den såkalte tause majoriteten i partiet også er det.

Hvis partiet velger regjering med Frp, er det et stort spørsmål om det blir med Hareide som leder. Uten å ta stilling til hvilket valg landsmøtet bør gjøre, vil vi peke på en viktig ting: Det er lenge siden KrF har hatt en tydeligere og modigere leder enn nå. Å miste ham vil gi partiet dype og langvarige sår.


8 liker  
Kommentar #1

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Lykke til med nytt retningsvalg

Publisert nesten 3 år siden

Kristenfolket og arbeiderbevegelsen er ikke polare størrelser. Det finnes også et stort kristenfolk i arbeiderbevegelsen. Jeg ønsker Kristelig folkeparti lykke til med sitt nye retningsvalg og håper på en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti. (Gjerne også med SV, som kanskje kan komme med ved neste korsvei igjen.)

6 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Modig?

Publisert nesten 3 år siden

En meningsmåling som ble offentliggjort igår viser at syv av ti velgere mener at KrF tilhører høyresiden i norsk politikk. Og desto verre: Blant velgerne som sier de vil stemme KrF er det hele 86,7 prosent av de som har en mening som sier at partiet hører hjemme på høyresiden, mens 13,3 prosent mener partiet tilhører venstresiden.

Så ordet "dumdristig" er vel langt mer dekkende her hva gjelder Hareides fremstøt?

 

11 liker  
Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Klok dristighet

Publisert nesten 3 år siden

Eller hva med å kalle det en klok dristighet? 

5 liker  
Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Tja... Klok... i motsetning til flertallet?

Publisert nesten 3 år siden

Slik du benytter ordet "klok", så ser det vitterlig ut til at det relaterer til dine egne politiske sympatier. Videre: Om Knut Arild Hareide mener seg å representere den kloke eksklusive eliten her, dvs da i motsetning til det ca 87% noe mer ignorante og dumme stemmekveget han representerer (?)... -så har han vel et problem både som leder og ikke minst med et noe inflatorisk selvbilde?

Men på den annen side, så deler han tydelig nok posisjonen med Vårt Lands redaksjon; sporene har vært tydelige i lang tid: Slik sistnevnte fremtrer i dette spørsmålet handler det visst om klokskap, innsikt og etisk kompetanse. Om man som velger endelig benytter bevisstheten og tenkningen adekvat relatert til sanne og sunne etiske føringer, så vil man visst med matematisk konsekvens bli klokere selv og havne på den endeholdeplassen som VLs redaksjon allerede befinner seg ventende på oss andre.

10 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er ikke lett å være modig

Publisert nesten 3 år siden

når maktbasen din er etablert av populistiske pingler.

2 liker  
Kommentar #6

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

KrFs landsmøte i november?

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Så ordet "dumdristig" er vel langt mer dekkende her hva gjelder Hareides fremstøt?

Om begrepet er dekkende for Hareides veivalg, vil vi få svar på i gallup-tallene  etter landsmøtet i november. Tallene  kan bli dramatisk dårlige eller overraskende gode, alt etter utfallet av drøftingene. Tror jeg. 

KrFs og APs  ideologiske røtter er så himmelropende forskjellige at et flertall for Hareides venstrevridning, vil av mange bli oppfattet som et dolkestikk i ryggen på oss  som har kjent og støttet partiet nesten fra da det ble stiftet i 1933.

 Jeg ble født samme året, men  har som voksen studert  begge partienes ideologi og programposter i tiden  frem til i dag. At KrF skulle havne i sosialistenes favntak, hadde jeg aldri  trodd. 

Det har riktignok ennå ikke skjedd. Tvilere bør studere partienes røtter, især Arbeiderpartiets.

11 liker  
Kommentar #7

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Hareide har rett i mye - men har ikke lov å bruke Jesus

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det Hareide forsøker å gjøre, er å sette en stopper for Frps innflytelse.

Jeg er også tilbøyelig til å være drittlei av at Høyre og FrP skaper flere rike og flere milliardærer i Norge. Jeg er drittlei veldig mye av det som disse partiene gjør, og kunne godt tenke meg å stemme AP og SV, om de kunne endre sin vilje til fri innvandring og det flerkulturelle samfunnet, som de ønsker å innføre.

Likevel ville jeg ikke, og har ingen rett til, som Hareide, å bruke Jesu navnet og kristendom som brekkstang, fordi jeg er sur på FrP.

Hadde Hareide vært sekulær, hadde alt vært i skjønneste orden.

3 liker  
Kommentar #8

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Når Vårt Land bare er observatør men ikke er det.

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Hvis partiet velger regjering med Frp, er det et stort spørsmål om det blir med Hareide som leder. Uten å ta stilling til hvilket valg landsmøtet bør gjøre, vil vi peke på en viktig ting: Det er lenge siden KrF har hatt en tydeligere og modigere leder enn nå. Å miste ham vil gi partiet dype og langvarige sår.

"Uten å ta stilling til hvilket valg landsmøtet bør gjøre"... skriver Vårt Land.

Tilgi meg , kjære Vårt Land.

Men . det er da ingenting som tyder  på at Vårt Land ikke tar stilling til hva som bør være KRF`s politiske veivalg fremover - nemlig AP og deres følgesvenner.

Både stoffvalg, innlegg og kommentarer etterlater, etter min oppfatning, ingen tvil om avisens politiske ståsted , og det er selvsagt helt legitimt - men Vårt Land klarer altså ikke å si/skrive det som for det fleste er åpenbart - nemlig at avisen gjerne ser at KRF endrer politisk kurs mot venstre - dvs AP SV RØDT, og enn så lenge SP

At Vårt Lands redaksjon i denne  konteksten insisterer på at de bare har observatørens rolle dvs , "Uten å ta stilling til hvilket valg landsmøtet bør gjøre". fremstår i et nærmest latterlig lys etter mitt skjønn.

Avisen Dagens redaktør har tydelig tilkjennegitt sitt synspunkt på hvilken vei han mener KRF bør velge - nemlig dagens regjering.

Det er et synspunkt man kan dele - eller ikke , men er selvsagt befriende åpent.

 

 

 

17 liker  
Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Går KrF med i dragsuget?

Publisert nesten 3 år siden

Litt spøkefullt sagt kan ein forstå at Hareide heller vil vere med i karaklubben av spinkle menn framfor i jenteklubben av trauste kvinnfolk. 

Det er også forståeleg at VL med Aalborg i spissen støttar han i dette makeskiftet. Både Aalborg og Hareide har omtalt t.d. Listhaug på same foraktfulle og langt på veg lygnaktige måten. Og det 'knallsterke' oppgjeret han tok med Per Sandberg, i følgje denne leiarartikkelen, var slett ikkje sakleg sterkt, for det bygde på ein falsk påstand; sjå https://www.document.no/2015/02/21/ansvar-for-konsekvensar-av-politiske-vedtak/

Viss Hareide no vil nærme seg arbeidarklassa, burde han først og fremst vise det med større forståing for deira kår og politiske val, slik dei sjølve oppfattar det. Import av utlendingar aukar konkurransen på arbeidsmarknaden og pressar lønnsnivået nedover. Sverigedemokraterna hadde t.d. meir støtte blant fagorganiserte enn i dei fleste andre grupper. Truleg er det tilsvarande for Frp i Noreg. Relativt sett har partiet flest veljarar blant menn i arbeidarklassa. 

KrF har hatt veljarflukt til H og FrP. Kanskje er partiet no så tappa for ikkje-sosialistar at det ikkje har meir å tape ved å velje seg nye partnarar. Men meiningsmålinga som Nyhagen viser til ovanfor, tyder på det motsette. Viss Hareide får landsmøtet mot seg, må han truleg trekkje seg. Men får han delegatane med seg på denne gamblinga, vil han kanskje bli hugsa som den siste leiaren i eit KrF som var å rekne med. Det KrF som Einar Hareide bygde opp, har i så fall Knut Arild Hareide brote ned.


18 liker  
Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

"At Vårt Lands redaksjon i denne konteksten insisterer på at de bare har observatørens rolle dvs , "Uten å ta stilling til hvilket valg landsmøtet bør gjøre". fremstår i et nærmest latterlig lys etter mitt skjønn."

Amen!

13 liker  
Kommentar #11

Ruth-Wenche Hebnes Vinje

19 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg beundrer Knut Arild for han mot til å stå for det som han er overbevist om! Han har tydeligvis jobbet med dette over en lang periode og kommet fram til dette synspunktet. Synes han har et viktig budskap i sin tale om å skape et varmere samfunn med "et raust vi" som bygger på tillit! Dette synet kan føre til solidaritet mellom alle mennesker i samfunnet i steden for at vi får dyrket fram et konkurransesamfunn om dyrker fram vinnere. Mitt håp er at fokuset i mediene blir på denne valgte politiske kursen og ikke på at det er noe uenighet i ledelsen i partiet! 

2 liker  
Kommentar #12

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ruth-Wenche Hebnes Vinje. Gå til den siterte teksten.
Jeg beundrer Knut Arild for han mot til å stå for det som han er overbevist om!

Hareides mot er nok en smule overdrevet. Hvilket mot skal det til å gå i mot hva konservative kristne ønsker? Det er vel ingen gruppe i det norske samfunnet som har så liten støtte i media og opinion?

Hareide forstod nok at han var sikret allmen applaus for sitt "modige" forslag.

8 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Sannheten er ikke interessant.

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er også forståeleg at VL med Aalborg i spissen støttar han i dette makeskiftet. Både Aalborg og Hareide har omtalt t.d. Listhaug på same foraktfulle og langt på veg lygnaktige måten. Og det 'knallsterke' oppgjeret han tok med Per Sandberg, i følgje denne leiarartikkelen, var slett ikkje sakleg sterkt, for det bygde på ein falsk påstand; sjå https://www.document.no/2015/02/21/ansvar-for-konsekvensar-av-politiske-vedtak/

Runde har helt rett som vanlig.Her drar Vårt Land nok en gang frem en episode som er bygget på løgn.
De unngår konsekvent å opplyse om at Dagrun Eriksen FØRST beskyldte Frp for å skape vold blant innvandrere ved sine krav til dem.
Hareide klarte ikke å holde seg til fakta han heller når han gikk opp i fistel på et meget tynt grunnlag.
Hareide er ikke modig,men han er angrepet av samme intoleranse og forakt som Erstad og Bondevik.
Det er også skremmende å se at disse Krf-folka ikke evner å se hva AP og AUF representerer i norsk politikk.
Hareide er IKKE modig.
Han er en villfaren værhane uten kompass. 

7 liker  
Kommentar #14

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
KrFs og APs  ideologiske røtter er så himmelropende forskjellige at et flertall for Hareides venstrevridning, vil av mange bli oppfattet som et dolkestikk i ryggen på oss  som har kjent og støttet partiet nesten fra da det ble stiftet i 1933.

Slik jeg har forstått det, er din holdning til venstresiden representativ for mange KrF velgere. Man ser ut til å foretrekke Frp, og demoniser Ap, og det på kristent grunnlag. Jeg har forsøkt å forstå denne holdningen. Det er vanskelig. 

Det eneste jeg har fått av svar er en pamflett skrevet av en amerikansk pastor som hevdet at forskjellen mellom sosialisme og kristendom, var at sosialistene vil fordele velferd til alle, og ha milde fengselsstraffer og tilgi forbrytere. Kristne derimot vet at Bibelen sier at enhver skal klare seg selv, og "øye for øye, tann for tann". Jeg måtte lese det flere ganger fordi jeg trodde de hadde byttet om hvem som var sosialister og hvem som var kristne. Jeg har senere funnet ut at mye av tankegodset til denne pastoren ikke var hentet fra Bibelen (som jeg ikke skjønner han kan ha lest), men fra Ayn Rands filosofi som står sterk på ytterste høyre side i USA. Ayn Rand er en filosof som lovprises av FrP ledere, spesielt boka "Atlas shrugged". Hun var selv klart ateist og hennes filosofi er så langt fra den norske velferdsstat at det er skremmende at opplyste mennesker kan støtte den. Den vil i praksis fjerne staten og dermed demokratiet.

Ja, jeg vet at Ap's røtter er bl.a. Marks, og at de lenge har vært i sterk opposisjon til kristendom. Men der har ting endret seg. KrF's røtter er Anders Lange samt visse politiske analyser som vel ikke tåler dagens lys, samt altså Ayn Rand.

I dag står venstresiden for økt støtte til de svakeste, som jeg mener er en klar kristen dyd, mens høyresiden er mer seg selv nok. De rent kirkelige sakene er fjernet fra politikernes bord. Kristne privatskoler har ingen umiddelbar fare fra venstresiden. 

Så hva er det som gjør at kristne i dag så sterkt kan fordømme venstresiden og omfavne KrF? Jeg forstår det ikke. Kan du begrunne dette ut fra Bibelen?

5 liker  
Kommentar #15

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Så har du igjen fått anledning til å angripe VL, Aalborg og Hareide. Ditt innlegg er ikke egnet til en saklig og seriøs debatt.

2 liker  
Kommentar #16

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

KrF's røtter er Anders Lange?

Publisert nesten 3 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg vet at Ap's røtter er bl.a. Marks, og at de lenge har vært i sterk opposisjon til kristendom. Men der har ting endret seg. KrF's røtter er Anders Lange samt visse politiske analyser som vel ikke tåler dagens lys, samt altså Ayn Rand.

Med et slikt håpløst utgangspunkt for en meningsutveksling om ulike partiers røtter vil jeg ikke bruke tid på ditt spørsmål:  "Kan du begrunne dette ut fra Bibelen?"  Spør en annen!

Kommentar #17

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Med et slikt håpløst utgangspunkt for en meningsutveksling om ulike partiers røtter vil jeg ikke bruke tid på ditt spørsmål:  "Kan du begrunne dette ut fra Bibelen?"  Spør en annen!

Det bekrefter dessverre min erfaring så langt. Jeg er faktisk genuint interessert i å forstå hvordan de som har disse holdningene begrunner dem. Så langt har jeg bare fått skjellsord som svar på selv de mest høflige spørsmål. Det har vært på resett.no og dokument.no sider. Så tenkte jeg at her på VD finnes det folk som kan begrunne sine meninger, men sånn var det altså ikke.

Jeg er ikke interessert i partienes røtter, det er dagens politikk som er interessant. Jeg tok med FrPs røtter for å vise at også de har sine sjeletter i skapet. At Anders Lange er FrP rot, kan du vel ikke nekte. Når toppene i FrP alle fremhever Atlas Shrugged som den beste bok de har lest, må vel det også kunne kalles en forankring. Men du vil altså helst bare debattere med folk som deler ditt syn, og det er din rett. Synd.

4 liker  
Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Skrivefeil?

Publisert nesten 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Med et slikt håpløst utgangspunkt for en meningsutveksling om ulike partiers røtter vil jeg ikke bruke tid på ditt spørsmål:  "Kan du begrunne dette ut fra Bibelen?"  Spør en annen!

Kommentaren din er basert på en åpenbar skrivefeil i Bordings kommentar, hvilket går nokså tydelig fram av sammenhengen.  Han har kommet i skade for å skrive KrF i stedet for FrP i det du siterer ham på.

1 liker  
Kommentar #19

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Full forvirring!

Publisert nesten 3 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.
Jeg tok med FrPs røtter for å vise at også de har sine sjeletter i skapet. At Anders Lange er FrP rot, kan du vel ikke nekte.

Nei, det kan jeg ikke nekte. Det har du helt rett i.

Kommentar #20

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Han har kommet i skade for å skrive KrF i stedet for FrP i det du siterer ham på.

Takk for rettelsen. Jeg så ikke den. Selvfølgelig er det FrP som stammer fra "Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og offentlige avgifter".

Kommentar #21

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Arbeiderpartiet og sosialister generelt bygger ikke på den kristne moral og etikk. Det var sosialistene som drev gjennom abortloven, og som sto bak feminismen og nå markedsfører homofili og selvmord på sykeleiet. Hvordan kan KrF samarbeide med marxistene.

3 liker  
Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Arbeiderpartiet og sosialister generelt bygger ikke på den kristne moral og etikk. Det var sosialistene som drev gjennom abortloven, og som sto bak feminismen og nå markedsfører homofili og selvmord på sykeleiet. Hvordan kan KrF samarbeide med marxistene.

Dette var, mildt sagt, en meget tendensiøs beskrivelse.

3 liker  
Kommentar #23

Ole Fjell

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Krf ´s veivalg i de to siste stortingsvalgene har vært for borgerlig flertall. Men så har partiet stått fjellstøtt på at det er utelukket å delta i en regjering med Frp. Uansett hvor godt gjennomslag de får for sin politikk. De vil ikke diskutere alternativet. Man ønsker ikke å sondere muligheten. 

Det er en prinsipiell stempling av Frp som er ytterste venstre verdig. 

Frp har fått skryt utenfra for den jobben de har gjort i regjering. Valgresultatet etter fire år sier sitt. Om Krf skulle velge å gå inn i den sittende regjering ville de trekke regjeringens politikk betydelig mot sentrum. Det ville like fullt være en borgerlig politikk og langt unna det en kan forvente fra en mindretalls regjering på venstresiden avhengig av SV støtte. 

For oss som opplevde Frp politikeren John Alvheim er det vanskelig å akseptere Krf´s "fiendebilde"? av Frp. En politiker med større sosialt engasjement har det vært vanskelig å finne.

I går viste NRK 2 hva som kan oppnås når motpoler snakker sammen. Deeyah Khan: "I møte med fienden" er et godt program for dem som vil ha toleranse og fred. Det handler om en ung ikke hvit muslimsk kvinne som etter et TV intervju blir truet på livet på verst tenkelig måte. Hun bestemmer seg for å finne ut hva som driver menneskene bak truslene og går rett inn og intervjuer lederne i noen av verdens mest ekstreme høyreradikale rasistiske voldsmiljøer. Hun skaper en endring og kommer ut med noen som betrakter henne som en venn og foretar en kursendring til mer tolerante holdninger.

Der finnes kristne i Frp og. Snakk sammen. 

Om nødvendig ta med dere Deeah Khan. Avstanden mellom en farget muslimsk kvinne som ønsker et tolerant multikulturelt samfunn og de mest ekstreme rasistiske nynazister må være større enn mellom Krf og Frp. 

Men viljen til å forstå hva som driver motparten må være tilstede. Så kan undere skje.

1 liker  
Kommentar #24

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ole Fjell. Gå til den siterte teksten.
Hun skaper en endring og kommer ut med noen som betrakter henne som en venn og foretar en kursendring til mer tolerante holdninger.

Det gjorde hun, men hun vek aldri en tomme fra sitt eget standpunkt. Hun var helt klar på at det disse miljøene drev med var uakseptabelt. Hun gikk på ingen måte i regjering med dem, for å si det sånn. 

Det er mange fine mennesker og også gode politikere i FrP, men de står for noen politiske metoder og ideer som skremmer flere enn meg. Derfor er det høyst legitimt for et parti å arbeide for å hindre at de får regjeringsmakt, eller en plattform for den saks skyld. 

Så kan man heller gjøre som vist på filmen, utfordre dem privat på de mest ekstreme ideene, og se om enkeltmenneskene kan endres.

4 liker  
Kommentar #25

Ole Fjell

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er mange fine mennesker og også gode politikere i FrP, men de står for noen politiske metoder og ideer som skremmer flere enn meg. 

Hvilke metoder og ideer tenker du på?


Kommentar #26

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ole Fjell. Gå til den siterte teksten.
Hvilke metoder og ideer tenker du på?

Metoder:

Litt etter at hun gikk av, gikk Listhaug ut og irettesatte Oslo kommune fordi de kastet ut gråtende eldre fra et sykehjem for å gi plass til rumenske uteliggere. Hun kalte det en skam. Dette gikk viralt over hele Internett, folk var i harnisk fordi man ofret norske borgere til fordel for utlendinger. Så viste det seg at hun hadde løyet. Alt hun sa, utenom det at det var en skam, var sant. Men hun hadde utelatt at de gamle ble flyttet ut fordi de hadde bygget et nytt og bedre sykehjem for dem, og at huset hadde stått tomt i et år før man fant ut at det kunne brukes til de hjemløse. Altså var det løgn at man hadde ofret de gamle for utlendingene. Og hva var hensikten med en slik offentlig løgn? Jo, for å sette befolkningen opp mot rumenerne. 

Dette var ikke første gang en slik taktikk ble brukt. Den har vært der lenge. Store deler av befolkningen i Norge tror de svever i daglig livsfare på grunn av flyktningene som kommer til Norge. De takker Gud for Listhaug som har holdt stand og berget dem. Men all kriminalstatistikk og reelle tall viser jo at flyktningene på ingen måte utgjør noen fare. Hverken økonomisk eller fysisk er det dem vi bør frykte. Så hvorfor har partiet så aktivt bidratt til å skape en frykt for og en motvilje mot en viss gruppe utlendinger? Vel, de har utvilsomt fått mange stemmer på grunn av det. Sidevirkningene er at vi har fått et splittet land med en stor gruppe av mennesker som har koplet seg vekk fra de vanlige nyhetskanalene og samlet seg om kilder som bekrefter den angsten de har fått. En annen bivirkning er økt rasisme. Dette er en metode for å skaffe stemmer som ethvert anstendig parti må ta avstand fra. 

Ideer:

FrP framstår som et pragmatisk parti som kun er opptatt av å løse de nærliggende problemene uten noen klar ideologi framover. Og der fungerer de til tider bra. Men det er tegn som typer på noe annet. Når hele ledelsen framstiller Ayn Rands bok "Atlas shrugged" som det beste de har lest, og når deres økonomiske politikk peker i retning av det "idealsamfunnet" som boka beskriver, da er det lov å tvile på deres vilje til å slå ring om den velferdsmodellen vi har bygget i vårt land. På grasrota i partiet er det dessuten sterk støtte for ideen om at den muslimske innvandringen i Norge er et ledd i en verdensomspennende invasjonsplan for å gjøre oss til et kalifat.


Dette er hovedgrunnene til at jeg mener at et parti som KrF bør vokte seg vel for å bidra til at FrP beholder regjeringsmakta.

5 liker  
Kommentar #27

Pétur Níelsson

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Hareides mot er nok en smule overdrevet. Hvilket mot skal det til å gå i mot hva konservative kristne ønsker? Det er vel ingen gruppe i det norske samfunnet som har så liten støtte i media og opinion?

Hareide forstod nok at han var sikret allmen applaus for sitt "modige" forslag.

Fra kritikerne har det haglet mot Hareide at hans standpunkt vil bety slutten for ham som partileder, eller slutten for partiets eksistens over sperregrensen, fordi det bryter med synspunktet til grunnfjellet.

Da er det et ganske friskt standpunkt å hevde at det ikke krever mot.


Kommentar #28

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hareide, den modige kjernefysiker

Publisert nesten 3 år siden
Pétur Níelsson. Gå til den siterte teksten.
Fra kritikerne har det haglet mot Hareide at hans standpunkt vil bety slutten for ham som partileder, eller slutten for partiets eksistens over sperregrensen, fordi det bryter med synspunktet til grunnfjellet.

Da er det et ganske friskt standpunkt å hevde at det ikke krever mot.

Vi har to typer fisjoner, fisjon i juridisk forstand og fisjon i kjernefysisk forstand.

Vi kan snakke om oppsplitting av selskaper. Grunnfjellet deles i to eller flere nye grunnfjell.

Eller, vi kan snakke om spalting av atomkjernen i to nye, om mulig mindre, atomkjerner.


Kommentar #29

Pétur Níelsson

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg har ikke kommentert hva jeg tror veivalget eller utfallet blir. Bare at det krever mot av Hareide, uansett om det er et strategisk eller prinsippielt valg.

Og om vi først er over på spalting og å tenke i bilder:

Se for deg partiet som en fjellbjørk som vokser i sprekken mellom Mannen, og fjellet den foreløpig henger fast i. De fleste av røttene sitter på Mannen-siden, men gapet blir stadig større og det er klart at avstanden vil bli større og større.
Skal treet klamre seg til begge sider og bli revet i to? Skal det ta valget basert på hvor mesteparten av røttene sitter, eller skal det velge side utifra hvor det er størst sjanse for å hente seg innigjen etter raset, og vokse seg stor på ny?


Nå mener jeg ikke nødvendigvis at den konservative fløyen av partiet er i ferd med å kollapse og ta med seg en småby i fallet. Bare at status quo nok ikke oppleves som blivende for partilederen, og at uansett hva han velger så vil det koste.

Og tilslutt for å hente det tilbake til det jeg opprinnelig kommenterte:

Å bli er det som krever minst mot. Hareide personlig kan fortsette å balansere som han gjør i dag. Det er kanskje slitsomt, men det innebærer ikke mer kjeft enn vanlig.
Litt mer kjeft ville kommet om han valgte å følge flertallets konservative syn, men den kjeften ville nok i stor grad kommet utenfra, og ikke fra folk som hadde makt over hans politiske fremtid.

Det modigste valget i mine øyne må være å satse på å bryte med det etablerte om man ikke tror det er et blivende sted.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere