Spaltist Bernt Aksel Larsen

Næringsdrivende og medlem av Brunstad Christian Church

Prisen for å ytre seg

Hadde jeg vært 25 år i dag ville jeg fulgt samfunnsdebatten med stor interesse. Men jeg er ikke sikker på om jeg ville våget å engasjere meg i den.

Publisert: 9. jul 2018

I kommentaren Kirkens svake stemme etterlyste redaktør Alf Gjøsund for noen uker siden de lavkirkeliges stemmer i samfunnsdebatten. «Problemet er at lavkirkelige ledere stort sett er defensive. Man svarer når man blir angrepet, men det stopper gjerne der,» skrev Gjøsund.

Gjøsund peker på at de lavkirkelige vil bruke tiden på å forkynne evangeliet og bygge menighet, ikke på å ytre meninger offentlig. Det tror jeg stemmer, men jeg tror også det er en annen årsak.

«Om det er krevende å søke jobb med et kristent vedheng, så er det å heve stemmen i det offentlige rom et livsvarig offer», skrev redaksjonsleder i Korsets Seier, Karl A. Jahr, på NRK Ytring i fjor. Han beskrev hvordan det å stikke hodet fram som lavkirkelig gir et stempel som blir et handikapp i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. «Frykten for å bli stemplet er for høy. Fordommene er for store og toleransen for liten», skrev Jahr.

Toleranse er et argument som trumfer det meste. Derfor er det interessant at toleransen er lav for dem som gjør andre verdivalg enn majoriteten. Ytringsfriheten har hatt avgjørende betydning for samfunnsutviklingen siden opplysningstiden. Men hvor reell er ytringsfriheten hvis det å stå fram som lavkirkelig i samfunnsdebatten påvirker, og kanskje ødelegger, både karriere og sosialt liv?

Skal en debatt være til reell nytte, må den både engasjere bredt og få fram motstridende syn og vinklinger. Ikke minst må den engasjere ungdom. Middelaldrende mennesker kan debattere så mye de vil, men det er valgene ungdommen tar som har størst betydning for samfunnet på lang sikt.

Hadde jeg vært 25 år i dag ville jeg fulgt samfunnsdebatten med stor interesse, men å engasjere meg i den ville være en krevende beslutning. Konsekvensene for karriere og omdømme ville vært store. Debattklimaet på nettforaene ville ikke ha fristet meg. Det er ikke så usannsynlig at jeg stort sett måtte bruke tiden på å svare for hva tidligere generasjoner i BCC foretok seg i en helt annen tid.

Det som av flere er omtalt som omdømmetyranni har tatt grep om mange områder i dag. Hvis jeg var 25 år, sterkt engasjert i samfunnsdebatten fra et lavkirkelig ståsted, bidro i frivillighet, og støttet kristne formål økonomisk, hvordan ville mitt omdømme være? Hvordan ville jeg bli sett på av framtidige arbeidsgivere? Hvordan ville en bank vurdere omdømmerisikoen ved å bli assosiert med min offentlige profil?

Da jeg fikk invitasjon til å skrive i denne spalten var jeg i den heldige situasjon at jeg både økonomisk og sosialt sto på egne ben. Jeg hadde allerede egen blogg, og skrev det jeg ønsket uten å bry meg om omdømme. Det er ikke veldig mange andre som er i samme situasjon. Og selv om jeg var forberedt på diskusjon, ble jeg ikke sjelden overrasket over intensiteten i personangrepene og de absurde beskyldningene jeg gang etter gang ble utsatt for – nesten uansett hva temaet opprinnelig var. Å invitere noen inn i et slikt debattklima er ikke helt enkelt.

Noen unge, modige samfunnsdebattanter kunne på den annen side kanskje være akkurat det som skal til for å få fjernet gamle fordommer. Å lukke døren i håp om å få være i fred er en dårlig strategi for et kirkesamfunn. Derfor er Vårt Lands satsning på å få fram stemmene fra de som representerer minoriteter og mangfold prisverdig. Og derfor er redaktør Gjøsunds invitasjon til de lavkirkelige stemmene viktig.

Engasjert ungdom vil kanskje tenke at prisen for å bruke sin stemme er blitt for høy. Men når enkeltpersoner tar ansvar, påvirker det framtiden for mange. Kanskje finnes det også flere enn man skulle tro som vil støtte opp der ute. Å være den svake, men modige mindretallsstemmen vil kunne gi andre mot og frimodighet. For å bruke et bibelsk uttrykk: Frimodighet har stor lønn!

Trykket i Vårt Land 9. juli 2018 i spalten Fra sidelinjen. 

4 liker  
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Kristne har til alle tider risikert å måtte "dø" for dvs pga sin tro.  I anseelse, økonomi eller også ultimat fysisk. Dessverre er det slik.

3 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Min respekt for debattmotstanderne har sagt takk for seg

Publisert over 3 år siden

Begynte å engasjere meg i samfunnsdebatten for en femten år siden. Ble forundret over den dumheten som presenteres, og som samtidig regner seg for viktige og betydningsfulle stemmer. Det er ikke en debatt med hensikt å hente frem det viktige og samfunnsbevarende som er vesentlig, men hvordan å ødelegge samfunnet vi lever i og samtidig påstå at det er riktig å gjøre det. Kulturelt selvmord krever at gamle stabiliserende kristne tradisjoner føyses ut av skolevesen og forøvrig i samfunnet, mens venstrekrefter spesielt, og liberalt visvas, hevdes å være samfunnsbyggende - bare tull!

Årsaken til den samfunnsmessige destruering av vett og forstand er egosentrisme ikledd selvhøytidelig besserwisseri uten dybde. Derfor er skolevesen og media erobret. Skolevesen og media er kulturpåvirkere og skapere, og nå går det hurtigere og hurtigere i retning av selvdestruksjon - og i lille Norge?

Hvorfor har det blitt slik? Fordi man i vår tid ikke skjønner hva det er som bygger stabile samfunn og hva som bryter dem ned. Man tror at å droppe god moral gir øket frihet - det gjør ikke det. Trykket fra egosentrisk toskeri er så stort at man makter å tie de stemmer som bygger opp samfunnet. Vettuge folk er skremt til taushet - tvi vøre for samfunn - rendyrket ondskap.

Debatt er blitt uinteressant - jeg gir blaffen i motargumenter og bare pøser på med mitt - om jeg gidder å bry meg. Å bli hedret eller aktet av dagens pk klakører er faktisk en nedtur og et bevis på at man har forfalt og degenerert til lavmål. I den sammenheng er lavkirkelig for høy-mål regne - derfor betaler jeg gjerne prisen for å ytre meg. Har knapt nok begynt! Som sagt - om jeg gidder.....

4 liker  
Kommentar #3

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Prisen for å ytre seg

Publisert over 3 år siden

«Å være den svake, men modige mindretallsstemmen vil kunne gi andre mot og frimodighet. For å bruke et bibelsk uttrykk: Frimodighet har stor lønn!«

Takk Bernt Aksel Larsen😊

Det er akkurat denne retten jeg tar meg frihet til. Tross det at jeg blir slakta som motstander, løgner, rotte og bikkje av ledende brødre i BCC. Jeg ser det som min plikt å være en stemme for de som har blitt forulempa, og blitt tildelt en plass på søppelhaugen av det kristne minoritets samfunnet BCC. 

Å ytre seg kritisk å fortelle personlige opplevelser har en høy pris, som jeg er villig til å betale. Har man vært en del av det trossamfunnet Bernt Aksel hører til, og forlatt det, må man være vitne til historieforfalskning. Man blir fordømt, og når man våger å påpeke blir man kalt «Middelaldrende mennesker kan debattere så mye de vil.....» av skribenten.

Jeg ser meg selv som den svake men modige mindretallsstemmen, som man unektelig blir, når man forlater trossamfunnet BCC, det eneste man kjente til i tredve år ( i mitt tilfelle).

Nå fremstiller Bernt Aksel, BCC som en minoritet og et offer, men han bør være klar over at historien pleier å innhente folk! Historieforfalskning tjener man ikke på i det lange løp!

4 liker  
Kommentar #4

Magne Kristiansen

0 innlegg  7 kommentarer

Hvor troverdig er du, Bernt Aksel?

Publisert over 3 år siden

Jeg har i stor grad fulgt med på dine leserinnlegg samt din blogg. Veldig ofte tenker jeg, hva angriper du, egentlig?

Så også nå. Er det vanskelig å stå fram som kristen? Er det vanskelig å stå fram som lavkirkelig? Eller kan problemet være at du forsvarer et system som det er grunn til å rette kritisk søkelys på?

Jeg er tidligere medlem av Smiths Venner, nå kalt BCC. Jeg gjorde meg til talsmann for en trosretning med fokus på personlig forhold til Gud. Ja, jeg gikk så langt som å anbefale å søke personlige svar hos Gud framfor å spørre brødrene. For dette ble jeg utsatt for en underlig prosess som endte med at jeg opplevde meg uønsket.

Det er mange med meg som har hatt svært ubehagelige opplevelser med BCC. Og selv om mine opplevelser er fra ”en annen tid”, så opprettholdes dommen av dagens BCC. Jeg blir fortsatt erklært uønsket i forskjellige sammenhenger.

Kjære Bernt Aksel, jeg syns du forvrenger. Og jeg syns du gjør det veldig ofte. Gjør du det bevisst? Du tegner et bilde av at BCC forfølges når det er dere ledere som får kritikk for personlige forhold. Du tegner et bilde av fordommer mot lavkirkelig kristentro, men er det egentlig problemet? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror problemet er at svært mange har opplevd BCC som brutalt, grovt urettferdig og svært lite sannferdig. De opplever diskriminering og trakassering, og når de forsøker å gi uttrykk for det så blir de systematisk og brutalt avfeid.

Disse undertrykte stemmene ligger som en verkebyll. BCC kan fortsette sin nåværende linje med avvisning, bortforklaring og forvrengning. Det løser ingenting. Det som løser dette er åpenhet, sannhetskjærlighet, og ører og hjerter som lytter. Det er egentlig ikke så vanskelig.

3 liker  
Kommentar #5

Ingrid Frivold-Storli

0 innlegg  4 kommentarer

BCC og kritikk

Publisert over 3 år siden

"Det er ikke så usannsynlig at jeg stort sett måtte bruke tiden på å svare for hva tidligere generasjoner i BCC foretok seg i en helt annen tid." Sier Bernt Aksel Larsen 

Bernt Aksel Larsen ber om å slippe å stå til ansvar for ting som skjedde i en annen tid. En tid der der han selv hadde svært tette forbindelser til ledelsen, det lederskapet som satt i gang mange av de tingene som BCC fortsatt blir kritisert for og som fortsatt er retningslinjer for BCC. En ledelse som kom til makta tidlig på 90-tallet. Mye av kritikken er ikke til BCC, men til personer i ledelsen som også var med å bestemme mye av det BCC nå blir kritisert for. 

Ingen har bedt ungdommen som har vokst opp i BCC forsvare det som skjedde fra begynnelsen av 90-tallet. Men det hadde kanskje vært redelig om artikkelforfatteren som var med å sette dagsorden i BCC også på den tiden kunne svare på kritikken, i stedet for å påpeke at det er vanskelig for ungdommen å ta del i debatt og forsvare forfatterens egne gjerninger når han blir bedt om å svare.

At BAL har vært del av en debatt er en sannhet med modifikasjoner,  da han ikke svarer på spørsmål, men kun ytrer seg her i innlegg uten å svare i kommentarfeltet. Hans egen blogg er stengt for kommentarer så blir vanskelig og kommentere der. Kritiske innlegg på hans egen fb-side blir slettet eller skjult. Så den "debatten" ham sier seg en del av er en monolog, mens kritikken av personer i lederskapet blir omtalt som kritikk av BCC.

Om BAL ønsker seg debatt, burde han kanskje ta inn noen av argumentene som kommer og imøtegå de i stedet for å klage på en liten minoritet av kritikere. 

Så BAL vær velkommen til debatt, og vær gjerne med å skap et debatt-klima der ungdommen også føler at de får plass.

2 liker  
Kommentar #6

Håvard Bäckström

0 innlegg  1 kommentarer

Den vanskelige debatten uteblir

Publisert over 3 år siden

Erkjennelse av det vanskelige er en smertefull nødvendighet. Kristne må etter hvert erkjenne at den nedarvede kristne fellesskapsforståelsen, den som skiller «oss» og «dem» ikke er funksjonell nok til å definere det moderne samfunnet vi lever i, og det relasjonelle aspektet. Nå har jeg fulgt med i denne motsetningsdebatten som har vært mellom BCC og tidligere Smiths Venner medlemmer i vel ett års tid og jeg tenker at denne debattens holdninger og ytringer er ett resultat av den kristne kulturforståelsen vi alle er sosialisert inn i, gjennom vår tilhørighet til Smiths Venner. Når jeg kaller det en motsetningsdebatt er det fordi denne debatten ikke er drevet ut fra ett ønske om forsoning mellom partene men at begge siders ytringer, ideer og ideologi er det som ansees som den viktigste faktoren. De endeløse debattene på facebook har nok neppe ført til ett bedre ordskifte. 

Min tanke er en dunkel følelse at noe er i ferd med å gå forferdelig galt, og at vi som debattanter er ute av stand til å styre unna de reelle farene som ligger lengre fram i horisonten. Farer som er en blanding av håpløshet og desperasjon og som skaper grobunn for ytterligere polarisering og radikalisme. Dette lykkes ex Smiths venner best i å utnytte siden medlemmer av BCC ikke ytrer seg i særlig grad i det offentlige rom. På dette grunnlaget er Bernt aksels stemme en kjærkommen og vel etterlengtet røst i denne debatten.

Min oppfordring til alle medlemmer i de ulike trossamfunn er at de igjen internt tar diskusjonen om «diskusjonen og debatten», hvis ikke blir kristne trossamfunn ansett som sekter som gjennom en blanding av fornuft og moral fra kritikere jages tilbake til kjellerdypene av sitt samfunn. Der hvor kritikerne mener disse hører hjemme. Hvem skal gi folket og samfunnet troen på kristendommen og evangeliet hvis kristne medlemmer ikke deler sine ideer og holdninger og deltar aktivt i samfunnsdebatten?  

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere