Øystein Magelssen

28

Velbegrunnet Pride

I over 30 år er det gjort et helhjertet og nitidig eksegetisk arbeid med«homofilispørsmålet» i Den norske kirke.

Publisert: 5. jul 2018

Med jubel og vaiende flagg viste KFUK-KFUM seg fra sin beste side under helgens Pride-parade i hoved­staden: «Vær deg selv. Stå opp for andre.»

Pride-festivaler har de siste ukene pågått i store deler av verden. Unn­takene er i de 72 av verdens cirka 200 land hvor det å vise seg som homofil stadig er kriminelt; Og hvor mennesker av den grunn henrettes i elleve av dem.

Rangerer ikke. Et kristent helhetlig menneskesyn og Jesu etiske ­forkynnelse rangerer ikke mennesker ­etter seksuell identitet. Alle har samme umistelige verdi, og det skal være rom for alle til å være seg selv. Hvordan vi forholder oss til hverandre og tar vare på livet vi har fått, er det vi skal måles etter; våre holdninger og handlinger.

Norges KFUK-KFUM står da også for en bibelsk begrunnet aksept av kirkelig vigsel av likekjønnede. Teologisk tydelighet om dette er i seg selv viktig, ikke minst for å gi unge, kristne mennesker selvrespekt og trygghet.

Vår konklusjon i ­homofilispørsmålet blir iblant kritisert for å bare være ­«politisk korrekt», og at vi her gjør et liberalt knefall for en sekulær majoritetsbølge i vår tid og vår del av verden. Enkelte kritiserer oss også for å ignorere et entydig bibelsk tekstmateriale, og at vi for å begrunne vårt standpunkt kun tyr til helhetlige perspektiver. Det er feil. Vår posisjon er teologisk reflektert og velbegrunnet.

Ivaretar situasjonen. I over 30 år er det gjort et helhjertet og nitidig eksegetisk arbeid med «homofilispørsmålet» og ekteskapsforståelsen i Den norske kirke. Som prest respekterer jeg at kollegaer trekker en annen konklusjon, og jeg tenker Kirkemøtes vedtak om rom for to syn, best ivaretar situasjonen i vår kirke. I KFUK-KFUM respekterer vi også at dette rommet er gitt i den kirke som er vårt primære tilknytningspunkt i Norge.

Men som fri og selvstendig organisasjon, har KFUK-KFUM tatt tydelig stilling - uten å omgå noe. Er det noe de siste 30 års debatt har vist oss om dette, er det at tekstmaterialet ikke er entydig, og at det må et ærlig og fordomsfritt bibelteologisk arbeid til for å finne samlede svar.

1 liker  
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja dette er en åndskamp.

Se hvordan kirka tenkte i 1983 og hvilke kvantesprang som har foregått.

"Natt til 4. Juli 1983 erklærte pastor Hans Bratterud i sendingen til Oslo Fullevangeliske Kirke (OFK) sin nærradio at "homofile burde fjernes fra ledende stillinger, at homofili er den verste av alle synder og at den ene synd uvilkårlig fører den annen med seg. Bratterud sa også at stortingsrepresentant Wenche Lowzow burde fjernes fra sin stilling fordi hun er homofil." (Aftenposten 5.10.1983)


I dagene og månedene som fulgte fikk utsagnet stor oppmerksomhet i norske medier. Tirsdag 5. juli 1983 hadde Dagbladet saken, med sitatet “Fjern homofile toppledere” som forsideoppslag. I oppslaget er også daværende leder for Åpen Kirkegruppe, John Haavardsholm, sitert om at ÅK vurderer å anmelde Bratterud. Dette ble starten på det som kulminerte i den første domfellingen med hjemmel i straffelovens paragraf §135a, som i 1981 ble utvidet til å inkludere diskriminering av eller hatefulle ytringer mot homofile."

Og til i våre dager hvor man er iferd med å slippe alt løs, med hyldesten i Pridetog.

Nå skal alle få slippe løs sine legninger. 

Fri er en totalitær bevegelse og vi vet ikke hvordan dette ender.

Og det er ingen motstemmer  alle omfavner dette.

Det nye er innføring av  polygami og det passer jo med våre nye landsmenn som praktiserer flerkoneri og barneekteskap.

Slik var det også med kommunismen.

Der var det ingen motstemmer .

Internasjonalen.

Opp, alle jordens bundne trelle!

Opp I, som sulten knuget har!

Nå drønner det av rettens velde,

til siste kamp det gjøres klar.

Alt det gamle vi med jorden jevner:

Opp slaver, nå til frihet frem!

Vi intet var, men alt vi evner,

til rydning for vårt samfunnshjem

Hvem var det som kunne være imot at slaver kunne slippe fattigdom.

Det var ingen motkrefter og barbariet overtok.

Slik vet vi ikke hva Fri kommer til å tre over hodene på oss av regler og holdninger.

I Aftenposten ble en konservativ kristen fotballspiller hengt ut fordi hun ikke hyldet Pride.

Ja åndskampen mot satan er begynt.

4 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Bibelsk begrunnet?

Publisert rundt 3 år siden

Du skriver følgende: "Norges KFUK-KFUM står da også for en bibelsk begrunnet aksept av kirkelig vigsel av likekjønnede." Jeg kan ikke se en eneste henvisning til Bibelen i din tekst. Kan du gi oss et innblikk i hvilke bibeltekster som taler for ditt syn? Gi gjerne også noen glimt fra det "helhjertede og nitidige eksegetiske arbeid et med «homofilispørsmålet» og ekteskapsforståelsen i Den norske kirke".


7 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Der var det ingen motstemmer .

Du verden som du slår deg selv på munnen hele veien. 

Kommentar #4

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Begrunnelse?

Publisert rundt 3 år siden

Siden Magelssen ikke kommer med noe svar, kan vi vel konstatere at han ikke har noen teologisk begrunnelse for sitt syn på homofili. Det er ikke spesielt overraskende...

5 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Siden Magelssen ikke kommer med noe svar, kan vi vel konstatere at han ikke har noen teologisk begrunnelse for sitt syn på homofili. Det er ikke spesielt overraskende...

Kanskje han har samme forståelse som Bispemøtet fikk nedstemt i 2014(?) og som heller ikke du deler, den som åpnet for en litt anderledes forståelse av skriften enn den tradisjonelle.  Det er neppe større overraskelser på lur enn det. 

Kommentar #6

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Teologisk begrunnelse for homofilisyn #4

Publisert rundt 3 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Siden Magelssen ikke kommer med noe svar, kan vi vel konstatere at han ikke har noen teologisk begrunnelse for sitt syn på homofili.

Eg melder meg også på som ein av dei som etterlyser bibelstøtte for homofilt samliv.

Kanskje Magelsen lenar seg til vår tidlegare biskop Laila Riksaasen Dahl som har vore hovudpremissleverandør for kyrkja sitt nye syn. Men det er berre det at alt ho skriv til forsvar for "Derfor skiftet jeg syn" er føleri og biskopeleg synsing frambore med glitrande retorikk - men utan å kunna forankra det i skriftsitat.  

Eit av hennar mest slåande argument - som aldri har vorte motsagt lyder: "Hvordan kan jeg forsvare å legge byrder på andre som jeg ikke vil bære selv?" 

Her er det ikkje mykje bibelsk tankegang.


4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere