Svein Berntsen

Pensjonist
276

Hva er egentlig Guds nåde - Mercy and Grace?

Beslutningen om å frelse menneskeheten var ikke en etterpå-tanke, en plan som ble utarbeidet etter menneskets fall. Uttrykket "før verdens grunnvoll ble lagt" og "den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider" viser oss det. Den var en utfoldelse av Guds nåde og barmhjertighet som fra evighet av er grunnvollen for Skaperens evige vesen og karakter.

Publisert: 15. jun 2018

"De skal gi han navnet Imanuel - det betyr: Gud med oss." "Kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram."

Fra evighet av var Jesus Kristus ett med Faderen. Han var "Guds bilde", bildet av hans vesen, "en utstråling av Guds bilde", bildet av hans karakter, "en utsråling av Guds herlighet".

Det var for å åpenbare denne herlighet at han kom til vår falne verden. Han kom til oss i vårt mørke, som "verdens lys" for å åpenbare lyset fra Guds uforandelige kjærlighet- være"Gud med oss." Derfor ble det profetert om han: "De skal gi han navnet Imanuel."

Som Guds ord til oss mennesker er han Guds tanker gjort hørlig og synlig. I sin bønn for disiplene sine sier han: "Jeg har kunngjort dem ditt navn," "en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet"- "for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem."

Den herlighet som vi kan se stråler i Jesu ansikt når vi følger han i evangeliene, er hans medlidende kjærlighet for de trengende. Og i lyset fra Golgata vil vi se at loven om den selvoppofrende, givende kjærlighet er selve livets lov både for jorden og himmelen.

Og dette vil vi få oppleve i sin fulle utfoldelse på en nyskapt jord, og allerede her og nå så smått om vi vil la oss innta av "verdens lys" slik at Han kan få forvandle oss ved beskuelse "fra lys til lys".

Legger ved webinar 266 av Malcolm Smith med tittelen "Mercy." Her formidler han på en unik måte en del av det jeg har forsøkt og antyde ovenfor.

https://youtu.be/9ZnV8buGhGE

Som "hjemløs" uten kirketilhørighet har jeg med stort utbytte fulgt han på hans youtube-kanal gjennom mange år, og med stort utbytte i form av glede og fred under alle forhold.

 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere