Levi Fragell

102

Sommerens utfordring: Er dette virkelig ditt livssyn?

Internasjonale mirakelpredikanter er stjernene også ved årets sommerstevner – en dødeoppvekker og en som traff en engel på biltur.

Publisert: 28. mai 2018

 

 

Det går mot ny høysesong for kristne stevner, og igjen er det internasjonale mirakelpredikanter som topper talelistene i de best kjente arrangementer, som hos Troens bevis i Sarons dal i Kvinesdal og Oase i Fredrikstad – begge i midten av juli. Det vakte en del oppstyr da Oase for et par år siden hadde en såkalt dødeoppvekker på programmet, Supresa Sithole.  Men hans vitnesbyrd om denslags hendelser var beskjedne sammenlignet med de videoer og Youtube-snutter som nå spres av den nye lederen for Christ for all Nations, Daniel Kalenda, som i år er hovedattraksjonen i Sarons dal. Kalenda dramatiserer en dødeoppvekkelse i beretninger som spres til hundretusener, etterat den tidligere lederen Reinhard Bonnke også fremsatte påstander om et balsamert lik som oppstod for en del år tilbake.  Slike historier, også om mengder av helbredelser, samler enorme skarer og har gjort det mulig for organisasjonen å hevde at 78 millioner er blitt frelst og omvendt til kristendommen i deres kampanjer i U-land.

 

Den lutherske Oasebevegelsen har i år helbrederen Roy Godwin som hovedoppslag i sine annonser, mannen som driver det åndelige «healingsenteret» Ffald y Brenin i Wales, hvor mirakler ifølge Godswins bøker, prekner og filmopptak skjer fortløpende i et stort antall. Han har en mer stillferdig form enn mange av sine karismatiske kolleger, men både demonstrasjoner og beretninger om mirakuløse hendelser anvendes som udiskutable fakta. En av disse er påstander om en direkte kontakt med en engel under dramatiske omstendigheter under en ulykke på biltur, en begivenhet som er viet en hel video på nettet. Denne forkynnerens troverdighet hos stevnedeltakerne vil, som ved Oases tidligere rekke av karismatiske arrangementer, styrkes av velrennomerte personer i det øvrige programmet. I det hele tatt – nå som før – er det kjente forkynnere, politikere og kunstnere som år etter år legitimerer denne problematiske utvikling i økende deler av verdens ledende og mektigste livssyn – den kristne religion.  

 

 For endel er dette en mindre kjent prosess. Det har nok gått « folk flest» forbi at det nå finner sted en vesentlig endring i den aktive kristenkulturen i Norge.  Det er ikke lenger bare ekstreme varianter av pinsebevegelsen som nå representerer denne type kristendom her til lands. Den er også basert på miljøer i den tradisjonelle lutherske kirke, Folkekirken, ledet av prester og andre representanter fra det samme hold. Sommer etter sommer stiller biskoper såvel som partiledere opp ved stevner hvor praktiseringen av de såkalte "nådegaver" er endel av programmet, som profetier og helbredelser.

 Men du som ennå ikke er så godt oppdatert, som passivt følger strømmen, jatter med og uansett synes det er OK å delta i arrangementet, ikke minst på plattformen, bør ta frem PC-en, slå opp på Google og Youtube de to navnene jeg her har nevnt– og gjerne flere fra de siste års gjesteopptreden - og spør deg selv om dette er det livssyn du vil stå for i nabolaget ditt, i forhold til kolleger, slekt og venner.      

 

3 liker  
Kommentar #1

Terje Furuseth

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er vel snart på tide at Forbrukerombudet ser sitt ansvar og sjekker om noen av disse holder hva de lover, eller om de driver med "falsk reklame"

3 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Fint Fragell

Publisert over 3 år siden

Dine disipler i HEF samles vel også til stevne i sommer rundt i landet, eller har dere ikke slik ferie-samlinger?  Jeg håper i så fall at de hører gode og positive ord ord om livet, gleder og sorger og alt hva livet kan by på.  

Predikantene du nevner er gode menn.  Vi som tror på en allmektig Gud og samtidig har bakkekontakt og et levd liv, kan vurdere selv det vi hører og ser.

Godwins bok «Strømmer av nåde» er veldig god.  Jeg håper folk i HEF leser den, da kan det bli vekkelse hos dere også.

Godwin er som du sier en stillfarende mann, ingen store fakter der.

Dine advarsler mot Oase og Sarons Dal er overdrevet.  

Men det er vel HEF’s hovedsyssel å advare mot Guds Rike.  

God sommer!

3 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Kalenda dramatiserer en dødeoppvekkelse i beretninger som spres til hundretusener, etterat den tidligere lederen Reinhard Bonnke også fremsatte påstander om et balsamert lik som oppstod for en del år tilbake.

... og dette skal altså  gå for å være sannhet? Tror du virkelig ikke på det?

Kommentar #4

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Felles verdier?

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Men det er vel HEF’s hovedsyssel å advare mot Guds Rike.  

Humanisters advarsler retter seg nok mer mot krenkelser av medmennesker og brudd med samfunnets felles verdier - enn mot «Guds rike». Men den sak som fremheves i dette innlegget er nok først og fremst min «hovedsyssel», med bakgrunn i egne erfaringer. Men som det fremgår her retter min appell seg til kirkens egne redelige og etisk bevisste medlemmer, som først og fremst må ta dette oppgjøret. Våg å stå frem, slik som et par biskoper har gjort, og ikke minst Vårt Lands egen redaksjon.

4 liker  
Kommentar #5

Terje Furuseth

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Som en av Fragells "disipler," skal jeg verken på sommerstevne eller annen form for tilbedelse av ånder. At  Godwins bok «Strømmer av nåde,» kan jo tolkes som "nåde deg om du ikke følger ordet,"  Det blir heller ikke noe skremselspropaganda om følgene av å ikke tro på guder :)

3 liker  
Kommentar #6

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Sannhet?

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
og dette skal altså  gå for å være sannhet?

Kirkens brudd på budet om ikke å tale usant har dessverre ført til endel av de «troens bevis» som både har skapt suksesser i den katolske kirke og i det karismatiske protestantiske menighetsliv. Den lutherske kirke har et renere rulleblad i så måte, men den flirtingen med karismatikerne som nå finner sted er en uverdig avsporing, til varig skade og tragedier for både barn, ungdom, syke, godtroende, lettlurte, uvitende og søkende. 

5 liker  
Kommentar #7

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Oppgjør

Publisert over 3 år siden
Terje Furuseth. Gå til den siterte teksten.
Som en av Fragells "disipler," skal jeg verken på sommerstevne eller annen form for tilbedelse av ånder.

Kanskje burde flere av oss kritikere på diskret vis oppsøke miljøet, slik at både engasjementet og kunnskapsnivået ble hevet på vår side. Jeg har selv holdt meg unna de senete år, for ikke å vekke oppstyr, men jeg holder meg oppdatert på de internasjonale kristne kanaler, Youtube og Google. For meg er dette et samfunnsetisk utfordring. Mitt eget oppgjør. 

3 liker  
Kommentar #8

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Tenk om predikanten heller hadde gjort som Jesus sa...

Publisert over 3 år siden

... i misjonsbefalingen, nemlig: "gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere".
Det er noe helt annet enn å lokke med mirakler. Det er å lære folk praktisk kristendom i hverdagslivene deres. Da kunne disse millioner av frelste fått hjelp til å leve gode liv til glede både for seg selv og sine omgivelser, istedenfor igjen å bli overlatt til seg selv når predikanten har reist videre etter helbredelsen som muligens skjedde i all ståheien.

For en gangs skyld er jeg enig med Fragell :-) Disse svære mirakelpredikantene er bare PR og perverterer kristendommen mer enn de fremmer den.

1 liker  
Kommentar #9

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Helhet= sozo= frelse= helse

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Sommer etter sommer stiller biskoper såvel som partiledere opp ved stevner hvor praktiseringen av de såkalte "nådegaver" er endel av programmet, som profetier og helbredelser.

Nådegaver kan forstås som Åndsgaver. Liknende mellommenneskelige åndsopplevelser, men her med en tilleggskilde..  Ikke ulikt det Jesus omtaler:  "Den som drikker av dette vann, skal aldri mer tørste."  - "Bli i ham en kilde med levende vann".

Man bør ikke forkaste Gudsinspirert tale som kan løfte og forandre.
Man må heller ikke underkommunisere at det biologiske feed-back systemet er aldeles naturlig og gudskapt fra begynnelsen. Og kan inspireres av tanker til fremtid og håp.
Under er en ting.  Mirakler noe mer.  Da har du en skapende kraft av sterkere konsentrat og nivå enn 1) menneske, 2) tro versus 3) kraftgjerninger.

Hvorfor gjøre Guds Ånd så vanskelig og kronglete? Når den er som en Mors omsorg, en Fars rolle og sæd, samt virksom som i unnfangelsen av et lite barn født, svøpt, lagt i en krybbe. Alt i ett, - i en sum og helhet.


1 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Det Levi Fragell her tar opp,

Publisert over 3 år siden

nådegavene, og advarer mot, er jeg som kristen helt enig i. De tilhører den GAMLE pakt. Gud har aldri inngått en pakt med oss hedninger. 

1 liker  
Kommentar #11

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Lys

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Gud har aldri inngått en pakt med oss hedninger. 

Vi har fått del i den samme pakt.  Det samme tre.  Vi er innpodet på den gamle pakts rotfundament.  Jesus er et nytt rotskudd. - Ikke et annet tre. Samme essens.

Nådegaver er Åndsgaver. LivsÅnde på pinsedag er krona på verket. Den siste bokstav av de 22. TAV.

Lest fra høyre mot venstre er det bokstavene:
V=Vav=et menneskes tall.=tilsvarende "nagl"  i YHVH akronymet. YeHoVaH.
A= Alef= Oksehodet= Begynnelsen= Alfa.
T= Tav=Enden= 22=Avslutningen.

Tav=Ny begynnelse= Som den høye C i treskalarekken i det musiske konsept; oppdaget og funnet/ utviklet v/ det judeokristne Vesten.
Som kristne har vi Åndens Segl dvs representert som Tav som segl på vårt hjerte.

Men vi trenger å forstå det, slik at folk ikke lever i villrede, men skjønner skaperverket.  Vi trenger ikke mystisme og tåkeslør.  Vi trenger forståelse og samarbeid og samklang med Vårherre i vår ånd. Up front åpent. Gud er Lys.

YHVH= the Hand reveal - the Nail reveal. (jfr. Mark Biltz. El Shaddaiministries.us)
Jeg ER - Jeg ER.

Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

den GAMLE pakt -- uten pakt -- den NYE pakt

Publisert over 3 år siden

Treet er Israel, ved deres fall kom frelsen til oss. Israel falt ut av pakten som Guds utvalgte og hellige folk da de ikke ville ta imot "Guds rike" (= "Kingdom of God" i engelske bibler= 1000-årsriket.") Det definitive fallet kom i Apg. 28, 25-28 "og IKKE OMVENDE SEG så jeg kunne få gi de legedom". dermed gikk frelsen over til oss hedninger (v. 28). Etter dette ble Israel "nedgradert" og sidestilt med oss hedninger ("de to til ett" i Ef. 2, 14)  og frelst av nåde uten lov (v. 15). Deres pakt falt bort for de jøder som trodde på Kristus, de er også nå uten noen pakt, "inntil EIENDOMSFOLKETS (Israels folk) FORLØSNING", Ef. 1, 14. Denne forløsning vil komme ved Jesus andre komme til jord, da blir HELE Israel frelst og 1000-årsriket skal opprettes med loven og Jesu utvidede bud fra Bergprekenen, den NYE pakt. 

Vi troende i nådens tid er også uten noen pakt. Oljetreet er Israel, ved deres fall er vi innpodet på det treet, roten er Kristus: "Ved ham fikk  vi DHÅ, som var LOVT", Ef. 1, 13. . Et løfte er ikke en pakt. 

Den gamle pakt for Israel er satt ut av funksjon, bortsett fra at loven ennå er gyldig for de jøder som ikke tror. Den gamle pakt har aldri vært opprettet for oss hedninger. Vi har heller ikke fått en NY pakt, det forutsetter at vi har hatt en gammel pakt fra før, noe vi ikke har hatt. Vi er satt i himmelen (Ef. 2, 6) og "Vårt hjemland er i himmelen" (Fil. 3, 20). Når HELE ISRAEL blir frelst, skal de i 1000-årsriket, hvor den NYE pakt bli innført.

Kommentar #13

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men som det fremgår her retter min appell seg til kirkens egne redelige og etisk bevisste medlemmer, som først og fremst må ta dette oppgjøret.

Jo, vi har mange felles verdier.

Kirkens redelige medlemmer er nok i stor grad enig med deg.  Oase er ikke Luthersk, det er ganske likt pinsevenner!  Men de og resten av oss som har dåp etter omvendelse, er oppegående mennesker.  Du trenger ikke redde oss eller advare mot oss.Kommentar #14

Terje Furuseth

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg personlig fikk vel nokk etter å ha vert innom fra frelsesarmeen til Jehovas vitner, men en holder seg jo "oppdatert" gjennom "mirakel-TV" og jeg tør påstå at det meste er ved det gamle, om ikke verre!

1 liker  
Kommentar #15

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi troende i nådens tid er også uten noen pakt.

Interessant kommentar Åge.  Det er godt å få slik utlegging av et tema.  Takk.

Kommentar #16

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Takk til Sommerfeldt

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Sommer etter sommer stiller biskoper såvel som partiledere opp ved stevner hvor praktiseringen av de såkalte "nådegaver" er endel av programmet, som profetier og helbredelser.

Jeg refser både her og andre steder biskoper og forkynnere for ikke å ta klar avstand fra de forhold jeg her beskriver. Det står imidlertid respekt av biskop Atle Sommerfeldt klare og offentlige distansering fra Oases opplegg for to år siden. Taushet er ikke tilstrekkelig.

3 liker  
Kommentar #17

ole jens hovda

0 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hmm... Disse møtene kommer til å skaffe oss prester av typen "beina på jorda" en del ekstra å gjøre. Folk som "ikke greide å tro nok" og som trenger en prat. De har ofte fått solide traumer....  

4 liker  
Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Du har rett

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg refser både her og andre steder biskoper og forkynnere for ikke å ta klar avstand fra de forhold jeg her beskriver. Det står imidlertid respekt av biskop Atle Sommerfeldt klare og offentlige distansering fra Oases opplegg for to år siden. Taushet er ikke tilstrekkelig.

Taushet er ikke tilstrekkelig.  Jeg har inntrykk av at mange teologer og kirkeledere tenker at ekstremkarismatikken ikke angår dem, at det er et randfenomn de ikke behøver å kommentere.  De tar feil.  Predikanter som Kolenda og Goodwin har en mye "større" talerstol enn det de selv har.  Det er direkte skummelt.

4 liker  
Kommentar #19

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Psykisk mishandling er straffbart selv om det skjer i kristen sammenheng

Publisert over 3 år siden

Hvis DET er saken, må man anmelde  miljøer, ikke tilgi eller mislike. Hvis noen synker så dypt at de forvolder skade er ikke Gud med dem. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere