Arja Larsen

44

Min entusiasme for Det gamle testamente

En jødisk rabbi skal ha sagt, for å illustrere rikdommen i det originale hebraiske bibelspråket, at bibeloversettelser er som å kysse bruden gjennom sløret.

Publisert: 21. mai 2018  /  536 visninger.

 

Fra jeg som femtenåring ble  kristen, har jeg lest Bibelen igjennom flere ganger, men alltid fokusert på Det nye testamente. GT ble lest ved siden av det nye, og vurdert som mindre viktig. Derfor ble en del av det gjennomgått med en følelse av plikt. Offringer, lovbestemmelser, mye av profetenes spesielle språk var faktisk hebraisk for meg. For en del år tilbake fikk jeg bedre forståelse av hvor viktig det er å lese Skriften i sammenhenger, og fikk stor utbytte av det. Jeg forstod også at for å komme dypere inn i Guds ord, trenger jeg å fordype meg i røttene, i de bokruller som var Jesu Bibel, når Han vandret her på jorden. Slike tanker blant andre ledet meg til å vie min oppmerksomhet og konsentrasjon til GT.

 


 Jeg forstod at jeg trenger flere redskaper for å få gravd fram skatter og få utbytte, som jeg var sikker på finnes skjult  inne i de svarte permene. Det beste verktøyet, det hebraiske språket, har jeg ikke tilegnet meg, så jeg bestemte meg å bruke det som jeg hadde til rådighet: min norske King James Bibel, som er vel den oversettelsen som er mest trofast mot originalen, og to finske oversettelser, der den nyeste er språklig lettlest og formidler inneholdet framfor bokstaven. Jeg har bevisst unngått å bruke for mye kommentarer, fordi jeg ønsker først og fremst å høre Guds tale i sitt ord i mitt eget hjerte, og bønnen var og er: "Far i himmelen, gi meg  åpne øyne og  ører, og forstand mens jeg leser." For å gjøre språket mer tilgjengelig og landskapet synlig, har jeg brukt alfabetiske oppslagsverk og kart for å forstå noe om tid,  kultur og omgivelser, når Gud åpenbarte sine hemmeligheter til profetene. Jeg var medviten fra begynnelsen av at en vesentlig forklaring for teksten finner jeg i helheten: Bibelen forklarer seg selv. I NT forklarer Jesus mye av Guds vilje og tanker i lignelser, og  nå kunne jeg begeistret konstatere at også GT er full av billedspråk, og ved å lære "kodene" kommer jeg dypere inn i forståelsen og dimensjoner av teksten. Med tiden forstod jeg også at Gud hadde skjenket meg enda et verdifullt og sjeldent verktøy: tid og ro.

 

Det har overrasket meg at det er blitt mye sterke følelser ved GT! Innlevelse, glede og fryd, og tårer. Midt i dette har det skjedd holdningsendringer i hjertet: Kjærligheten til Guds lov har blomstret som aldri før, med respekt og ærefrykt, gudsfrykt. Jeg har fått se inn i Guds vesen: Hans trofaste kjærlighet og  mektige sjalusi, som ofte er en del av Hans hellige vrede, Hans tilstedeværelse hos sitt folk, Hans villighet til å respondere til bønner om hjelp i avmakt, Hans stadig gjentagende barmhjertighet. Ikke minst har møtet med Hans hellighet etterlatt spor i mitt hjerte. Hans hjerte for fattige, svake, elendige, undertrykte,  voldsutsatte og lidende kommer fram i sterke profetier mot makthavere og bedrestilte. Gjentatt avgudsdyrkelse og utroskap fra Israelfolkets side fyller Guds hjerte med sterke lidelser, sjalusi og vrede, og  gang på gang kaller Han folket til omvendelse. Midt i alt dette gir Han visjoner om sin frelsesplan, som sikter til alle tings gjenopprettelse.

 


Jeg legger merke til at jeg mer og mer deler følelser av  forfatteren til Salme 119, som bader i  gleden og kjærligheten til Guds ord, vitnesbyrd og  bud. Mine tanker blir renset, rettet ut og  formet. Gleden  og  kjærligheten til det gode blir styrket. Jesus sier til disiplene at de er rene på grunn av det ord Han har talt til dem. (Joh 15:3). Ved å bade i Guds ord blir det indre renset: Sjelen, altså følelser og forstanden, holdninger blir renset for å formidle Åndens gode frukt for omgivelsene. (1 Pet 1:22) Jeg opplever også Guds raushet i formidling og levendegjørelsen av sitt ord. Når noe blir nytt, blir det et frø til enda flere friske skudd og spirer. Kjærligheten til Frelseren blir fornyet.

 


Hvor er Jesus da midt i lovprisningen av Guds hellige gamle pakt? Han sier selv at nettopp GT vitner om Ham! (Joh 5:39). Der står det mer om Ham enn vi aner! Han skinner som aldri før i den gamle pakts skrifter og bud og profetier. Jeg legger merke til at mye mer enn jeg tidligere har tenkt på i NT, har faktisk sine røtter i GT. Og nylig fikk jeg vite at når ordet  "frelse" er nevnt i GT, står det på hebraisk Yeshua, Jesus, som betyr frelse. Omtrent hundre ganger. 

 

   

 Artikkelen er også publisert på min blogg:

 http://livsnaereord.blogspot.no/

 

 

 

 


 

5 liker  
Kommentar #1

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Guds ord.

Publisert over 3 år siden

Så godt å lese at andre også har opplevd at GT er av stor viktighet for oss i dag. Også jeg har opplevd, og opplever fortsatt Guds velsignelse ved lesing i GT. Her finnes Guds omsorg og kjærlighet bokstavelig beskrevet. Også hans vrede mot de som forkaster hans ord. Uten denne gammeltestamentlige kunnskap kan ikke evangeliet i NT forståes rett.

3 liker  
Kommentar #2

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Godt å lese dette!

Publisert over 3 år siden

Å vandre i hele Bibelen er rikdom, som å vandre i Guds skaperverk. Det ene har Han sagt, det andre har Han skapt. Begge deler uutgrunnelige og overveldende ! Vi er en del av skaperverket og lever ved hans ord. Takk for de herlige tankene dine om gleden i ordet!


3 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Gjenopprettelse

Publisert over 3 år siden

"Gjentatt avgudsdyrkelse og utroskap fra Israelsfolkets side fyller Guds hjerte med sterke lidelser, sjalusi og vrede, og gang på gang kaller Han folket til omvendelse. Midt i alt dette gir Han visjoner om sin frelsesplan, som sikter til alle tings opprettelse."  skriver Arja Larsen.

Dette er en god beskrivelse av jødenes historie og fremtid. Også alle folkeslagenes fremtid. "Alle tings opprettelse", eller kanskje heller alle tings GJENOPPRETTELSE. Dette er etter mitt syn enten det framtidige 1000-årsriket, eller en "ny jord og en ny himmel" hvor død og synd ikke er mer, som i Edens hage før syndefallet?

"Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at hussvalenes tider KAN KOMME (ikke kommet enda) fra Herrens åsyn, 

og han kan sende den Messias som FORUT er utkåret for dere (jødene som skal være prester på jord, 2. Mos. 19, 6), Jesus, ham som himmelen skal huse (sitter nå i himmelen ved Guds trone) INNTIL da ALT BLIR GJENOPPRETTET (1000-årsriket, da er han igjen på jorden) som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle tider av." Apg. 3, 19-21.

 

Ved at Gud ga jødene loven ble deres fall stort, for at vi hendinger skulle  bli frelst, slik Paulus sier. Deres fall skal være stort "inntil hedningenes fylde", da skal HELE Israel bli frelst, 1000-årsiket bli opprettet, jødene skal bli prester på jord og ALLE FOLKESLAG bli frelst. 

Hittil har ikke en eneste jødisk apostel forkynt utenfor Israel, den oppgaven ble gitt til Paulus, "hedningenes apostel som skulle fullføre Guds ord for oss hedninger, men han rakk slett ikke å forkynne for ALLE folkeslag, den oppgaven skal jødene en gang få og fullføre.

Jo, å lese GT og profetiene for  å se Guds frelsesplan, som du sier, er av aller største betydning, også for hvordan vi skal forstå Jesu ord og forkynning, og at han kom som Guds Sønn og først ble  verdens frelser ved sin død og oppstandelse. Får vi ikke sett Guds frelsesplan og Israel sine løfter, blir det etter mitt syn vanskelig å forstå både GT og NT.

 

Alt dette fikk fedrene og profetene se, og de lengtet etter det.

1 liker  
Kommentar #4

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for respons, Ove K  L ! I disse tider når nyateismen forvrenger gudsbildet ved å henvise til en uberegnelig psykopat Gud i GT, så er det herlig selv å lese at det ikke stemmer, selv om det ved overflatisk og fordomsfull lesing kan virke som de har rett. Derfor er det viktig å lese i sammenhenger og finne Guds brennende kjærlighet og en gjenopprettelseplan full av håp og gode utsikter.

2 liker  
Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for din oppmuntring og oppbyggelige ord, Toril S!

Kommentar #6

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for respons, Åge K!  Ja, det skal stå "gjenopprettelse". Takk for korrigeringen! "Jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann", Jes 11:9, tenkte jeg på etter å ha lest hva du har skrevet.

Jeg synes det er en viktig forbindelse mellom den gamle og nye pakten, og ved å studere begge får vi en god dybdesyn. GT er fremdeles aktuell, og ny og gammel forklarer hverandre. 

1 liker  
Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

En ny pakt...for hvem, og når tid?

Publisert over 3 år siden

 

"For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen.

For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier: Se, dager KOMMER, da jeg opprette en NY pakt med ISRAELS HUS og med JUDAS HUS.

Det skal være (framtid,  ikke er, altså)  en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den dag på jeg tok dem (jødene) ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt (det står bl.a. at han bar jødene på ørnevinger, for de var hans utvalgte redskap til hans frelsesplan?) For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren.

For DETTE ER DEN PAKT JEG VIL GJENOPPRETTE MED ISARELS HUS ETTER DISSE DAGER, sier Herren: JEG VIL GI MINE LOVER I DERES SINN OG SKRIVE DEM I DERES HJERTER. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Og INGEN skal lære sin landsmann, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn Herren! FOR DE SKAL ALLE KJENNE MEG, FRA DEN MINSTE TIL DEN STØRSTE.

For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort (ingen straff!) og IKKE MER KOMME DERES SYNDER I HU.

Når han taler om en NY pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som er foreldet, er ER NÆR VED Å BLI BORTE (men er ikke borte enda!)" Hebr. 8, 7-18. 

 

Kommentarer til denne bibelteksten:

Etter mitt syn kan ikke alt dette ha skjedd enda, vi må alle opplæres i Guds ord, vi blir ikke kjent med det uten å lese i vår Bibel. Men her står at INGEN skal lære "SIN LANDSMANN", heller ikke sin bror .....dette må da være siktet bare på jødene, siden det også står "landsmann" og "ISRAELS HUS og JUDAS HUS". Dette kan ingen nekte for. 

Etter profetiene skal Gud utgyte sin Ånd over ALT KJØD så alle kan holde budene og lovene. Dette klarer nok ingen i dag, men i 1000-årsriket vil det skje, det som er omtalt i GT som Fredsriket....og et Fredsrike kan det ikke bli hvis ikke alle holder Guds bud. Det er jo denne profetien fra Joel 3, 1 ff Peter viser til i Apg. 2, 17 ff, og vi ser jo at alt Peter der sier UMULIG kan ha skjedd enda.

Og vi ser også at den gamle pakt er ikke over ennå, den er "NÆR VED Å BLI BORTE", så etter mitt syn er Den Nye Pakt det som vil skje i 1000-årsriket, eller i Fredsriket. Da skal Jesus selv være på jord, da trengs ikke DHÅ som talsmannen, men Guds Ånd (vi ser jo i Åp. boken at Gud har minst 7 ånder) Ånd utgytt på en slik måte at ALLE jøder klarer å holde Guds Lov, og folkeslagene skal komme til Sion og få opplæring i loven og sannsynligvis elske den og også holde den, skal vi forstå profetiene rett.

 

Kanskje burde noen og enhver av oss tenke over hva den NYE pakt er?

Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja, jeg er helt enig i det du skriver i din kommentar 5

Publisert over 3 år siden

spesielt at det er en viktig forbindelse mellom den nye og den gamle pakt, og at GT forklarer NT, og at Den gamle pakt er fortsatt aktuell, det vitner alle profetiene om, etter mitt syn. 

Om det har interesse, så les min kommentar 7, hvor jeg har prøvd å vise nettopp dette, slik jeg ser det. Men det er ikke mine ord, men Guds ord. 

Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Rettelse av min kommentar 7, en alvorlig feil!

Publisert over 3 år siden

Det forfatteren av Hebreerbrevet har skrevet, og som jeg har sitert i min kommentar 7, er jo direkte sitat fra bl.a. Jeremias og Jesaja! Det var jeg ikke oppmerksom på....derfor skrev jeg noen kommentarer i paranteser om at dette viser til framtid, og satte strek under ETTER DISSE DAGER. Men alt dette ble jo altså sagt lenge før Hebreerbrevet ble skrevet....så her har jeg gjort en alvorlig feil! Og beklager det!

Likevel vil jeg påpeke at den nye pakten gjelder ISRAELS HUS og JUDAS HUS. I Ef. 2, 12 står det jo at vi hedninger var UTEN paktene. Gud har altså ikke inngått noen pakt med oss, slik jeg ser det. Dette er det jo uenighet om, men Paulus slår jo fast i Rom. 9, 4 at paktene  og løftene tilhører israelittene. 

Siste verset fra bibelsitatet i min kommentar 7,  er ingen henvisning til profetier, men forfatterens eget vers: 

"Når han taler om en NY pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som er foreldet, er NÆR VED Å BLI BORTE (altså ikke helt borte enda, slik jeg forstår det)."

Dette siste verset peker da altså fram i tid, slik jeg ser det, og kan derfor kunne oppfattes som det gjelder 1000-årsriket.

Det samme gjelder at ingen trenger å lære opp hverandre, og alle skal kjenne Gud, fra den minste til den største, det kan vi vel si ikke er tilfelle enda.

 

jeg beklager jeg ikke tok hensyn at deler av bibelteksten var fra profeter, men mener likevel at det kan være grunn til å stille oss spørsmål om hva den nye pakt er, for hvem, og når tid.

Kommentar #10

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
jeg beklager jeg ikke tok hensyn at deler av bibelteksten var fra profeter, men mener likevel at det kan være grunn til å stille oss spørsmål om hva den nye pakt er, for hvem, og når tid.

Mange profetier i GT henviser til flere enn en hendelse, ofte til en i nær framtid, og også til endetiden. Dette vet du sikkert allerede. Når Peter på pinsefestens dag siterer Joels profeti om åndsutgytelsen, sier han at det er dette som Joel taler om som skjer nå. Men Joels profeti sikter jo også langt inn i endetiden, når "hele Israel skal bli frelst".  Og mellom disse hendelser har profetien mange ganger gått i oppfyllelse. 

Så jeg ser Hebr 8:13 litt på samme måte. Det er en utvikling midt i det at saken er allerede ferdig. Kristne som sier at loven ikke mer gjelder i den nye pakt, at det er nåden som dekker alle synder, og derfor er det "lovlig" å synde, sier egentlig at de lever i gamle pakt. Loven er jo for syndere. N.P. Wetterlund, en svensk prest i begynnelsen av 1900-tallet, skrev: "Loven og evangeliet er ikke to forskjellige saker, men evangeliet er den nye pakts lov." Loven er jo skrevet i hjertet i den nye pakt. Loven i hjertet stemmer med Guds vilje. Å lese i GT om Guds lov blir da harmonisk, og hjertet slutter seg til  den med den nye pakts glede.

1 liker  
Kommentar #11

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Likevel vil jeg påpeke at den nye pakten gjelder ISRAELS HUS og JUDAS HUS. I Ef. 2, 12 står det jo at vi hedninger var UTEN paktene. Gud har altså ikke inngått noen pakt med oss, slik jeg ser det. Dette er det jo uenighet om, men Paulus slår jo fast i Rom. 9, 4 at paktene  og løftene tilhører israelittene. 

Vi må nok lese mer i sammenheng til Ef 2:12, fra Ef 2:11 - 3:7. Der står det at hedninger en gang var hedninger i kjødet, var utenfor Kristus og  utestengt, fremmede for løftets pakter. "Men nå er dere som var langt borte, kommet nær ved i Kristi blod. Gud har gjort dem begge til ett.. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk..  Hedningene er medarvinger, de hører med til det samme legeme og har del i Hans løfte ved evangeliet."  

3 liker  
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ikke enig med deg i at

Publisert over 3 år siden

Peter sier at åndsutgytelsen over alt kjød skjer nå (Joel, 1, 3 ff), det står:

"Men dette er det som er sagt om de siste dager" .... han sier ikke at det er det som skjer nå! , men det som er sagt om DE SISTE DAGER....og det var vel ikke de siste DAGER da Peter sa dette????

De siste dager er jo helt klart i slutten av endetiden, da Hele Israel vil bli omvendt, og da vil resten av profetien Peter her siterer bli oppfylt..."dere sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres unge menn se syner, de gamle skal ha drømmer, mine treller og trellkvinner skal tale profetisk......" Du vil vel ikke påstå at dette skjedde etter DHÅ kom?

 

Angående loven så kom den ikke før ved Moses, og ble gitt til Israels barn (2. Mos. 19, 6).

Vi hedninger har ikke fått loven, Salme 147, 19-20, og Rom. 2, 14.

"Loven er syndens kraft", 1. Kor. 15, 57.

Loven er AVSKAFFET, UTLSLETTET OG NAGLET TIL ET KORS, Ef, 2, 15 og Kol. 2, 14....dette gjaldt for de jøder som var under loven og ble frelst. 

Men loven er ikke opphevet, den gjelder fortsatt for de jøder som ikke er frelst. 

Hvis loven er Guds vilje, så må i tilfelle Guds vilje være AVSKAFFET, UTSLETTET OG NAGLET TIL ET KORS.

Men har du hørt at Guds vilje er det?

Det er Guds nåde ( Tit. 2, 11 ff) som nå oppdrar oss, og Gud som virker og vil i oss til sitt gode behag (Fil. 2, 13), vi er ikke i stand til å være lydige av oss selv. Lydigheten vår er mot Kristus i Paulus sine formaninger, og de er ikke bud. Klarer ikke Gud gjøre dette med oss, fornekter vi hans kraft. . 

Og du ser også at den NYE pakt er for ISRAELS HUS og JUDAS HUS. Vi er ingen av delene, vi er hedninger og fikk "hedningenes  apostel". 

jeg regner ikke med vi blir enige om dette, dessverre.

Kommentar #13

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

For meg er det tydelig at Peter siterer fra Joels bok for å stadfeste at åndsutgytelsen de opplevde var det som Joel skriver om. Han sier jo klart det selv:

"For disse er ikke drukne, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som ble talt av profeten Joel : Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min Ånd over alt kjød..." Apg. 2:15-17. 

Apostlene regnet selv tiden de levde i som siste dager. For eks. skriver også Paulus "til advarsel for oss, som de siste tider er kommet til". 1 Kor 10:11. Det gjør også Johannes, forfatteren av Hebreerbrevet, Jakob og Peter i sine brever.  

Men det er også tydelig at ikke alt som Peter siterer fra Joel, skjedde på pinsefestens dag.  Og som jeg skrev tidligere, kan profetier henvise til flere hendelser.  Det er typisk for mange profetier i GT. 

1 liker  
Kommentar #14

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Hvis loven er Guds vilje, så må i tilfelle Guds vilje være AVSKAFFET, UTSLETTET OG NAGLET TIL ET KORS.

Men har du hørt at Guds vilje er det?

Hvis loven ikke er Guds vilje, hva er Guds vilje da?

Du henviser til Kol 2:14: "Han slettet ut skyldbrevet som stod i mot oss med bud, det som vidnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset." Du sier at loven ble slettet ut til et kors, men her står det om skyldbrevet. Jeg illustrerer: 

 Jeg har kjørt for fort og får en fartsbot. Det står i loven om å betale bøter ved fartsovertredelse. Når jeg har betalt, er jeg skyldfri. Men lovene om fartsgrenser blir ikke borte. 

 Guds lov blir ikke borte når skyldbrevet ble naglet til korset, men ved tro på Den korsfestede har jeg blitt fri syndegjeld.

3 liker  
Kommentar #15

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"Når han taler om en NY pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som er foreldet, er NÆR VED Å BLI BORTE (altså ikke helt borte enda, slik jeg forstår det)."

Den Gamle Pakt är helt och totalt borta, finns icke mer i Guds universum. Jesu ord på korset är det avslutande och sista ordet om den Gamle Pakt; "Det är fullbordat."

Härefter finns det ingen annan väg till Fadern, utom genom tron på Jesus och hans slutgiltiga och fullkomliga offer på Golgata kors. Ingen annan väg, varken för hedningarna, Israels hus eller Juda hus.

"Men dette er det som er sagt om de siste dager" .... han sier ikke at det er det som skjer nå! , men det som er sagt om DE SISTE DAGER....og det var vel ikke de siste DAGER da Peter sa dette????"

De sista, yttersta dagarna begynte efter Jesus död och uppståndelse, ty då begynte den Nye Pakt och den sista, 6:e dagen, innan vilodagen (1000-årsriket) i Guds stora vecka.

Johannes säger det tydligt i sitt brev; "Mina barn, nu är den yttersta tiden. ....." 1Joh. 2:18. 

Kommentar #16

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Veitrafikkloven forteller jo deg ikke HVOR du skal kjøre, og du vil da helst nå fram til målet?

Publisert over 3 år siden

I alle menighetene til Paulus var det jøder, av den enkle grunn at Paulus gikk alltid til den jødiske synagoge først, og fikk som regel noen frelst der, men det endte med at han som regel ble bortvist. Prinsippet han fulgte var "Jøde først, og så greker". De jødene han fikk frelst i synagogene fulgte ham så videre da han gikk til "grekerne" og startet sin egen menighet på alle stedene han var. Men i disse menighetene kom det alltid messiastroende jøder som prøvde å innbille menigheten at de måtte omskjære seg og følge loven, selv om de var frelst av nåde. Disse jødene var det største problemet Paulus hadde å stri med. Når han da skriver brev til de ulike menighetene sine, så var det veldig viktig for ham å avklare dette med loven for de jødene som var der. Det ser vi spesielt i romerbrevet og galaterbrevet, han sier jo det så hardt at "Forbannet er den som er under loven!". Det kan da ikke være det minste tvil i hva Paulus mener, han viser ogås til de to kvinner, den frie kvinnen og trellkvinnen, som begge representerer to pakter, trellkvinnen er Sinaipakten under loven, den frie kvinnen er hun som fikk en sønn etter løftet. Se Gal. 4, 21-31.  Når Paulus sier dette så tydelig og klart, hva mening skulle det da være i å bruke loven som en rettesnor etter vi er frelst av nåde? Det strir jo mot all fornuft.

Derfor tar han opp dette med loven i Ef. 2 også, til de jøder som er der: "For han er vår fred, han som gjorde de to (jøde og hending) til ett og BRØT NED det gjerdet (loven) som skilte dem (det var jo loven som skilte dem, hedningene ble sett på som hunder av jødene som fulgte loven), da han AVSKAFFET den lov som kom med BUD og forskrifter (altså både budene og den seremonielle loven)." (v. 14 og 15).

Klarere kan det vel ikke sies.

I Kol. 2, 14 , som du siterer til meg, stå det da at han "utslettet SKYLDBREVET mot oss (jøder), som var skrevet med BUD, det som gikk oss (jødene) imot.  Det tok han BORT da han naglet det til korset (det ble altså korsfestet sammen med Jesus, slik han korsfestet også oss (vårt syndelegeme) til korset".

Skyldbrevet som var skrevet med bud, kan ikke være noe annet enn loven. Og sannelig skyldte jødene loven mye, for de hadde ALLE brutt loven! De gikk jo selv med på at de ville ha den, og i sitt hovmod ville de vise overfor Gud at den kunne de lett holde. Og så satset de på å rettferdiggjøre seg selv til å bli godtatt av Gud ved å holde loven. men i Jak. 2, 13 står det at hadde de brutt bare ett av budene, så hadde de brutt ALLE! Den var altså klin umulig å holde, bare Jesus kunne oppfylle loven. LIKEVEL vil både Luther og mange med ham ha loven til vår rettesnor, det er etter mitt og mange andre sitt syn så galt som det bare går an.

Det gikk jo totalt galt med jødene under loven, de hadde alle brutt den pakten som Gud inngikk med dem, og Gud brydde seg ikke om dem, kan du lese i Hebr. 8. De fant jo ikke veien til Gud selv om de hadde loven. Det blir som å kjøre bil med alle lover og regler, de forteller jo ikke hvor du skal kjøre? Loven har jo ingen kraft i seg selv, sier Paulus, på grunn av det syndige kjødet. Det var jo nettopp derfor Gud måtte sende Kristus til dem, han som er lyset og kunne lyse for dem veien til ham UTEN loven, se Rom. 3, 21. Men dessverre, de tok ikke imot lyset, fordi de var i mørket under loven. Men en dag skal de få se lyset, hele Israel, men da er deres nød så stor som den aldri har vært, det er visst det som må til for dem, kan det se ut til.

Men Gud har aldri inngått noen pakt med oss hedninger, se Ef. 2, 12, vi har jo vært fremmede for paktene, står der. Hvordan kan da Gud ha gitt oss hedninger en NY pakt når vi aldri har hatt en pakt før? Det er jo helt umulig, for å få en NY pakt så måtte vi jo hatt en gammel pakt fra før, men har vi det? Nei, ikke ifølge Ef. 2, 12.

Det er ikke meningen å prøve å overtale deg...min mening er bare å vise hva Guds ord sier, det er ikke mine ord. men sitter vi fast i et bibelsyn som vi er oppvokst og oppdratt i, så er det sannelig ikke så enkelt, jeg vet da det, jeg har tenkt akkurat som deg i mangfoldige år, men ser nå at det må være feil. 

Jeg svarer gjerne på mer, om du skulle ha mer å spørre om.

Svar på dim siste setning i kommentaren din: Jo, loven blir borte, du ser da selv i Kol. 2, 14 at han "TOK DEN BORT". Da må vi vel tro det? For alt Guds ord er jo sant, det er jeg sikker på du også er enig i.

Hva skal vi så ha som rettesnor i stedet for loven. For det står det at Gud har både rettferdiggjort oss og helliggjort oss. Helliggjørelse forbinder mange med vår vandel her på jord, at vi må helliggjøre oss selv ved å ha en god vandel her på jord. men så står det at Gud har helliggjort, bare han kan det, hvis vi tror vi kan helliggjøre oss selv, så gjør vi jo oss lik Gud. Derfor skal vi få hvile og fred, Gud har helliggjort oss, han opptukter oss til å leve sedelig, og han er den som virker og vil i oss til sitt gode behag. Og vi har fått DHÅ så vi ikke skal gjøre som vi selv (synden i oss) vil. Kristus har altså gjort ALT for oss. Så får vi vandre i hans helliggjørelse, det er friheten lov. Det betyr slett ikke at det er greit å synde, som du skrev, bare tull! "Synden er loven kraft!" "Da budet kom benyttet synden seg av budet og vekte all slags begjær i meg", sier Paulus. Men Gud har kraft i seg selv til å gjøre det han vil med oss, og det er det vi får stole på. Les formaningene i Ef. og Kol. brevene. De er ikke bud, men formaninger. Vi greier ikke å forandre oss selv, det må vi overlate helt og fullt til Gud....uten loven.

Kommentar #17

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja,

Publisert over 3 år siden

jeg kan vel være enig med deg i det du skriver, at det finnes ingen annen vei til frelse verken for jøde eller hedning, enn gjennom Kristus, det er helt klart. 

Men når det gjelder en NY pakt, så har jo ikke vi hedninger hatt noen pakt med Gud før, se Ef. 2, 12, så da er det jo umulig at en annen og gammel pakt kan ha blitt erstattet med en NY pakt for oss hedninger. 

Jeg mener at den NYE pakten peker fram mot 1000-årsriket for jødene, og den går nettopp gjennom troen på den korsfestede Kristus. "Se ALT er blitt nytt", sier Paulus, da skal de nemlig klare å holde Guds Lov alle, Guds Ånd vil bli utgytt over ALT KJØD slik at ALLE holder loven. "Det gamle er forbi", sier Paulus i denne sammenhengen (1. Kor. 15), det betyr etter mitt syn at de slipper å slite med sitt gamle syndelegeme i 1000-årsriket, slik vi må gjøre i dag, de har fått del i "guddommelig natur" (2. Pet. 1, 4). Peter ble jo utvalgt til å være jødenes apostel, så dette må etter mitt syn gjelde dem i 1000-årsriket. Vi troende i dag er "blitt del i Jesu kropp, og han er hodet", sier Paulus, hedningenes apostel, og "Vårt hjemland er i himmelen".

Har ellers før lovet å ta kontakt med deg, for jeg har ting jeg gjerne vil spørre deg om og få ditt syn på, men har ikke rukket det enda, men du er ikke glemt. Det er så mye nytt for meg også, at jeg har nok med det jeg prøver å forstå av Guds ord så langt.

Kommentar #18

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Hvor er Jesus da midt i lovprisningen av Guds hellige gamle pakt? Han sier selv at nettopp GT vitner om Ham! (Joh 5:39). Der står det mer om Ham enn vi aner! Han skinner som aldri før i den gamle pakts skrifter og bud og profetier.

Så sant som det er sagt.
Tusen takk for god artikkel.

1 liker  
Kommentar #19

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Arja Larsen: "Hvor er Jesus da midt i lovprisingen av Guds hellige gamle pakt?"

Publisert over 3 år siden

skriver du.

Men hvis det er noen lovprising av Guds hellige GAMLE pakt, hvorfor ga Gud da en NY pakt  fordi den gamle var mangelfull (Hebr. 8)? 

Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Nå var det nok ikke menneskene det var noe galt med,

Publisert over 3 år siden

de var jo født inn i denne verden som syndere, fordi Adam syndet (arvesynden), "da Adam falt (i synd), falt HELE slekten (=menneskeheten) med ham", og det er ene og alene grunnen til at vi alle må dø. Menneskene kan ikke være noe annet enn syndere helt til vi går i graven.

Men det var PAKTEN det var noe galt med, det sier jo forfatteren av Hebreerbrevet: " For hadde den første pakt vært MANGELFRI, så HADDE DET IKK VÆRT NOEN GRUNN TIL Å SØKE PLASS FOR EN ANNEN (pakt)" Kap. 8, 7.

Ellers ser det ut for meg at du skriver du mye som er feil her. Skal kommentere det senere.

Og det ser ut for meg at du blander sammen pakt og løfter Gud ga Israels barn. 

 

 

Kommentar #21

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Jesus i GT og år 0.

Publisert over 3 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Hvor er Jesus da midt i lovprisningen av Guds hellige gamle pakt? Han sier selv at nettopp GT vitner om Ham! (Joh 5:39). Der står det mer om Ham enn vi aner! Han skinner som aldri før i den gamle pakts skrifter og bud og profetier.

Replikk ang. kommentar:
Hvorfor en NY pakt i et menneskes blod, istedetfor et dyre-lam, som i hele GT?

Fordi det mennesket 1.Adam (skapt, ikke født) hadde inngått en pakt med Døden; med Lucifer(Livsvesen skapt).  Jfr. Jes 28. Inngått en PAKT. Kanskje til og med en blodspakt?
Gud måtte derfor gi mennesket en universell evig gyldig hjerteidentifikasjon; i ikke bare et dyr, men i Mennesket Jesus/ Adam 2. Den førstefødte Sønn blant mange sønner/døtre.

Samtidig som at Han juridisk sett dømte Djevelen og demonstrerte for all verden at det ER mulig å velge Lyset fremfor Mørket.  Og om man faller, reise seg igjen - ved nåden/ tilgivelsen tilveiebrakt på Golgata. Restart. Resetting av vilkårene og brudd med feile allianser.
NB: Jesus hadde guddommelig blodslinje fra sin himmelske Far. Et foster kan ha ulik blodtype enn sin mor; siden det blodet arves fra far.

Deretter kunne Guds Ånd kunne få ha sin bolig i et villig, med-levende korsfestet hjerte samt en fri moden vilje.

Kommentar #22

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Svar til din kommentar 11,

Publisert over 3 år siden

jeg beklager, har viss oversett den.

Det er rett som du siterer fra Ef. 2, 19: Så er dere ikke lenger FREMMEDE og UTLENDINGER mer....jmf. v. 12....vi er altså ikke fremmede og utlendinger for Gud og Kristus mer....her står ikke noe om paktene. 

 

Jødene var jo ikke fremmede for Gud og Kristus, Kristus kom jo til dem og levde blant dem, og ved Jesu blod er vi kommet NÆR TIL (v. 13), altså nært til Gud og Kristus, ikke nær til paktene og løftene, de er jo ikke nevnt her. 

Og vi er medarvinger (til evig liv) og hører med til legemet (menigheten=Kristi kropp hvor han er hodet) og har del i løftet (om syndenes forlatelse og evig liv), kap. 3, 6.

 

Men så står det kap. 3, 5-6 at dette  i tidligere tidsaldrer ikke var gjort kjent før, Paulus sier kaller det HEMMELIGHETEN  (v. 5) at hedningene er medarvinger (v. 6).

 

Når dette var en HEMMELIGHET at hedningene var medarvinger, det var ikke i tidligere tidsaldrer gjort kjent, hvordan kan da loven og den gamle pakt være for oss hedninger da? Og hvordan kan vi da ha fått en NY pakt som skulle erstatte den gamle? Det må da være ganske logisk at det ikke er mulig.

Vi må da kunne lese Guds ord med forstand, og ikke bare følelser og godt sementerte konvensjoner/ bibelsyn?

Jesus er hodet for menigheten, vi er lemmer på hans kropp, og det er hodet som bestemmer over lemmene, hva de skal gjøre. Så er det da Kristus som bestemmer over oss, ikke vi selv eller loven. "Gud, som fyller alt i alle." Det er jo dette som er det fantastiske nådeevangeliet, det er UTEN betingelser for vår frelse og vår vandel. Gud tar seg av alt, han har gjort alt for oss, han er da en ALLMEKTIG Gud. TRO det, eller TRO DET IKKE. Jeg håper du velger å tro det, det er mange som gjør det.

Kommentar #23

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En refleksjon rundt at jeg omtalte Lucifer - som et livsvesen, men skrev "skapt" uten å tenke gjennom det.
I egenskap av et livsvesen/kjerub  - kan han være evig i seg selv, og" født av Gud"?  
Er det kanskje derfor Gud måtte definere en evig ildsjø for å holde ham "innelukket"? Jfr betegnelsen som blir benyttet i Dan.9.24, om å "innelukke synden". Dvs Lucifer som ble Døden.
Om ditt folk / Jesus- underforstått hans tjeneste - står det at det/ han ble gitt 70 uker til å innelukke overtredelsen, gjøre slutt på syndene, gjøre soning for misgjerning, besegle syn og profet og salve Det Aller Helligste.

Kommentar #24

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

BryllupsPakt

Publisert over 3 år siden

To pakter kan forstås som:
 
1: Med Gud som Far til hele landet, verden, all Skapelsen.
- siden pakten med dødsriket ble brutt på Golgata. Jes 28.15-18.
Gud i sin nåde og i samspill med Sønnen, gjenløser og holder sin Farsskapspakt overfor oss alle.  

2:Med Gud som Brudgommen
- jfr. i GT: "kiss the Son" (Som på hånden i GT= lojalitet) - Salme 2.
 
Pakt med Gud Sønnen som en Brud invitert til Lammets Bryllup i himmelen, forutsetter et villig, valgt, elsket forhold.  Fordi Den Nye Pakt inkluderer at hjertet er med i relasjonen.  VÅRT Hjerteblod. "Skriv deg Jesus på mitt hjerte", synger vi. "Du min Konge og min Gud."

Jesus sier:  "Den som elsker meg, holder mine bud". Joh.14.15.
Ikke alle vil ha denne del av Pakten; mange takker dessverre nei til det himmelske Bryllupet og blir stående igjen "på utsiden av hjertefellesskapet"; - som (kun) en bryllupsgjest. Alle har valget; og man ansvarliggjøres i egenskap av som potensiell Brud - og medhjelper, etter myndighetsalder.

Kommentar #25

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Joh. 14, 15

Publisert over 3 år siden

"Den som elsker meg, holder mine bud."  sa Jesus da han levde. Dette er altså loven det, til jødene, Kristus levde selv under loven. Men på korset korsfestet han også loven, utslettet den og tok den bort, Kol. 2, 14. På korset avskaffet han også loven, Ef, 2, 15. Dette gjorde han for de jøder som trodde på ham. De som ikke trodde/tror på ham, var/er fortsatt under loven

Derfor sa Paulus til de jødene som ble frelst: "Men vi er ikke under loven, vi er under nåden".

Vi hedninger har aldri fått loven, Salme 146, 20-21 og Rom. 2, 14. Paulus er vår, hedningenes, apostel. Han forkynner ikke loven, men nåden uten loven.

Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Apotelmøtet i Jerusalem...trelldommens åk

Publisert over 3 år siden

Dit kom jøder som krevde at de hedningkristne skulle holde Moseloven og la seg omskjære. Det ble et hardt ordskifte mellom dem og Peter:

9 Han (Gud) gjorde ingen forskjell på oss og dem (hedningene), for ved TROEN renset han også deres hjerter.

10 Hvorfor frister dere da Gud  OG LEGGER ET ÅK PÅ DISIPLENES NAKKE SOM VERKEN VÅRE FEDRE ELLER VI VAR I STAND TIL Å BÆRE?

11 men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde slik som dem (hedningene)

Da tidde hele mengden......

 

Under vers 10 er det henvist til Gal. 5, 1:

Til FRIHET har Kristus frigjort oss(fra loven) . Stå derfor fast og LA DERE IKKE IGJEN LEGGE UNDER TRELLDOMMENS ÅK.

Kommentar #27

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Min kommentar 20 hører ikke hjemme på denne tråden!

Publisert over 3 år siden

BEKLAGER!!!!

Kommentar #28

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du har mye på hjertet, og jeg tror at selv om vi dogmatisk står en del fra hverandre, så mener vi av og til noe av det samme likevel, fra forskjellige  ståsted.

Jeg kjemper ikke her for seremonielovene eller andre jødiske regler, men jeg ser den enorme verdien og skatten i dem, fordi de symbolsk inneholder budskapet om Frelseren, og formidler Guds hellighet og storhet for oss. De er skyggen, ikke selve saken, men de er viktige fordi de presenterer oss  evangeliet. 

Etter Paulus er troende  hedninger  Abrahams barn, og arvinger etter løftet. Den gamle pakten er Det gamle  testamente, gamle løfter, og Det nye pakt er en ny testamente, nye løfter, som hedninger er medarvinger  til.

Og det som vi hedninger arver, får vi ved DHÅ, bud  skrevet i hjertet, og evnen til å leve etter disse bud, som ligger i Paktens Ark, og i det nye kjødhjertet, og  som kort sagt er å elske Gud helhjertet og sin neste som seg selv. Og til dette sikter formaningene i NT til. 

Og til Guds nåde setter jeg min lit til. Jeg er helt avhengig av Ham for å komme videre på den veien Han vil at jeg skal vandre. Det er Han som har skapt det nye mennesket, gitt det føtter og munn og armer og alle delene, men det er jeg som skal bruke denne kroppen, etter Hans nådes virkninger.  

Og Hans nåde virker, og av og til sterkt, når jeg leser GT.

1 liker  
Kommentar #29

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det oppmuntrer meg, og jeg er takknemlig til Gud at du fikk noe av mitt innlegg, Anne Elisabeth S F! Takk for dine ord.

Kommentar #30

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det var interessante tanker om dødspakten du framstiller, Anne Elisabeth! Jeg så på Jes 28:15, og ser at dødspakten er synonymt med løgn og falskhet. Pakten som Gud slutter med oss, er livspakt. En pakt med sannhet.

Du skriver at blodet arves fra far. Blodet arves vel fra begge foreldrene!

Kommentar #31

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
I egenskap av et livsvesen/kjerub  - kan han være evig i seg selv, og" født av Gud"?

Det står i Hes 28:13 og 15 at Lucifer ble skapt.

Kommentar #32

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men når det gjelder en NY pakt, så har jo ikke vi hedninger hatt noen pakt med Gud før, se Ef. 2, 12, så da er det jo umulig at en annen og gammel pakt kan ha blitt erstattet med en NY pakt for oss hedninger. 

Här säjer du både rätt och fel. Hedningarna har inte haft någon gammal pakt och kan därför ej heller bli ersatta med en ny pakt, häri har du rett.

Du säjer; ”…vi hedningar…”. Vilka folk på jorden är det som är hedningar? Bibeln talar om tre folk på jorden; Israels hus och Juda hus och hedningarna. Om vi endast har lärt oss att skilja mellan Juda hus och hedningarna, och inte ser vilka folk på jorden som är Israels hus, då är vår förståelse av Guds vägar begränsad till långt mindre än hälften av Bibelns budskap, ty de allra största förutsägelserna och löftena i Bibeln är givna just till Israels hus. Israels hus är de folk på jorden som har uppfyllt Jesu förutsägelse i Matt.21:43 om att bära Guds rikes frukt. Det är Israels hus folk som har spridit Jesu Kristi Evangelium till jordens alla ändar. Det är inte hedningarna som har gjort detta, hedningarna är de folk som har fått höra budskapet om frälsningen i Jesus.

Jag önskar att du finge nåd att se att, ”vi”, inte är hedningar, utan vi är Israels hus, ty både Norge, Danmark och Sverige och de Anglo Saxiska folken har varit de folk som har spridit Evangeliet till hedningarna.

”Jeg mener at den NYE pakten peker fram mot 1000-årsriket for jødene,”

Den Nye Pakt och all dess välsignelse började att gälla efter Jesu död och uppståndelse och är alltså inte något som vi behöver vänta på till 1000-årsriket kommer. Den gäller för både Israels hus och för Juda hus, men, ….. Juda hus förkastade sin Frälsare och har därför inte fått del av den Nye Pakts välsignelser under dessa 2000 år som gått. Detta har Jesus beskrivit i liknelsen om den rike och den fattige mannen i Luk. 16:19-31.

”Guds Ånd vil bli utgytt over ALT KJØD slik at ALLE holder loven.”

Guds Ande blev utgjuten över allt kött på pingstdagen. Petrus ord är så tydliga; ”Nej, här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel; ………” Apg. 2:16 ff.

”…. de har fått del i "guddommelig natur" (2. Pet. 1, 4).”

Genom tron på den uppståndne, Jesus, har vi redan nu fått del av gudomlig natur; ”Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett – jag i dem och du i mig - ….” Joh. 17:22-23. och; 

”…. och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; ….” Gal. 2:20.

Vi skall nog inte se 1000-årsriket som en uppfyllelse av den Nye Pakt. Den Nye Pakt är oss given här och nu genom Jesu offerdöd på korset, och Fadern har i Kristus, här och nu, välsignat oss med ALL den himmelska världens andliga välsignelse." Ef. 1:3.

Kommentar #33

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den totale erstatningsteologi

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Jag önskar att du finge nåd att se att, ”vi”, inte är hedningar, utan vi är Israels hus, ty både Norge, Danmark och Sverige och de Anglo Saxiska folken har varit de folk som har spridit Evangeliet till hedningarna

Ikke bare har engelskmennene, spanjolene og portugiserne spredt evangeliet til hedningene; I store deler av verden har de erstattet hedningene.

 

2 liker  
Kommentar #34

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg deler nok ikke alt du skriver her, ikke for å krangle, men fordi Guds ord viser det.

I Rom. 4, 13 står det at Abrahams barn skal arve verden, det gjelder også de uomskårne. Hvem er så de? De må selvsagt være hedninger, men hedninger som hadde gått over til jødedommen (som landshøvdingen Kornelius og hans familie) som sa måtte følge loven, disse kalles proselytter, og er ikke den vanlige hedning. Paulus forkynte også deres budskap. Han sier i Rom. 7,1 at "jeg taler til slike som kjenner loven". Det var jødene og proselyttene, hedningene hadde jo ikke fått loven. Lenger ut i brevet sier han at han taler til "dere hedninger". Selvsagt må vi ta det med i betraktning når vi leser brevet, det står jo ikke skrevet tilfeldig.

 Den vanlige hedning som ikke var proselytt, har ikke løfte om å arve verden = det jordiske 1000-årsriket, slik det står i Rom. 4, 13, eller i Matt. 5,5 (arve jorden) blir forkynt i Apostelgjerningene av de jødiske apostlene. Alt dette ble sagt til bare jøder. "Jeg er ikke kommet for de falne får av ISRAELS HUS" sa Jesus. Og hans sa: "Gå ikke til hedningene".

Jeg kan ikke se noen steder ar vi hedninger har arvet israelittenes løfter, det presiserer jo også Paulus i Rom. 9,4. Men at Kirken m.fl. har tolket det slik åndelig sett i sin erstatningsteologi, er en helt annen sak, den er etter mitt syn helt ubibelsk, det ser vi bare av opprettelsen av staten Israel  i 1948, som Kirken i dag ikke støtter, likedan Kirkens Verdensråd som i sin erstatningsteologi og økumeniske holdning skal skape Fredsriket på jord. Dette er etter mitt og mange andres syn en alvorlig tabbe.

Jeg kan heller ikke se, som du skriver, at det vi arver, får vi ved DHÅ, vi får det ved troen på korset og den gjerning Jesus gjorde der. Det er han vi arver, ikke DHÅ. 

Det nye mennesket du nevner, er at vi er del i Jesu kropp, hvor han er hodet. Vårt hodet er ikke bra nok, så nå er de han som bestemmer over lemmene. "Ikle dere det nye mennesket", sier Paulus. Kristi kropp er dette nye mennesket, omtalt som ett nytt legeme i Ef. 2.

Personlig tror jeg ikke hans nåde virker verken sterkere elle svakere når jeg leser GT eller NT. Menneskelige følelser svinger og er ikke noe å stole på.

Jeg kan heller ikke se noen steder i NT at vi har budene skrevet i våre hjerter. Hvis du mener det, så ber jeg vennligst at du viser meg det.

Nei, jeg vet ikke om jeg har så mye på hjertet, men jeg er opptatt av å se det Guds ord gir oss av informasjon, og mye av den blir etter mitt syn bare oversett. Så står vi "trygt" i et bibelsyn og nøyer oss med det. Heldigvis er det mange som er enige med meg, og spesielt er mye av det jeg tar opp svært utbredt i den engelsktalende del av verden, det kom til Norge i begynnelsen av 1920-tallet, men er selvsagt ikke høykirkelig. Ordet "kirke" eksisterer opprinnelig ikke i Bibelen, det heter det menighet. 

Jeg tror ikke vi blir enige, som før sagt, men det er vel heller ikke poenget i et debattforum? 

Jeg holder meg til at Guds vilje er at Kristus er blitt mitt nye hode på hans kropp, og at ikke loven er min rettesnor og veileder: "For vi er HANS VERK (ikke mitt verk), skapt I KRISTUS til gode gjerninger, som GUD FORUT har lagt ferdige (de er ferdige, de ble ferdige i de gode gjerninger Kristus gjorde på korset for oss), FOR AT VI SKULLE VANDRE I DEM." Ef. 2, 10. 

Å VANDRE I DEM er å leve i dem. Av dette kommer det gode gjerninger. Det er ikke et krav, det er et resultat av at vi er hans verk. Hvis ikke fornekter vi hans kraft.

Det nytter ikke så si at det jeg ikke klarer selv, det ber jeg om Guds nåde til å klare. Da har man bare bruk for litt nåde, rester ordner jeg selv. Det holder heller ikke overfor loven, for det krever det fullkomne mennesket, bare Kristus klarte det. Vår kjærlighet er til Kristus, ikke til loven. Jeg håper du får se det.

Takk for trivelig utveksling av meninger!

Kommentar #35

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Pakt med Gud Sønnen som en Brud invitert til Lammets Bryllup i himmelen, forutsetter et villig, valgt, elsket forhold.  Fordi Den Nye Pakt inkluderer at hjertet er med i relasjonen.  VÅRT Hjerteblod. "Skriv deg Jesus på mitt hjerte", synger vi. "Du min Konge og min Gud."

Jesus sier:  "Den som elsker meg, holder mine bud". Joh.14.15.
Ikke alle vil ha denne del av Pakten; mange takker dessverre nei til det himmelske Bryllupet og blir stående igjen "på utsiden av hjertefellesskapet"; - som (kun) en bryllupsgjest.

Det  har vært  forunderlig og herlig for meg at ved å lese den gamle pakts skrifter har denne hjerteforholdet til Jesus skutt friske skudd! 

Det er vel gjestene som er invitert til bryllupsfesten, bruden skal jo uten videre være med  på bryllupet!

Kommentar #36

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan heller ikke se noen steder i NT at vi har budene skrevet i våre hjerter. Hvis du mener det, så ber jeg vennligst at du viser meg det.

Det står to ganger i Hebreerbrevet: 10:16 og 8:10. Og du antagelig mener at dette  ikke er for hedninger, men med ditt budskap, opplever jeg, at du spalter  evangeliet. Hvis jeg ikke kjente Bibelen, ville jeg engstelig lese det du skriver, og lure på hva i Bibelen er for meg, og hva som ikke er for meg, hva er bare for israelitter og jøder, og hva er til proselytter. 

 Og  når det står  "i Kristus", er det samme som å ha Guds lov i hjertet. 

I bunn og grunn handler mitt innlegg om hjerteforholdet til Jesus Kristus, og hvordan GT har styrket det. Men det uteslutter ikke betydningen av NT. Kan du gi et vitnesbyrd om ditt hjerteforhold med Frelseren? Hva betyr Han for deg i dag?

1 liker  
Kommentar #37

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis er det mange som er enige med meg, og spesielt er mye av det jeg tar opp svært utbredt i den engelsktalende del av verden, det kom til Norge i begynnelsen av 1920-tallet, men er selvsagt ikke høykirkelig.

Hvilken menighet eller retning snakker du om her?

1 liker  
Kommentar #38

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Apg. 2, 16 ff står IKKE slik i min Bibel som du siterer, det står:

" 15 For disse er ikke drukne, slik som dere mener,  det er jo bare den tredje time på dagen!  16 Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager..."

Du skriver at det står: "Nei, her oppfylles det som er sagt gjennom profeten Joel..." 

Jeg kan være enig i at dette kanskje kan være begynnelsen på profetien, begynnelsen på at " da vil jeg utgyte min Ånd på ALT KJØD...", men jeg synes ikke det er logisk ut fra profetien. Jeg kan heller ikke se at vi holder loven, for det gjør vel ingen av oss? I Rom. 8, 5 står det jo at "lovens rettferdighet er oppfylt i oss", men det må etter mitt syn gjelde for de som var under loven, altså jødene. Vi hedninger har ikke fått loven (Rom. 2, 14 og Salme 147, 20-21). 

Og ser du resten av profetien til Joel, så har vel ikke det hendt ennå?

Du sier vi er Israels hus, ikke hedninger. Kan du begrunne dette ut fra Bibelen, her har jeg ikke noen kunnskap. Og det er ikke umulig jeg forandrer mening, hvis Guds ord kan vise meg det, det har jeg gjort før. Men nå ble jo den romerske landshøvding Kornelius og hans familie frelst, de er vel ikke anglo-saksere, eller Israels hus? Og vi må jo anta at alle i  menigheten i Rom da heller ikke var anglo-saksere og tilhørte Israels hus? Men vi må jo anta de var med  å spre evangeliet. Og hva med de andre menigheten Paulus startet opp i omkringliggende land?  De er vel heller ikke anglo-saksere??  Jeg klarer ikke helt å se logikken i din påstand om at vi er anglo-saksere og tilhører Israels hus, og det er bare vi som har spredt evangeliet??  Kan du forklare litt nærmere med belegg i Guds ord?


Kommentar #39

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg snakker om dispensasjonalismen, som er svært utbredt i engelsktalende del av verden. Den har tatt ulike retninger, også i Norge. Jeg deler ikke alt i deres argumentasjon og bevisføring for sin lære, og er heller  ikke enige i alt de påstår, men mener de likevel har en del fornuftige poeng. Den kjente forfatter og forkynner i sin tid, som trakk stappfulle hus og var kjent for sin logiske utlegning i Guds ord, var Adolf Bjerkreim. Han startet sin virksomhet  tidlig på 1900-tallet. I vår tid har Oskar Edin Indergaard vært en drivende eksponent for denne læren både i Norge og Danmark, men går en del lenger i sin lære. I dag er vel Åge Ålekjær er typisk disepensajonalist, og har kanksje trukket denne læren enda lenger. Og vi har ekstreme varianter av denne læren i Norge også. 

Denne læren kalles også læren om tidshusholdningene. Jeg mener å pinsebevegelsen har elementer av denne læren i seg.

Denne læren, eller deler av den, blir beskyldt for å ha splittet kristen-Norge, så den må da være ganske utbredt. 

Teologen og forskeren Anders(?) Skarsaune har kritisert denne læren, og den kritikken mener jeg har tar feil i, nemlig fordi han, etter mitt syn, ikke ser Jesu forkynning om løftene til Israel og "riket for Israel", sannsynligvis fordi han som teolog  deler erstatningsteologien. 

Jeg mener der er mye å lære av denne læren, men man bør etter mitt syn se den med et kritisk blikk, DVs at deres argumenter og bevisføring stemmer med Guds ord, hvis ikke så blir de også bare et bibelsyn som står fastlåst i seg selv, slik jeg ser det. Jeg leser ikke Guds ord for å finne et bibelsyn jeg kan støtte meg til, jeg leser Gud ord for å forstå Guds frelsesplan med alle folk på jorden, og de løfter han etter profetiene har gitt Israel. Det er i alle fall et mål for meg, jeg får nok sikker aldri oppleve å nå det målet fullt ut, på ingen måte. Og da må jeg forholde meg saklig til Guds ord, følelser tør jeg på ingen måte blande inn i dette. Det betyr ikke at jeg er følelsesløs, kald og kynisk.

Kommentar #40

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Du sier vi er Israels hus, ikke hedninger. Kan du begrunne dette ut fra Bibelen, her har jeg ikke noen kunnskap. Og det er ikke umulig jeg forandrer mening, hvis Guds ord kan vise meg det, det har jeg gjort før. Men nå ble jo den romerske landshøvding Kornelius og hans familie frelst, de er vel ikke anglo-saksere, eller Israels hus? Og vi må jo anta at alle i  menigheten i Rom da heller ikke var anglo-saksere og tilhørte Israels hus? Men vi må jo anta de var med  å spre evangeliet. Og hva med de andre menigheten Paulus startet opp i omkringliggende land?  De er vel heller ikke anglo-saksere??  Jeg klarer ikke helt å se logikken i din påstand om at vi er anglo-saksere og tilhører Israels hus, og det er bare vi som har spredt evangeliet??  Kan du forklare litt nærmere med belegg i Guds ord?

Eftersom Israels hus är ett så stort ämne i Guds Ord, men däremot närmast ett ickeämne inom den organiserade kristenheten så är det mycket svårt att här med några få rader tydliggöra Israels hus historia, (mycket svårt, inte endast pga. ämnets stora omfattning, utan framför allt pga. min mycket begränsade insikt i det), en historia som sträcker sig från omkring 725 f. Kr. då Israels hus blev bortkastat från Guds ansikte till fångenskap i Assyrien pga. sin avfällighet mot Herren sin Gud, och sträcker sig ända till 1776 e. Kr. då Guds löften till Abraham, Guds profetiska ord genom Jakob, genom Natan, genom Mose och sist men inte minst, utan störst av allt, Jesu förutsägelse om Israels hus, begynte att uppfyllas då Israels hus huvudnation, Josef/Efraim, (Amerikas Förenta Stater) grundades och sedan vidare fram till vår tid.

För att göra denna mycket, mycket långa historia, mycket, mycket kort; Israels folk hade under fångenskapen i Assyrien, enl. den judiske historikern, Josefus, förökat sig till en oräknelig skara. Fångenskapen i Assyrien upphörde sedermera och Israel begynte en folkvandring i nordvästlig riktning för att under Jesu tid på jorden befinna sig i länderna öster, norr och nordväst om Medelhavet, ända bort till Brittiska öarna. Fadern visste naturligtvis var sina förlorade får befann sig och det var därför som Jesus sade till sina lärjungar att gå till de förlorade fåren av Israels hus, Matt. 10:6, 15:24. När Jesus sade; ”Jag har ock andra får, ….. och de skola lyssna till min röst, ….” Joh. 10:16, då var det inte hedningarna han talade om, det var Israels hus han talade om. De församlingar som grundades genom Paulus arbete var därför till huvuddelen de, ”förlorade fåren av Israels
hus.” Betydelsen av att Paulus kallade sig ”hedningarnas” apostel har jag förklarat i inlägget, ”Paulus, hedningarnas apostel?”.

Israels hus folk blev inte kvar i dessa länder, utan folkvandrade vidare till norra och västra Europa och därifrån många av dem till Amerika, Josef/Efraim, som är den nation inom Israel som har fått de största välsignelserna, både andliga och jordiska, förutsagt genom Jakob, 1Mos. 48:19, och genom Mose, 5Mos. 33:13-17.

Detta är ett så stort ämne att det kräver nog många Bibelstudium och jag förstår om du inte kan se logiken i detta eftersom vi har blivit lärda i våra kyrkor och samfund att alla utom judarna är hedningar, en lära som har gjort att Guds folk har gått miste om att se storheten i Guds vägar med sitt folk på jorden och som en följd därav, Gud har inte blivit ärad av sitt folk för dessa Guds vägar. Bibeln vill bli en ny uppenbarelsebok den dag då Herren öppnar våra andliga ögon till att skåda undren i Guds vägar med Israels hus, ett folk som har lyssnat till Jesu röst, ett folk som har uppfyllt Jesu förutsägelse om att bära Guds rikes frukt, Matt. 21:43.

Kommentar #41

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg har litt kunnskap om dette tema, og når jeg vandrer gjennom GT, noterer jeg utsagnene om Israels hus, Efraim, og prøver å få en helhetlig forståelse.

Hvordan kan man spore vandringen til de ti stammene?  Ved DNA, tenker jeg, men hvor omfattende er det gjort, og finnes det annen dokumentasjon? Når kan man definere at et folk er av Israels hus? De er jo blandet med andre folkene. Er det spor i språk, navn og skikker?

Kommentar #42

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Jeg har også andre får....de skal høre min røst."

Publisert over 3 år siden

I forbindelse med at Jesus sier han er den gode hyrde, sier han også:

"Jeg har også andre får, som IKKE HØRER TIL DENNE KVEEN. Også dem skal jeg lede, og DE SKAL HØRE MIN RØST. Og de skal bli EN HJORD og EN HYRDE." Joh. 10, 16.

Videre: "MINE får HØRER MIN RØST, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen av dem skal rive dem ut av min hånd." v. 27-28.I Efeserbrevet leser vi at "Når dere leser det (hemmeligheten, se kap. 2 og 3), vil dere kjenne min innsikt i KRISTSI HEMMELIGHET. Den var ikke i tidligere tider gjort kjent for menneskenes barn slik som den NÅ er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden: AT HEDNINGENE ER MEDARVINGER, de hører med til legemet (Kristi kropp=menigheten) og de har del i løftet (evig liv) i Kristus Jesus ved evangeliet." Ef. 3, 4-7.


Når dette med  hedningene var en hemmelighet, som Paulus her avdekker først ca 30 år etter Jesu død (brevet skrevet ca år 63-65), så kan da ikke  de ANDRE får i den andre kveen Jesu skulle være en god hyrde for, være ment å være oss hedninger? For at vi hedninger skulle være Jesu medarvinger var jo da Jesus sa dette en hemmelighet som menneskenes barn ikke hadde fått åpenbart.


HVEM er så de "andre får i den andre kveen" når det ikke kan være oss hedninger?

Kommentar #43

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan man spore vandringen til de ti stammene?  Ved DNA, tenker jeg, men hvor omfattende er det gjort, og finnes det annen dokumentasjon? Når kan man definere at et folk er av Israels hus? De er jo blandet med andre folkene. Er det spor i språk, navn og skikker?

Om det går att spåra de tio stammarna med DNA vet jag inte. Det finns nog säkert historisk dokumentation, såsom Josefus och andra historiker före och efter honom, men det känner jag inte till.

Ja, Israels hus har blandat sej med andra folk såsom även Juda hus gjorde, Esra 9, och det är emot Guds vilja. Men grunden, Israels hus, finns kvar, alla dem som inte har ingått äktenskap med folk utanför Israels folk. Och så har även andra folk invandrat till Israels nationer, men i grunden är de likväl Israeliska nationer.

Att se och förstå vilket folk på jorden som är Israels hus, (de tio stammarna som skilde sej från Davids hus efter konung Salomos död och som Jesus benämnde; ”…. de förlorade fåren av Israels hus.”), är nog mer en fråga om att få öppnade sinnen, såsom i Luk. 24:45, öppnade sinnen till att se vilket/vilka folk på jorden som är uppfyllelsen av Guds mycket, mycket stora löften till Israels hus.

Såsom Gud i GT genom löften och profetior gav sitt folk mycket tydliga och omisskännliga kännetecken på den kommande Messias, kännetecken som dock endast ett fåtal av Guds folk kände igen fastän Jesus var uppenbar mitt ibland dem. Så har även Gud, både i GT och i NT, genom löften och genom profetior, givit oss mycket tydliga och omisskännliga, både andliga och naturliga kännetecken, på vilket folk på jorden som är Israels hus, …… men, kännetecken som endast ett fåtal av Guds folk idag känner igen fastän Israels hus nationer är uppenbara nationer på jorden och som Gud tydligt i sitt Ord har förutsagt.

Kännetecknen på Israels hus skulle framför allt gälla i de sista dagarna enl. Jakobs förutsägelse i 1Mos. 49:1, (de sista dagarna pågår hela tiden från Jesu död och uppståndelse och ända intill Jesu återkomst),

Vilka är de naturliga kännetecknen på Israels hus i de sista dagarna? Här några få av många, många fler exempel;

Israel skulle bli ett stort och mäktigt folk., 1Mos. 18:18, 48:19

Israel skulle få ett nytt hemland, 2Sam. 7:10

Israel skulle råda över många folk, men inte tvärtom, 5Mos. 15:6

Israel skulle bli en huvudnation och inte en svansnation, 5Mos. 28:13        Vilka är de andliga kännetecknen? Här några av dem;

Israel skulle få ett nytt förbund (pakt), Jer. 31:31.

Israel skulle bli ett folk varibland Jesus skulle bli en härlighet, Luk. 2:32

Israel skulle bli det folk som skulle lyssna till Jesu röst och tro på honom, Joh. 10:16

Israel skulle bli det folk som skulle bära Guds rikes frukt, Matt. 21:43

Inget av dessa kännetecken stämmer in på nationen Israel i mellanöstern.

(det nya förbundet slöts även med Juda hus, men de tog icke emot det)

Punkt 1 o. 3 kan stämma in på några få andra nationer än Israels hus.

Alla dessa kännetecken stämmer in på de två brodersnationerna, USA och Storbritannien (Efraim och Manasse), som är de två främsta av Israels alla stammar enl. Guds löfte genom Jakob.

Det är endast de länder, som efter Reformationen blev protestantiskt kristna länder, som stämmer in på punkt 5-8, de tillsammans med Efraim och Manasse utgör alla Israels hus 10 stammar.

Kommentar #44

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Betyr det du her skriver at du kanskje mener opprettelsen av staten Israel i 1948 ikke var oppfyllelse av profetiene? At Israel først skal bli et nytt land og råde over verdens nasjoner når Jesus vender tilbake? I så fall er ikke dette en ny tanke.

Og: Hva legger du i begrepet "Guds rike"? I engelske bibler er jo det brukt uttrykket "Kingdom of God" og viser etter mitt syn til 2. Mos. 19, 6 at Israels barn skal være et "KONGERIKE av prester og et hellig folk." Vil i så fall dette få betydning for hvordan vi forstår "Guds rike" brukt i evangeliene og Apostelgjerningenes tid?

Kommentar #45

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Betyr det du her skriver at du kanskje mener opprettelsen av staten Israel i 1948 ikke var oppfyllelse av profetiene? At Israel først skal bli et nytt land og råde over verdens nasjoner når Jesus vender tilbake? I så fall er ikke dette en ny tanke.

Om staten Israel av 1948 hade något eller några av de 4 andliga kännetecken jag skrev, då skulle det kunna vara en uppfyllelse av profetian. Men, ….. de har inget av den Nye Pakts andliga kännetecken, därför tror jag inte att staten Israel av 1948 kan vara en uppfyllelse av någon profetia.

Guds löfte till David (2Sam. 7:10), genom profeten Natan, handlar inte om; ”…når Jesus vender tilbake?” Guds löfte till David blev uppfyllt 1776 då USA grundades.

”Og: Hva legger du i begrepet "Guds rike"? I engelske bibler er jo det brukt uttrykket "Kingdom of God" og viser etter mitt syn til 2. Mos. 19, 6 at Israels barn skal være et "KONGERIKE av prester og et hellig folk."

Detta är ett mycket intressant spörsmål. Kingdom of God och Guds rike har samma betydelse. Är vi överens om att Herrens ord till Israel i 2Mos. 19:6 inte gällde endast för judarna, utan gällde för Israels alla tolv stammar? (med anledning av att du tidigare har sagt att det var judarna som kom ut från Egypten och att det var judarna som mottog Mose lov)

”Vil i så fall dette få betydning for hvordan vi forstår "Guds rike" brukt i evangeliene og Apostelgjerningenes tid?”

Ja, det tror jag, men vi måste förstå betydelsen av Jesu ord i Matt. 21:43.

Guds rike blev taget ifrån Juda hus och givet till ett folk (engelsk övers., nation) som skulle bära dess frukt. Om vi inte förstår att detta folk, denna nation, är,

”de förlorade fåren av Israels hus”, de tio stammarna, då förstår vi långt mindre än hälften av Bibelns budskap om den Nye Pakt

Kommentar #46

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, du har rett, jeg har ikke kunnskap om Israels hus og Juda hus....jeg kaller begge bare for "jøder". Her har jeg mye å lære, derfor forstår jeg ikke så mye av det du skriver om dette....får forsøke å Google litt om dette og se om jeg kan få bedre kunnskap om dette.

Hvem var det som var i Israel på Jesu tid, var det da Juda hus? 

Ellers virker det interessant det du skriver.


Kommentar #47

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvem var det som var i Israel på Jesu tid, var det da Juda hus? 

Ja, det var Juda hus, och i Juda hus ingick Benjamins och Levi stam. Så det var alltså judar, benjaminiter  och leviter i Palestina på Jesu tid. (10-11 av Jesu lärjungar var troligen benjaminiter)Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere