Pål Georg Nyhagen

224

KrF bør snarest legge bort ordet «kristelig» i sitt partinavn

Man kan for all del engasjere seg politisk i lys av sin Kristuserfaring og tro, og det er utelukkende positivt. Men å gjennom partinavnet implisitt hevde at den egne posisjonen også samtidig er kristent blir problematisk. KrFU har tydeligvis forstått det poenget jeg innleder med: KrFU-leder Daniel Bjølseth Nordby i Hedmark er nemlig ateist.

Publisert: 21. mar 2018

"KrF" og "DnK": Etiketter med påstander som ikke samsvarer med innholdet?

De fleste kristne kjenner seg for det første tydelig nok hjemme i andre partier, tallene taler for seg: Kun rundt 4% av velgerne i landet støtter nemlig KrF. Det finnes selvsagt kristne i alle partier, fra Rødt til Demokratene. Og videre kan naturligvis ikke den ene politiske løsningen med bestemthet hevdes å være mer kristen enn de andre foreslåtte.

Man kan for all del engasjere seg politisk i lys av sin Kristuserfaring og tro, og det er utelukkende positivt. Men å gjennom partinavnet implisitt hevde at den egne posisjonen også samtidig er kristent blir problematisk. KrFU har tydeligvis forstått det poenget jeg innleder med. KrFU-leder Daniel Bjølseth Nordby i Hedmark er nemlig ateist. Ref  NRK.

Videre: Det viser seg for øvrig at ca 37% av befolkningen i Norge tror på Gud… eller en gud. Ref. (også her) NRK. Undersøkelsen sier nemlig intet om at det spesielt er Den Norske Kirkes gudsbilde respondentene her har i tankene ved besvarelsen. Det kan m.a.o. være fra alle kirkesamfunn, islam, mosaisk tro, new ageretninger, osv, osv. Tragikomisk nok er like vel (!) 71 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke ved utgangen av 2017. Ref. kirken.no. Dvs at minst halvparten av medlemmene i DnK ikke tror på den Gud som kirken bygger sin identitet på.

Det viser seg nemlig at minst 15% av kirkens medlemmer tror på reinkarnasjon og karma; dvs de deler ikke DnKs trosbekjennelse og gudsforestilling. Ref. Aftenposten. Så kan man undre seg over hvor DnKs sanne og reelle identitet egentlig ligger og begrunnes? Det bilde og de forestillinger om egen posisjon som DnKs ledelse skyver foran seg i debatter og under krav om støtte har altså ikke røtter i virkeligheten. DnKs trosbekjennelse er nemlig reellt sett ikke basis i denne kirken: Eneste fellesnevner hos kirken medlemmer er visst det svevende, substansløse og sosialkulturelle begrepet "folkekirke" som alle så fyller med betydning  etter eget behov. Her er subjektiviteten øverste autoritet.

 

16 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Politikk.

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Eneste fellesnevner hos kirken medlemmer er visst det svevende, substansløse og sosialkulturelle begrepet "folkekirke" som alle så fyller med betydning  etter eget behov. Her er subjektiviteten øverste autoritet.

Du har rett her, ikke særlig kristelig lenger i KrF.  

Vi mennesker har jo en lengsel i oss etter en guddommelig mening i tilværelsen.  Skaperverket og vår samvittighet viser Guds eksistens og vårt ansvar for egne handlinger.

Men det er tydelig at innholdet i troen er ganske selektivt for svært mange.

Men Nyhagen, er det vesentlig forskjell mellom DnK og Katolske menigheter når det gjelder å leve som helhjertede disipler blandt medlemmene?  For eks. å leve slik Gal 2:20 sier.


1 liker  
Kommentar #2

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ja til Kristelig Folkeparti!

Publisert over 3 år siden

Kristelig Folkeparti er en del av den kristendemokratiske bevegelse, en politisk bevegelse som har ordet ”kristen” i sitt partinavn, og som har vært en av de store demokratiske partidannelsene i verden. Kristendemokratene har vært med å dominere politikken, blant annet Europa og Sør-Amerika. Derfor synes jeg at KrF bør beholde sitt navn selv om det ikke synes å være så populært, i dagens sekulære samfunn, å kalle seg et ”kristent” folkeparti.

For øvrig er partiet nå åpent for alle, også tillitsverv, uten å stille krav om tro. Politikken er imidlertid basert på kristendemokratisk ideologi og prinsipper. De som ikke synes at partiet er kristelig nok, bør lese partiets program, før de trekker sin konklusjon. 

Et lite parti må ofte godta halvgode kompromisser, det de oppfatter som best mulig. Politikk kalles ofte "det muliges kunst", et ikke helt dårlig navn.

Kommentar #3

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
KrF bør snarest legge bort ordet «kristelig» i sitt partinavn

De er på vei. Den nye lederen i KrFU bekjenner seg som ateist, og har som mål å gjøre partiet mindre kristelig. (kilde: Dagen) 

Når man forlater Guds Ord, sier man samtidig nei til Guds velsignelse.  Man kan erklære så høyt man vil - at politikk og kristendom ikke må "blandes", men ettersom det er Den Allmektige - himmelens og Jordens skaper (JHVH), som innsetter og avsetter i ledende stillinger, blander i alle fall Han seg inn i politikken. Nå har Han gitt KrFU en leder som gir partiet hva de har villet - enda mer liberalisering. Dermed har de plassert seg på stupet til sin egen grav, og bare en kraftig kristelig snuoperasjon kan redde KrF fra politisk død. 

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
men ettersom det er Den Allmektige - himmelens og Jordens skaper (JHVH), som innsetter og avsetter i ledende stillinger,

I så fall vil jeg si han har gjort en særdeles dårlig jobb i Filipinene og i Venezuela. Jeg holder det for lite sannsynlig at folket i valg sitter og venter på inspirasjon fra den hellige ånd. 

1 liker  
Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
folket i valg sitter og venter på inspirasjon fra den hellige ånd. 

Du kan ha rett her, og formuleringen er god,  men du generaliserer. Noen, kanskje mange setter sin lit til "Det vi ikke kan se". Også når det gjelder nasjonenes fremtid. På godt og vondt. Har kollleger fra Sør-Amerika og de er slett ikke fremmed for en messe eller to ved avgjørelser av en viss format. Noe som ikke er så naturlig for oss norske. Gir anledning til ettertanke.

1 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Du kan ha rett her, og formuleringen er god,  men du generaliserer. Noen, kanskje mange setter sin lit til "Det vi ikke kan se". Også når det gjelder nasjonenes fremtid. På godt og vondt. Har kollleger fra Sør-Amerika og de er slett ikke fremmed for en messe eller to ved avgjørelser av en viss format. Noe som ikke er så naturlig for oss norske. Gir anledning til ettertanke.

Ja, dette er en tankegang jeg har forståelse for. Naturligvis kan man tenke at noen er valgt ved Guds nåde eller vilje, men det er lite trolig i lys av at dette dreier seg gjerne om millioner av menneskers gode vilje. Når så resultatet blir at man får en president som sier at det er lov å voldta og skyte kvinner i skjeden..... nei, slikt gjør ikke min Gud. Eller når kleptokratiet klarer å gjøre en Sareptas krukke til en ruin. Nei. 

Vi har disse som sier at en pave velges etter inspirasjon av den hellige ånd. Naturligvis gjør han det. Samtidig er det ikke til å komme i fra at ca 120 eldre herrer forhandler på harde livet til de er ferdige og har samlet seg om en kandidat etter flere avstemminger. Den hellige ånd er nok med i prosessen, liker jeg å tro, men vi misbruker dens navn ved å tro at den ikke er aldri så lite påvirket av fraksjonene fra de ulike bispekonferanser og høyst verdslige overlegninger. La oss si at resultatet er inspirert av den hellige ånd, men jeg mistenker at den betakker seg for deler av handlingene på veien dit. 

Jeg tror vi skal samles om at mennesker velger mennesker med de samme menneskelige trekk som oss selv. Det er en del av den frie vilje Gud har utstyrt oss med, særlig siden hans rike ikke er av denne verden. Han har satt oss til å ordne opp for oss selv. For slik kan det tenkes at noen er sterkt inspirert av ånden og andre så langt der i fra. 

Kommentar #7

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Noen, kanskje mange setter sin lit til "Det vi ikke kan se". Også når det gjelder nasjonenes fremtid. På godt og vondt.

Profeten Daniel 2:20-21: Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører Ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand.1 liker  
Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
vise visdom og de forstandige forstand.

Det ser for meg ut som om samfunn som helt utelukker Gud og tro, etterhvert får store utfordringer.1 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det ser for meg ut som om samfunn som helt utelukker Gud og tro, etterhvert får store utfordringer.

Siden interessen for religion har blitt sterkere gjennom de siste årene tror jeg ikke samfunnet vil utelukke Gud. Jeg ser snarere en fare for at mange vil se Gud som sin, slik som i Gud med oss, og kanskje bli skuffet over at han ikke gjør som de sier. Samfunnet med alle dets forskjellige og mangfoldige stemmer kan ikke være preget av hver enkelts Gud, men må ses som en del av fundamentet som er allment for alle syn på Gud, som har rom for alle former for Gud.

Jeg kan ikke se for meg et lovverk fullstendig løsrevet fra religiøs etikk. Tenk bare på bud som Du skal ikke slå ihjel, Du skal hedre din far og mor...... hvilket samfunn vil si du skal gi blanke i gamlingene og drep endelig noen på vei hjem? En utenkelig kontekst. Da har vi gått tilbake til tiden før Budene, og det er ikke en sannsynlig utvikling. 

Vi kan ikke gjenoppfinne Gud, men må se ham som en allesteds nærværende kraft som er tilstede i samfunnets fundament. Alle vil ikke få sitt av en slik gud, men alle vil få noe. Samtidig gjør menneskene som best de kan. Tydeligvis ser noen konflikter her, men i virkeligheten er de antagelig litt mindre enn de ortodokse eller indremisjonen vil skape inntrykk av. 

Et parti som Krf vil kunne ha en fremtid, men da må det ha noen ideer som bærer og favner bredt. I dag ser det ut til at disse ideene mangler, dvs de er overtatt av andre og Krf har ingen egenart. Samtidig river de sentrale personene restene i filler i striden om hvem som skal få lov å representere verdigrunnlaget. Sant og si tror jeg det vil utgjøre liten praktisk forskjell hvem som vinner den kampen. Dette minner mest om et dårlig arveoppgjør hvor kampen er intens om stadig færre godbiter i boet. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere