Pål Georg Nyhagen

224

Vårt Land, konflikter og språk

Publisert: 20. mar 2018

Jeg skriver her om språk, metoder og berører to forskjellige saker, som innholdsnessig er mer enn fjernt fra hverandre. Men det er noe som de har felles, som jeg her vil trekke frem. Nemlig bruken av språket.

Det pågår en intern strid i Vårt Lands toppskikt. Redaktør Åshild Mathisen har fått muntlig beskjed fra konsernsjef Per Magne Tveiten om at hun ikke lenger har tillit. Dette har falt flere ansatte tungt for brystet, slik det som oftest er i slike situasjoner: Noen er for, andre er i mot… og enkelte tar ikke standpunkt. Det er nå tydeligvig nok satt i gang en kampanje i avisen for å beholde Mathisen som redaktør, og det er selvsagt legitimt. For all del. Men det som er  kritikkverdig er at denne internkonfliktens retorikk og kampanje er flyttet ut i papiravisen; vi lesere blir nå ubedt trukket inn i en strid ikke alle nødvendigvis har interesse av. Men NB: Vi håper dog bare at det som skjer er riktig og rettferdig, og at den som er i fokus blir godt ivaretatt.

Vi ser altså dessverre nå daglig at papiravisen Vårt Lands debattsider blir benyttet som oppslagstavle for den nevnte kampanjen for å beholde Åshild Mathisen. I dag er det nesten en dobbeltside - som for øvrig kunne vært trykket kun som interninfo og sendt til styret i dag, pluss to mindre innlegg. Andre dager har det allerede kommet innlegg til støtte for Mathisen. Det er ikke meningen her å ta parti og ramme Mathisen, men å påpeke det uheldige ved dette som blir satt i verk av noen internt; samt det språket som generelt sett benyttes der det oppstår spenninger og konflikter generelt. En kanskje slem tolkning vil kanskje være at vi lesere skal trekkes inn til fordel for den ene parten her?

Igjen: Her i det følgende mener jeg overhodet ikke å blande saker eller foreta en sammenligning av de to hovedinvolverte; avstanden ideologisk er nok betydelig. Men det interessante her, er nettopp det jeg har forsøkt å påpeke i andre innlegg her på Verdidebatt: Nemlig det språklige og de midler som av partene benyttes for å forsvare eller ramme den som er i fokus. Og det er HER enkelte likheter kommer til syne, vi blir vitner til en enten/eller-diskurs hvor det jeg vil kalle for språklige og metodiske uskikker kommer til syne.

Et par eksempler og paralleller: Enkelte preges faktisk en og annen gang av en viss selvrefererende inkonsistens hva gjelder den aktuelle saken mot Sylvi Listhaug. Man tar som Knut Arild Hareide gjerne et prinsipielt oppgjør med visse deler av argumentasjonen samt ang. en forekommende mistenkeliggjøring av den andres motiver; men faller selv umerkelig i samme grøft om det er egne interesser som trues eller skal fremmes. At det her handler om andre saker er irrelevant; det er nemlig språket og metodene som er under kritikk. Eksempler:

Som Berit Aalborg skriver: "Det er helt åpenbart at Hareide og KrF nå er lei av å bli herset med av Frp.» Hareide kritiserer som allerede nevnt  med rette det usaklige og uakseptable med å mistenkeliggjøre motiver, men partifeller av ham gjør like vel det samme selv. Ref. « De siste dagers hellige». Og andre herser over en lav sko, Om disse fenomenene først anses som onder og uetisk, så har det selvsagt saklig sett intet å si hvem som rammes.

Berit Aalborg skriver videre om Listhaug og den støtten hun fikk: «Bedre ble det ikke da det ble kjent at blomsterhavet var en målrettet aksjon». Å definere noe som en «målrettet aksjon» er som oftest et ikke alt for elegant forsøk på å dempe effekten av den støtte fra flere som en eller annen blir gitt. Er det bare "en styrt aksjon", så er det jo egentlig ikke å anse som spontane og faktisk genuine håndsrekninger? Men nå ser vi at flere i Vårt Land har satt i gang nettopp en styrt aksjon til fordel for Åshild Mathisen. Avisens debattsider fylles sågar med utvalgte bidrag her på nytt og på nytt. Men: Noe spesielt bedre blir kanskje heller ikke de manges støtte til Åshild Mathisen her...  da det nå er kjent at støtten er en "målrettet aksjon"?

Og vi lesere vil som nevnt nødvendigvis ikke bli trukket inn i alt dette; en intern personkonflikt - det er ikke det vi betaler for når vi kjøper avisen. Det spørs vel om Åshild Mathisen nødvendigvis tjener på denne interne kampanjen som blir lagt ut i avisen; slik det tydelig nok forutsettes. Men... det kan vel ikke være en profesjonell redaksjonell linje å legge ut konkrete ledd fra de interne konfliktene ut i papiravisen? At avisens sider fylles med støtte til den ene eller andre parten i denne internkonflikten medfører også dessverre at andre aktuelle nyhetssaker, artikler og gode debattinnlegg skyves ut. Å skrive om at det foregår en sak internt, er nyhetsstoff. Men ikke slik det nå har utviklet seg.

En annen ting til slutt: Det er en kjent sak at Vårt Lands opplag har sunket bekymringsfullt de siste to årene. Det er ikke da unaturlig å scanne hele avisens drift, redaksjonelle linje inkludert det å evaluere redaktørrollen: Dette hører til enhver mediebedrifts ansvar. Det er dog lett å se at Vårt Land bestemt har tatt en ny redaksjonell retning fra det politiske sentrum mot venstre; med en overtydelig liberalprotestantisk profil. Så får man like dette, eller ikke. Noen gjør det tydelig nok ikke.

12 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 3 år siden

Jeg har lest hele innlegget, men forstår likevel ikke koblingen mellom disse to sakene.

2 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Aalborg, Gjøsund, Hoel, Bratberg m.fl.

Publisert over 3 år siden

Etter å ha abonnert på Vårt Land i meir enn førti år, sa vi opp avisa for eit par år sidan. Både eg og kona var så irriterte på den einsidige journalistikken, som eg har skrive  titals artiklar om her på VD, at dette ikkje fall så tungt. Seinare har eg ein kortare periode lese VL på nett og sist haust gått gjennom bunkevis av aviser eldre enn to veker, som eg har fått gratis på biblioteket (som ekte sunnmøring). Eg ville gjerne finne ut om avisa hadde endra seg på nokon måte.

Men eg fann iallfall inga forandring til det betre. Fleire gode, faste spaltistar hadde slutta, og dei nye var meir politisk korrekte enn eg sette pris på. Eg har også sett kven som har fått leiarstillingar. Åshild Mathiesen har eg diskutert litt med før, og eg har absolutt ikkje noko i mot henne personleg. Men som sjefredaktør er det ho som styrer skuta og bestemmer kven som skal vere styrmann, maskinsjef osv. Medan Thor Bjarne Bore var redaktør, var det sagt det var fleste venstrefolk i redaksjonen. Kanskje stemmer det enno, men ein kan mistenkje at også SV og Ap og den innvandringsivrige fløyen i KrF er sterkt representerte. Nokre av dei som eg synest fungerer sterkast som politiske komissærar, har eg nemnt i overskrifta.

5 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Johannessen

Publisert over 3 år siden

Nei vel. Jeg forsøker virkelig å forklare at det handler om språk. Og eksplisitt IKKE en kopling mellom de to sakenes innhold og personer. Har jeg ikke maktet dette, så får det være. 

Faget retorikk og språk tar for seg fortløpende en rekke helt forskjellige eksempler, gjerne politisk og saklig forskjellige. Det er ikke det siste det handler om. Derfor, så er det heller ingen kopling.

5 liker  
Kommentar #4

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Valg i redaksjonen

Publisert over 3 år siden

Per Steinar Runde nevner at det i Bores redaktørtid etter det som ble sagt, skal ha vært flest venstrefolk i redaksjonen.  Det kan godt være, han var jo selv venstremann. I flere år holdt Vårt Land en avstemning i redaksjonen i forbindelse med stortings -og kommunevalgene om hvor mange stemmer de ulike partiene fikk. Husker jeg riktig, var det nok ikke venstrefolk som var i flertall ved siste avstemningsresultat jeg så.

Om det fortsatt holdes slike valg, vet jeg ikke. Men hvis det gjøres, så hadde det vært flott om det hadde blitt offentliggjort slik om i tidligere år – siden avisene lever av å informere. Kanskje en oppgave for Hugin og Munin å presentere det, ispedd gode kommentarer?

3 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
En annen ting til slutt: Det er en kjent sak at Vårt Lands opplag har sunket bekymringsfullt de siste to årene. Det er ikke da unaturlig å scanne hele avisens drift, redaksjonnelle linje inkludert det å evaluere redaktørrollen: Dette hører til enhver mediebedrifts ansvar. Det er dog lett å se at Vårt Land bestemt har tatt en ny redaksjonell retning fra det politiske sentrum mot venstre; med en overtydelig liberalprotestantisk profil. Så får man like dette, eller ikke. Noen gjør det tydelig nok ikke.

Prinsippielt innebærer jo det å være ansvarlig redaktør den absolutte beslutningsmyndighet om hva som skal på trykk og hva som ikke skal.

Også leserinnlegg.

Men,når det gis bred plass til leserinnlegg som åpenbart gir uttrykk for støtte til Mathisen, i denne situasjonen ,er det ikke opplagt at dette gavner hennes sak - selv om avveiningen redaksjonelt åpenbart er at også disse (leserne)skal slippe til med sine ytringer.

Imidlertid ;rett eller galt, kanskje dette er alikevel er legitimt i den aktuelle situasjonen og  eneste måten Mathisen kan synliggjøre sin popuplaritet på, og som gir motkraft nok til kampen mot styrelederen. Oppslutningen blant de ansatte er selvsagt også et betydelig aktivum.

Det foreligger ennå ikke regnskaper for 2017 som var Mathisens hele første år som redaktør og for den økonomiske utviklingen hittil i 2018 finnes det heller ikke offisielle tall.

Kanskje finnes noe av svaret her.

Egenkapitalsituasjonen fra 2012 til 2016 var imidlertid positivt økende fra ca 49 mill i 2012 til ca 66 mill i 2016, men dette i hovedsak under avisens tidligere ledelse.

Vårt Lands  synkende opplag de siste årene er bekymringsfull og gir stadig mindre brutto inntekter - og dette avspeiles også i en stadig mindre andel av den offentlige produksjonsstøtten. 

Samtidig er også flere av mediehusene i "Mentor medier sfæren", Vårt Lands eier, underskuddsforetagener,  til tross for at disse også mottar store årlige produksjonstilskudd (pressestøtte) - og dette er en like stor hodepine for styrelederen og hører med til det store bildet. Vårt Lands økonomiske utvikling og styrelederens forventetde grep i situasjonen omfatter derfor også Vårt Lands ledelse.

I denne situasjonen er det trolig også andre ledere i Mentor mediers eierskap som ikke nødvendigvis kan forvente å hente lønnslippen  fra samme arbeidsgiver i uoverskuelig fremtid.

Vårt Lands redaksjonelle profil har direkte betydning for lesernes oppslutning samlet sett, på papir og på nett. 

Det  ansvaret hviler uansett på Mathisen.

2 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Dersom journalister fikk bestemme

Publisert over 3 år siden

Vårt Land er et offer for Tidsånden og ofrer både titt og ofte til denne herskeren for å sikre seg en plass i solen.

Men allikevel, hva sier folket og leserene ?

https://www.medier24.no/artikler/dersom-journalister-fikk-bestemme-ville-rodt-mdg-og-sv-til-sammen-vaert-dobbelt-sa-store-som-hoyre-pa-stortinget/382840

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere