Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Grensen er nådd for Hareide

Knut Arild Hareide plasserer ansvaret for en eventuell regjeringskrise hos statsminister Erna Solberg. Hennes borgerlige prosjekt har nå fått seg nok en knekk.

Publisert: 19. mar 2018

Hareide var svært klar i sin tale på KrFs landsstyremøte, som var samlet på Stortinget for å drøfte misstillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Det er vanskelig å lese hans tale på annen måte enn at KrF ikke er fremmed for å stille seg bak et mistillitsforslag mot justisminisiteren.

Med klar adresse til Sylvi Listhaug la han stor vekt på at KrF ønsker en politisk offentlighet preget av tillit og respekt. Han tok avstand fra politikere som trekker andres motiver i tvil, og viste til Listhaugs Ap-innlegg på Facebook.

Bagatellisering

Hareide tok også et oppgjør med argumentasjonen som har kommet fra regjeringspartienes folk de siste dagene, der flere har bagatellisert Listhaugs budskap fordi dette kom via sosiale medier.

Heller enn å bagatellisere, løftet Hareide hele problemstillingen et hakk opp, ved å peke på at Erna Solberg over lang tid har tillatt dobbeltkommunikasjon fra Frp og særlig Listhaug. Hareide mener Frps fristilling har fått alvorlige konsekvenser for statsministeren selv, ved at hennes autoritet er blitt svekket. Hareide har åpenbart fått nok. Han krevde nå at det må bli slutt på dobbeltkommunikasjonen.

Ballen hos Solberg

Han var dessuten svært tydelig på at han mener Erna Solberg nå må bære det fulle ansvaret for regjeringens videre skjebne. Han fortalte at han gjennom helgen har gitt tydelig beskjed til Solberg om at hun har ansvar for å ta grep for å unngå en situasjon med mistillit.

Og han legger det fulle ansvaret på henne dersom hun velger å omgjøre et mistillitsforslag mot Listhaug til et kabinettspørsmål, og dermed sette regjeringens liv i fare.

Det er helt åpenbart at Hareide og KrF nå er lei av å bli herset med av Frp. Gjennom de siste årene har Hareide blant annet måttet tåle at Frp har omtalt ham som «imamsleiker» og KrF som et «lite tulleparti». For KrF er grensen nå åpenbart nådd.

Regjeringskrise

Mye tyder på at Hareide ønsker seg et vedtak i landsstyremøtet, der et tydelig flertall går inn for mistillit. Dette diskuterer nå KrFs landsstyremøte. De skal gi sitt råd til Stortingsgruppa.

Hva som skjer dersom landsstyremøtet og stortingsgruppa går for mistillit mot Listhaug, vil han overlate til Solberg å avgjøre.

Ernas borgerlige prosjekt

Uansett hvordan dette spiller seg ut i døgnet som kommer, har Solbergs drøm om et bredt borgerlig prosjekt fått seg nok en alvorlig knekk. Det er nå blitt satt på spissen at det ikke finnes et grunnlag for et tett og intimt samarbeid mellom Frp og KrF.

Det er ikke lenger bare den politiske avstanden som er stor. Også tilliten er svært tynnslitt. Det er den uansett hvilket vedtak KrFs landsstyre ender opp med mandag ettermiddag.

3 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ansvaret ligger hele tiden hos statsministeren. Dette er Hareide klar over. 

Han kan ikke trekke en selvstendig konklusjon, men må overlate til Erna først å gjøre sitt trekk før han selv våger å trekke. Da kan han stå på sitt løfte om å ikke felle regjeringen Solberg og han berger skinnet internt. Hvis ikke Solberg gir signaler før møtet i Stortinget blir han tvunget til å ta ansvar, men han vil være kjent med Solbergs holdning før avstemming slik at han kan forholde seg til dette. Ikke akkurat statsmannsaktig, men det er det beste som kan komme ut av striden i Krf i disse tider. 

4 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

De siste dagers hellige

Publisert over 3 år siden

Som nevnt før: Motivfokusert retorikk er og blir rene spekulasjoner og bygger opp under kynisme og ny trakassering. Desto verre fungerer slik fokusering avsporende fra hva de viktige politiske debattene egentlig handler om; nemlig argumentasjon og begrunnelser. KrFs Knut Arild Hareide tok altså i dag klart avstand fra politikere som trekker andres motiver i tvil. Og det er bra. Det er nemlig et godt og sunt prinsipp Hareide her fremmer. Men det er dog ikke gyldig før dette prinsippet gjelder alle? Og i det minste at i ihvertfall eget partis representanter går foran med et godt eksempel?

Fra Aalborgs "Politisk skjebnetime": "Ute i noen KrF-fylker blir det nå sagt at Listhaugs posering i blomsterhavet viser at hun likevel ikke angrer, men derimot ønsker å vise fram at hun hadde rett, og at hun har mange i ryggen."  

Dette VET altså KrF-representanter. 

Berit Aalborg selv skriver i "Det Sylvi ikke vil svare på": "Vårt Lands oppdrag er å stille spørsmål på vegne av våre lesere.". Kan dere da ikke qua livssynsavis spørre om den påfallende klarsyntheten som synes å bre seg blant Listhaugs kritikere hvor de bestemt mener å ha bedre innsikt i hennes egne intensjonsdybder og motiver enn det hun selv har? Den nå aldrende synske snåsamannen har visst for lengst fått sine arvtagere.

Guilt by Association:

Flere medier melder altså om alle blomsterhilsnene til Sylvi Listhaug, men så og si samtlige fremhever spesielt at én av giverne er den ekstreme gruppen "Slå ring om Norge". Også denne hendelsen hvor Listhaug får blomster og hilsener viser seg å være bra materiale for fortsatt mistenkeliggjøring og mobbing: Viktigere enn  annet er her å ramme Listhaug. Igjen. 

Her utfyller så Berit Aalborg talende: "Også i KrF skapte dette en ubehagelig opplevelse av hvilke krefter Listhaugs spiller på lag med. I flere KrF-lag mener sentrale folk at Listhaug «stimulerer til grums»." Og videre fra annet sted: "For blant KrFs beslutningstagere er det nå flere som stiller seg spørsmålet: «Kan vi la parti-taktiske hensyn gå foran, når det store spørsmålet er om Norge kan ha en justisminister som nører opp under denne typen holdninger på ytre høyre?» (Min utheving).

KrF og Hareide m.fl. kan ikke har fulgt spesielt godt med: Det er vel få som til de grader har fått mistenkeliggjort sine motiver enn Sylvi Listhaug generelt og i de siste dager spesielt? At Sylvi Listhaug stimulerer til hverdagsrasisme (Abid Raja), kyniskhet og annen elendighet er for lengst et vedtatt dogme. Disse meningene er vel hos flere så internalisert at de anses som gitte? Også det at hun får blomster blir altså nå brukt for hva det er verdt: Også dette er nemlig høyst kritikkverdig hos Listhaug. Alt er og blir galt med dette medmennesket. Uansett. Om hun hamrer eller hamres, - likefullt så skal der visst jamres. 

Jeg avslutter med et utdrag fra tidligere innlegg: Sylvi Listhaug (og dermed hennes barn og familie)  har som nevnt tidligere vært utsatt for et ekstremt press over tid. Ikke alle av oss andre ville maktet tilsvarende. Den alternative innamlingsaksjonen ble sågar innledningsvis kalt "Innsamlingsaksjonen mot Listhaug". Og fra NRK: "Enorm gjevarglede i innsamlingsaksjon mot Listhaug-blomar."

Spar på dette, og sett inn ditt egent navn her en uvakker dag og kjenn etter hvordan du og dine barn ville orke å leve med slik personhets? Mobbing, netthets og mobilskrekk er et økende problem, ikke minst blant unge. Men med slike voksne eksempler, så er det kanskje ikke rart at man aldri får dempet mobbingen i særlig grad. Snarere tvert imot er vi vitner til en økning her.

Listhaug m/fam. har alle også fått med seg også alle usaklige trusler og trakasserier, og mere til som vi andre ennå ikke kjenner til. Når hun endelig etter tid opplever noe positvt, så er det ikke så underlig at hun setter pris på det lille lyset disse blomstergavene representerer. Man kan ikke nå forvente at hun skal reagere adekvat hver eneste gang et eller annet oppstår under veis. Når hun endelig gjør det, så behøver ikke dette med matematisk nødvendighet være av strategiske hensyn og bare fordi hun følte seg tvunget til det. Slik noen har påstått, og ennå fortsetter å påstå. Sylvi Listhaug er også bare et menneske.

Et medmenneske.

19 liker  
Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Sylvi Listhaug er også bare et menneske.

Det er ikke nødvendig å demonisere henne. Det holder å på en saklig måte, gi beskjed om at hun ikke egner seg som justisminister. 

6 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke nødvendig å demonisere henne. Det holder å på en saklig måte, gi beskjed om at hun ikke egner seg som justisminister. 

Kaldt og nøkternt. Hun har vist seg som det svakeste ledd. Regjeringen kan ryke på dette leddet. Jeg kan ikke se at det er i noens interesse å beholde henne i regjeringen. Uansett hvordan dette blir gjort, tror jeg hennes dager i regjering er forbi fordi hun selv har vist at hun ikke er egnet. 

4 liker  
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Da ga Hareide klar beskjed om at "grensen var nådd" og at Krf ikke har tillit til landets justisminister. 

2 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Da ga Hareide klar beskjed om at "grensen var nådd" og at Krf ikke har tillit til landets justisminister. 

1) Går Listhaug av selv? 

2) Sørger Frp for at hun går av? 

3) Ber Erna Solberg henne om å trekke seg ut fra at heller ikke hun har tillit til henne? 

4) Må regjeringen gå av på et mistillitsforslag for så å rekonstruere seg uten Listhaug men a) med Krf eller b) uten Krf?

Flere variabler?

2 liker  
Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Hareides ansvarsfraskivelse og dobbeltkommunikasjon

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Han var dessuten svært tydelig på at han mener Erna Solberg nå må bære det fulle ansvaret for regjeringens videre skjebne.

Hareide vet godt at i norsk konstitusjonell tradisjon følges mistillit mot en statsråd alltid av kabinettspørsmål.

Han vet også at Solberg ikke uten videre kan sparken sin koalisjonspartners mest profilerte statsråd.

Partiene som stemmer for mistillitsforslaget bærer absolutt ansvar for regjeringens videre skjebne.

Hareides forsøk på å fraskrive seg dette ansvaret er typisk for den dobbeltkommunikasjonen KrF har bedrevet de siste årene.

18 liker  
Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

1) Går Listhaug av selv? 

2) Sørger Frp for at hun går av? 

3) Ber Erna Solberg henne om å trekke seg ut fra at heller ikke hun har tillit til henne? 

4) Må regjeringen gå av på et mistillitsforslag for så å rekonstruere seg uten Listhaug men a) med Krf eller b) uten Krf?

1) Tvilsomt, Listhaug har ikke gjort noe som tyder på at hun setter regjeringens ve og vel høyere sin egen stilling.

2) Tvilsomt, Frp kommer nok ikke til å kaste sin mest profilerte politiker.

3) I og med at hun er leder for en koalisjonsregjering kan ikke Solberg kreve at en statsråd fra et annet parti trekker seg.

4) Nei, hvis regjeringen må gå av er det mest sannsynlig av vi får en mindretallsregjering Støre, muligens i koalisjon med SV og Sp, og KrF har effektivt lukket døren for borgerlig samarbeid i overskuelig framtid (og faller forhåpentligvis ut av Stortinget ved neste stortingsvalg.) Et svak regjering Støre som lar seg presse av SV/Rødt/MdG/KrF til å liberalisere innvandringspolitikken kommer antagelig til å straffes av velgerne ved neste stortingsvalg.

8 liker  
Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hareides forsøk på å fraskrive seg dette ansvaret er typisk for den dobbeltkommunikasjonen KrF har bedrevet de siste årene.

Nei, dette var klar kommunikasjon. De stemmer for hva de mener er riktig.

2 liker  
Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, dette var klar kommunikasjon. De stemmer for hva de mener er riktig.

Å stemme for et mistillitsforslag og samtidig hevde at man ikke har noe ansvar for at det da blir regjeringsskifte er dobbelkommunikasjon.

Å utrope Frp til hovedmotstander i valgkampen når man selv har vært støtteparti for en regjering bestående av Høyre og Frp i fire år er dobbelkommunikasjon.

Å hevde at man ønsker Erna Solberg som statsminister, men ikke ønsker Frp i regjeringen på tross av man vet at det er en umulighet er dobbelkommunikasjon.

14 liker  
Kommentar #11

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Takk, Kristelig Folkeparti

Publisert over 3 år siden

Nå er det flertall i Stortinget for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug. Hun er i realiteten ferdig som justisminister, og alle de mennesker som har vært plaget av hennes stadige utspill, kan endelig puste lettet ut.

Det har vært stritt. Å ha en slik bråkebøtte i sving som statsråd har gjort det politiske livet i Norge utrivelig for mange.

Retorikken felte Listhaug, ikke først og fremst politikken. Det vil si at det var de stadige, skandaløse utspillene, altså selve hennes oppførsel og fremtreden, som viste seg å ikke passe inn det politiske miljøet i Norge.

Utviklingen begynte allerede da hun var landbruksminister og hisset på seg bondestanden i landet. Folk som levde av å produsere mat på jordene sine, opplevde seg marginalisert og så sin fremtid truet. Bøndene var sinte.

Så skulle hun være innvandrings- og integreringsminister. Vi fikk en innvandringsbølge som konsekvens av USAs og NATOs/Norges kriger, invasjoner og regimeskifte-operasjoner mot muslimske land. Sylvi Listhaug gikk særdeles hardt frem mot muslimske flyktninger, Norge fikk kritikk fra FNs høykommisær for flyktninger, og landet brøt bestemmelsene i Barnekonvensjonen. 

Blant de høyrepolpulistiske innvandingsmotstanderne og muslimhaterne oppnådde Listhaug heltestatus, men folk flest reagerte på grusomhetene mot barn på flukt. Det ble trefninger på Stortinget, og til slutt måtte Sylvi Listhaug bite i gresset i saken om "oktoberbarna".

Erna Solberg prøvde deretter å gi henne rollen som justisminister, men det førte bare til at alt ble enda verre. Nå er hun ferdig.

Takk, Kristelig Folkeparti. Modig, saklig og godt jobba. Krf har fremtiden foran seg.

Kommentar #12

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Retorikken felte Listhaug, ikke først og fremst politikken.

Og det er det tragiske med dette, vi har kommet til et stadie i politikken hvor retorikken man bruker betyr mer enn hvilken politikk man står for (og Listhaug  bærer også stor del av ansvaret for at vi har kommet til dette stadiet.)

Min tillit til norske politikere over lag og til den politiske systemet i Norge er betydelig svekket!

8 liker  
Kommentar #13

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Folk flest?

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
men folk flest reagerte på grusomhetene mot barn på flukt

Hvilket grunnlag har du for å bruke uttrykket "folk flest"?

En ny meningsmåling viser at Frp har fått økt oppslutning blant velgerne etter mistillitsforslaget. Og dette er heller ikke den første meningmålingen som gir flertall til regjeringspartiene.

VG: Fersk måling: Frp fosser frem etter mistillitsforslaget mot Listhaug

Og en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå fra desember 2017 viser at 52% av befolkningen synes innvandringspolitikken bør være som den er idag, 28% synes den bør bli strengere og bare 16% synes den bør liberaliseres.

SSB: Holdninger til innvandrere og innvandring

9 liker  
Kommentar #14

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Spar på dette, og sett inn ditt egent navn her en uvakker dag og kjenn etter hvordan du og dine barn ville orke å leve med slik personhets? Mobbing, netthets og mobilskrekk er et økende problem, ikke minst blant unge. Men med slike voksne eksempler, så er det kanskje ikke rart at man aldri får dempet mobbingen i særlig grad. Snarere tvert imot er vi vitner til en økning her.

Så søtt at du viser slik omtanke for Listhaug med familie i din kommentar, Nyhagen.  Men har du like stor omtanke for Støre og hans familie?  På nettet florerer det med hatkommentarer mot ham og andre på venstresiden.  Ja for å bruke dine egne ord: Jonas Gahr Støre er også bare et menneske.  Et medmenneske.  Enig?

Kommentar #15

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Å stemme for et mistillitsforslag og samtidig hevde at man ikke har noe ansvar for at det da blir regjeringsskifte er dobbelkommunikasjon.

Å utrope Frp til hovedmotstander i valgkampen når man selv har vært støtteparti for en regjering bestående av Høyre og Frp i fire år er dobbelkommunikasjon.

Å hevde at man ønsker Erna Solberg som statsminister, men ikke ønsker Frp i regjeringen på tross av man vet at det er en umulighet er dobbelkommunikasjon.

KrF har utspilt sin rolle som et viktig parti i norsk politikk, uansett hva de stemmer nå. Det viser også den siste meningsmålingen. 

For øvrig: Innlegget "Useriøst mistillitsforslag som ikkje bør få støtte" av Asgeir Reme her på Verdidebatt, bør leses. 


11 liker  
Kommentar #16

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Krf har fremtiden foran seg.

Det tviler jeg sterkt på. 

KrF går tilbake i meningsmålingen jeg viste til i min forrige kommentar.

Og det spørs hvordan KrFs grunnfjell kommer til å reagere på at partiet bidrar til å innsette en Støre-regjering med et parlamentarisk grunnlag bestående av Sosialistisk venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne. (Senterpartiet regner jeg med at KrFs kjernevelgere har mindre problemer med.)

9 liker  
Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
En ny meningsmåling viser at Frp har fått økt oppslutning blant velgerne etter mistillitsforslaget. Og dette er heller ikke den første meningmålingen som gir flertall til regjeringspartiene.

Meningsmålingene forteller at 22% mener Listhaug gjør en god jobb som minister. Dette er et voldsomt fall på målingene for henne personlig. Tilliten i folket er tydeligvis langt lavere enn tilliten på Stortinget.

3 liker  
Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Tilliten til Listhaug personlig har, ikke overranskende, falt, men Frp har gått fram. Og i motsetning til på Stortinget, så har regjeringen flertall i befolkningen.

Tilliten til regjeringen i folket er tydeligvis høyere enn tilliten på Stortinget.

6 liker  
Kommentar #19

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Meningsmålingene forteller at 22% mener Listhaug gjør en god jobb som minister. Dette er et voldsomt fall på målingene for henne personlig. Tilliten i folket er tydeligvis langt lavere enn tilliten på Stortinget.

Nyeste måling fra VG: "Frp fosser frem etter mistillitsforslaget mot Listhaug".


5 liker  
Kommentar #20

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.

Nyeste måling fra VG: "Frp fosser frem etter mistillitsforslaget mot Listhaug".

Ja, og de kan sikkert nå 20% også? Spørsmålet er hvor lenge de resterende 80% vil tillate at dette mindretallet skal holde oss som gisler. Jeg tror uten å vite, at svært mange i Frp også er svært misfornøyde med den situasjon denne fløyen har plassert partiet i?

3 liker  
Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ja, og de kan sikkert nå 20% også? Spørsmålet er hvor lenge de resterende 80% vil tillate at dette mindretallet skal holde oss som gisler. Jeg tror uten å vite, at svært mange i Frp også er svært misfornøyde med den situasjon denne fløyen har plassert partiet i?

Flertallet av befolkningen kan tydeligvis leve godt med at dette mindretallet er en del av regjeringen.

Men tross av at Frp går frem på den seneste meningsmålingen, tror jeg nok du har rett i at også innen Frp finnes det misnøye med Listhaugs oppførsel. Hvis Listhaugs provoserende språkbruk nå får stortingsflertallet til å kaste regjeringen, får vi sannsynligvis en svak regjering ledet av Ap som blir presset av SV, Rødt, MdG og Krf til å liberalisere innvandringspolitikken. Og en regjering som fører en mer liberal innvandringspolitikk er vel ikke akkurat det Frps medlemmer og velgere ønsket seg.

3 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

3) I og med at hun er leder for en koalisjonsregjering kan ikke Solberg kreve at en statsråd fra et annet parti trekker seg.

4) Nei, hvis regjeringen må gå av er det mest sannsynlig av vi får en mindretallsregjering Støre, muligens i koalisjon med SV og Sp, og KrF har effektivt lukket døren for borgerlig samarbeid i overskuelig framtid (og faller forhåpentligvis ut av Stortinget ved neste stortingsvalg.) Et svak regjering Støre som lar seg presse av SV/Rødt/MdG/KrF til å liberalisere innvandringspolitikken kommer antagelig til å straffes av velgerne ved neste stortingsvalg.

Jo, en statsråd sitter så lenge statsministeren vil det. Et kompliserende element her er at hun er profilert, men ikke den mest profilerte statsråd fra Frp. Hun er ikke noe vinnerkort for Frp på samme måte som før. Mye av kruttet er brendt den siste uken. 

Nei, jeg tror ikke på en regjering Støre nå. Min antagelse er at Listhaug forsvinner. Det er det eneste jeg er sikker på. Solberg kan komme til å gå men komme tilbake i nye klær. Men vi får snart vite mer så jeg avventer. 

Forøvrig er jeg enig med deg i at Hareide har vist svakhet. Han har fraskrevet seg ansvaret. Partiet gir ham kun dekning for å bli stående i spagat fordi de ikke klarer å ta en egen avgjørelse. Dernest er det et spørsmål om de som vil ha en allianse med Ap vinner neste runde. De er så jevnstore at formannen hverken klarer eller kan å legge en langsiktig plan. 

Kommentar #23

Stig Morten Eggesvik

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Den nye mindretallsregjeringen Solberg vil se dagens lys. Da kan hun søke støtte fra høyre og venstre samtidig som Støre kan puste lettet ut og takke sin skaper (den samme som Hareide tror på) for at han slipper å lede en mindretallsregjering avhengig av støtte fra Sp, Sv, MDG, Rødt og kanskje KRF? Hareide har glidd på en feit banan i dag og risikerer politisk resirkulering for lang tid (kanskje for evig?). Vil noen ta i Krf med en ildtang etter dette? Ja silkehansker med? 

6 liker  
Kommentar #24

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mistillit for en Facebook-post... synes jeg leste at den handlet om bekjempelse av terrorisme jeg. Hvordan det skal bekjempes kan man diskutere...

5 liker  
Kommentar #25

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jo, en statsråd sitter så lenge statsministeren vil det. Et kompliserende element her er at hun er profilert, men ikke den mest profilerte statsråd fra Frp. Hun er ikke noe vinnerkort for Frp på samme måte som før.

Statsministeren kan ikke sparke en statsråd fra Frp uten Frps samtykke. (Hun kan nok det ifølge grunnloven, men i praksis ikke.)

Og Listhaug er helt klar den mest profilerte statsråden fra Frp. Hvem skulle det ellers være? Siv Jensen virker jo helt fraværende.

Jeg er enig at Listhaug ikke er samme vinnerkortet for Frp lenger, hun er blitt en belastning for regjeringen og den finnes en viss sjanse for at Jensen ofrer henne for forsatt regjeringsmakt.

3 liker  
Kommentar #26

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er ganske tydelig at hverken Støre eller Hareide egentlig ønsker å felle regjeringen og å overta regjeringsmakten akkurat nå, men når snøballen først har begynt å rulle...

4 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
1) Går Listhaug av selv? 

Da fikk vi det svaret. Litt synd at Krf ikke ble tvunget til å plassere seg til høyre eller venstre i bildet. Nå kan denne situasjonen dukke opp igjen snart. Krf MÅ velge, og nå ville vært et like godt tidspunkt som senere. 

4 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Statsministeren kan ikke sparke en statsråd fra Frp uten Frps samtykke. (Hun kan nok det ifølge grunnloven, men i praksis ikke.)

Ja, vi er enige om dette. Statsministeren er suveren mht å velge sine statsråder, men naturligvis har vi et politisk samarbeide som tilsier at det er en helhet som skal vurderes. 

Slik det ble nå har vi fått den første kristne martyr i moderne tid. 

1 liker  
Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Knekk?

Publisert over 3 år siden

Er virkelig Erna Solberg den eneste som har fått seg en knekk i denne saken? Jeg regner med at det å få seg en knekk kan være f.eks at man har gjort noe man ikke skulle ha gjort og blitt avslørt.

I denen saken er det flere som kan defineres som skyldige i henhold til dette, IKKE bare Solberg: 

- Listhaug er skyldig i å være litt kvass i måten hun uttrykket sin mening om APs syn på terrorister

- Støre er skyldig i å trekke inn Utøya i den sak som ikke handler om Utøya

- Hareide er skyldig i å falle for APs retorikk, snarere enn å se hva saken egentlig handler om.

- I tillegg har vi jo flere mer eller mindre kjente politikere som har deltatt i alt fra uformelle debatter på vgtv til høringer i Stortinget.

7 liker  
Kommentar #30

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Litt synd at Krf ikke ble tvunget til å plassere seg til høyre eller venstre i bildet. Nå kan denne situasjonen dukke opp igjen snart.

Ja, KrF kan forsette sitt dobbeltspill litt til...

3 liker  
Kommentar #31

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Solberg har fått seg en knekk og framstått som svak, men hun er ikke den eneste nei.

Støre og Hareide hoppet på Rødts mistillitsforslag og risikerte dermed å felle regjeringen, noe hverken Støre eller Hareide egentlig ønsket å gjøre på dette tidspunktet. De har vist at de kan la seg fange av et politisk spill og ikke tenker ordentlig igjennom konsekvensene av sine handlinger. 

Og Støre gjentok "suksess-strategien" fra valgkampen og snakket om retorikk isteden for politikk.

4 liker  
Kommentar #32

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Krf driver aldeles ikke dobbeltspill. Forholdet er at partiledelsen er svinebundet av et landsmøtevedtak som slår fast at partiet skal støtte en regjering av Erna Solberg. 

Etter valget kom Krf i vippeposisjon, men partiledelsen kan ikke fullt ut utnytte posisjonen sin uten å komme i konflikt med vedtaket i eget landsmøte.

Allikevel lot ikke Krf seg presse til å la være å gå for mistillit til Sylvi Listhaug. Det var barskt, men det viser at man ikke  bør utfordre Kristelig Folkeparti på verdier, prinsipper og skikkelighet i myndighetsfunksjoner.

En skal stå tidlig opp for å forhandle med bønder, heter det seg. Det er fristende å føye til: Og en skal ha nerver av stål for å spille "chicken" mot Krf.

Det står enorm respekt av Knut Arild Hareides og partilandsstyrets handlemåte i Listhaug-dramaet. Dette er et fjellstøtt parti.

Kommentar #33

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Krf driver aldeles ikke dobbeltspill. Forholdet er at partiledelsen er svinebundet av et landsmøtevedtak som slår fast at partiet skal støtte en regjering av Erna Solberg. 

Jo. Når man sier at man støtter en regjering ledet Erna Solberg, uten å ta inn over seg at en slik regjering bare er mulig med FrPs deltagelse, driver man dobbeltspill.

For øyeblikket, og antagelig i overskuelig framtid, finnes det to, og bare to, regjeringsalternativer: en regjering ledet av Høyre, der også FrP deltar eller en regjering ledet av Arbeiderpartiet. 

4 liker  
Kommentar #34

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Forhåpentligvis faller KrF under sperregrensen ved neste stortingsvalg slik at vi slipper denne diskusjonen igjen.

2 liker  
Kommentar #35

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Meningsmålingsrelatert etikk?

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Ja, og de kan sikkert nå 20% også? Spørsmålet er hvor lenge de resterende 80% vil tillate at dette mindretallet skal holde oss som gisler. Jeg tror uten å vite, at svært mange i Frp også er svært misfornøyde med den situasjon denne fløyen har plassert partiet i?

Hvor er kjernen og sjelen ? Tidsåndens tyranni herjer befolkningen

Kommentar #36

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ikkje særleg framsynte

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Takk, Kristelig Folkeparti. Modig, saklig og godt jobba. Krf har fremtiden foran seg.

KrF har utvikla seg til å bli eit SV med ein tynn kristeleg glasur, som dei fleste no gjennomskodar. Mitt gamle parti og mi gamle avis går strake vegen mot undergangen, fordi dei undergrev sitt veljar- eller abonnentgrunnlag. I eit islamisert samfunn, som dei framelskar, blir det ikkje plass til nokon av dei; heller ikkje i eit nasjonalt, utan at dei finn attende til sitt opphav. 

 

10 liker  
Kommentar #37

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Eskild Pedersen som alternativ sekulær martyr ?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik det ble nå har vi fått den første kristne martyr i moderne tid. 

Siste oppdaterte bilde av Eskild Pedersen viser ingen tornekrone. Med litt justering av hårsveisen er det allikevel håp om en plass blant de .... ?

3 liker  
Kommentar #38

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Når sant skal sies er min kunnskap om Listhaug i norsk politikk ganske begrenset. Jeg kan ikke si så mye om jeg er enig eller ikke i hva hun sier og gjør, så ut fra noe manglende kontekst er det er fullt mulig hennes Facebook-post var over streken. Og om hun hadde en baktanke med den om Utøya vet vel bare hun selv. Da kan det jo være kritikkverdig, men ikke noe jeg skal uttale meg om, fordi det blir litt som å mene å vite hennes hensikt. Men førsteinntrykket da jeg så dette fikk meg til å undre litt hvorfor dette skulle være kontroversielt.

Fordi, sett bort fra all kontekst og eventuelle baktanker, er den jo bare en politisk uttalelse om et annet parti. Jeg er litt i gang med å undersøke nøyere hennes politiske fartstid, og om hvorfor hun synes å være så omstridt. Hvis jeg blir noe klokere, lurer jeg på hva jeg kommer fram til.

1 liker  
Kommentar #39

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Ja, KrF kan forsette sitt dobbeltspill litt til...

Jeg vil ikke kalle det dobbeltspill. De er helt klare på hva de gjør, men deres idé er ikke gjennomførbar. Den rammer dem heller fordi de ikke klarer å vise troverdighet. Konsekvensen blir at de tilsynelatende ikke står for noe når vi kommer til korsveier som den siste. De klarer ikke å gjøre et definitivt valg. Nå får vi se om dagens situasjon har gjort de ytre omstendigheter noe lettere for dem. Men fortsatt står hovedmålet like klart for begge fløyene; fortsette kampen inntil en av dem kneler. Jeg tror at dette ikke bygger noen god partikultur og at det ikke kan være lett å være Krf-medlem i disse tider. 

Hvis det var min problemstilling og mitt parti ville jeg tatt en avstemming om den ene eller andre vei, men jeg har mistanke om at veien ikke er beredt for en slik enda. I mellomtiden vil de slite så lenge de gidder til noen kaster kortene. Det er en ulykkelig situasjon for partiet, og særlig bærer partilederen preg av det. Han vil antagelig ikke selv denne situasjonen mens hans opponenter ser ut til å være ved godt mot om at de en dag skal få ham i kne. For meg ser det indre liv i Krf slik ut og dette danner grunnlaget for min hypotese. 

Kommentar #40

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Siste oppdaterte bilde av Eskild Pedersen viser ingen tornekrone. Med litt justering av hårsveisen er det allikevel håp om en plass blant de .... ?

Må man alltid gjøre slike sammenligninger? Kan ikke noe stå på egne ben og forklares ut fra seg selv? Jeg forstår ikke vitsen med å trekke inn Pedersen i dette. Han har da ikke gjort seg til noe offer på noen måte. 

Kommentar #41

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ja, og de kan sikkert nå 20% også?
Kommentar #42

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Grensen er nådd?

Publisert over 3 år siden

Vel, det kan man vel trygg si når det gjelder troverdigheten til Aalborgs analyser og VL eksistens. Ikke rart avisen stadig mister kjøpere, den fremstår som et forsvarsdokument for KRF, med Hareide som frontfigur. Et parti som stadig mister troverdighet, får gjennom Aalborgs analyse benevnelsen som anstendig, rakrygget mm..., mens folk i Norge mer  mer ser et parti i fritt fall som støtter marxistpartiet Rødt og går i tospann med AP - Støre som gjemte seg bak en liten redaktør i sin tid som modig sto fram som forsvarer av ytringsfriheten'! Idag liker ikke de samme personene ytringsfriheten, i hvertfall ikke Hareide, Bondevik, Støre og Aalborgs, somvil radere den bort til bare å gjelde "anstendige" personer,  og da selv definere hvem som er verdig denne betegnelsen! Kristenavisen deler folk inn i anstendige og uanstendige folk, og er da 100 A% sikre på at de selv tilhører fr anstendige, FRP de uanstendige. 

3 liker  
Kommentar #43

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Hva takker du for?

Publisert over 3 år siden

Takken som du gir KRF vil si at du takker for at KRF synker  på meningsmålingene, er under sperregrensen, og FRP fosser fram! Du synes ikke å ha kontakt med virkeligheten, noe som preger medlemmer av KRF,dens ledelse og Bondevik. Den arrogansen blir en dag KRFs bane. 

3 liker  
Kommentar #44

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg takker Krf for fasthet i verdispørsmål, evne til å så urokkelig på sine prinsipper, og gjennomført ærlighet. Knut Arild Hareide svikter ikke, han lar ikke taktiske hensyn komme i veien for det som er sant og rettferdig. Han formelig utstråler skikkelighet og anstendighet.

Uten Krf sin kompromissløse og rakryggede holdning, hadde vi ikke blitt kvitt statsråd Listhaug.

Selvsagt kostet det, men det vil nok betale seg i lengden. Velgerne trenger politikere som  er til å stole på, og som man kan ha tillit til.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere