Mette Solveig Müller

57

Hva Vesten bør Vite!

Her kommer en artikkel om islamisme som jeg virkelig ønsker å løfte fram i verdidebatt. Det er på tide å se på hva som skjer med litt nye øyne, og ikke alltid tro det verste om våre medmennesker -

Publisert: 18. mar 2018

Link til artikkelen:

https://www.document.no/2018/03/17/hva-vesten-ma-vite/

Hovedpoenget må ligge i dette at det sekulære samfunnet  etablerer et skille mellom religion og politikk – ikke i avskaffelse av religion!

Kanskje islam og kristendom har mer til felles enn mange har trodd?

Les for all del hele artikkelen, men jeg sakser følgende:

"Det kan ikke gjentas ofte nok at vestlige politikere ikke forstår at den «Islamske stat» ikke bare er navnet på en terrororganisasjon. Den «Islamske Stat» er også en sammenfatning av en totalitær verdensanskuelse om en politisk nyordning for stater og verden som helhet. Denne nyordningen forutsetter at den sekulære staten avskaffes."

Den snakker  vel faktisk om en annen form for globalisme enn den vi kjenner? Videre: 

"Den islamistiske utfordringen av den sekulære staten er en konfrontasjon mellom verdensanskuelser som ikke kan vinnes med militære midler. Delegitimering av islamismen kan bare skje på bakgrunn av en sekulær tolkning av islam, som forutsetter et reformert islam"

Skulle vel være nok til debatt her?. Men vær forsiktig med å gå i de gamle grøftene. Vi trenger  heller nytenking?

3 liker  
Kommentar #1

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Modig innlegg.

Publisert over 3 år siden

Problemstillingen dreier seg nok fra vestens (USAs) side mer om globalt, økonomisk herredømme (for de herskende, multinasjonale selskapene). Religion og kultur tror jeg spiller sterkere rolle som påskudd innenfor krigspropagandaen.

Forholdet demonstreres tydelig av at USA (og Storbritannia) støtter, bevæpner og allierer seg med Saudi-Arabia (og Saudi-Arabias "vasallstater") mot stater med shiamuslimsk flertall (eksempelvis Iran). Det wahabistiske Saudi-Arabia er fremfor noe annet land den sunnimuslimske og islamistiske terrorismens "ideologiske" arnested. 

Makt (altså økonomisk makt) betyr mer i vesten enn religion. Da Trump startet sitt regime, dro han straks til Riyad for å danse sverddansen... 

Vestens ny-kolonisering av Midt-Østen har for øvrig pågått i en del år. (Irak, Afghanistan, Libya, Syria, Jemen...) Telemarksbataljonen deltar vanligvis, for også her hjemme på bjerget styres for tiden utenrikspolitikken av det nyliberalistiske formålet om at bedriftseiere og konserner skal regjere kloden.

Mammon rår, ikke Gud/Allah.

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å løfte blikket

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Makt (altså økonomisk makt) betyr mer i vesten enn religion.

Økonomisk makt som rettesnor, kan da vel ikke bli rett i en rettferdig verden for alle? 

Jeg synes det løfter tanken, om vi erkjenner at   vi er vitne til er en krig mellom "Verdensanskuelser"? -  Den rent sekulære verdensanskuelsen  som vil fjerne all religion på den ene siden og  islam på den andre. ! - Dette er vel på mange måter  den konflikten våre egne politikere  også står i, -  konflikten  mellom de mer  verdikonservative kontra det sekulære samfunn med sin oppløsning av tidligere normer. Det er jo vondt å høre at verdikonservative mennesker nærmest blir sett på som høyreekstremister og en fare for landet?

I denne sammenheng stilles da også spørsmålet: Hvem vil avgjøre fremtidens verdensordning? Vil det nåværende sekulære verdenssamfunnet evne å gjøre det, eller vil de opposisjonelle, ikke-statlige islamistiske bevegelsene være i stand til det? 

Eller er det her vi må tenke nytt? Ikke minst i forhold til dette at krig ikke løser problemet! Men heller slik at  religion og politikk igjen kan bli to vinger som utfyller hverandre i samfunnet? - At det ikke fungerer  med et enten eller?

1 liker  
Kommentar #3

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
https://www.document.no/2018/03/17/hva-vesten-ma-vite/

Takk for lenken. 

Mye interessant på denne nettsiden, ser jeg. Også artiklene under vignetten Mest lest. Ap bør vel gå stillere i dørene for ettertiden, så ikke mer grums blåser opp og ut i offentligheten . . . 

2 liker  
Kommentar #4

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Økonomisk makt som rettesnor, kan da vel ikke bli rett i en rettferdig verden for alle? 

Du har veldig rett! 

Pengemakt er markedsmakt. Prisen for en vare eller tjeneste i markedet bestemmes ikke av varens eller tjenestens verdi. Det dreier seg ikke om "verdier" i  dyp forstand, så som rett eller galt, rettferdig eller urettferdig. Prisen i markedet avhenger bare av hva den forretningsdrivende kan få en kunde til å betale.

Nyliberalismen fins ikke verdikonservativ. Nyliberalismen er fullstendig blottet for verditenkning. Godt eller ondt, rett eller galt, rettferdig eller urettferdig, skjønt eller heslig - slike problemstillinger vil våre nyliberalistiske ledere ha seg frabedt. 

Vi skal styres etter hva som gir penger og eiermakt, ingen ting annet. Markedsliberalistiske aktører er uten ansvar for følgene, enten man myrder barn i Jemen eller plyndrer naturen og ruinerer menneskehetens livsgrunnlag. 

Det fins ingen respekt for verken skaperen eller skaperverket. Griskhet og grådighet får fritt spillerom, og propaganda,  reklame og moter oppmuntrer ikke akkurat til individuell og selvstendig tankevirksomhet. 

Utspekulerte krefter forflater våre sjeler inntil vi aksepterer grusomhet og krig som "nødvendige onder". Såkalte "kommunikasjonsrådgivere" er trådt i stedet for politisk ærlige aktører. Vi dresseres til å innbille oss at fremmede mennesker er farlige og bør bekjempes. 

Verken kristne eller muslimer kan akseptere slik styggedom. Regulære avarter av tro og lære inntar manesjene, som planlagt, og vi får stadig flere forvirrede mennesker, som wahabistiske islamister, isreaelsvenner og fremmedhatere.

Dette er Trumps og Listhaugs tidsalder.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grums.

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Utspekulerte krefter forflater våre sjeler inntil vi aksepterer grusomhet og krig som "nødvendige onder". Såkalte "kommunikasjonsrådgivere" er trådt i stedet for politisk ærlige aktører. Vi dresseres til å innbille oss at fremmede mennesker er farlige og bør bekjempes. 

Verken kristne eller muslimer kan akseptere slik styggedom. Regulære avarter av tro og lære inntar manesjene, som planlagt, og vi får stadig flere forvirrede mennesker, som wahabistiske islamister, isreaelsvenner og fremmedhatere.

Dette er Trumps og Listhaugs tidsalder.

Det snakkes mye om hat i dagens media.

Økland kaster enda med glør til Listhaug-hatet.

5 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Hovedpoenget må ligge i dette at det sekulære samfunnet  etablerer et skille mellom religion og politikk – ikke i avskaffelse av religion!

Kanskje islam og kristendom har mer til felles enn mange har trodd?

Les for all del hele artikkelen, men jeg sakser følgende:

"Det kan ikke gjentas ofte nok at vestlige politikere ikke forstår at den «Islamske stat» ikke bare er navnet på en terrororganisasjon. Den «Islamske Stat» er også en sammenfatning av en totalitær verdensanskuelse om en politisk nyordning for stater og verden som helhet. Denne nyordningen forutsetter at den sekulære staten avskaffes."

Den snakker  vel faktisk om en annen form for globalisme enn den vi kjenner? Videre: 

"Den islamistiske utfordringen av den sekulære staten er en konfrontasjon mellom verdensanskuelser som ikke kan vinnes med militære midler. Delegitimering av islamismen kan bare skje på bakgrunn av en sekulær tolkning av islam, som forutsetter et reformert islam"

Skulle vel være nok til debatt her?. Men vær forsiktig med å gå i de gamle grøftene. Vi trenger  heller nytenking?

Ikke noe av dette er nytt. Det er samme sak, samme globalisme. Alt bygger på tvang, som kommer fra samme kilde.

Likhet med kristendom er det ikke. Kristendom bygger på frihetens evangelium, ikke totalisme. Kristus står ikke for noe slikt. Men anti-krist vil komme i den "drakten" som dette "nye" er ikledd.

2 liker  
Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke noe av dette er nytt. Det er samme sak, samme globalisme. Alt bygger på tvang, som kommer fra samme kilde.

Mener du at islamistenes verdensanskuelse og våre vestlige globalisters verdensanskuelse higer mot samme målet? Her følger jeg deg ikke. Jeg påpekte nettopp, slik jeg forsto det, at konfliktenes årsak i dag ligger i ulike verdensanskuelser?

Jeg opplevde at artikkelen pressiserer  konflikten i verdigrunnlaget  mellom det å ha en Guds stat/ en islamsk stat  og en ren sekularistisk stat, basert på menneskerettigheter?  For meg synes det interessant å få utdypet disse forskjellene? Sakser fra artikkelen:

"Vestlige politikere klandrer muslimske stater for å sette menneskerettighetene til side i kampen mot islamismen. I sin erklæring har de islamske politikerne tatt til orde for en «balanse mellom hensynet til sikkerheten og ivaretagelse av friheten og menneskerettighetene». Denne balansen finnes ikke i Vestens omgang med islamistisk jihad, som retter seg mot den sekulære staten. Vestlige politikere ser ikke ut til å forstå denne trusselen.

I Bisjkek var det også en stor debatt over disse temaene, i nærvær av den daværende statspresident Almasbek Atambajev, og med medvirkning av flere ministre fra islamske land. I motsetning til i Vesten diskuterte de rett fram forenligheten mellom islam og en sekulær stat, og det i en situasjon hvor islamistiske bevegelser, også med bruk av vold, forlanger en shariastat."

Hvis vi ikke når frem med bruk av våpen, må vi jo også finne nye veier? Det globale aspektet er vel nødvendig, i den grad vi bare har en klode på deling? 
Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det snakkes mye om hat i dagens media.

Økland kaster enda med glør til Listhaug-hatet.

Her må jeg gi deg rett

Jeg tror han tar veldig feil, når han prøver å personifisere ondskap på denne måten. Det onde oppstår når vi ikke evner å se det gode i hverandre.  

Både Trump og Listhaug har vært utvalgt til hoggestabber for de politisk korrekte som vil lære oss å gå i flokk.  Årsaken ligger vel mer i at de er selvstendige, trygge og sterke personer -  Slikt provoserer politiske motstandere


1 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Mener du at islamistenes verdensanskuelse og våre vestlige globalisters verdensanskuelse higer mot samme målet? Her følger jeg deg ikke. Jeg påpekte nettopp, slik jeg forsto det, at konfliktenes årsak i dag ligger i ulike verdensanskuelser?

Du spurte om kristendom har noe felles med islamisme. De er diametrale motsetninger. Islam er en politisk bevegelse med et religiøst alibi og totalmakt som målsetning. Globalismen i vesten har nøyaktig samme målsetning, men motsatt metode.

Kristendom er feilaktig brukt i politikk. Ekte kristendom er ikke-politisk, for Guds rike er ikke av denne verden. Politikk er ikke av Gud, men en form for menneskets avguderi, som søker verdslig makt.

Det var denne verdens gods, gull og makt som Satans fristet Kristus med etter de 40 dager og netter Han fastet, som en forberedelse på sin misjon. Han avviste tvert Satans fristelser. Siden gjorde Han det klinkende klart at Hans rike er ikke av denne verden. Menneskene derimot bygger sitt maktvelde i denne verden med krig eller tvang, når man når flertall. Demokratiet har en slik svakhet at flertallet kan brukes til å bemektige seg på bekostning av frihet.

Islam har som  mål og metode å bruke demokratiet til å tilrive seg makt. Da må de ha flertall i landet. Det er derfor de samler seg i ghettoer og "erobrer" område for område og innfører sharia. Libalistene bruker islamistene for å nå sine mål ved å bryte ned det bestående og islamistene bruker liberlistenes villighet til å slette grensene for å nå sine mål.

Samme mål, ulik metode, samme inspirasjonskilde. De hjelper hverandre for å bygge et verdensimperium.

2 liker  
Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kristendom er feilaktig brukt i politikk. Ekte kristendom er ikke-politisk, for Guds rike er ikke av denne verden. Politikk er ikke av Gud, men en form for menneskets avguderi, som søker verdslig makt.

Du har rett i at vi snakker om to ulike verdener, Dog  ber vi i Fadervår - "komme ditt rike, som i himmelen så og på jorden!" Vi må så absolutt starte med vår egen sjel og ånd, - og der har du religionene.

Men i tillegg vet vi vel, at enhver sivilisasjon på jord, har blitt bygd på grunnfjellet til en profet, vismann, hvis ord har blitt til religion, eller på en sterk ideologi.

Jeg peker altså på viktigheten av vår religiøse forståelse - verden over. Og at vi i vår tid ikke lever isolert fra noen andre. Hva vi gjør forplanter seg til de andre, og skaper bedre eller forverrede kår for dem.  Dette er i grunnen forståelsen min av den globale utfordringen som vi ikke kommer unna.

---------

Da jeg ønsker å forstå mer, synes jeg det er en viktig bit å se kreftene i vår tid, som en kamp om "verdensanskuelser".? For kanskje kan det hjelpe oss å finne de riktige hjelpemidlene?  

Hvis krig ikke løser problemene, så må dialogen evne det? Skal dialogen evne det, må vi forstå at islamister ikke bare er terrorister, men at de også, fra sitt ståsted,  kjemper for en bedre verden å bo i.  Da kan man ikke starte med ensidig å fordømme islam?

Jeg ser ulike modeller for denne verdensanskuelse. Tar vi utgangspunkt i en sekulær stat, så kan ideologien være både kommunisme eller  liberalisme. Religion kan sågar bli forbudt! - Og kanskje er det disse modellene som skremmer islamistene?

Kan vi igjen få   en sekulær stat, der en  religiøs forståelse legger grunnlaget? Dette avviser du, men det synes meg som denne plattformen må være i henhold til både tidligere sivilisasjoner og det som  kan bygge bro mellom partene i dag.

Jeg har ikke noe svar på veien videre. Men jeg ser de store spørsmål vi begynner å måtte forholde oss til vedrørende alt liv, slik vitenskapen har ført oss inn i en helt ny verden. Da skremmer både liberalismen og kommunismen meg også. 

 

 

 

Kommentar #11

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke noe svar på veien videre. Men jeg ser de store spørsmål vi begynner å måtte forholde oss til vedrørende alt liv, slik vitenskapen har ført oss inn i en helt ny verden. Da skremmer både liberalismen og kommunismen meg også. 

Alt står i bibelen. Kristendommen trenger ikke subsidiering fra andre religioner. Kristendommen har én Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

Disse har alle svarene. Vesten har definitivt ikke noe å lære av Islam i så måte, annet enn krig - og det kan vi.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere