Pål Georg Nyhagen

224

Når ordene ikke strekker til? Debatten som døde ubemerket hen

Å i debatt tillegge den andre ideer og standpunkter de ikke har er en grov uskikk. Det er også en kjent sak at bilder sier mer enn haugevis av ord. I politisk propaganda benyttes da også denne innsikten flittig. Substansen i debatten om innvandring er for lengst borte, dessverre. Innholdet i det som ytres forsvinner bak de grelle masker vi andre allerede har lagt på vedkommende. Fakta og reell politisk debatt om innvandring har visst avgått ved døden.

Publisert: 13. mar 2018

Det er vel i kun én av samfunnsdebattene hvor det grelle, forenklinger, demonisering og bruk av stråmenn florerer og trives så til de grader; og det er i innvandrerdebatten. Begge parter (fordi det er bare to) legger ofte riktig nok merke til den andres bruk av stråmenn, men overser samtidig at man ofte selv begår samme feilen. Det er vel nettopp "debatt" det som oftest ikke er, hva gjelder temaet innvandring? En direkte kjedereaksjon av gjensidige meningsforvrengninger oppstår her i den massive skyttergravsbeskytningen, og dét som amen i kirken. Den andre partens meninger blir ofte forvrengt; de tillegges meninger de ikke har... og det som faktisk er sagt overses glatt. Får man klistret meningsmotstanderen til krefter og meninger ytterst få vil identifisere seg med, er meget oppnådd.

Det har altså dessverre oppstått en sterk og drepende polarisering som så og si har endt i en politisk stammekrig. Den andre partens ytringer og meninger blir her ofte stemplet som moralsk forkastelige og ut over det skyldes deres standpunkter og ideer dumhet, naivitet, egoisme, kyniskhet og uvitenhet. Pluss, pluss... You name it... De er derfor ikke verdt å lytte til, vi VET jo hva de like vel egentlig mener. Når de ytrer seg er vi derfor så og si a priori på det rene med hva som faktisk sies og menes. Det stemples mer enn ofte til dels grovt og ikke alt for utydelige assosiasjoner frembringes gjennom beregnende bruk av ladete ord, nonverbale virkemidler som f.eks.beregnende billedbruk som skal lede leserne til de konklusjoner journalisten eller skribenten selv ønsker.

Altså ikke minst gjennom implisitte og eksplisitte ledd i ens egen ytring som så snedig tillegges den andre. Man legger her samtidig umerkelig meninger inn i tredjeparts, dvs lesernes, innerlommer.

Alt dette fremfor at man tar den bedre og informative veien gjennom opplysning, drøfting, dvs forklare de aktuelle politiske sakenes bakgrunn, deres objektive innhold og gjennomgå argumentenes pro et contra fordomsfritt og videre kritisk.fremleggelse av rasjonelle argumenter om hvorfor man mener at motparten her delvis eller helt tar feil. Samt bred begrunnelse av egne standpunkter og ideer. Dette er vel dessverre kanskje uttrykk for mer latterfremkallende naiv ønsketenkning?

De gode hensikter, den gode etikk, klokskap og egentlig innsikt hører altså til hos "oss". Det blir et besynderlig, uinteressant og trist skue hvor det som fremlegges preges av sort-sortsort-hvitt,  og  hvitt-hvitt. De andre blir heller tillagt gale og sågar groteske meninger og sympatier som vedkommende høyst sannsynlig ikke bærer i det hele tatt. Hentydninger, halvkvedete viser og assosierende billedbruk er altså her ofte velbrukte effektive midler. Det handler tydelig nok for flere om påvirkning, fremfor informasjon, drøfting og oppklaring. Lesernes assosiasjoner føres til de rette konklusjoner. Igjen: Det er slående hvordan bruk av stråmenn, halvkvedete viser, demonisering og manipulasjon tillates bare hensikten er god nok.

Avisen Vårt Land vet godt hva de i dag bidrar med gjennom en HELSIDE av Sylvi Listhaug på side 19. Ingen kan vel beskylde de ansatte for å være historieløse eller uvitende? Når bildet får en helside, så kan kan vel knapt hevde at det er den informerende henvisningen til et visst billedbruk som her er poenget. I linken her øverst til venstre så ser vi en av nazistpartiet Nasjonal Samlings plakater. Det er i stil og bruk av tekstfonter ikke helt ulik dagens Vårt Lands hele side 19 av Sylvi Listhaug.

 

 

13 liker  
Kommentar #1

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette er nok en opsang til en del af os og en del af forklaringen på at så mange af disse debatter ikke finder en konkluderende afslutning, der vel at mærke ikke behøver og vel sjældent vil være enighed, men forhåbentlig afklaring og oplysning af positioner og baggrund for argumenter.

Det ville formentlig føre til at man opdagede at man har forskellige grundantagelser som præmisser og det mener jeg ville være en god demokratisk øvelse og adfærd.

Det kunne være fristende at opfordre dig og andre til at pege på tilfælde, hvor den slags usagligheder kommer ind i en debattråd, sådan at 'den formastelige' kunne omformulere sig på en lidt mere konstruktiv og mindre intrigant måde, men nu har døgnet jo kun 24 timer og de fleste meget andet at se til.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere