Fredrik Evjen

29

Trosbevis

Publisert: 4. mar 2018

Jeg hadde en religionslærer som sa at undrene ikke er et trosbevis, men jeg har lest et bibelvers som sier at det er det. Hvor står det? Viser ikke dette verset det?

På forhånd takk!

Kommentar #1

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvorfor er så mange tause?

Kommentar #2

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Er vel ingen undere som lar seg fysisk bevis eller der man direkte kan si at en tro og f.eks bønn hadde en eneste påvirkning ! Så din religionslærer har nok rett uavhengig av bibelvers . 

Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Hvor står det? Viser ikke dette verset det?

«Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegnene som fulgte med.»

‭‭Markus‬ ‭16:20‬ 

Kan dette brukes?  Herren stadfestet (beviste)  Ordet ved tegnene (undrene) som fulgte med.

Men, - salig er den som ikke ser og allikevel tror.  

1 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hørbare og synlige bevis:

Publisert over 3 år siden

Trosbevis finnes det mange av, og et eksempel som ikke kan avvises eller benektes er da Jesus pålegger sine disipler hva de skal gjøre da Johannes sitter i fengselet; Fra Matt.11.2: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:

«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»

Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:

           Blinde ser,  og lamme går,
           spedalske renses,  og  døve hører,
          døde står opp,  og evangeliet forkynnes  for fattige.

Jeg tror kanskje dette bør forståes i sammenheng med 1.Kor.15.21-23 ? Eller Åp.20.1-6?


1 liker  
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert over 3 år siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er så mange tause?

 Du er ganske stille av deg du også? Synspunkter?

1 liker  
Kommentar #6

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg fant bibelverset jeg tenkte på.

Joh.14:11

.....Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

1 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Så fint!

Publisert over 3 år siden

Verset viser jo dessuten til Joh.5.36: Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.

Og Joh.10.25, Joh.3.2, 9.33, Apg.2.22, 10.38 osv. osv.

1 liker  
Kommentar #8

Fredrik Evjen

29 innlegg  213 kommentarer

Publisert over 3 år siden

For noen år siden stilte jeg samme spørsmålet et annet sted på internett og fikk som svar at strengt tatt ikke styrker troverdigheten, men er trosbevis for de som tror.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Trosbevis for de som tror

Publisert over 3 år siden

Ja, en kan få forskjellige svar, det kommer jo an på hva de forskjellige tror på. Bevis er jo noe som skal forhindre tvil, det bør da være noe av fysisk natur, slik Jesus beskriver troen fremfor Tomas: 

Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» (Joh.20.29) - Altså: Salige er de som ikke har bevis, men likevel tror.... her er det snakk om å flytte fjell!

Jesus: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. (Joh.14.12) 

Igjen er det disse det skrives om og tegnene de skal gjøre i de siste dager: Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» (Mark.16.17-18)

Og de er også beskrevet slik i Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. (= ætt/ Gal.3.16)

Fordi: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere