Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor, karriereveileder, foredragsholder og skribent.
19

De som blir stående igjen på perrongen

Marte Gerhardsen skrev i Vårt Land tirsdag 9. januar at 30 % av alle arbeidsoppgaver vil bli automatisert bort i 2030. Hun skrev også at arbeidsledigheten i dag er på 4 % og at det 600 000 mennesker som går på en eller annen støtte. Mange av de sistnevnte ønsker å jobbe, men er blitt skjøvet ut av arbeidslivet på grunn av lite utdannelse, alder eller at de er innvandrere. De kan bli stående igjen på perrongen.

Publisert: 1. mar 2018

Mange unge bruker i dag mye tid og krefter til å finne fram til sin fremtidige jobb. Dagens situasjon krever fleksibilitet og omstillingsevne hos arbeidssøkeren og mange strever med å finne seg en jobb. Den økonomiske tenkingen i Norge i dag domineres av økonomisk vekst og teknologisk utvikling. Marte Gerhardsen skrev i VL 9. jan at det idag er 600 000 mennesker som går på en eller annen økonomisk støtte. De ønsker å jobbe, men er blitt skjøvet ut av arbeidslivet på grunn av lite utdannelse, alder eller at de er innvandrere.

Mottakere av sosiale goder må bruke dem på en ansvarlig måte, og gi noe tilbake til det beste for fellesskapet. Velferdsstaten tilbyr et velutviklet system for utdanningen og gir mulighet for livslang læring for å sikre en god tilgang på humankapital. Ressurssterke mennesker vil ha pågangsmot og motivasjon til å ta utdannelse og få seg et arbeid. Andre med mindre ressurser vil på den andre siden streve med å navigere seg fram for å få fullført en utdannelse.

Mange av dem som strever på arbeidsmarkedet er sysselsatt på ulike tiltak samtidig som de mottar en grunnstønad fra NAV. Disse tiltakene varer opptil flere år for de som trenger det. De sysselsatte mottar denne grunnstønaden enten de deltar i de ulike tiltakene eller ikke. Noen av disse velger å slutte i arbeidet og tilbringer heller tiden sin hjemme i sofaen eller bak PC-en. Disse vil da inngå i den store gruppen av NAVère. Hadde disse valgt annerledes dersom de hadde fått noe lønn for sin innsats i arbeidslivet i tillegg til grunnstønaden?

Samfunnet bør være opptatt av at det enkelte mennesket må få utviklet sine evner med utgangspunkt i de ulike forutsetningene som man besitter. Mangfoldsamfunnet må være et sted der alle kan bidra med sine evner og anlegg. En ekstra lønnsbevilgning for arbeidsinnsats vil være en viktig annerkjennelse og bekreftelse av disse mennesker som er blitt skjøvet ut av arbeidslivet av ulike årsaker.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere